Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Украинской военной организации

Проект закона Украины от 14.01.2015 № 1761
Дата рассмотрения: 14.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Українську військову організацію

Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини. Це право закріплено Загальною декларацією прав людини і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об'єднань.

Цей Закон визначає правовий статус Української військової організації та всіх об'єднань громадян військового спрямування в Україні.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Закону

Завданнями цього Закону є:

гарантування права на свободу об'єднання громадян України в територіальні оборонні організації та здійснення цього права;

забезпечення відповідно до Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та норм міжнародного права, визнаних Україною, соціальної справедливості, рівності, захисту прав і законних інтересів громадян України, що мають бажання створювати територіальні оборонні підрозділи;

визначення обов'язків держави щодо Української військової організації та територіальних оборонних підрозділів;

визначення обов'язків Української військової організації та територіальних оборонних підрозділів перед державою і суспільством.

Стаття 2. Визначення термінів

Українська військова організація - спільність людей (соціальна група), яка сформована на основі єдності історичної свідомості, традицій і культури для спільної реалізації громадянами та юридичними особами своїх прав і свобод і діє відповідно до свого статуту (положення), які розроблені за звичаєвим правом у межах Конституції та чинного законодавства України.

Українська військова організація є об'єднанням громадян та юридичних осіб з метою забезпечення захисту та з метою відновлення територіальної цілісності України, її духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.

Звичаєве право - система санкціонованих державою правових звичаїв, які є джерелом права для Української військової організації.

Член Української військової організації - особа, громадянин України або іншої держави, яка висловила бажання захищати Українську державу, дотримується Кодексу честі Української військової організації і має посвідчення встановленого зразка.

Територіальні оборонні підрозділи - об'єднання громадян, які легалізовані відповідно до цього Закону, та підпорядковані (координують свою діяльність) Українській військовій організації.

Реєстр Української військової організації - інформаційна база, яка містить відомості про членів Української військової організації, та їх належність то певного територіального оборонного підрозділу.

Оборонний округ - об'єднання територіальних оборонних підрозділів, які здійснюють свою діяльність в існуючих межах Кримського регіону, Північного регіону, Південного регіону, областей, міст Києва та Севастополя.

Головний Штаб Української військової організації - консультативно-дорадчий орган при Президентові України, Раді міністрів Кримського регіону, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраціях, міністерстві оборони України.

Керівник Головного Штабу Української військової організації висувається представниками територіальних оборонних підрозділів, затверджується Президентом України.

Головнокомандуючий Української військової організації - Президент України - голова штабу Української військової організації при Президентові України.

Державний реєстр Української військової організації (Державний реєстр) - інформаційна база, яка містить відомості про територіальні оборонні підрозділи та їх залучення в державній службі.

Орган з питань розвитку Української військової організації Адміністрації Президента України - відповідний орган, який здійснює регулювання діяльності Української військової організації.

Орган формування Державного реєстру Української військової організації - відповідний орган Міністерства оборони України на який покладені завдання по формуванню Державного реєстру.

Орган виконавчої влади у справах Української військової організації в Кримському регіоні, областях, містах Києві та Севастополі - відповідний Орган Кабінету міністрів Кримського регіону, державних адміністрацій областей і міст Києва та Севастополя, який здійснює регулювання діяльності Української військової організації на території відповідного оборонного округу.

Діяльність Української військової організації - виконання членами організації функцій, узгоджених територіальними оборонними підрозділами з місцевими органами державної виконавчої влади та штабом Української військової організації.

Посвідчення члена Української військової організації - документ встановленого зразка, який посвідчує особу його власника та підтверджує факт надання йому в Україні статусу члена Української військової організації і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

2. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЗВИТКУ

Стаття 3. Законодавство України про Українську військову організацію

Законодавство України про Українську військову організацію складається з Конституції України, відповідних Указів Президента України, цього Закону та інших законодавчих актів України, виданих відповідно до нього.

Стаття 4. Державна політика щодо розвитку Української військової організації

В Україні здійснення державної політики щодо розвитку Української військової організації є внутрішньою справою України.

Основними напрямами державної політики щодо розвитку Української військової організації є:

Додержання прав і законних інтересів громадян України на створення територіальних оборонних підрозділів та їх діяльність стосовного захисту держави та відновлення її територіальної цілісності;

розробка і виконання державних програм розвитку Української військової організації;

сприяння відродженню та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Української нації.

Стаття 5. Повноваження Головнокомандуючого Української військової організації

Головнокомандуючий Української військової організації:

головує на засіданнях штабу при адміністрації президента Української військової організації;

затверджує зразок Статуту Української військової організації;

затверджує Положення "Про спеціальні звання членів Української військової організації, які залучаються до Державної служби" та інші положення, які регламентують діяльність Української військової організації;

затверджує зразки символіки, спеціальної форми, нагород, погонів, шевронів, посвідчення членів та іншої атрибутики Української військової організації;

повертає на засідання штабу Української військової організації зразок Статуту Української військової організації, зразки символіки та атрибутики, а також положення, які регламентують діяльність Української військової організації зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями для їх повторного розгляду.

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України:

визначає у проекті Державного бюджету України обсяги фінансування заходів, які здійснюються на виконання цього Закону;

розробляє програми національно патріотичного спрямування підготовки молоді та програми розвитку Української військової організації;

проводить інші дії, необхідні для виконання цього Закону.

Стаття 7. Повноваження Органу

з питань розвитку Української військової організації

Адміністрації Президента України

До компетенції Органу з питань розвитку Української військової організації Адміністрації Президента України належить:

координація взаємодії інших органів виконавчої влади з питань, що стосуються Української військової організації;

збір та аналіз інформації щодо територіальних оборонних підрозділів;

підготовка до розгляду Кабінетом Міністрів України пропозицій про визначення обсягів фінансування заходів, які здійснюються на виконання цього Закону;

контроль за виконанням цього Закону.

Стаття 8. Повноваження Органу формування

Державного реєстру Української військової організації

До компетенції Органу формування Державного реєстру Української військової організації належить ведення централізованого обліку та створення централізованої інформаційної бази про осіб, які прийняті на державну службу.

Стаття 9. Повноваження Міністерств,

інших центральних органів виконавчої влади,

Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади залучають в установленому порядку членів Української військової організації до участі в:

забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону, здійсненні заходів із запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров'я громадян, інтересів держави від протиправних посягань;

ліквідації надзвичайних ситуацій, співпраці з особовим складом аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів у питаннях щодо надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

здійсненні разом із підрозділами патрульно-постової служби органів внутрішніх справ та дільничними інспекторами міліції заходів із патрулювання на вулицях, в інших громадських місцях, зокрема, під час проведення масових заходів, державних та релігійних свят;

науково-пошуковій та громадсько-краєзнавчій роботі для виявлення нових об'єктів з історії Українства, публікації документів з історії України.

створенні реєстру об'єктів історико-архітектурної спадщини та здійсненні обліку нерухомих пам'яток культурної спадщини, пов'язаних з історією України;

заходах із військово-патріотичного виховання допризовної молоді, військовослужбовців, у проведенні інформаційно-пропагандистської роботи з особовим складом військових частин, присвяченої ролі Української історії та культури, відзначенню важливих історичних подій в Україні;

фізкультурно-спортивній, туристично-краєзнавчій та культурно-просвітницькій роботі серед учнівської молоді, в організації дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведенні фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;

реалізації заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;

Стаття 10. Повноваження Головний Штаб Української військової організації при адміністрації президента України

Головний Штаб Української військової організації при адміністрації президента України: здійснює діяльність з метою забезпечення реалізації потенціалу громадського суспільства для консолідації української нації, залучення громадських організацій до оборони територіальної цілісності держави, охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного виховання молоді;

сприяє Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Адміністрації Кримського регіону, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям в залученні Української військової організації до виконання Державних програм.

Стаття 11. Повноваження Органів виконавчої влади з питань розвитку Української військової організації

Органи виконавчої влади з питань розвитку Української військової організації в Кримському регіоні, областях, містах Києві та Севастополі створюються та діють з метою:

координації взаємодії інших місцевих органів виконавчої влади з питань, що стосуються Української військової організації;

збору та аналізу інформації щодо діяльності Територіальних оборонних підрозділів на території відповідного оборонного округу;

утримує приміщення, необхідні для виконання своїх функцій органами керівництва відповідного оборонного округу;

вирішення інших питань, необхідні для виконання цього Закону.

Стаття 12. Повноваження Головного Штабу Української військової організації

Діяльність Головного Штабу Української військової організації визначається Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами України, статутом Української військової організації та звичаєвим правом. Генеральний штаб в повному складі збирається двічі на рік та здійснює свою роботу за участю представників оборонних округів, які представляють всі територіальні оборонні підрозділи України.

Місце проведення, представництво та порядок денний Головного Штабу Української військової організації визначається на засіданні Головного Штабу Української військової організації керівниками оборонних округів, на підставі рішення якої керівник штабу Української військової організації видає наказ.

Засідання Головного Штабу Української військової організації може бути скликана позачергово на вимогу не менше 2/3 оборонних округів, а у особливих випадках (введення надзвичайного стану чи війни) - на вимогу керівника штабу Української військової організації.

Головний Штаб Української військової організації:

заслуховує й затверджує звіти керівника Головного Штабу Української військової організації;

висуває керівника Головного Штабу Української військової організації;

обирає керівників оборонних округів та подає їх кандидатури на затвердження керівника штабу Української військової організації;

приймає та подає Статут Української військової організації, вносить до нього зміни та доповнення, затверджує інші документи;

реалізує право власності на майно та кошти Української військової організації;

дає наказ керівнику Головного Штабу Української військової організації на рік.

Усі рішення Головного Штабу Української військової організації підписуються керівником штабу Української військової організації.

Рішення Головного Штабу Української військової організації ухвалюються простою більшістю голосів і є правомочним за умови присутності не менше як 2/3 обраних делегатів.

Стаття 13. Повноваження Керівника Головного Штабу Української військової організації

Керівник Головного Штабу Української військової організації:

підписує всі документи, прийняті Головним Штабом Української військової організації;

подає на затвердження Головнокомандуючому Української військової організації зразок Статуту Української військової організації, зразки символіки, нагород, погон, шевронів, посвідчення члену Української військової організації та іншої атрибутики, а також положення, які регламентують діяльність Української військової організації;

призначає та звільняє співробітників штабу Української військової організації;

затверджує кандидатури керівників оборонних округів;

представляє інтереси Української військової організації на всіх рівнях владних структур, у громадських і міжнародних організаціях, партіях та рухах тощо.

Стаття 14. Статус Територіальних оборонних підрозділів

Територіальних оборонними підрозділами є організації, які легалізовані згідно з цим Законом.

Будь які громадські чи інші організації, які легалізовані згідно з Законом України "Про об'єднання громадян" є виключно громадськими організаціями без права використання символіки Української військової організації та не приймають участі в її діяльності.. Для набуття статусу територіального оборонного підрозділу підлягають перереєстрації встановленим порядком відповідно до цього Закону.

Стаття 15. Керівництво Територіальних оборонних підрозділів

Вище керівництво діяльності Територіальних оборонних підрозділів здійснює Президент України, який є Головнокомандуючий Української військової організації.

Безпосереднє керівництво Територіальними оборонними підрозділами здійснює керівник штабу Української військової організації, який обирається на генеральному штабі Української військової організації терміном на 1 рік. Здійснює свою діяльність через штаб Української військової організації.

Координацію діяльності оборонних округів на території України здійснює штаб Української військової організації, а територіальних оборонних підрозділів в межах оборонних округів - керівництво оборонного округу.

Територіальні оборонні підрозділи всіх рівнів можуть мати власні керівні органи самоврядування, які здійснюють свою діяльність згідно із статутом Української військової організації.

Територіальні оборонні підрозділи входять до складу оборонного округу в межах території якого вони здійснюють свою діяльність та діють як місцеві осередки Української військової організації. Представники територіальних оборонних підрозділів входять до складу Ради Української військової організації при місцевих органах державної виконавчої влади.

На базі оборонних округів у разі потреби створюються оборонні формування.

Стаття 16. Кодекс честі члену Української військової організації

Член Української військової організації:

має свою національну і людську гідність; вірний українській національній ідеї, принципам української національної моралі і духовності;

визнає Україну як цілісну, не подільну державу в межах її повних кордонів;

виконує накази керівництва, поважає старших та поради наставників;

береже традиції Українського народу, охороняє пам'ятки історії і культури Українського народу;

діє згідно статуту Української військової організації.

члену Української військової організації завжди готовий:

захищати Український народ, його традиції та звичаї; забезпечувати духовний, культурний і матеріальний добробут, моральне і фізичне здоров'я українців; розвивати українську мову і культуру.

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОБОРОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Стаття 17. Створення Територіальних оборонних підрозділів

На території України створюються і діють Територіальні оборонні підрозділи, які своєю діяльністю сприяють будівництву самостійної держави України в межах її історичних кордонів, відродженню та розвитку історичних, патріотичних, культурних та інших традицій українського народу при наявності в їхньому реєстрі відповідно:

для сільських - 25 членів;

для міських - 150 членів;

для районних - 600 членів;

для обласних - 6000 членів;

Стаття 18. Членство в Українській військовій організації

Членом Української військової організації може бути кожен громадянин України чи іншої держави, який досяг 16-річного віку, готовий захищати та відстоювати територіальну цілісність України, її духовні та моральні цінності, виявив добровільне бажання стати членом Української військової організації та подав письмову заяву про вступ до Територіального оборонного підрозділу.

Члени Української військової організації складають присягу на вірність Україні та Українському народові.

Не можуть бути членами Української військової організації особи, раніше засуджені за тяжкі злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані недієздатними та інші особи у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Громадяни приймаються до складу Української військової організації та виключаються з них у порядку, встановленому статутом Української військової організації.

У разі вчинення членом Української військової організації діяння, несумісного з Кодексом честі Української військової організації, її статуту, або несумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків його може бути виключено зі складу Української військової організації.

Стаття 19. Порядок прийняття до Української військової організації

Вступ до Української військової організації здійснюється згідно із її Статутом.

Стаття 20. Статут Української військової організації

Українська військова організація діє на основі свого Статуту, який розробляється штабом Української військової організації та подається Генеральним штабом Української військової організації на затвердження головнокомандуючим Української військової організації.

Статут Української військової організації містить такі положення:

умови і порядок прийому в члени Української військової організації, вибуття з неї;

порядок утворення і діяльності статутних органів Української військової організації;

джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Української військової організації, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

порядок внесення змін і доповнень до Статуту;

У Статуті Української військової організації мають бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей її створення і діяльності.

Положення Статуту Української військової організації не повинні суперечити чинному законодавству України.

Стаття 21. Легалізація територіальних оборонних підрозділів

Легалізація територіальних оборонних підрозділів є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації у відповідності з цим Законом у Головному Штабі Української військової організації.

Легалізація територіальних оборонних підрозділів здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади та іншими уповноваженими органами.

Стаття 22. Реєстрація територіальних оборонних підрозділів

Для реєстрації територіальних оборонних підрозділів їх керівники подають заяву.

До заяви додаються список членів територіальних оборонних підрозділів, протокол установчих зборів територіального оборонного підрозділу, відомості про склад керівництва територіальних оборонних підрозділів.

Стаття 23. Символіка Української військової організації

Українська військова організація використовує символіку, спеціальний формений одяг, звання, нагороди, погони, шеврони, посвідчення члену Української військової організації та іншу атрибутику, зразки яких прийняті генеральним штабом Української військової організації та затверджені головнокомандуючим Української військової організації.

4. ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 24. Права Української військової організації

Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутах, Українська військова організація користується правом:

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах;

брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку, державного кордону та територіальної цілісності держави разом з працівниками органів внутрішніх справ та профільних міністерств;

брати участь в обороні держави разом зі Збройними Силами України у межах своїх повноважень;

брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

створювати установи та організації;

одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

вносити пропозиції до органів влади і управління;

засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;

розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; засновувати засоби масової інформації.

Українська військова організація користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

Стаття 25. Діяльність Української військової організації

Українська військова організація здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

Обмеження діяльності Української військової організації може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.

Всі основні питання діяльності Української військової організації повинні вирішуватися штабом Української військової організації.

Стаття 26. Державна служба Української військової організації

Державна служба Української військової організації передбачає участь членів Української військової організації:

виконанні завдань територіальної оборони України;

в разі оголошення війни (воєнного стану) діють у відповідності до мобілізаційного плану.

підготовці військово-навчених резервів;

забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону, здійсненні заходів із запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров'я громадян, інтересів держави від протиправних посягань;

ліквідації надзвичайних ситуацій, співпраці з особовим складом аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів у питаннях щодо надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

здійсненні разом із підрозділами патрульно-постової служби органів внутрішніх справ та дільничними інспекторами міліції заходів із патрулювання на вулицях, в інших громадських місцях, зокрема, під час проведення масових заходів, державних та релігійних свят;

До Державної служби Української військової організації залучаються територіальні оборонні підрозділи включені до Державного реєстру Української військової організації.

Стаття 27. Державний реєстр Української військової організації

Державний реєстр Української військової організації формується відповідним органом Міністерства оборони України за поданням штабу Української військової організації, у відповідності з цим Законом.

Для включення Територіального оборонного підрозділу до Державного реєстру їх керівники подають заяву.

До заяви додаються: установчий документу погоджений з місцевим органом державної виконавчої влади, в інтересах якого цей територіальний оборонний підрозділ буде здійснювати діяльність, рішення штабу Української військової організації про легалізацію Територіального оборонного підрозділу та свій реєстр.

Стаття 28. Порядок присвоєння спеціальних звань членам Української військової організації

Спеціальні звання для членів Української військової організації встановлюються Статутом організації, та присвоюються Головним Штабом Української військової організації.

Стаття 29. Власність Української військової організації

Українська військова організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

Українська військова організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

Українська військова організація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

Кошти та інше майно Української військової організації, не може перерозподілятися між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

Стаття 30. Здійснення права власності Української військової організації

Право власності Української військової організації реалізують її статутні органи управління в порядку, передбаченому законодавством України та її статутом.

Стаття 31. Господарська та інша діяльність Української військової організації

З метою виконання статутних завдань і цілей Українська військова організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством.

5. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 32. Міжнародні зв'язки Української військової організації

Українська військова організація відповідно до свого статуту може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

6. Цей Закон набирає чинність з його моменту підписання.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос