Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины (относительно усовершенствования мониторинга и мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций)

Проект закона Украины от 27.01.2015 № 1859
Дата рассмотрения: 27.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо удосконалення моніторингу та заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести такі зміни до Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 34 - 35, ст. 458):

1. Пункт 43) статті 2 викласти у такій редакції:

"43) техногенна безпека - стан захищеності інтересів особи, суспільства і держави від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що можуть виникнути або виникають на об'єктах та територіях, який характеризується досягненням на таких об'єктах прийнятного рівня ризику виникнення надзвичайної ситуації;".

2. Підпункт 15) пункту 1 статті 18 викласти у такій редакції:

"15) організація створення автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об'єктах, визначених у статті 53 Кодексу цивільного захисту, що належать до сфери їх управління;".

3. У статті 19:

у пункті 1:

підпункт 3) викласти у такій редакції:

"3) забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на об'єктах підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктах та інших об'єктах, що належать до сфери їх управління;";

додати новий підпункт 15) у такій редакції:

"15) організація створення автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення відповідно до статті 53 Кодексу цивільного захисту на об'єктах, що належать до сфери їх управління;". У зв'язку з чим пункти 15) - 30) вважати відповідно пунктами 16) - 31);

до пункту 2 додати новий підпункт 15) у такій редакції:

"15) організація створення автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення відповідно до статті 53 Кодексу цивільного захисту на об'єктах, що належать до сфери їх управління;". У зв'язку з чим пункти 15) - 31) вважати відповідно пунктами 16) - 32);

4. У пункті 1 статті 20:

підпункти 10) і 14) викласти у такій редакції:

"10) розроблення планів локалізації і ліквідації аварій на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки;

14) забезпечення безперешкодного доступу працівників аварійно-рятувальних служб, для виконання завдань, передбачених угодами про аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів і територій; посадових осіб органів державного нагляду, для виконання ними своїх повноважень; інших сил цивільного захисту - для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;";

додати новий підпункт 25) у такій редакції:

"25) впровадження та утримання в справному стані автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на об'єктах відповідно до статті 53 Кодексу цивільного захисту;".

У зв'язку з чим підпункт 25) вважати підпунктом 26).

5. Підпункт 11) пункту 12 статті 23 викласти у такій редакції:

"11) участь у розробленні планів локалізації і ліквідації аварій на об'єктах, що ними обслуговуються;".

6. Підпункти 4) і 5) пункту 2 статті 30 викласти у такій редакції:

"4) функціонування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення відповідно до статті 53 Кодексу цивільного захисту України;

5) організаційно-технічної інтеграції спеціальних систем оповіщення та систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій з автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;".

7. Статтю 53 викласти у такій редакції:

"Стаття 53. Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення

1. На потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки з метою своєчасного виявлення на них загрози виникнення надзвичайних ситуацій та здійснення оповіщення персоналу об'єкта та населення, яке потрапляє в зону можливого ураження, створюються та функціонують автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (далі - автоматизовані системи).

2. На гідротехнічних спорудах Дніпровського та Дністровського каскадів та в зонах їх можливого катастрофічного затоплення, на атомних електростанціях, магістральних аміакопроводах, нафто- та газопроводах створюються і функціонують автоматизовані системи та спеціальні системи оповіщення.

3. У будинках і будівлях соціального-культурного та виробничого призначення з масовим перебуванням людей, крім житлових будинків, які мають покрівлі площею більше 1000 м2, створюються та функціонують автоматизовані системи та об'єктові системи оповіщення.

4. Вимоги до автоматизованих систем, спеціальних систем оповіщення та систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, а також їх улаштування, експлуатації і технічного обслуговування, порядок розгляду проектної документації і прийняття виконаних робіт з їх влаштування, визначаються правилами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту.".

8. У всьому тексті Кодексу слова "плани локалізації і ліквідації наслідків аварії" у відповідному відмінку, замінити на слова "плани локалізації і ліквідації аварії" у відповідному відмінку.

9. Абзац ї) підпункту 2) пункту 1 статті 69 викласти у такій редакції:

"ї) відсутності або несправності автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення та об'єктах, де такі системи передбачені статтею 53 Кодексу;".

10. Підпункт 2) пункту 1 статті 130 викласти у такій редакції:

"2) план локалізації і ліквідації аварій на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки;".

II. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос