Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения в соответствие национального законодательства по вопросам охраны прав на изобретения и полезные модели с международными стандартами

Проект закона Украины от 15.01.2015 № 1765
Дата рассмотрения: 15.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 7, ст. 32) такі зміни:

1. доповнити статтю 1 після слів "винахід - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології" доповнити словами: "що має винахідницький рівень, тобто при зіставленні з існуючим до дати подання заявки рівнем техніки має суттєві відмінні ознаки і є прогресивним".

2. статтю 1 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "винахідницький крок - певні переваги корисної моделі, які для фахівця цієї галузі очевидно не випливають з існуючого рівня техніки, а також є практично корисними при використанні або виробництві відповідного продукту або здійснення відповідного процесу";

3. статтю 1 доповнити абзацом шостим та викласти у наступній редакції: "корисна модель - новаторське вирішення завдання у будь-якій галузі національної економіки, що має винахідницький крок та на яке може бути отриманий патент";

4. частину третю статті 6 доповнити після слів "біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів" словами такого змісту: "організм людини на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте відкриття одного з його елементів, у тому числі послідовностей або частин послідовностей гену";

5. статтю 6 доповнити частиною 3-1 та викласти її у наступній редакції: "Не надається правова охорона як корисним моделям:

відкриттям, науковим теоріям та математичним методам;

схемам, правилам і методам виконання розумових операцій та ведення бізнесу;

методам представлення інформації;

біологічним матеріалам, хімічним або фармацевтичним речовинам та способам їх отримання;

методам хірургічного або терапевтичного лікування організму людей або тварин і методам діагностики, які застосовуються при лікуванні людей або тварин".

6. частину другу статті 7 після слів "корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою" доповнити словами: "має винахідницький крок".

7. частину сьому статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту: "Корисна модель має винахідницький крок, якщо переваги корисної моделі для фахівця цієї галузі очевидно не випливають з існуючого рівня техніки, а також є практично корисними при використанні або виробництві відповідного продукту або здійснення відповідного процесу".

8. назву статті 12 змінити та викласти в такій редакції: "Оформлення та подання заявки".

9. частину сьому статті 12 доповнити абзацом другим та третім такого змісту: "Заявник зобов'язаний в описі в описі винаходу (корисної моделі) вказати найкращий та найбільш ефективний відомий йому спосіб використання винаходу (корисної моделі) на дату подання заявки або на дату її пріоритету.

Вважається непереконливою декларативна вказівка заявника про ефективність або технічні переваги винаходу (корисної моделі). Ці характеристики повинні безпосередньо випливати з формули винаходу (корисної моделі), тобто необхідна наявність однозначного зв'язку між ознаками винаходу (корисної моделі), які включено до формули і очікуваною ефективністю (технічним результатом)".

10. частину восьму статті 12 доповнити абзацом другим та викласти у наступній редакції: "Формулу винаходу (корисної моделі) необхідно викладати настільки чітко, щоб безпосередньо з неї (без звернення до опису винаходу (корисної моделі) був зрозумілим обсяг прав заявника."

11. частину другу статті 33 змінити та викласти в такій редакції: "У випадку звернення до суду з метою визнання патенту недійсним будь-яка особа зобов'язана надати результати інформаційного пошуку за заявкою на винахід (корисну модель), в порядку визначеному статтею 34-1 цього Закону".

12. доповнити статтею 34-1 "Інформаційний пошук за заявкою на винахід (корисну модель)" такого змісту: "1. Кожна особа має право подати до закладу експертизи клопотання про проведення інформаційного пошуку за заявкою на винахід (корисну модель) для визначення її придатності для набуття прав протягом всього строку дії патенту на винахід (корисну модель).

2. Інформаційний пошук за заявкою на винахід (корисну модель) здійснюється за умови сплати відповідного збору.

Документ про сплату збору подається до закладу експертизи разом із клопотанням про проведення інформаційного пошуку за заявкою на винахід (корисну модель).

3. У разі порушення судового провадження з метою захисту прав, наданих патентом на винахід (корисну модель), звіт про інформаційний пошук додається обов'язково".

II. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356) такі зміни:

1. частину першу статті 460 після слів "якщо вона, відповідно до закону, є новою" доповнити словами "має винахідницький крок".

III. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Гройсман

Опрос