Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном регулировании азартных игр в Украине

Проект закона Украины от 21.01.2015 № 1807
Дата рассмотрения: 21.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання азартних ігор в Україні

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш (приз), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості;

виграш (приз) - кошти, майно, майнові та немайнові права, які передаються у власність гравцю - переможцю гри за результатами її проведення;

гра в карти - азартна гра, результат якої визначається залежно від відповідної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення цієї азартної гри;

гра в кості - азартна гра, результат якої визначається залежно від відповідної комбінації чисел (символів, знаків), що випадає на костях, згідно з правилами проведення цієї азартної гри. Під костями для цілей цього закону розуміється будь-яка річ, що використовується для гри та містить відповідні символи або знаки;

гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата, величина та імовірність виграшу (призу) в якій визначаються програмою роботи цього грального автомата;

гравець - фізична особа або юридична особа (або їх представник), яка за власним бажанням бере участь в азартній грі. Юридичною особою, яка має право приймати участь в азартній грі є виключно організатор азартних ігор. Організатор азартної гри реалізує своє право на участь в азартних іграх через своїх працівників виключно у випадках, якщо така участь передбачена умовами проведення азартної гри і без такої участі азартна гра не відбудеться;

гральне місце - окреме місце в гральному залі, призначене для участі в азартній грі одного або декількох гравців залежно від виду грального обладнання. До гральних місць належать гральний стіл, гральний автомат (якщо гральний автомат передбачає можливість одночасної незалежної гри декількох гравців, кількість гральних місць на такому автоматі дорівнює максимальній кількості гравців, які можуть одночасно взяти участь в азартній грі (іграх) на такому автоматі);

гральне обладнання - будь-яке обладнання, передбачене цим Законом, яке призначене та/або використовується для організації та проведення азартних ігор;

гральний автомат - спеціальне технічне обладнання (механічне, електричне, електронне тощо), що використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається програмою роботи такого обладнання і генератором випадкових чисел, що знаходяться всередині грального автомата і є його невід'ємними частинами;

гральний зал - відокремлене приміщення, призначене виключно для розміщення грального обладнання та проведення азартних ігор;

гральний стіл - окремий спеціально обладнаний стіл, з одним гральним полем, на якому може проводитись одночасно лише один сеанс однієї азартної гри незалежно від кількості гравців, у якій організатор азартних ігор виступає як учасник через своїх представників або як спостерігач;

гральний стіл з кільцем рулетки - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем та з пристроєм, що приводиться в дію представником організатора азартної гри та на якому може здійснюватися одночасно лише один сеанс гри в рулетку з одним або декількома гравцями;

джек-пот - максимальний виграш (приз), передбачений правилами проведення азартних ігор, величина якого встановлюється організатором азартних ігор або визначається ним залежно від загальної кількості внесених гравцями ставок;

ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх у вигляді монетоподібного значка, фішки, жетона або електронної картки, який містить інформацію про його номінал, дає можливість здійснити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;

казино - окрема будівля або її частина (нежилі приміщення), розташована за однією адресою, де проводяться циліндричні ігри (у тому числі рулетка), ігри в карти, ігри в кості, ігри на гральних автоматах та можуть надаватись послуги громадського харчування;

каса організатора азартних ігор - спеціально обладнане приміщення з реєстратором розрахункових операцій або комп'ютерно-касовою системою відповідно до вимог Закону України що регулює застосування реєстраторів розрахункових операцій, де здійснюється придбання (видача) та обмін ігрових замінників гривні, поповнення ігрових рахунків або прийняття ставок від гравців, розрахунки за результатами гри та інші дії;

національна комісія з організації та проведення азартних ігор - колегіальний центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор, є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері організації та проведення азартних ігор ( надалі за текстом - Національна комісія);

незалежне гральне місце - місця за одним гральним столом, які дають можливість кільком гравцям одночасно брати участь в іграх, що не пов'язані між собою та не впливають на результати інших гравців;

організатор азартних ігор - юридична особа, яка на підставі ліцензії провадить господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор у казино.

організація та проведення азартних ігор - діяльність, спрямована на створення умов для організації та проведення азартних ігор, видачі виграшів (призів) учасникам азартної гри, а також проведення азартних ігор;

призовий (виграшний) фонд - сукупність виграшів (призів), які підлягають виплаті (видачі) гравцям у разі їх виграшу в азартній грі відповідно до правил її проведення;

плата за ліцензію - платежі, що здійснюються організатором азартних ігор, за право провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино протягом строку дії ліцензії;

спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, на якій дозволяється організовувати та проводити азартні ігри у казино;

ставка - плата за участь гравця в азартній грі;

правила проведення азартної гри - документ, в якому визначається перелік умов азартної гри, прав, обов'язків і послідовності дій гравця, організатора азартних ігор під час організації і проведення азартної гри;

участь в азартній грі - набуття фізичною особою права участі в будь-якій азартній грі шляхом здійснення в будь-який спосіб ставки, за допомогою жетонів (фішок) чи інших замінників гривні, що використовуються під час проведення азартної гри;

циліндрична гра (у тому числі рулетка) - азартна гра, учасники якої, визначаючи комбінації чисел, символів чи інших знаків за допомогою пристрою, що обертається, виграють залежно від розміру зробленої ними ставки та встановленого до початку гри коефіцієнта обчислення суми виграшу (призу).

2. Терміни "ліцензія" та "ліцензійні умови" вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Стаття 2. Законодавство про азартні ігри

Правове регулювання у сфері азартних ігор здійснюється відповідно до Конституції України, цього Закону, Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інших законів та прийнятих відповідно до цього Закону нормативно-правових актів, а також відповідних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Стаття 3. Сфера дії Закону та принципи провадження азартних ігор

Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникають у сфері азартних ігор.

Державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор здійснюються шляхом:

ліцензування виду діяльності;

сертифікації грального обладнання, яке використовується для проведення азартних ігор;

утворення колегіального органу з державного регулювання провадження азартних ігор відповідно до європейського законодавства;

здійснення нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор і застосування уповноваженими державними органами заходів впливу;

притягнення до відповідальності осіб, які порушують вимоги законодавства про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор;

створення системи захисту прав споживачів та контролю за дотриманням цих прав суб'єктами грального бізнесу;

забезпечити блокування веб-сайтів з ознаками проведення азартних ігор, які працюють без ліцензії, виданої згідно з вимогами цього Закону;

проведення інших заходів з державного регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор та контролю за цією діяльністю, передбачених законом.

3. Основними принципами державної політики у сфері провадження азартних ігор є:

захист прав і законних інтересів, життя та здоров'я громадян;

запобігання злочинній діяльності у сфері грального бізнесу та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

створення умов і можливостей для організації та проведення лише тих азартних ігор, результат яких передбачає випадковість, і укладення парі на події, результат настання яких не відомий на момент укладення парі;

забезпечення дотримання однакових для всіх учасників умов участі в азартній грі, унеможливлення зовнішнього впливу на результат азартної гри з метою надання переваг окремим її учасникам;

встановлення єдиного порядку ліцензування діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Дія цього Закону не поширюється на:

розіграші, що проводяться юридичними та фізичними особами за рахунок власних коштів з метою сприяння продажу будь-якого товару чи наданню платних послуг (робіт) і передбачають участь у них споживачів товарів (послуг) без внесення за це плати;

розважально-спортивні ігри такі, як більярд, кегельбан (боулінг), дартс, інші ігри за умови, що участь в них не забезпечуються шляхом здійснення в будь-який спосіб ставки, у тому числі придбання жетонів (фішок) чи інших замінників гривні, що використовуються під час проведення гри для формування призового (виграшного) фонду;

гральні автомати типу "кран-машина", де як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі у вигляді іграшок або атракціони, симулятори та інші розважальних ігрові автомати, які не передбачають грошового виграшу (призу);

емісію, обіг та погашення цінних паперів, за якими здійснюється виплата доходів у формі виграшів (призів), а також на виплату виграшів (видачу призів) за депозитними вкладами (внесками) у банках та інших фінансових установах відповідно до законодавства;

букмекерські парі, тоталізатор та лотереї.

Стаття 4. Уповноважений орган з питань організації та проведення азартних ігор

Національна комісія з питань організації та проведення азартних ігор у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

До складу Національної комісії з питань організації та проведення азартних ігор входять дев'ять членів.

Три члени Національної комісії з питань організації та проведення азартних ігор призначаються та звільняються з посади за рішенням Кабінету Міністрів України, з яких один член призначається за поданням Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, один член призначається за поданням Національного антикорупційного бюро України та один член призначається за поданням Державної фіскальної служби України.

Три члени Національної комісії з питань організації та проведення азартних ігор призначаються Президентом України з числа представників засобів масової інформації та представників громадськості, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Три члени Національної комісії з питань організації та проведення азартних ігор призначаються та звільняються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

Член Національного антикорупційного бюро, що призначається за поданням Національного антикорупційного бюро України є Головою Національної комісії з питань організації та проведення азартних ігор.

Членом Національної комісії з питань організації та проведення азартних ігор може бути громадянин України, що має вищу освіту та не має судимості, в тому числі за корисливі злочини, шахрайство чи заборонену гральну діяльність, яка не погашена чи не знята в установленому законодавством порядку.

Стаття 5. Повноваження Національної комісії з питань організації та проведення азартних ігор

1. У сфері організації та проведення азартних ігор Уповноважений орган з питань організації та проведення азартних ігор:

забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор;

розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері азартних ігор і реалізує її у межах своїх повноважень;

вносить для затвердження (схвалення) Кабінетом Міністрів України відповідні програми розвитку діяльності з організації та проведення азартних ігор;

створює сприятливі організаційні та економічні умови для залучення інвестицій у сферу азартних ігор;

забезпечує рівні умови діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

інформує організаторів азартних ігор про політику та стратегію розвитку азартних ігор в Україні;

розробляє проекти законів, інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;

розробляє та затверджує ліцензійні умови та нормативно-правові акти з питань провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор, порядок контролю за їх додержанням, а також контролює їх виконання та дотримання умов цього Закону шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

вносить пропозиції до органів державної влади щодо розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів, стандартів у сфері азартних ігор;

організовує та відповідає за розроблення стандартів у сфері азартних ігор;

визначає вимоги щодо якості послуг у сфері азартних ігор;

узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування організації та проведення азартних ігор;

здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", над діяльністю ліцензіата осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;

веде єдиний реєстр організаторів азартних ігор, в якому зазначається інформація про організаторів азартних ігор, а також перелік їх гральних закладів та/або віртуальних адрес (веб-сторінки тощо), через які організатори азартних ігор мають право провадити свою діяльність через мережу Інтернет. Перелік відомостей, які відображаються в єдиному реєстрі організаторів азартних ігор, затверджується уповноваженим органом з питань організації та проведення азартних ігор. Єдиний реєстр організаторів азартних ігор ведеться в електронній формі, є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього і розміщується на офіційній веб-сторінці уповноваженого органу з питань організації та проведення азартних ігор;

веде реєстр фізичних осіб, щодо яких встановлено обмеження щодо відвідування гральних закладів та/або участі в гральних іграх;

визначає форми документів у сфері ліцензування організації та проведення азартних ігор, а також правила їх оформлення;

організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій;

видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій, копії ліцензій, приймає рішення про визнання ліцензій та копій ліцензій недійсними;

реєструє правила азартних ігор;

забезпечує державний нагляд за додержанням організаторами азартних ігор законодавства у сфері азартних ігор;

здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензійних умов;

надсилає організаторам азартних ігор обов'язкові до виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про організацію і проведення азартних ігор та вимагає надання необхідних документів;

отримує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, визначену законодавством;

приймає в межах своєї компетенції рішення, які є обов'язковими для виконання організаторами та учасниками азартних ігор;

застосовує в установленому законодавством порядку санкції та/або стягнення до організаторів азартних ігор;

надсилає матеріали в правоохоронні органи стосовно фактів правопорушень, що стали відомі під час проведення перевірок;

передає до Антимонопольного комітету України матеріали в разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

звертається до суду з відповідними позовними заявами в разі порушення організаторами азартних ігор законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор;

здійснює співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими підприємствами, установами, організаціями, а також з міжнародними організаціями та відповідними органами інших держав при здійсненні регулювання азартних ігор;

отримує на безоплатній основі від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами.

2. Національної комісії з питань організації та проведення азартних ігор та інші державні органи, які здійснюють нагляд (контроль) у сфері азартних ігор, в тому числі органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити захист інформації з обмеженим доступом, що стала відомою їм під час здійснення своїх повноважень, крім випадків, встановлених законодавством.

3. Посадові особи зазначених органів у разі розголошення інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність згідно із законодавством.

Стаття 6. Види азартних ігор

1. На території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види азартних ігор:

1) гра в карти;

2) гра в кості;

3) циліндричні ігри (рулетка);

4) гра на гральному автоматі.

Стаття 7. Спеціальні гральні зони для організації та проведення азартних ігор

1. Організація та проведення азартних ігор у казино дозволяється виключно у спеціальних гральних зонах.

2. Територією спеціальної гральної зони вважається територія в середині спеціально підготовленої для організації та проведення азартних ігор у казино окремої будівлі, загальна площа якої не може бути меншою 1500 кв. метрів.

3. За однією адресою може розміщуватися тільки одне казино з одним або декількома гральними залами.

РОЗДІЛ II. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 8. Вимоги до організатора азартних ігор

1. Організація та проведення азартних ігор здійснюються за наявності ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино.

2. Організатором азартних ігор не можуть бути юридичні особи, які внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

3. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути меншим 10 мільйонів гривень, та формується за рахунок внесення його учасниками виключно грошових внесків, із джерел, що не заборонені чинним законодавством України. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити.

Не менше ніж 70 відсотків часток (акцій) у статутному (складеному) капіталі організатора азартних ігор належить громадянам України або юридичним особам зареєстрованим на території України, включаючи бенефіціарних власників заявника, тобто фізичних та юридичних осіб які прямо чи опосередковано, одноосібно або разом з іншими, через правочини, особисті відносини або іншим чином контролюють корпоративні права організатора азартних ігор або отримають вигоди від корпоративних прав організатора азартних ігор, незалежно від того, хто формально володіє ними.

4. Керівник організатора азартних ігор, особа, яка виконує обов'язки керівника, його заступник, головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку і звітності, не можуть мати судимості за корисливі злочини, шахрайство чи заборонений гральний бізнес, яка не погашена чи не знята в установленому законодавством порядку.

5. Керівник організатора азартних ігор та його заступник повинні мати вищу освіту.

6. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку і звітності, повинна мати вищу економічну освіту та стаж роботи на посаді бухгалтера не менше трьох років.

7. Організатор азартних ігор повинен мати в штаті не менше 120 працівників.

Стаття 9. Обов'язки організатора азартних ігор

1. Організатор азартних ігор зобов'язаний:

проводити виключно ті види азартних ігор, які дозволені цим Законом, та лише після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино;

мати документи про право власності або користування приміщенням (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо), де здійснюються організація та проведення азартних ігор у казино, а також документи про право власності або користування на гральні столи, гральні столи з кільцем рулетки (далі - гральні столи) та гральні автомати (договір купівлі-продажу, договір оренди, видаткова накладна тощо);

розробляти та затверджувати правила проведення азартних ігор, правила відвідування казино;

видавати вхідні квитки усім, без винятку, відвідувачам казино, вартість квитка встановлюється у гривнях, і не може бути меншою за 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

вживати заходів по боротьбі з ігровою залежністю (лудоманією) зокрема, розміщувати в казино у доступних для гравців місцях інформацію із закликами до боротьби з ігровою залежністю;

не провадити діяльність, що сприяє злочинній діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

дотримуватись вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

організовувати та проводити азартні ігри у казино відповідно до вимог цього Закону;

додержуватись правил проведення азартної гри;

забезпечувати дотримання однакових для всіх учасників умов участі в азартній грі та унеможливлення зовнішнього впливу на результат азартної гри з метою надання переваг окремим її учасникам або гральному закладу;

встановлювати та використовувати у казино гральні столи та гральні автомати, які виключають можливість несанкціонованого втручання у їх діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

видавати виграші (призи) відповідно до правил проведення азартної гри впродовж строку, встановленого цим Законом;

вести за встановленою формою облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів));

у разі використання ігрових замінників гривні провадити їх облік;

2. Вживати заходи безпеки учасників азартних ігор, працівників та інших відвідувачів спеціальних гральних зон шляхом догляду відвідувачів за допомогою арочних металодетекторів та інших пристроїв під час їх входу до казино. Організатору азартних ігор забороняється примушувати відвідувачів до участі у азартних іграх.

3. Організатор азартних ігор повинен у доступному для гравців та відвідувачів казино місці розмістити засвідчену підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплену печаткою (за наявності) копію ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино, завірені організатором азартних ігор правила відвідування казино та правила проведення кожної азартної гри, що проводяться у казино.

Стаття 10. Загальні вимоги до казино

1. Організатор азартних ігор розпочинає свою діяльність після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино.

2. Казино повинно мати ігровий зал (зали), касу та вбиральню для відвідувачів відповідно до санітарних норм.

3. Організатор азартних ігор у казино, яке розміщене в спеціально підготовленій для організації та проведення азартних ігор у казино окремої будівлі, яка не може бути віднесена до житлового фонду, відповідно до вимог чинного законодавства України, загальна площа якої не може бути меншою 1500 кв. метрів, забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше 10 гральних столів, на яких доступне проведення азартних ігор, у тому числі не менше 3 гральних столів з кільцем рулетки та не менше 20 гральних автоматів, загальна площа цього казино не може бути меншою за 500 кв. метрів.

4. Режим роботи казино та об'єктів, що в ній розміщені, визначаються організатором азартних ігор самостійно, з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя для громадян, що проживають на суміжній та прилеглій до спеціальної гральної зони території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.

5. Окремі організаційні, фінансові та інші вимоги до діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино встановлюються ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино.

6. У казино можуть працювати особи, не молодші 21 року.

Стаття 11. Порядок і правила відвідування казино

1. Відвідувачами казино є фізичні особи, доступ яких до казино не заборонений відповідно до цього Закону і правил відвідування казино та які знаходяться в спеціальній гральній зоні, та придбали вхідний квиток до казино.

Відвідувач казино зобов'язаний не порушувати правил проведення азартної гри та дотримуватися вимог правил відвідування казино, встановлених організатором азартних ігор відповідно до норм цього Закону.

Казино можуть відвідувати особи які на момент відвідування казино досягли 21 року.

2. Правила відвідування казино встановлюються організатором азартних ігор та Національною комісією.

3. Правила відвідування казино повинні бути складені державною мовою, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи організатора азартних ігор та скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності). Організатор азартних ігор може мати в наявності переклад правил відвідування казино іншими мовами.

4. У правилах відвідування казино зазначається інформація про режим роботи казино, про заборону відвідування казино особами, які не досягли віку, встановленого цим Законом.

Стаття 12. Основні вимоги до грального обладнання у казино

1. Розміщення гральних столів та гральних автоматів поза межами казино забороняється.

2. Розробка національних стандартів та технічних регламентів для обладнання та програмного забезпечення, які використовуються для проведення азартних ігор у казино, та приведення існуючих технічних регламентів у відповідність із загальноприйнятими міжнародними стандартами, оцінка відповідності обладнання та програмного забезпечення, проведення перевірок технічної відповідності обладнання технічним вимогам, а також порядок проведення контрольного тестування обладнання на достовірність відображення (фіксації) фінансових операцій з проведення азартних ігор у казино здійснюються Національною комісією, відповідно до законів України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності", "Про стандартизацію" та "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

Організатор азартних ігор у казино повинен мати відповідну документацію від виробника обладнання та програмного забезпечення які використовуються для провадження діяльності організацію та проведення азартних ігор у казино та дані про модифікацію, ремонт та обов'язкове тестування на відповідність технічним вимогам, встановленим для такого обладнання.

Стаття 13. Спеціальні вимоги до проведення азартних ігор

1. Азартні ігри проводяться у казино згідно з правилами проведення азартних ігор.

2. Вид і розмір виграшу (призу) встановлюється правилами проведення конкретної азартної гри, які розробляються та затверджуються організатором азартних ігор.

3. Участь в азартній грі може здійснюватися з використанням ігрових замінників гривні (гральних жетонів, фішок). Обов'язкові реквізити ігрових замінників гривні, у тому числі їх вартість, затверджуються організатором азартних ігор.

4. Організатор азартних ігор повинен унеможливити настання таких випадків:

1) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;

2) сприяння у виграші;

3) втручання у процес гри (крім випадків, передбачених правилами азартних ігор).

Стаття 14. Спеціальні вимоги до правил проведення азартних ігор

1. Правила проведення кожної азартної гри у казино розробляються та затверджуються організатором азартних ігор.

2. Правила проведення азартних ігор повинні містити:

1) назву гри;

2) порядок обов'язкових дій гравця під час проведення азартної гри;

3) порядок можливих дій гравця під час проведення азартної гри;

4) перелік заборонених дій гравця азартної гри;

5) порядок формування виграшного (призового) фонду;

6) порядок і умови визначення переможців і виплати виграшів (призів);

7) розмір мінімальної та максимальної ставок;

8) дані про джек-пот або можливість отримати призову гру;

9) дії гравця та організатора азартної гри у разі виникнення непередбаченої (нештатної) ситуації.

3. Правила проведення азартних ігор мають бути:

1) складені державною мовою;

2) пронумеровані;

3) переплетені;

4) завірені підписом уповноваженої особи організатора азартних ігор;

5) скріплені печаткою організатора азартних ігор (за наявності).

4. У тексті правил проведення азартних ігор не допускаються:

1) суперечності або неузгодженості між окремими їх положеннями;

2) вживання визначених нормативно-правовими актами термінів (понять) в іншому значенні.

5. Правила проведення азартних ігор мають містити положення про заборону участі в азартних іграх осіб, які не досягли 21 року.

6. Правила проведення азартних ігор розміщуються всередині казино, у доступному для відвідувачів місці.

Стаття 15. Виграшний (призовий) фонд, виплата виграшів

1. Положення про Призовий (виграшний) фонд щодо кожного виду азартної гри затверджується організатором азартних ігор.

2. Кошти Призового (виграшного) фонду можуть використовуватися організатором азартних ігор виключно для виплати виграшів (призів) в азартних іграх, які ним проводяться.

3. Призовий (виграшний) фонд розміщується на окремому рахунку організатора азартних ігор, відкритому таким організатором в банку для формування та накопичення зазначеного фонду, та/або в касах казино у межах ліміту, що не суперечить законодавству.

4. Розмір призового (виграшного) фонду, який розміщується на окремому банківському рахунку, на кінець кожного робочого дня має становити не менше 1000000 (один мільйон) гривень.

5. Строк виплати належного гравцю призу (виграшу) визначається в правилах проведення відповідної азартної гри, але не повинен перевищувати шести робочих днів з дня визначення переможця азартної гри.

РОЗДІЛ III. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 16. Ліцензування господарської діяльності з організації і проведення азартних ігор

1. Ліцензування господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та ліцензійними умовами.

2. Організатор азартних ігор має право розпочати свою діяльність лише після отримання відповідної ліцензії.

3. Суб'єкт господарювання, що має намір проводити діяльність з організації азартних ігор, на момент звернення із заявою про отримання ліцензії повинен підтвердити свою відповідність вимогам, що передбачені цим Законом, а також додержання інших нормативів, встановлених ліцензійними умовами.

4. Національна комісія в установленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

5. Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для відмови у видачі ліцензії є:

наявність у заявника серед засновників (учасників), посадових осіб оператора включаючи членів наглядової ради і виконавчого органу, керівника та його заступника, головного бухгалтера (бухгалтера), які мають непогашену або не зняту судимість за тяжкі та особливо тяжкі злочини або злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, а також інші злочини, вчинені з корисливих мотивів;

неможливість встановлення за документами, поданими заявником із заявою на отримання (переоформлення) ліцензії, джерел та походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника або суб'єктів господарської діяльності, які є засновниками та бенефіціарними власниками заявника; Бенефіціарними власниками заявника є фізичні особи, які прямо чи опосередковано, одноосібно або разом з іншими, через правочини, особисті відносини або іншим чином контролюють корпоративні права заявника або отримають вигоди від корпоративних прав заявника незалежно від того, хто формально володіє ними.

порушення заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

6. Суб'єкту господарювання, який виконав вимоги, передбачені цим Законом, Національною комісією видається ліцензія на організацію та проведення азартних ігор у казино.

Перелік суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної комісії.

Стаття 17. Особливості процедури видачі ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино

1. Суб'єкт господарювання безпосередньо або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Національної комісії із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино.

2. У заяві про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино зазначаються такі обов'язкові відомості:

1) найменування суб'єкта господарювання - заявника, код за ЄДРПОУ, адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти, банківські реквізити;

2) місцезнаходження казино, де заявник передбачає провадити діяльність з організації і проведення азартних ігор.

3. До заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино додаються такі документи:

відомості про керівника юридичної особи - заявника, особу, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, головного бухгалтера, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України), скріплені печаткою (за наявності);

засвідчені підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, які підтверджують стаж роботи керівника юридичної особи - заявника та особи, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, на керівних посадах або у фінансових установах і головного бухгалтера на посаді бухгалтера;

довідки, видані органами внутрішніх справ України, які підтверджують відсутність судимості у керівника юридичної особи - заявника, особи, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, головного бухгалтера, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу;

аудиторський висновок про фінансовий стан юридичної особи - заявника, розмір її власного капіталу, в тому числі статутного (складеного) капіталу (із зазначенням документів, що підтверджують джерела формування статутного (складеного) капіталу, розмір внесків грошовими коштами), що складений станом на останню дату звітного періоду, що передує періоду, в якому юридична особа звернулась із заявою про видачу ліцензії;

баланс і складені в установленому порядку звіти щодо фінансових результатів за останні 24 місяці роботи, руху грошових коштів та власного капіталу за останній звітний період та довідку про відсутність податкового боргу, видану органом Державної фіскальної служби України, в якому заявник перебуває на обліку;

засвідчена підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплена печаткою (за наявності) копія установчих документів;

відомості про діючі відокремлені підрозділи, які має заявник, із зазначенням найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження та ідентифікаційного коду за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою (за наявності), станом на дату подання заяви про видачу ліцензії;

відомості про бенефіціарних власників заявника, тобто про фізичних та юридичних осіб які прямо чи опосередковано, одноосібно або разом з іншими, через правочини, особисті відносини або іншим чином контролюють корпоративні права заявника або отримають вигоди від корпоративних прав заявника незалежно від того, хто формально володіє ними.

цільовий банківський депозит з метою захисту фінансових інтересів гравців, а також для забезпечення податкових зобов'язань організатора азартних ігор на суму у розмірі 10000000 (десять мільйонів гривень) або еквівалентну суму в доларах США на весь період дії ліцензії, розміщений на рахунках українського банку, який віднесено Національним Банком України до категорії "стабільних банків".

Зазначений перелік документів, який додається до заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино, є вичерпним.

4. Заява про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино та документи, що додаються до неї, приймаються Національною комісією, за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи органу ліцензування.

5. Заява про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино залишається без розгляду, якщо:

1) ця заява не підписана або підписана чи подана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.

Національна комісія рішення про залишення без розгляду заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино у десятиденний строк з дати надходження заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино та документів.

Повідомлення про прийняте рішення, надсилається органом ліцензування поштовим відправленням з повідомленням про вручення або вручаються особисто уповноваженому представнику організатора азартних ігор.

Разом з повідомленням про залишення заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино без розгляду заявнику видаються або надсилаються документи, що подавалися ним разом із заявою про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино. При цьому у ліцензійній справі цього заявника робиться відмітка про повернення документів.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

6. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино або про відмову у її видачі у п'ятнадцятиденний строк з дати надходження заяви про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино та документів.

Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для відмови у видачі ліцензії, переоформленні ліцензії є невідповідність суб'єкта господарювання - заявника згідно з поданими документами вимогам цього Закону.

Повідомлення про прийняті рішення, надсилаються органом ліцензування поштовим відправленням з повідомленням про вручення або вручаються особисто уповноваженому представнику організатора азартних ігор.

7. У ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино зазначаються відомості, визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Відомості про фактичну адресу розташування казино зазначаються органом ліцензування на зворотній стороні ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино.

У разі зміни адреси розташування казино організатор азартних ігор подає до органу ліцензування відповідну ліцензію для внесення нової адреси розташування казино.

Порядок ведення журналу обліку заяв та виданих ліцензій визначає орган ліцензування.

8. У разі зміни даних у документах, що додавалися до заяви на отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино, організатор азартних ігор зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати, коли відбулися такі зміни, повідомити про це орган ліцензування.

9. Передача ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино іншим особам заборонена.

10. Якщо організатор азартних ігор - заявник протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання ним повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино не подав документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у казино відповідно до частини другої статті 18 цього Закону, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино, орган ліцензування скасовує рішення про видачу організатору азартних ігор ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино або приймає рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

11. Орган ліцензування надсилає організатору азартних ігор поштовим відправленням з повідомленням про вручення повідомлення про скасування рішення про видачу йому ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино або про визнання такої ліцензії недійсною.

Стаття 18. Переоформлення, видача дубліката та анулювання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино

1. Підставами для переоформлення ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино є:

1) зміна найменування організатора азартних ігор (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією організатора азартних ігор);

2) зміна місцезнаходження організатора азартних ігор.

Рішення про переоформлення ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино приймається органом ліцензування в порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2. Підставами для видачі дубліката ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино є:

1) втрата ліцензії;

2) пошкодження ліцензії.

Рішення про видачу дубліката ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино приймається органом ліцензування в порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

3. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор у казино анулюється органом ліцензування на підставах, визначених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а також на підставі:

1) акта про виявлення фактів організації та проведення азартних ігор, які заборонені на території України;

2) акта про систематичне порушення строків і порядку внесення плати за ліцензію, установлених законом;

3) акта про виявлення фактів організації та проведення азартних ігор за адресою іншою, ніж зазначена в ліцензії;

4) акта про встановлення гральних столів та гральних автоматів поза межами казино;

5) порушення строків виплати виграшу (призу), за винятком випадків, коли учасник сам не з'являється для отримання належного йому виграшу (призу) чи не пред'являє необхідних для його отримання документів;

Стаття 19. Строк дії та плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у казино

1. Строк дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино становить п'ять років.

2. Плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у казино становить 20000000 (двадцять мільйонів) гривень в рік і сплачується рівними частинами щоквартально.

3. Плата за перший квартал дії ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.

4. Щоквартальна плата за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у казино здійснюється кожен квартал не пізніше 15 числа місяця, що передує кварталу, за який буде здійснена плата.

5. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор у казино видається органом ліцензування строком на п'ять років після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший квартал дії ліцензії на проведення азартних ігор у казино.

6. У разі анулювання ліцензії органом ліцензування, сплачена частка плати за ліцензію організатору азартної гри не повертається.

Стаття 20. Контроль за провадженням діяльності з організації та проведення азартних ігор

1. Контроль за додержанням цього Закону та ліцензійних умов здійснює Національна комісія, в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок, відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та інших законів.

РОЗДІЛ IV. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття 21. Заходи контролю (нагляду) в сфері азартних ігор

1. Відповідно до цього Закону на території України встановлюються заходи контролю (нагляду) за організацією та проведенням азартних ігор у казино, що передбачають:

визначення основних умов, вимог і правил, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор у казино в Україні;

ліцензування діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино;

застосування заборон та обмежень щодо організації та проведення азартних ігор у казино на території України;

подання суб'єктами господарювання в установленому цим Законом порядку до Національної комісії звітів про діяльність, пов'язану з організацією та проведенням азартних ігор у казино;

здійснення контролю за виконанням вимог та умов, передбачених законодавством про організацією та проведенням азартних ігор у казино;

встановлення спеціальних вимог до зберігання документів, що підтверджують формування та використання призового (виграшного) фонду;

обмеження та заборону діяльності суб'єктів господарювання, пов'язану з організацією та проведенням азартних ігор у казино, у разі її невідповідності вимогам цього Закону;

анулювання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино з підстав, визначених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей цього Закону;

запровадження відповідальності за порушення законодавства;

інші заходи, передбачені цим Законом.

Стаття 22. Державний нагляд (контроль) в сфері азартних ігор у казино

1. Органом державного регулювання діяльності в сфері азартних ігор є Національна комісія.

2. Правові засади формування та діяльності, статус, компетенція, повноваження, функції Національної комісії та порядок їх здійснення визначаються цим законом та іншими законодавчими актами України.

4. Контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів господарювання здійснюють органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Стаття 23. Форми здійснення нагляду (контролю) в сфері азартних ігор у казино

1. Національна комісія здійснює нагляд (контроль) у формі проведення планових та позапланових перевірок казино.

2. Планові перевірки проводяться відповідно до річних планів, які затверджуються Національною комісією, але не частіше одного разу на рік.

3. Позапланові перевірки проводяться з таких підстав:

організатором азартних ігор у казино не подано в установлений строк звітність до Національної комісії, якщо її подання передбачено цим Законом;

виявлено недостовірність даних, що містяться у звітності, поданій організатором азартних ігор у казино, якщо організатором азартних ігор у казино не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит Національної комісії, протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;

організатором азартних ігор у казино подав у встановленому ліцензійними умовами порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами Національної комісії, під час проведення планової чи позапланової перевірки, в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки;

у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від гравця, якщо організатором азартних ігор у казино не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит Національної комісії, протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту.

4. Державний нагляд (контроль) в сфері азартних ігор здійснюється Національною комісією відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 24. Відповідальність ліцензіатів за порушення вимог цього Закону та ліцензійних умов

1. Національна комісія в установленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, приймає рішення про анулювання ліцензії.

2. Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для анулювання ліцензії також є:

акт про несплату застосованих фінансових санкцій, передбачених цим законом та Ліцензійними умовами;

акт про повторне встановлення факту допуску до участі в азартних іграх осіб до 21 року;

акт про повторне встановлення факту знаходження особи на території казино без вхідного квитка;

акт про повторне порушення ліцензіатом вимог цього Закону та/або ліцензійних умов;

акт про невиплату гравцю виграшу у визначені умовами (правилами) проведення азартної гри;

ненадходження плати за видачу ліцензії в строки та в розмірах, передбачених цим законом.

3. Рішення про анулювання ліцензії приймається Національною комісією у тридцятиденний строк з дня настання обставин, що є підставою для анулювання ліцензії.

4. Порушення (недотримання) ліцензіатом вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання Національною комісією розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

5. Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії другого порушення, щодо якого Національною комісією, раніше видавались розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов, та/або накладалась одна із санкцій, що передбачена цим Законом.

6. Відмовою у проведенні перевірки вважається недопущення керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою комісії до приміщень ліцензіата, а також ненадання на письмовий запит (у строки, визначені у запиті) комісії документів (їх копій), які безпосередньо стосуються предмета перевірки. Відмовою у проведенні перевірки вважається також відсутність за місцезнаходженням ліцензіата його керівника або уповноваженої ним особи протягом робочого часу першого дня перевірки.

Стаття 25. Застосування фінансових санкцій

1. Національною комісією на підставі відповідного рішення можуть застосовуватись фінансові санкції. Суми фінансових санкцій визначаються Ліцензійними умовами.

2. Суми фінансових санкцій підлягають сплаті суб'єктами господарювання, до яких такі санкції були застосовані, протягом 30 днів після прийняття рішення про їх застосування.

Стаття 26. Щомісячні спеціальні відрахування організаторів азартних ігор у казино

Організатори азартних ігор у казино щомісячно, здійснюють відрахування у вигляді додаткового цільового платежу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів громадян за кожний гральний стіл, гральній стіл з кільцем рулетки або гральний автомат розміщений у казино.

3. Кошти додаткового цільового платежу розподіляються наступним чином:

п'ятдесят відсотків - спрямовуються у спеціально створений фонд реабілітації учасників анти - терористичної операції, розпорядником якого є Міністерство охорони здоров'я України;

30 відсотків - спрямовуються у спеціально створений фонд розвитку місцевого дитячого спорту, розпорядником якого є Міністерство молоді та спорту України;

п'ятнадцять відсотків - спрямовується у спеціально створений фонд розвитку місцевих закладів культури, розпорядником якого є Міністерство культури України;

три відсотки - спрямовуються у спеціально створений фонд боротьби з ігроманією, розпорядником якого є Міністерство охорони здоров'я України, або інший профільний центральний орган виконавчої влади;

два відсотки - спрямовуються на фінансування діяльності Національної комісії.

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009, N 38, ст. 536).

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25 - 26, ст. 131):

доповнити статтею 2032 такого змісту:

"Стаття 2032. Незаконна організація та проведення азартних ігор

1. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у казино -

карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин передбачений цією статтею або групою осіб,

караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років з конфіскацією грального обладнання.";

статтю 304 викласти у такій редакції:

"Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми, до участі у лотереї, парі (букмекерське парі та парі тоталізатора) -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.".

2) У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 39, ст. 181):

доповнити статтею 252 такого змісту:

"Стаття 252. Реклама азартних ігор

1. Реклама азартних ігор, які проводяться в казино, може здійснюватись виключно у місці розташування казино та друкованих виданнях, які спеціалізуються на огляді подій у сфері азартних ігор, на власному веб-сайті організатора азартних ігор.

2. Реклама азартних ігор повинна містити відомості щодо ліцензії, яка підтверджує право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.";

абзац п'ятий частини першої статті 26 доповнити словами "та азартних ігор".

4. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос