Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации права граждан на электронные обращения

Проект закона Украины от 19.01.2015 № 1790
Дата рассмотрения: 19.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації права громадян на електронні звернення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині першій статті 3 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 275) після слів "законами України" доповнити словами "Про звернення громадян",".

2. У Законі України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256):

1) у статті 3:

у частині першій слово "або" замінити словами ", електронній чи";

у частині третій після слів "письмове" доповнити словами "або електронне";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Електронне звернення - пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, оформлені та подані з урахуванням вимог та в порядку, встановлених для електронного документа.";

2) у статті 5:

частину третю викласти в такій редакції:

"Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі), електронним (розміщеним на офіційному веб-сайті суб'єкта, якому адресується звернення, направленим електронною поштою або поданим в інший спосіб, передбачений законодавством про електронні документи та електронний документообіг) чи письмовим (надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства).";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Електронне звернення повинно містити електронний підпис заявника та обов'язкові реквізити електронного документа, встановлені законодавством про електронні документи та електронний документообіг.";

У зв'язку з цим частини п'яту, шосту вважати відповідно частинами шостою, сьомою;

3) у частині першій статті 8 після слів "встановити авторство," доповнити словами "електронні звернення без зворотної адреси та електронного підпису заявника";

4) у частині четвертій статті 15 після слів "громадянина в письмовій" доповнити словами "або електронній";

5) доповнити статтею 17-1 такого змісту:

"Стаття 17-1. Особливості розгляду електронних звернень

Електронні звернення розглядаються в порядку, встановленому для розгляду письмових звернень, з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про електронні документи та електронний документообіг.

Відповідь на електронне звернення, а також повідомлення заявника про залишення його електронного звернення без розгляду по суті, про направлення електронного звернення для розгляду органам чи посадовим особам відповідно до їх компетенції, продовження терміну розгляду звернення направляються на адресу електронної пошти заявника, зазначену в електронному зверненні.

На електронне звернення надається письмова відповідь у разі, якщо заявник у своєму електронному зверненні просить направити письмову відповідь на поштову адресу, вказану ним у зверненні.";

6) у частині першій статті 18:

в абзаці сьомому після слів "одержати письмову" доповнити словами "або в електронному вигляді";

в абзаці восьмому слова "або письмово" замінити словами ", письмово або в електронному вигляді";

7) у частині першій статті 19:

доповнити абзацом другим такого змісту:

"забезпечувати доступність інформації про порядок подання та розгляду звернень громадян";

У зв'язку з цим абзаци другий-одинадцятий вважати відповідно абзацами третім-дванадцятим;

в абзаці восьмому після слова "письмово" доповнити словами "або в електронному вигляді".

8) у частині другій статті 20 після слів "На обґрунтовану письмову" доповнити словами "або в електронному вигляді".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос