Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты населения от инфекционных болезней

Проект закона Украины от 14.01.2015 № 1729
Дата рассмотрения: 14.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від інфекційних хвороб

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 27 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI) викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення проводяться в установленому законом порядку з метою забезпечення захисту здоров'я населення від інфекційних хвороб, запобігання їх виникненню та поширенню".

2. У Законі України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228; 2003 р., N 38, ст. 321; 2009 р., N 36-37, ст. 511; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5460-VI):

1) у статті 1:

в абзацах восьмому, десятому та одинадцятому слово "захворювання" замінити словом "захворюваності";

абзаци п'ятнадцятий та двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"календар профілактичних щеплень (далі - календар щеплень) - перелік профілактичних щеплень за віком, порядок та оптимальні строки їх проведення, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";

"післявакцинальні ускладнення - важкі та/або тривалі розлади здоров'я, що виникають внаслідок проведення профілактичного щеплення і характеризуються стійкими функціональними та морфологічними змінами в організмі";

доповнити абзацами такого змісту:

"післявакцинальна реакція - тимчасові розлади здоров'я, що виникають внаслідок проведення профілактичного щеплення і характеризуються нестійкими патологічними (функціональними) змінами в організмі;

профілактичні щеплення за віком - щеплення, що проводяться для створення та підтримки імунітету проти певних інфекційних хвороб;

профілактичні щеплення за епідемічними показаннями - щеплення, що проводяться особам чи окремим групам осіб у разі загрози виникнення або поширення певної інфекційної хвороби на відповідних територіях чи об'єктах;

профілактичні щеплення за професійною діяльністю - щеплення, що проводяться особам, які піддаються підвищеному ризику зараження інфекційною хворобою внаслідок провадження професійної діяльності";

2) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення проводяться в установленому законом порядку з метою забезпечення захисту здоров'я населення від інфекційних хвороб, запобігання їх виникненню та поширенню.

Профілактичні щеплення за віком проводяться відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щороку переглядає календар щеплень з урахуванням епідемічної ситуації в Україні і світі та за потреби вносить до нього відповідні зміни.

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та/або поширення ними інфекційних хвороб, підлягають профілактичним щепленням за професійною діяльністю. У разі відмови або ухилення від проведення профілактичних щеплень за професійною діяльністю у порядку, встановленому законом, такі працівники відсторонюються від виконання робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають профілактичним щепленням за професійною діяльністю, а також перелік інфекційних хвороб, проти яких проводяться профілактичні щеплення за професійною діяльністю, та порядок проведення таких щеплень визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Інші профілактичні щеплення проводяться за бажанням особи чи її законних представників.

У разі загрози виникнення або масового поширення певної інфекційної хвороби на відповідних територіях чи об'єктах може бути прийнято рішення про проведення профілактичних щеплень проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати спеціальну професійну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати особі, якій проводиться профілактичне щеплення, або її законному представникові достовірну та повну інформацію щодо необхідності та ефективності профілактичних щеплень, наслідків відмови від них, а також про медичний імунобіологічний препарат, що використовуватиметься для щеплення, і можливі післявакцинальні реакції та ускладнення.

Профілактичні щеплення проводяться після обов'язкового проведення попереднього медичного огляду особи лікарем закладу охорони здоров'я, яким здійснюється організація та проведення профілактичних щеплень, за умови відсутності в неї відповідних медичних протипоказань та наявності відповідного запису лікаря у первинній медичній документації про дозвіл на проведення щеплення. Повнолітнім дієздатним особам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою. Особам, які не досягли чотирнадцятирічного віку чи визнані в установленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їхніх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою їхніх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. У разі відмови від проведення профілактичних щеплень особа або її законні представники зобов'язані підтвердити своє рішення про відмову у письмовому вигляді за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Відомості про проведені профілактичні щеплення, післявакцинальні реакції і ускладнення та про відмову від профілактичних щеплень підлягають обов'язковій реєстрації і вносяться до відповідної медичної документації.

Перелік медичних протипоказань для проведення профілактичних щеплень, порядок організації та проведення медичного огляду перед профілактичним щепленням, порядок реєстрації післявакцинальних реакцій і ускладнень визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";

3) у частині п'ятій статті 13 слово "поствакцинального" замінити словом "післявакцинального";

4) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Запобігання інфекційним хворобам у навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Прийом дітей до навчальних закладів і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів і форм власності проводиться за наявності медичної довідки встановленого зразка про стан здоров'я дитини та проведені їй профілактичні щеплення за віком, виданої закладом охорони здоров'я, що здійснює медичне спостереження за станом здоров'я дитини.

Форма довідки про стан здоров'я дитини для прийому до навчальних закладів і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

У разі неблагополучної епідемічної ситуації у відповідному дитячому закладі дитина, у якої відсутні профілактичні щеплення за віком, тимчасово не допускається до його відвідування до завершення максимального інкубаційного періоду інфекційної хвороби, строк якого встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Працівники навчальних закладів і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов'язані:

вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей і в разі виявлення дитини з підозрою на інфекційну хворобу вжити заходів до її ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я;

систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття, перегляд і приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами одночасно з введенням в дію цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос