Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно применения регистраторов расчетных операций)

Проект закона Украины от 13.01.2015 № 1718
Дата рассмотрения: 02.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 291:

1) після підпункту 2 пункту 291.4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень";

2) у підпункті 3 пункту 291.4 слова "третя група" замінити словами "четверта група";

3) у підпункті 4 пункту 291.4 слова "четверта група" замінити словами "п'ята група";

4) у абзаці першому підпункту 291.5 слова "першої - третьої груп" замінити словами "першої - четвертої груп";

5) у абзаці першому підпункту 291.5-1 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи";

6) у абзаці першому підпункту 291.6 слова "першої - третьої груп" замінити словами "першої - четвертої груп".

2. У статті 292:

1) у назві статті слова "першої - третьої груп" замінити словами "першої - четвертої груп";

2) у абзацах третьому та четвертому пункту 292.3 слова "третьої групи" замінити словами "третьої та четвертої груп";

3) у другому реченні абзацу першого та у абзаці другому пункту 292.6 слова "третьої групи" замінити словами "третьої та четвертої груп".

3. У статті 292-1:

1) у назві статті слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи";

2) у абзаці першому пункту 292-1.1 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи";

3) у абзаці першому та другому пункту 292-1.2 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи";

4) у абзаці першому пункту 292-1.3 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи".

3. У статті 293:

1) у пункті 293.1 слова "третьої групи" замінити словами "третьої - четвертої груп";

2) пункт 293.3 викласти в такій редакції:

"293.3. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі:

293.3.1. Для третьої групи платників єдиного податку:

1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 4 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

293.3.2. Для четвертої групи платників єдиного податку:

1) 3 відсотків доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 підпункту 293.3.1 або підпунктом 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 цієї статті";

3) у абзаці першому пункту 293.4 слова "першої - третьої групи" замінити словами "першої - четвертої групи";

4) у абзаці першому пункту 293.5 слова "третьої групи" замінити словами "третьої - четвертої груп";

5) у підпункті першому пункту 293.8 слова "другої або третьої групи" замінити словами "другої, третьої або четвертої групи";

6) у підпункті другому пункту 293.8 слова "третьої групи" замінити словами "третьої або четвертої групи";

7) після підпункту 2 пункту 293.8 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, у наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ними заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку четвертої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу";

8) у абзацах першому та другому підпункту 3 пункту 293.8 слова "третьої групи" замінити словами "четвертої групи";

9) абзац перший підпункту 5 пункту 293.8 після слів та цифр "у розмірі 2 відсотки" доповнити словами та цифрами "а для четвертої групи у розмірі 5 відсотків,";

10) підпункт "б" підпункту 5 пункту 293.8 після слів та цифр "в розмірі 4 відсотки" доповнити словами та цифрами "або платником єдиного податку четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків,";

11) підпункт 6 пункту 293.8 після слів та цифр "у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи)" доповнити словами та цифрами "або в розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку четвертої групи)";

12) у пункті 293.9 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи";

4. У статті 294:

1) у абзаці першому пункту 294.1 слова "другої та четвертої груп" замінити словами "другої та п'ятої груп";

2) у абзаці другому пункту 294.1 слова "третьої групи" замінити словами "третьої та четвертої групи";

3) у абзаці другому пункту 294.4 слова "третьої групи" замінити словами "третьої або четвертої групи";

5. У статті 295:

1) у пункті 295.3 слова "третьої групи" замінити словами "третьої та четвертої груп";

2) у пункті 295.4 слова "першої - третьої груп" замінити словами "першої - четвертої груп";

3) у пункті 295.9 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи".

6. У статті 296:

1) у пункті 296.1 слова "першої - третьої груп" замінити словами "першої - четвертої груп";

2) в абзаці першому підпункту 296.1.1 пункту 296.1 слова "третьої групи" замінити словами "третьої та четвертої груп";

3) у підпункті 296.1.2 пункту 296.1 слова "третьої групи" замінити словами "третьої та четвертої груп";

4) у підпункті 296.1.3 пункту 296.1 слова "третьої групи" замінити словами "третьої та четвертої груп";

5) у абзаці другому пункту 296.2 слова "другої, третьої або п'ятої групи" замінити словами "другої, третьої або четвертої групи";

6) у пункту 296.3 слова "третьої групи" замінити словами "третьої та четвертої груп";

7) у абзаці першому підпункту 296.5.1 пункту 296.5 слова "другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп" замінити словами "другої, третьої або четвертої (фізичні особи - підприємці) груп";

8) у абзаці першому підпункту 296.5.3 пункту 296.5 слова "третьої групи" замінити словами "третьої та четвертої груп";

9) у абзаці першому підпункту 296.5.4 пункту 296.5 слова "третьої групи" замінити словами "третьої та четвертої груп";

10) пункт 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:

"296.10. Платники єдиного податку першої - третьої (фізичні особи підприємці) груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій".

7. У статті 297:

1) у підпункті 2 пункту 297.1 слова "першої - третьої групи" замінити словами "першої - четвертої групи";

2) у підпункті 3 пункту 297.1 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи";

3) у підпункті 5 пункту 297.1 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи";

8. У статті 298:

1) у пункті 298.1 слова "першої - третьої груп" замінити словами "першої - четвертої груп";

2) у абзаці другому підпункту 298.1.2 пункту 298.1 слова "для третьої групи" замінити словами "для третьої або четвертої груп";

3) у підпункті 298.1.5 пункту 298.1 слова "третьої групи" замінити словами "третьої або четвертої групи";

4) у пункті 298.2 слова "першої - третьої груп" замінити словами "першої - четвертої груп";

5) у підпункті 2 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 слова "для третьої групи" замінити словами "для третьої або четвертої групи";

6) після підпункту 2 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для четвертої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення";

7) у підпункті 3 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 слова "третьої групи" замінити словами "четвертої групи";

8) у пункті 298.6 слова "третьої групи" замінити словами "третьої або четвертої груп";

9) у пункту 298.8 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи".

9. У статті 299:

1) у підпункті 4 пункту 299.10 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи";

2) у абзаці першому пункту 299.11 слова "першої - третьої груп" замінити словами "першої - четвертої груп";

3) у абзаці другому пункту 299.11 слова "четвертої групи" замінити словами "п'ятої групи".

10. Пункт 28 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (Голос України, 2014, N 254, спецвипуск):

абзаци тринадцятий та чотирнадцятий пункту 110 розділу I (щодо змін до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України) виключити;

абзаци шостий - восьмий пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" виключити;

абзац третій пункту 3 розділу II ""Прикінцеві положення" виключити;

2) у статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 із наступними змінами):

пункт 1 після слів "власного виробництва" доповнити словами "та наданні послуг";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти)";

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються в касах уповноважених банків та інших фінансових установ з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України";

у пункті 11 слова "з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів;" замінити словами ", а також супутньої тари з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів, апаратів для розливу, інших ємностей";

доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції)".

3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос