Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления административной ответственности за нарушение требований по обращению с отходами и благоустройству территорий)

Проект закона Украины от 22.01.2015 № 1816
Дата рассмотрения: 22.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо поводження з відходами та благоустрою територій)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 24, ст. 189):

1) у статті 110:

в пункті 2) частини третьої після слів "засміченні вод" доповнити словами ", прибережних захисних смуг".

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3 - 4, ст. 27):

1) у статті 211:

доповнити пункт 1 підпунктом л) такого змісту: "забруднення і засмічення земель".

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 52:

Назву статті викласти у такій редакції:

"Псування, забруднення і засмічення сільськогосподарських та інших земель";

в абзаці першому частини першої слова "виробничими та іншими відходами" замінити словами "забруднення і засмічення відходами земель".

2) у статті 59:

в абзаці першому частини першої слова після слів "засмічення вод," доповнити словами "прибережних захисних смуг,".

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до семи" замінити словами "від двадцяти до вісімдесяти", а слова "від п'яти до восьми" - словами "від п'ятдесяти до ста";

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до восьми" замінити словами "від вісімдесяти до ста";

3) у статті 72:

у назві слова "відходами і покидьками" замінити словами ", забруднення і засмічення відходами";

в абзаці першому слова "промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками" замінити словами "забруднення і засмічення відходами";

в абзаці другому слова "від десяти до тридцяти" замінити словами "від двадцяти до вісімдесяти", а слова "від тридцяти до п'ятдесяти" - словами "від п'ятдесяти до ста";

4) статтю 73 викласти у такій редакції:

"Стаття 73. Забруднення і засмічення лісів відходами

Забруднення і засмічення лісів відходами, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

5) у статті 141:

у назві слова "автомобільних шляхів" замінити словами "автомобільних доріг";

в абзаці першому слова "у смузі відводу автомобільного шляху без погодження з шляховими організаціями, а також звалювання снігу і сміття у такій смузі" замінити словами "у смузі відводу автомобільної дороги в установленому законом порядку, а також забруднення і засмічення відходами, звалювання або розміщення снігу у такій смузі";

в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від двадцяти до вісімдесяти", а слова "від трьох до семи" - словами "від п'ятдесяти до ста";

6) у статті 142:

у назві слова "автомобільних шляхів" замінити словами "автомобільних доріг";

в абзаці першому слова "автомобільних шляхів загальнодержавного, республіканського і місцевого значення" замінити словами "автомобільних доріг";

в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від двадцяти до вісімдесяти", а слова "від трьох до семи" - словами "від п'ятдесяти до ста";

7) доповнити статтею 1522 такого змісту:

Стаття 1522. Звалювання або розміщення снігу в несанкціонованих місцях

Звалювання або розміщення снігу в несанкціонованих місцях -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

8) у статті 218:

абзац перший після цифр "1521," доповнити словами та цифрами "статтею 1522,";

абзац другий після цифр та слів "1521, статтями" доповнити цифрами "1522";

8) у статті 219:

абзац перший після цифр "152," доповнити цифрами "1522,";

10) у частині першій статті 255:

пункт 2 після цифр "1521," доповнити цифрами "1522,";

у пункті 9 слова "громадської самодіяльності" замінити словами "самоорганізації населення";

абзац другий пункту 9 після цифр "152," доповнити цифрами "1522,";

доповнити четвертим абзацом пункт 9 такого змісту: "громадський інспектор благоустрою населених пунктів (статті 152, 1522);".

4. У Лісовому Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 17, ст. 99):

1) у статті 105:

в пункті 3 абзацу другому виключити слова "виробничими і побутовими";

в пункті 4 абзацу другому виключити слова "побутовими і промисловими".

5. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 51, ст. 556):

1) у статті 32:

у пункті 3 частини другої після слів "не забруднювати" доповнити словами "та не засмічувати".

6. У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 49, ст. 51):

1) у статті 16:

Підпункт 1) пункту 1 викласти в такій редакції:

"звалювати або розміщувати в не відведених для цього місцях, траву, гілки, деревину, листя, сніг, забруднювати або засмічувати відходами;".

7. У Законі України "Про відходи України" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 36 - 37, ст. 242):

1) у статті 1:

доповнити частину першу абзацами тридцять четвертим та тридцять п'ятим такого змісту

"забруднення відходами - розміщення відходів не на спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах, що погіршує стан навколишнього природного середовища;

засмічення відходами - розміщення відходів не на спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах, що погіршує санітарний стан території.".

2) у статті 15:

в пункті в) частини першої після слів "запобігання забрудненню" доповнити словами "і засміченню";

3) у статті 17:

в пункті т) частини першої після слів "запобігання забрудненню" доповнити словами "і засміченню";

4) у статті 34:

другий абзац частини третьої викласти в такій редакції:

"забезпечити запобігання забрудненню і засміченню ними навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення або засмічення - ліквідувати забруднення або засмічення та їх наслідки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;";

5) у статті 42:

в пункті а) частини першої після слова "забруднення навколишнього природного середовища" доповнити словами "забруднення або засмічення навколишнього природного середовища відходами".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасуванням міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос