Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения защиты имущественных прав акционеров)

Проект закона Украины от 26.01.2015 № 1839
Дата рассмотрения: 26.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення захисту майнових прав акціонерів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 12 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) пункт 4 частини першої після слів "крім трудових спорів" доповнити словами "та спорів про виплату дивідендів";

2) доповнити статтю частиною такого змісту:

"Справи, що виникають з корпоративних відносин між учасниками та юридичною особою щодо виплати дивідендів, розглядаються за правилами цивільного судочинства в порядку наказного провадження.".

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40 - 42, ст. 492):

1) частину першу статті 96 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) заявлено вимогу про виплату невиплачених дивідендів.";

2) доповнити статтю 97 частиною другою такого змісту:

"2. Заява про видачу судового наказу з підстави, визначеної пунктом 6 частини першої статті 96 цього Кодексу, подається до суду першої інстанції за місцезнаходженням відповідача або зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.".

3. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2011 р., N 35, ст. 344; 2013 р., N 39, ст. 517):

1) частину другу статті 30 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим та другим цієї частини, або у строк, що установлений загальними зборами відповідно до абзацу третього цієї частини для виплати дивідендів у разі, коли він менший ніж строк, передбачений абзацами першим та другим цієї частини, у акціонера виникає право вимоги щодо звернення до суду із заявою про видачу судового наказу або звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

2) в абзацах першому і другому частини другої статті 41 слова і цифри "не менш як 60" та "не менш ніж 60" замінити словами і цифрами "більш як 50".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос