Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности государственных органов

Проект закона Украины от 15.01.2015 № 1773
Дата рассмотрения: 12.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності державних органів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292):

1) третє речення частини третьої статті 5 викласти у такій редакції: "Склад та Положення про Координаційну раду затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";

2) у статті 6:

у частині першій слова "є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України" замінити словами "є колегіальним центральним органом виконавчої влади, який підпорядковується Кабінету Міністрів України";

у частинах шостій і сьомій слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

у першому реченні частини восьмої слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики";

у частині десятій слова "Президентом України шляхом видання відповідного указу" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

частину двадцяту виключити;

у частині двадцять другій:

пункти 10 і 17 викласти у такій редакції:

"10) подає Прем'єр-міністру України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;";

"17) здійснює інші повноваження відповідно до закону.";

у частині дванадцятій слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

2. У статті 11 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238, 2012 р., N 7, ст. 53):

1) у частині першій:

в абзаці першому слова "є державними колегіальними органами, які утворюються та ліквідуються Президентом України" замінити словами "є колегіальними центральними органами виконавчої влади, які утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністром України";

абзаци другий і третій викласти у такій редакції:

"Комісії підпорядковуються Кабінету Міністрів України.

Комісії діють на підставі положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.";

2) у частині другій:

абзаци другий, шістнадцятий і двадцять другий викласти у такій редакції:

"Голова, члени комісії призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України";

"10) подає Прем'єр-міністру України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;";

"16) здійснює інші повноваження відповідно до закону.";

3) абзац третій частини третьої викласти у такій редакції:

"Гранична чисельність працівників комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. Штатний розпис комісії затверджується Головою комісії за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики. Структура комісії затверджується Головою відповідної комісії в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України.";

4) абзац третій частини четвертої виключити.

3. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):

1) у статті 23:

у частині першій слова "є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України" замінити словами "є колегіальним центральним органом виконавчої влади, який підпорядковується Кабінету Міністрів України";

2) в абзаці другому частини третьої слова "Президентом України шляхом видання відповідного указу" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

3) абзац третій частини шостої виключити;

4) у частині восьмій:

в абзаці першому слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

в абзаці другому:

у першому реченні слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

у другому реченні слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики";

2) у статті 24:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.";

пункт 7 частини другої викласти у такій редакції:

"7) подає Прем'єр-міністру України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;".

4. В абзаці другому частини четвертої статті 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53) слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є державним колегіальним органом виконавчої влади, що здійснює регулювання діяльності у сфері теплопостачання" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є колегіальним центральним органом виконавчої влади, що здійснює регулювання діяльності у сфері теплопостачання".

5. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):

1) у статті 17:

у частині другій слова "є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України" замінити словами "є колегіальним центральним органом виконавчої, який підпорядковується Кабінету Міністрів України";

у частині третій слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 20:

в абзаці другому частини першої слова "Президентом України шляхом видання відповідного указу" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

пункт 9 частини третьої викласти у такій редакції:

"9) подає Прем'єр-міністру України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад членів Комісії;";

3) абзац третій частини четвертої виключити;

4) в абзаці другому частині десятої:

у першому реченні слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

у другому реченні слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики".

6. У частинах першій - третій статті 50 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) слова "державні колегіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "колегіальні центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос