Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обращения с бытовыми отходами

Проект закона Украины от 14.01.2015 № 1742
Дата рассмотрения: 14.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 p., додаток до N 51, ст. 1122):

1) назву та абзац перший статті 82 викласти у такій редакції:

"Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення

Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення ";

2) доповнити Кодекс статтею 829 такого змісту:

"Стаття 829. Ухилення від укладення договору на надання послуг з поводження з побутовими відходами

Ухилення від укладення договору на надання послуг з поводження з побутовими відходами протягом більше ніж 30 днів з дати надходження пропозиції про укладення договору

тягне за собою накладення штрафу на громадян від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, фізичних осіб підприємців або посадових осіб виконавців послуг з поводження з побутовими відходами від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста двадцяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, фізичних осіб підприємців або посадових осіб виконавців послуг з поводження з побутовими відходами від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) у частинах першій - третій статті 18836 слова ", перероблення та захоронення побутових відходів" виключити;

4) у статті 218:

частину першу після цифр "46" доповнити цифрами і словами ", 82 (за правопорушення у сфері поводження з побутовими відходами), 829";

у частині другій слово і цифри "статтею 92" замінити словами і цифрами "статтями 82 (за правопорушення у сфері поводження з побутовими відходами), 829, 92";

5) у статті 219 цифри "92" замінити цифрами і словами "82 (за правопорушення у сфері поводження з побутовими відходами), 829, 92";

6) у частині першій, у пункті 2 частини другої статті 236 та частині першій статті 2421 цифри "80 - 83" замінити цифрами "80 - 828, 83";

7) у пункті 2 частини першої статті 255 цифри "1031" замінити цифрами "82 (за правопорушення у сфері поводження з побутовими відходами), 829, 1031".

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) пункт 55 частини першої статті 26 виключити;

2) у підпункті 2 пункту "а" статті 28 слова "перероблення та захоронення побутових відходів," виключити;

3) у пункті "а" статті 30:

підпункти 6 і 16 викласти у такій редакції:

"6) вирішення питань поводження з побутовими відходами, знешкодження та захоронення трупів тварин;";

"16) затвердження норм надання послуг з поводження з побутовими відходами;";

доповнити пункт підпунктами 18 і 19 такого змісту:

"18) визначення на конкурсних засадах суб'єктів господарювання, які здійснюють у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

19) визначення суб'єктів господарювання, які здійснюють у межах певної території надання послуг з перероблення (оброблення), утилізації та захоронення побутових відходів згідно із схемою санітарного очищення населеного пункту;".

3. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242 із наступними змінами):

1) у статті 1:

в абзаці восьмому слова "оброблення (перероблення) відходів" замінити словами "перероблення (оброблення) відходів";

абзац тридцятий після слів "підготовки відходів до їх" доповнити словами "перероблення (оброблення),";

в абзаці тридцять першому слова ", земельна ділянка" виключити;

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"виконавець послуг з вивезення побутових відходів суб'єкт господарювання, який в установленому законодавством порядку надає послуги з вивезення побутових відходів;

послуги з поводження з побутовими відходами вивезення, сортування, перероблення (оброблення), утилізація та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно із схемою санітарного очищення населеного пункту, затвердженою сільською, селищною, міською радою;

послуги з утилізації побутових відходів здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із використанням побутових відходів як вторинних матеріалів чи енергетичних ресурсів;

послуги з сортування відходів - послуги з механічного розподілу змішаних відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх перероблення (оброблення), утилізації чи видалення;

роздільне збирання відходів збирання окремих видів відходів з недопущенням їх змішування на всіх етапах збирання, сортування та перевезення з метою забезпечення їх максимально ефективного перероблення (оброблення), утилізації чи видалення.";

2) пункт "б" частини першої статті 15 викласти у такій редакції:

"б) вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами;";

3) у статті 17:

частину третю виключити;

частину четверту викласти у такій редакції:

"Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з побутовими відходами укладають договори із виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території, на якій розміщено джерело утворення побутових відходів.";

4) пункт "е" частини першої статті 18 викласти у такій редакції:

"е) затвердження переліку небезпечних відходів та переліку небезпечних відходів у складі побутових відходів;";

5) пункт "б" частини першої статті 21 після слів "населених пунктів" доповнити словами "та впровадження роздільного збирання побутових відходів";

6) у статті 351:

частини другу і третю замінити частинами такого змісту:

"Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок, укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у встановленому законодавством порядку.

Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори на надання послуг з поводження з побутовими відходами із споживачами. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори на надання послуг з сортування, перероблення (оброблення), утилізації та захоронення побутових відходів із суб'єктами господарювання, що надають такі послуги, згідно із схемою санітарного очищення населеного пункту.

Договори на надання послуг з поводження, вивезення, сортування, перероблення (оброблення), утилізації чи захоронення побутових відходів укладаються протягом 30 днів з дати надходження пропозиції про укладення договору відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини четверту п'ятнадцяту вважати відповідно частинами шостою сімнадцятою;

частину сьому після слів "контейнерними майданчиками" доповнити словами ", у тому числі для роздільного збирання побутових відходів";

частину дванадцяту виключити;

7) у частині першій статті 37 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства," виключити;

8) частину першу статті 42 доповнити пунктом "о" такого змісту:

"о) ухилення посадових осіб суб'єктів підприємницької діяльності, громадян від укладення договору на надання послуг з поводження з побутовими відходами з виконавцем таких послуг протягом більше ніж 30 днів з дати надходження пропозиції про укладення договору.".

4. У пункті 5 частини першої статті 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2010 р., N 10, ст. 107; 2014 р., N 14, ст. 248) слово "окреме" замінити словом "роздільне".

5. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2010 р., N 46, ст. 566, N 48, ст. 566, N 49, ст. 571; 2013 р., N 7, ст. 65, N 18, ст. 162, N 19-20, ст. 186, N 40, ст. 537):

1) абзац п'ятнадцятий частини першої статті 5 виключити;

2) абзац одинадцятий статті 6 виключити.

6. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2009 р., N 24, ст. 297; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 40, ст. 537, N 48, ст. 682; 2014 р., N 23, ст. 874):

1) в абзаці одинадцятому частини першої статті 1 слова "вивезення побутових відходів" замінити словами "поводження з побутовими відходами";

2) в абзаці другому частини четвертої статті 5 слова і цифри ", перероблення та захоронення побутових відходів для об'єктів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об'єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік" виключити;

3) у частині першій статті 13:

у пункті 1 слова "вивезення побутових відходів" замінити словами "поводження з побутовими відходами";

у пункті 2 слова ", вивезення побутових відходів" виключити;

4) частину другу статті 27 доповнити абзацом такого змісту:

"Надання послуг з вивезення, сортування, перероблення (оброблення), утилізації та захоронення побутових відходів здійснюється відповідно до Закону України "Про відходи".".

7. Частину другу статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 883, N 26, ст. 901) доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) укладення договорів про закупівлю послуг з поводження з побутовими відходами з переможцем проведеного органом місцевого самоврядування конкурсу.".

8. Абзац десятий частини першої статті 4 Закону України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 40, ст. 524; 2013 р., N 41, ст. 551) викласти у такій редакції:

"поводження з відходами;".

9. У тексті Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 40, ст. 537) слова ", захоронення побутових відходів", ", перероблення побутових відходів" і ", перероблення та захоронення побутових відходів" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос