Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности средств массовой информации, а также реализации принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания

Проект закона Украины от 23.01.2015 № 1831
Дата рассмотрения: 23.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. В Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N18, ст. 155):

1) в статті 1:

доповнити абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"кінцевий вигодоодержувач - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі в стандарті DVB-T або DVB-T2, безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. Не є кінцевим вигодоодержувачем фізична особа, яка має формальну можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;"

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят четвертий вважати шістнадцятим - п'ятдесят п'ятим.

в абзаці вісімнадцятому:

всюди по тексту абзацу після слів "власником (співвласником) телерадіоорганізації" додати слова "або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі в стандарті DVB-T або DVB-T2";

в абзаці тридцять другому:

всюди по тексту абзацу після слова "телерадіоорганізації" додати слова "або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі в стандарті DVB-T або DVB-T2";

2) в статті 8:

в частині першій:

після слів "жодна фізична або юридична особа," додати слова "як одноособово так і спільно з групою пов'язаних осіб,";

після слів "у будь-який спосіб," додати слова "в тому числі";

після слів "наглядових органів телерадіоорганізацій" додати слова "або шляхом контролю над власником телерадіоорганізації,".

3) в статті 12:

в другому абзаці частини другої слова ", якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації" виключити;

третій абзац частини другої виключити;

4) в статті 24:

в частині першій слова "Юридична особа" замінити на слова "Заявник - юридична особа";

в частинах другій, третій слова "телерадіоорганізації", "телерадіоорганізація" замінити, відповідно на слова "заявника", "заявник" у відповідних відмінках;

частину третю доповнити абзацами шостим - сьомим такого змісту:

"відомості про структуру власності заявника, із зазначенням даних про всіх кінцевих вигодоодержувачів заявника та пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання).

Відомості про структуру власності заявника повинні містити інформацію про всіх фізичних осіб, які володіють часткою більш ніж 10 % в статутному капіталі заявника, а також про юридичні особи, які зв'язують заявника з усіма його кінцевими вигодоодержувачами (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса)."

другий абзац частини п'ятої після слів "зокрема акціонерами" доповнити словами ", а також юридичних осіб, які входять до структури власності заявника";

частину одинадцяту доповнити другим абзацом такого змісту:

"Рішення про відмову у видачі ліцензії має містити детальне обґрунтування підстав, з яких Національна рада вирішила відмовити у видачі (продовженні) ліцензії, з посиланням на конкретні норми цього Закону та встановлені під час розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії обставини.";

5) в статті 25:

в частині чотирнадцятій в літері "б)" після слів "забезпечує свободу слова" додати слова ", що підтверджується даними офіційних моніторингів Національної ради за останні дванадцять місяців до дати оголошення конкурсу";

доповнити частину чотирнадцяту п'ятим абзацом такого змісту:

"г) не допускала порушень вимог цього Закону щодо розкриття інформації про всіх кінцевих вигодоодержувачів, про всіх пов'язаних осіб та про структуру власності.";

Частину вісімнадцяту доповнити другим абзацом такого змісту:

"Телерадіоорганізація-переможець впродовж п'яти років з моменту отримання ліцензії не має права істотно змінювати програмну концепцію мовлення, а також зменшувати частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), які зазначались в поданій ним заяві на отримання ліцензії.".

6) в статті 27:

в абзаці п'ятому частини четвертої після слів "відомості про" доповнити словами "кінцевих вигодоодержувачів,";

7) в статті 30:

в літері "б)" частини другої слово "відомості" замінити словами "та доданих до неї документах відомості, в тому числі відомості про кінцевих вигодоодержувачів,"

частину третю доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту:

"Підставами відмови у видачі ліцензії на мовлення на конкурсних засадах є наявність визначених цим Законом переваг у іншого заявника, який переміг за результатами конкурсного відбору.

Обставини, з яких Національна рада віддала перевагу іншому заявнику, та мотиви, з яких подана заявником заява на отримання ліцензії на конкурсних засадах не дає підстав для перемоги у конкурсі зазначаються в рішенні про відмову у видачі ліцензії.

При прийнятті рішень про видачу та про відмову у видачі ліцензій Національна рада зобов'язана використовувати практику Європейського суду з прав людини як джерело право.".

8) в статті 35:

частину третю доповнити п'ятим абзацом такого змісту:

"г) зміни щодо осіб кінцевих вигодоодержувачів організації-ліцензіата.";

В частині тринадцятій слово "телерадіоорганізацій" замінити на слова "суб'єктів інформаційної діяльності".

9) в статті 38:

в назві статті та всюди по тексту норм цієї статті слова "Державний реєстр телерадіоорганізацій України" замінити словами "Державний реєстр суб'єктів інформаційної діяльності України" у відповідних відмінках;

в частині першій після слів "ліцензію на мовлення" додати слова "та ліцензію провайдера програмної послуги";

в частині другій слово "Телерадіоорганізації" замінити на слово "Особи";

в частині п'ятій після слів "ліцензії на мовлення" додати слова "та/або ліцензії провайдера програмної послуги", а слова "ліцензії на мовлення" замінити на слова "відповідної ліцензії";

в частинах десятій, одинадцятій, дванадцятій слово "телерадіоорганізація" у відповідних відмінках замінити словами "суб'єкт інформаційної діяльності" у відповідних відмінках;

в частині одинадцятій після слів "ліцензії на мовлення," додати слова "ліцензії провайдерів програмної послуги,";

в першому абзаці частини дванадцятої після слів "ліцензію (ліцензії) на мовлення" додати слова "та/ або ліцензію (ліцензії) провайдера програмної послуги";

абзац сьомий частини дванадцятої викласти в наступній редакції:

"д) про структуру власності відповідно до вимог статті 24 (для телерадіоорганізації) або статті 40 (для провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі в стандарті DVB-T або DVB-T2) цього Закону;";

в абзаці дев'ятому частини дванадцятої після слів "ліцензії на мовлення" додати слова "або ліцензії провайдера програмної послуги";

в абзаці дванадцятому частини дванадцятої перед словами "вид мовлення" додати слова "для телерадіоорганізацій -";

в абзаці тринадцятому частини дванадцятої перед словами "територіальні характеристики мовлення" додати слова "для телерадіоорганізацій -";

в частині чотирнадцятій слова "та двічі на рік публікує їх в офіційному бюлетені Національної ради" виключити.

10) в статті 40:

в частині другій слова "(мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення" замінити словами "провайдера програмної послуги";

частину третю доповнити абзацами четвертим, п'ятим наступного змісту:

"в) відомості про структуру власності заявника, із зазначенням даних про всіх кінцевих вигодоодержувачів заявника та пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).

Відомості про структуру власності заявника повинні містити інформацію про всіх фізичних осіб, які володіють часткою більш ніж 10 % в статутному капіталі заявника, а також про всі юридичні особи, які зв'язують заявника з усіма його кінцевими вигодоодержувачами (для кожної з фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).";

в частині четвертій слова "на діяльність (мовлення) кабельного телебачення і радіомовлення" замінити словами "провайдера програмної послуги";

доповнити статтю частиною дев'ятою наступного змісту:

"9. Провайдер програмної послуги багатоканальної телемережі в стандарті DVB-T або DVB-T2

зобов'язаний щороку у строк до 31 березня подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому має зазначатись:

- відомості про будь-які зміни структури власності за звітний рік;

- відомості про всіх кінцевих вигодоодержувачів та пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса)

- відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу провайдера програмної послуги як юридичної особи."

11) в статті 42:

в частині першій після слів "регулюється цим Законом" додати слова "та Європейською конвенцією про транскордонне телебачення";

доповнити частину першу абзацом другим наступного змісту:

"Встановлення будь-яких обмежень в можливості ретрансляції таких телерадіопрограм та передач, в тому числі запровадження будь-яких адаптивних списків або інших додаткових формальностей, допускається виключно в порядку і на умовах, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне телебачення та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод";

12) в статті 59:

доповнити частиною другою наступного змісту:

"2. Телерадіоорганізація зобов'язана щороку у строк до 31 березня подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності, в якому має зазначатись:

- відомості про будь-які зміни структури власності за звітний рік із зазначенням даних про всіх кінцевих вигодоодержувачів телерадіоорганізації та пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса);

- відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали телерадіорганізації фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу телерадіоорганізації як юридичної особи.".

2. В Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N48, ст. 296):

1) статтю 13 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів, про пов'язаних осіб та про структуру власності.";

2) в частині сьомій статті 14 слова "реєстру телерадіоорганізацій" замінити словами "реєстру суб'єктів інформаційної діяльності";

3) частину третю статті 16 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"інформація про виконання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів, про пов'язаних осіб та про структуру власності.";

4) в статті 17:

частину другу доповнити абзацом другим наступного змісту:

"Національна рада має право приймати регуляторні акти виключно у випадках, які прямо встановлені законами України.";

доповнити частинами п'ятою, шостою, сьомою наступного змісту:

"5. Кожен акт індивідуальної дії Національної ради повинен містити мотивувальну частину, в якій зазначатимуться щонайменше такі дані:

а) посилання на норму чинного закону України, яка наділяє Національну раду повноваженнями приймати зазначений акт індивідуальної дії;

б) зазначення обставин, з настанням яких закони України пов'язують виникнення у Національної ради повноважень приймати відповідний акт, а також посилання на докази, якими підтверджується настання таких обставин.

6. Крім загальних вимог, визначених частиною п'ятою цієї статті, рішення про відмову у видачі ліцензії, рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії повинно містити щонайменше такі дані:

а) підстави для відмови: обставини, з яких Національна рада виходила, приймаючи рішення про відмову у видачі ліцензії або відмову у продовженні строку дії ліцензії;

б) нормативне обґрунтування прийнятого рішення: посилання на норму закону України, відповідно до якої встановлені Національною радою обставини надають їй право відмовити у видачі ліцензії або у продовженні ліцензії;

в) обґрунтування надання переваги іншим учасникам: у разі прийняття рішення щодо відмови видачі ліцензії за наслідками конкурсного відбору в рішенні зазначається, чи мала особа, стосовно якої приймається рішення, встановлені законом переваги на отримання ліцензії, чи мали інші особи такі саме або інші переваги, з яких міркувань виходила Національна рада віддаючи перевагу щодо видачі ліцензії переможцю конкурсу, а не заявнику.

7. При прийнятті актів Національна рада зобов'язана враховувати практику Європейського суду з прав людини як джерело права.".

II. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос