Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об установлении моратория на вырубку лесов и экспорт лесо- и пиломатериалов

Проект закона Украины от 14.01.2015 № 1748
Дата рассмотрения: 14.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про встановлення мораторію на вирубку лісів та експорт лісо- та пиломатеріалів

Цей Закон встановлює норми, які спрямовані на недопущення знищення лісів України та державної підтримки вітчизняних лісопереробних підприємств.

Завданням Закону є регулювання правових відносин з метою забезпечення підвищення продуктивності, охорони та відтворення лісів, раціонального використання лісових ресурсів, підвищення економічного становища вітчизняних підприємств, захисту споживчого ринку України, інтересів вітчизняного товаровиробника та поліпшення структури експорту.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

лісоматеріали - деревні матеріали, які отримані шляхом поперечного розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання або переробки (розділ IX, група 44, коди 4401, 4403 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності);

пиломатеріали - пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ IX, група 44, код 4407 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності);

вибіркові рубки - це заходи, що здійснюються для оздоровлення, формування і відновлення деревостанів, під час яких періодично вирубуються окремі дерева або групи дерев - фаутні, перестійні, стиглого віку, з уповільненим ростом, а також дерева, що пригнічують підріст (при цьому способі рубок ділянка постійно залишається вкритою лісовою рослинністю);

поступові (рівномірно-поступові, групово-поступові смугово-поступові рубки) рубки - це заходи, спрямовані на збереження та використання попереднього поновлення і сприяння природному поновленню в період між прийомами, під час здійснення яких передбачається вирубування деревостану за кілька прийомів;

комбіновані рубки - це заходи, під час здійснення яких поєднуються елементи поступової і вибіркової систем рубок.

суцільні рубки - це рубки, під час яких весь деревостан вирубується повністю, за винятком насінників, життєздатного підросту і молодняку, цінних та рідкісних видів дерев та чагарників, що підлягають збереженню.

Стаття 2. Введення мораторію на проведення суцільних рубок головного користування

З метою збереження корисних властивостей лісів та забезпечення запобігання проявам згубних наслідків природних явищ в Україні вводиться мораторій на проведення суцільних рубок головного користування строком на 50 років.

В захисних, рекреаційно-оздоровчих; природоохоронних, наукових, лісах історико-культурного призначення заборонено проводити суцільні рубки головного користування.

Стаття 3. Дозволені види рубок, що не підпадають під дію мараторію на проведення суцільних рубок головного користування

Вибіркові, поступові та комбіновані рубки проводяться лише для постачання споживачам в Україні.

Для рубок по догляду за лісом, санітарних рубок, лісовідновних рубок в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші природні властивості; рубок, пов'язаних з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів; прокладанням квартальних просік і створенням протипожежних розривів, доглядом за підростом, доглядом за підліском, доглядом за узліссям призначаються лише пошкоджені, усихаючі, низькоповнотні та інші насадження, що потребують термінової рубки за своїм станом і насадження, які вийшли з підсочування.

З метою недопущення руйнування природного шару ґрунту, що, в свою чергу, знищує природне поновлення лісу, трелювання деревини та прийом поступових рубок в період з 1 травня по 30 вересня забороняється.

Стаття 4. Мораторій на вивезення за кордон лісоматеріалів та пиломатеріалів

На вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів встановлюється мараторій строком на 50 років.

Дозволяється вивезення виключно готової продукції у вигляді меблів та виробів готових до споживання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Контроль за дотриманням мораторію на проведення рубок головного користування

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері лісового господарства, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища забезпечують постійний контроль за виконанням вимог екологічно безпечного та збалансованого ведення лісового господарства, дотриманням мораторію на проведення рубок головного користування відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 6. Нагляд за дотриманням Закону

Нагляд за дотриманням даного Закону здійснює Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

розробити і подати на затвердження Верховною Радою України загальнодержавну програму збереження лісів в Україні та відповідні регіональні програми, які, зокрема, передбачать заходи реагування на соціально-економічні наслідки запровадження мораторію, встановлять послідовність його введення на території України із врахуванням природно-кліматичних умов регіонів, визначать інші заходи щодо забезпечення ведення невиснажливого лісокористування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос