Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Военных казначейских обязательствах

Проект закона Украины от 14.01.2015 № 1760
Дата рассмотрения: 14.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Військові казначейські зобов'язання

Військові казначейські зобов'язання - це боргові цінні папери, випущені державою з метою фінансування військових операцій під час війни, або загрози війни. Цей інструмент сприяє накопиченню коштів для ведення війни і одночасно дає можливість громадянам країни усвідомити свою причетність до військових дій. Також запропонована система використовується як засіб боротьби з інфляцією, так як в разі успішного розміщення значний обсяг грошових коштів вилучаються з обігу. Запропонований проект закону також передбачає можливість створення механізму громадського контролю за державним бюджетом, що наддасть можливість активній протидії корупції на всіх рівнях, та значно збільшить рівень довіри громадян до уряду та держави.

Цей Закон визначає правовий статус Військових казначейських зобов'язань України, умови їх емісії, обігу та використання.

Завдання Закону

Завданнями цього Закону є:

Створення інструменту фінансування державних військових програм та заходів в стані війни або загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;

Забезпечення високого рівня довіри громадян до державних казначейських зобов'язань України.

Створення механізму громадського контролю за дотриманням державного бюджету України.

Визначення термінів

бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;

закон про Державний бюджет України - закон, який затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду;

випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

емісія - сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

1. Військові казначейські зобов'язання України - державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником Військового казначейські зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення Військових казначейських зобов'язань України. Номінальна вартість Військових казначейських зобов'язань України може бути визначена тільки у національній валюті.

Обсяг емісії Військових казначейських зобов'язань України у сукупності з емісією державних облігацій внутрішніх державних позик України не може перевищувати граничного обсягу внутрішнього державного боргу та обсягу пов'язаних з обслуговуванням державного боргу видатків, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Емісія Військових казначейських зобов'язань України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Погашення та сплата доходу за Військовими казначейськими зобов'язаннями України гарантується доходами Державного бюджету України.

2. Військові казначейські зобов'язання України можуть бути:

довгострокові - понад п'ять років;

середньострокові - від одного до п'яти років;

короткострокові - до одного року.

3. Емітентом Військових казначейських зобов'язань України виступає держава в особі Міністерства фінансів України за дорученням Верховної ради України.

4. Кошти, залучені до Державного бюджету України від розміщення Військових казначейських зобов'язань, використовуються виключно для фінансування державних або регіональних програм і проектів міністерства оборони України та Української військової організації.

5. Військові Казначейські зобов'язання України можуть бути іменними або на пред'явника.

Військові казначейські зобов'язання України розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

У разі розміщення Військових казначейських зобов'язань України у документарній формі видається сертифікат.

У сертифікаті Військового казначейського зобов'язання України зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути здійснено погашення, дата і місце видачі Військового казначейського зобов'язання України, серія та номер сертифіката Військового казначейського зобов'язання України, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи. У сертифікаті іменного Військового казначейського зобов'язання України також зазначається ім'я власника.

Особливості погашення та реалізації прав за Військовим казначейськими зобов'язаннями України визначаються умовами їх розміщення, які затверджуються Міністерством фінансів України відповідно до законодавства.

Продаж, виплата грошового доходу та погашення Військових казначейських зобов'язань України здійснюються виключно в національній валюті, відповідно до умов їх розміщення.

6. Рішення про розміщення Військових казначейських зобов'язань України приймається згідно з Бюджетним кодексом України. У рішенні передбачаються умови розміщення та погашення Військових казначейських зобов'язань України.

7. Умови розміщення Військових казначейських зобов'язань України можуть передбачати їх погашення шляхом зменшення зобов'язань перед Державним бюджетом України власника Військового казначейського зобов'язання України на вартість цього зобов'язання.

8. Порядок визначення вартості продажу Військових казначейських зобов'язань під час їх розміщення встановлюється Міністерством фінансів України.

9. Військові Казначейські зобов'язання України Надають власнику право контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та цільового використання коштів, а саме:

- використанням коштів Державного бюджету України відповідно до закону про Державний бюджет України;

- контроль за використанням коштів резервного фонду державного бюджету.

- ефективністю використання та управління коштами Державного бюджету України;

- використанням бюджетних коштів у частині фінансування регіональних та державних програм та проектів міністерства оборони та Української військової організації.

- право проведення аудиту бухгалтерського обліку всіх надходжень та витрат Державного бюджету України;

- цільовим та ефективним використанням коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;

10. Цей Закон набирає чинність з його моменту підписання.

 

Голова Верховної Ради України 

 

Опрос