Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания организаций террористическими

Проект закона Украины от 26.01.2015 № 1840
Дата рассмотрения: 26.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання організацій терористичними

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35 - 37, ст. 446 із наступними змінами):

1) частину четверту статті 18 після слів "народного депутата України" доповнити словами ", про визнання організацій терористичними";

2) розділ III доповнити статтею 1837 такого змісту:

"Стаття 1837. Особливості провадження у справах за зверненням органів прокуратури щодо визнання організації терористичною

1. Провадження у справах щодо визнання організації терористичною здійснюється на підставі адміністративного позову Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

2. Адміністративний позов подається до Вищого адміністративного суду України та повинен містити:

1) найменування адміністративного суду;

2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;

3) підстави звернення з позовом, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;

4) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

5) підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.

3. У разі порушення вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявнику та визначає строк для усунення недоліків.

Невиконання вимог суду про усунення недоліків в установлений ним строк тягне за собою повернення заявнику позову та доданих до нього документів.

Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду.

4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті позову в разі, коли заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті. Відмова у прийнятті позову унеможливлює повторне звернення з таким самим позовом.

5. Постанова по суті заявлених вимог приймається судом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження позову, розглянутого у закритому судовому засіданні за участю тільки заявника. Організація, щодо якої подано позов про визнання її терористичною, не повідомляється про розгляд справи судом.

6. У постанові суду зазначаються:

1) дата прийняття постанови;

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;

3) мотиви та висновок суду по суті заявлених вимог з посиланням на закон;

4) порядок вчинення дій, передбачених постановою.

7. Судові рішення щодо визнання організації терористичною набирають законної сили з моменту їх проголошення, є остаточними та підлягають негайному виконанню.";

3) частину першу статті 256 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) визнання організації терористичною.".

2. Частину другу статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382 із наступними змінами) доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) ініціювати згідно із законом перед органами прокуратури питання щодо подання позову до суду про визнання організації терористичною.".

3. Пункт 1 частини першої статті 4 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 237 із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2014 року N 43-VIII) доповнити абзацом такого змісту:

"визнання організації терористичною, якщо терористична діяльність організації призвела до виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.".

4. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180 із наступними змінами):

1) частину першу статті 5 після слів "членів їхніх сімей" доповнити словами "; ініціює згідно із законом перед органами прокуратури питання щодо подання позову до суду про визнання організації терористичною";

2) доповнити Закон статтею 113 такого змісту:

"Стаття 113. Визнання організації терористичною

Підставою для ініціювання питання про визнання організації терористичною є міжнародно-правові зобов'язання України та/або отримання в установленому законодавством порядку офіційного документального підтвердження провадження організацією терористичної діяльності.

Рішення про визнання організації терористичною приймається Вищим адміністративним судом України на підставі адміністративного позову Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Якщо терористична діяльність організації призвела до виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, така організація може бути визнана терористичною рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

У разі отримання суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом та/або які залучені до боротьби з тероризмом, матеріалів, передбачених частиною першою цієї статті, такі суб'єкти невідкладно подають зазначені матеріали до Служби безпеки України.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос