Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих, предоставления командирам дополнительных прав и возложения обязанностей в особый период

Проект закона Украины от 15.01.2015 № 1762
Дата рассмотрения: 15.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладання обов'язків у особливий період

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

1) частину першу статті 62 після слів "строкової служби" доповнити словами "військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, особам офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовцям, призваним на військову службу в особливий період (крім військовослужбовців-жінок)";

2) абзац другий частини другої статті 407 після слів "службовим обмеженням на строк до двох років" доповнити словами "або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк від шести місяців до одного року".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 15 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Військовослужбовці за вчинення військових адміністративних правопорушень несуть відповідальність, передбачену главою 13-Б цього Кодексу, за умови, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність";

2) частину першу статті 24 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) арешт з утриманням на гауптвахті";

3) доповнити статтею 321 такого змісту:

"Стаття 321. Арешт з утриманням на гауптвахті

Арешт з утриманням на гауптвахті встановлюється і застосовується лише у виключних випадках за окремі види військових адміністративних правопорушень на строк до десяти діб. Арешт з утриманням на гауптвахті призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).

Арешт з утриманням на гауптвахті не може застосовуватись до військовослужбовців-жінок";

4) доповнити главою 13-Б такого змісту:

"Глава 13-Б
ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 17210. Відмова від виконання наказу або інших законних вимог командира (начальника)

Відмова від виконання законних вимог командира (начальника), -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Стаття 17211. Самовільне залишення військової частини або місця служби

Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до трьох діб, -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (крім строкової служби), а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалістю від трьох до десяти діб, або хоч і менше трьох діб, але вчинені повторно протягом року, -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Стаття 17212. Необережне знищення або пошкодження військового майна

Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого військового майна, -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Стаття 17213. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем

Незаконне використання військовою службовою особою транспортних засобів, споруд чи іншого військового майна, а також незаконне використання підлеглого для особистих послуг чи послуг іншим особам, а також інше зловживання владою або службовим становищем, вчинене з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Примітка. Під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням повноважного командування.

Стаття 17214. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень

Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Стаття 17215. Недбале ставлення до військової служби

Недбале ставлення військової службової особи до військової служби, -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Стаття 17216. Бездіяльність військової влади

Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або ненаправлення військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Стаття 17217. Порушення правил несення бойового чергування

Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України, -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Стаття 17218. Порушення правил несення прикордонної служби

Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Стаття 17219. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення

Порушення правил поводження зі зброєю, а також із боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, а так само з радіоактивними матеріалами -

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Стаття 17220. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями

Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Участь начальників (командирів) та інших керівників у розпиванні з підлеглими їм військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв під час виконання ними обов'язків військової служби або невжиття ними заходів до відсторонення від обов'язків військової служби осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховування ними випадків розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на військовій службі в нетверезому стані підлеглих їм військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів -

тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб";

5) у статті 221 цифри "1729" замінити цифрами "17220";

6) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:

"командири військових частин (статті 17210 - 17220)".

3. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21):

1) статтю 17 доповнити словами "військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу в особливий період (крім військовослужбовців-жінок)";

2) у частині сьомій статті 71 слова "передбачені для військовослужбовців строкової служби" виключити;

3) частину першу статті 77 доповнити словами "а також до робіт з інженерного обладнання позицій (районів), будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах особливого періоду, в тому числі воєнного стану чи в бойовій обстановці, а також після їх завершення до закінчення відбудовного періоду";

4) частину третю статті 84 після слів "строкової служби" доповнити словами "окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу в особливий період".

4. Статтю 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 551-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 197), після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Командир зобов'язаний вжити заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного із непокорою, опором чи погрозою начальнику, застосуванням насильства, із самовільним залишенням військової частини або місця служби, ухиленням від військової служби чи дезертирством, із негайним доставлянням затриманого до уповноваженої службової особи або заходів щодо негайного повідомлення уповноваженої службової особи про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення".

У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п'ятою.

5. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24 березня 1999 року N 548-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194), доповнити статтею 221 такого змісту:

"221. Командири (начальники) в особливий період, у тому числі в умовах воєнного стану чи бойовій обстановці, з метою затримання військовослужбовців, які вчиняють кримінальні правопорушення, пов'язані із непокорою, опором чи погрозою начальнику застосуванням насильства, із самовільним залишенням бойових позицій та визначених місць дислокації військових частин (підрозділів) в районах виконання бойових завдань, мають право особисто застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, а в бойовій обстановці також зброю чи віддати підлеглим наказ про застосування таких засобів, якщо в інший спосіб неможливо припинити злочинні діяння.

У разі якщо дозволяють обставини, командир (начальник) перед застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або зброї повинен голосом чи пострілом угору попередити про це особу, проти якої можуть бути застосовані такі заходи".

6. Пункт 12 додатка 12 до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196), викласти в такій редакції:

"12. Порядок і умови утримання військовослужбовців, заарештованих в адміністративному порядку, визначаються наказом Міністерства оборони України".

7. Пункт 12 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190) доповнити словами "військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, особа офіцерського складу, яка проходить кадрову військову службу, особа офіцерського складу, яка проходить військову службу за призовом, військовослужбовець, призваний на військову службу в особливий період (крім військовослужбовців-жінок)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос