Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Экономическом эксперименте на территории города Одессы

Проект закона Украины от 16.01.2015 № 1786
Дата рассмотрения: 16.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Економічний експеримент на території міста Одеси

Цей Закон визначає порядок проведення Економічного експерименту на території міста Одеси (далі - Економічний експеримент "Одеса").

Стаття 1. Проведення Економічного експерименту "Одеса"

1. Економічний експеримент "Одеса" проводиться протягом п'ятирічного терміну в адміністративно-територіальних межах міста Одеса Одеської області.

2. Метою проведення Економічного експерименту "Одеса" є залучення інвестицій у різні галузі виробництва, розвиток рекреаційно-туристичного господарства в місті, створення нових робочих місць та пошук ідеальної моделі стрімкого економічного розвитку на прикладі міста Одеси, що в подальшому може використовуватись на території всієї держави.

3. На території проведення Економічного експерименту "Одеса" запроваджується і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений цим Законом.

Стаття 3. Органи управління Економічним експериментом "Одеса"

Органами управління Економічним експериментом "Одеса" є:

Одеська міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень;

орган господарського розвитку і управління Економічного експерименту "Одеса", утворений Одеською міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території проведення Економічного експерименту "Одеса".

Стаття 4. Повноваження Одеської міської ради та її виконавчого комітету щодо управління Економічним експериментом "Одеса"

1. Одеська міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території проведення Економічного експерименту "Одеса" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. Виконавчий комітет Одеської міської ради здійснює свої повноваження щодо управління Економічним експериментом "Одеса" відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. До сфери повноважень Одеської міської ради та її виконавчого комітету також належать:

внесення пропозицій про зміни в статусі Економічного експерименту "Одеса" у порядку, встановленому законодавством України;

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку Економічного експерименту "Одеса";

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території проведення Економічного експерименту "Одеса";

укладення з органом господарського розвитку і управління Економічного експерименту "Одеса" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території Економічного експерименту "Одеса", та природних ресурсів місцевого значення;

укладення договору (контракту) з суб'єктом Економічного експерименту "Одеса" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Одеською міською радою;

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території Економічного експерименту "Одеса";

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління Економічного експерименту "Одеса";

організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

регулювання залучення до роботи в рамках Економічного експерименту "Одеса" іноземних працівників;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Одеса"

1. Органом господарського розвитку Економічним експериментом "Одеса" є юридична особа, утворена Одеською міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території проведення Економічного експерименту "Одеса".

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління Економічного експерименту "Одеса" затверджується Одеською міською радою.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління Економічного експерименту "Одеса" належать:

організація облаштування території проведення Економічного експерименту "Одеса";

організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території проведення Економічного експерименту "Одеса", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;

укладення з суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", у межах повноважень, наданих Одеською міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури Економічного експерименту "Одеса";

видача дозволів суб'єктам, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території проведення Економічного експерименту "Одеса" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Одеської міської ради;

участь у реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", що реалізують на території проведення Економічного експерименту "Одеса" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Одеської міської ради;

підготовка пропозицій Одеській міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території проведення Економічного експерименту "Одеса";

складання та подання статистичної звітності про функціонування Економічного експерименту "Одеса" відповідно до законодавства України;

виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління Економічним експериментом "Одеса".

Стаття 6. Суб'єкти, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса"

1. Суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території проведення Економічного експерименту "Одеса" і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Одеської міської ради інвестиційні проекти направлені на розвиток інфраструктури міста Одеса, розвиток рекреаційно-туристичного господарства міста Одеса на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Одеса" як суб'єкти, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса".

2. Орган господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Одеса" видає суб'єктам, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених діючим законодавством.

3. За реєстрацію суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса" справляється плата, розмір якої встановлюється Одеською міською радою.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", спрямовуються органом господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Одеса" на розвиток інфраструктури Економічного експерименту "Одеса" у порядку, визначеному виконавчим комітетом Одеської міської ради за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території проведення Економічного експерименту "Одеса"

1. На території проведення Економічного експерименту "Одеса" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений щодо Економічного експерименту "Одеса", поширюється на суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційного проекту на території проведення Економічного експерименту "Одеса".

3. Створення на території проведення Економічного експерименту "Одеса" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з виконавчим комітетом Одеської міської ради.

4. Затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Одеса" як суб'єкта, який бере участь у Економічному експерименті "Одеса", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Одеською міською радою.

5. У разі порушення суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Одеської міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту Одеська міська рада може внести пропозиції виконавчому комітету Одеської міської ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Одеса" про скасування реєстрації суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса" у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Одеської міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту виконавчий комітет Одеської міської ради може прийняти рішення про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Одеса" про скасування реєстрації суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", у встановленому законодавством порядку.

7. У разі порушення суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Одеської міської ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту орган господарського розвитку і управління Економічним експериментом "Одеса" має право скасувати реєстрацію суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", у встановленому законодавством порядку.

8. Рішення про скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних на території проведення Економічного експерименту "Одеса"

На території проведення Економічного експерименту "Одеса" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття 9. Правовий режим економічної діяльності під час проведення Економічного експерименту "Одеса"

1. Правовий режим економічної діяльності під час проведення Економічного експерименту "Одеса" передбачає:

а) звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів, визначених відповідно до цього Закону, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", протягом п'яти років з часу набуття чинності цим Законом;

б) за нульовою ставкою податку оподатковуються доходи фізичних осіб - суб'єктів, визначених відповідно до цього Закону, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", протягом п'яти років з часу набуття чинності цим Законом;

в) суб'єкти - фізичні особи, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", визначені відповідно до цього Закону звільняються від сплати податку за земельні ділянки протягом п'яти років з часу набуття чинності цим Законом;

г) суб'єкти - юридичні особи, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", визначені відповідно до цього Закону звільняються від сплати податку за земельні ділянки протягом п'яти років з часу набуття чинності цим Законом.

Стаття 10. Порядок завершення Економічного експерименту "Одеса"

1. Економічний експеримент "Одеса" вважається завершеним з дня сплину 5-річного строку, визначеного цим Законом.

2. Економічний експеримент "Одеса" може бути завершений достроково виключно шляхом прийняття відповідного Закону України.

Стаття 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", після завершення його проведення

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", після завершення його проведення.

2. Спори між органами управління Економічним експериментом "Одеса", суб'єктами, які беруть участь у Економічному експерименті "Одеса", та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з завершенням Економічного експерименту "Одеса", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос