Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения ущерба, нанесенного вследствие недостатков товаров, работ (услуг)

Проект закона Украины от 14.01.2015 № 1730
Дата рассмотрения: 14.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):

1) частину другу статті 1167 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) якщо шкоду завдано внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг);";

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

2) у статті 1211:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 1211. Строки, протягом яких шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Строк, протягом якого шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію, підлягає відшкодуванню, встановлюється законом.";

2. У Законі України "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 531):

1) у статті 1:

пункт 3 вилучити;

У зв'язку з цим пункти 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 3, 4, 5;

в пункті 3 слова "споживач або користувач, якому" замінити словами "фізична або юридична особа, якій";

2) у статті 5 слова "споживач або користувач", "споживачеві або користувачеві" замінити відповідно словами "особа", "особі";

3) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

"2. На вимогу потерпілого виробник зобов'язаний у десятиденний строк після одержання такої вимоги надати документацію на продукцію, внаслідок дефекту в якій завдано шкоду, в обсязі, необхідному для доведення обставин, зазначених у частині першій цієї статті.";

4) у статті 7:

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Постачальник (продавець) несе відповідальність як виробник і в тому разі, коли за повідомленою ним адресою місцезнаходження виробника або особи, яка поставила йому цю продукцію, немає.";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Добросовісний виробник (постачальник) продукції, внаслідок дефекту в якій заподіяно шкоду потерпілому, має право зворотної вимоги (регресу) до продавця на підставах та в порядку, встановлених Цивільним кодексом України.";

5) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Відшкодування шкоди, за яку несуть відповідальність кілька осіб

1. У разі коли відповідальність перед потерпілим за одну і ту саму шкоду може нести кілька осіб, потерпілий має право вимагати відшкодування шкоди як від усіх таких осіб, так і від будь-якої з них окремо. При цьому застосовуються положення цивільного законодавства про солідарну відповідальність за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи.";

6) частину третю статті 9 викласти в такій редакції:

"3. Відповідальність виробника не може бути зменшена, якщо шкоду завдано як внаслідок дефекту в продукції, так і внаслідок дій або недогляду третьої особи. При цьому застосовуються положення цивільного законодавства про солідарну відповідальність за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи.";

7) назву статті 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Строк, протягом якого шкода, завдана внаслідок дефекту в продукції, підлягає відшкодуванню".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос