Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования законодательства в сфере охотничьего хозяйства и охоты и борьбы с браконьерством)

Проект закона Украины от 30.12.2014 № 1687
Дата рассмотрения: 30.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання і боротьби з браконьєрством)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни та доповнення до таких законів України:

1. В Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131, із наступними змінами):

1) У статті 248:

в частині першій статті слова "ста до двохсот" замінити словами "двохсот до чотирьохсот";

в частині другій статті слова "двохсот до чотирьохсот" замінити словами "чотирьохсот до вісімсот";

в примітці до статті слова "цій статті" замінити словами "статтях 248 та 249", слова "двісті п'ятдесят" замінити словом "п'ять".

2) У статті 249:

в частині першій статті слова "ста до двохсот" замінити словами "двохсот до чотирьохсот";

в частині другій статті слова "двохсот до чотирьохсот" замінити словами "чотирьохсот до вісімсот".

2. В Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) У статті 85:

в частині першій статті після слова "собак" додати слова "мисливських порід"; після слів "цього факту в" додати слово "щорічній"; слова "дозволі на їх добування" замінити на слова "документі на право добування"; слова "попередження або" виключити; слова "шести до шістдесяти" замінити словами "ста до двохсот"; слова "попередження або" виключити; слова "тридцяти до дев'яноста" замінити словами "двохсот до трьохсот";

в частині другій статті слово "шістдесяти до ста двадцяти" замінити словами "двохсот до трьохсот"; слова "дев'яноста до ста п'ятдесяти" замінити словами "трьохсот до чотирьохсот"; слова "які є приватною власністю порушника," в усіх випадках виключити;

в частині третій слова "попередження або" в усіх випадках виключити;

в частині четвертій статті слово "двадцяти" замінити словом "п'ятдесяти"; слова "двадцяти до тридцяти" замінити словами "п'ятдесяти до ста".

2) У статті 85-1:

у назві статті після слів "Виготовлення чи збут" вставити слово ", зберігання", після слова "добування" вставити слово "(збирання)";

в частині першій статті після слів "Виготовлення чи збут" додати слово ", зберігання", після слів "а також збут" додати слово ", зберігання", слова "від дев'яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "від тридцяти до ста неоподаткованих мінімумів".

3) У статті 88-1:

в частині першій статті слова "від трьох до п'ятнадцяти" замінити словами "від тридцяти до ста п'ятидесяти";

в частині другій статті слова "від дев'яти до двадцяти чотирьох" замінити словами "від ста до двохсот п'ятдесяти", слова "чи без такої" виключити;

в частині третій статті слова "трьох до п'ятнадцяти" замінити на слова "тридцяти до ста п'ятдесяти".

4) Доповнити Кодекс статтею 156-4 наступного змісту:

"Стаття 156-4. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони реклами заборонених знарядь добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу

Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування чи розповсюдження заборонених знарядь добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу - тягне за собою накладання штрафу на громадян від п'ятидесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян".

5) Частину 3 статті 242 виключити.

6) В частині першій статті 244-4 після цифр "156-3," додати цифри "156-4,".

7) У статті 255:

в пункті 3 частини першій статті слова "(статті 51, 179)" замінити словами "або посадова особа (стаття 51, частини 2, 4, 5 статті 85, статті 85-1, 88 - 88-2, 179)";

в пункті 5 частини першій статті слова "(стаття 179)" замінити словами "(частини 2, 4, 5 статті 85, 85-1, 88 - 88-2, 179)";

частину другу статті доповнити пунктами 19 та 20 наступного змісту:

"19) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або посадова особа (частини 2, 4, 5 статті 85, статті 85-1, 88 - 88-2);

20) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (частини 2, 4, 5 статті 85, 85-1, 88 - 88-2).".

8) В частині першій статті 258 слова "частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян," виключити.

3. В Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132; 2002 р., N 29, ст. 198; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 7, ст. 58; 2004 р., N 32, ст. 391; 2010 р., N 10, ст. 108; із наступними змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

1) Статтю 1 викласти в новій редакції наступного змісту:

"Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

біотехнічні заходи - комплекс різноманітних господарських робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин, підвищення продуктивності мисливських угідь;

біотехнічні споруди - споруди створені для поліпшення умов існування, відтворення, збільшення чисельності та охорони мисливських тварин;

відстрільна картка - це документ, який видається користувачем мисливських угідь і дає мисливцю право на проведення полювання на певний вид мисливських тварин, протягом визначеного терміну, виключно в межах мисливських угідь користувача, який видав такий документ;

відтворювальна ділянка - це частина мисливських угідь, що визначається користувачем мисливських угідь з метою забезпечення охорони та відтворення мисливських тварин і на території якої заборонено полювання;

вольєрне полювання - полювання на мисливських тварин в мисливських вольєрах, в яких тварини утримуються в напіввільних умовах;

документ на добування - ліцензія, відстрільна картка, картка добування, картка на селекційний відстріл, картка на діагностичний відстріл для ветеринарно-санітарної експертизи, картка на добування хижих та шкідливих тварин для регулювання їх чисельності, які дають право на добування (в тому числі відлов) мисливської тварини (тварин);

державний мисливський фонд - мисливські тварини, які були народжені та перебувають у стані природної волі;

картка добування - документ, який видається мисливцю користувачем мисливських угідь, та який надає право полювання на мисливських тварин, на яких встановлюються ліміти добування, в межах мисливського угіддя користувача, що видав відповідну картку добування;

користувачі мисливських угідь - суб'єкти господарювання, громадські об'єднання, статутною метою яких є здійснення діяльності у сфері мисливського господарства та полювання, яким надані в користування мисливські угіддя;

ловчі тварини - приручені хижі звірі та птахи, що використовуються мисливцями на полюванні;

мисливський вольєр - відгороджена частина мисливських угідь, призначена для утримання, розведення та використання мисливських тварин у напіввільних умовах;

молодняк парнокопитних мисливських тварин - молоді особини парнокопитних мисливських тварин віком до одного року;

мисливець - фізична дієздатна особа, яка отримала в установленому порядку документи на право полювання;

мисливське господарство як галузь - сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток мисливського собаківництва;

мисливське собаківництво - діяльність, пов'язана з розведенням, вирощуванням, утриманням, обліком, підготовкою до полювання та використанням для потреб мисливців собак мисливських порід;

мисливські тварини - дикі звірі та птахи, що можуть бути об'єктами полювання;

мисливські трофеї - відповідним чином оброблені частини мисливських тварин (шкіри, роги, черепи, ікла тощо), добуті шляхом полювання, які використовуються у наукових, естетичних, культурних та освітніх цілях;

мисливські угіддя - території, на яких перебувають мисливські тварини та на які розповсюджується право ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

мисливські споруди - споруди, необхідні для ведення мисливського господарства та здійснення полювання: зупинкові пункти для мисливців, тренування мисливців, вишки для добування мисливських тварин, зберігання кормів, техніки тощо;

незаконно добута продукція полювання - дика тварина чи її частина, добута чи набута будь-яким іншим шляхом з порушенням вимог цього Закону чи інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, що регулюють відносини у сфері користування природними ресурсами України;

норма відстрілу - встановлена кількість певних видів мисливських тварин, дозволена для добування одним мисливцем за визначений строк полювання;

пропускна спроможність мисливських угідь - максимально можлива кількість мисливців, які можуть полювати в один день на певній площі мисливських угідь (з урахуванням чисельності мисливських тварин і необхідності додержання вимог техніки безпеки);

полювання - вид спеціального використання тваринного світу шляхом здійснення діяльності людиною, спрямованої на вистежування, переслідування з метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі, або утримуються в напіввільних умовах в межах мисливських угідь;

продукція полювання - добуті шляхом полювання або набуті будь-яким іншим шляхом дикі тварини чи їх частини (м'ясо, субпродукти, шкури, роги, черепи, ікла тощо), а також відловлені живі мисливські тварини;

регулювання чисельності диких тварин - вилучення (відстріл та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров'ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин;

сезон полювання - період року (конкретна дата початку та закінчення), протягом якого дозволяється полювання на певні види мисливських тварин;

темний період доби - період доби, що починається за годину після заходу сонця і закінчується за годину до сходу сонця;

трофейний лист - документ, що видається мисливцю користувачем мисливських угідь, який засвідчує законність добування мисливського трофею та право власності на цей мисливський трофей;

упорядкування мисливських угідь - науково обґрунтована оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь, видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин певного господарства або окремого регіону, розроблення (з урахуванням природних та економічних умов) режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь;

утримання мисливських тварин у напіввільних умовах - утримання набутих в установленому порядку мисливських тварин у штучно створених умовах, в яких вони живляться переважно природними кормами, але не мають можливості вільно переміщуватися за межі штучно ізольованої ділянки мисливського угіддя;

утримання мисливських тварин у неволі - утримання мисливських тварин у відповідних спорудах, де вони не мають можливості живитися природними кормами та самостійно виходити за межі таких споруд.";

2) У статті 3:

в частині четвертій статті слова "чи штучно створених напіввільних умов" виключити;

в частині п'ятій статті слова "приватній, комунальній власності" замінити на слова "комунальній власності, приватній власності".

3) Назву Розділу II викласти в новій редакції наступного змісту:

"Розділ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЛЮВАННЯ";

4) У статті 4:

назву статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Стаття 4. Державне управління та регулювання у галузі мисливського господарства та полювання";

в частині першій статті перед словом "регулювання" додати слова "управління та", після слів "охорони навколишнього природного середовища," додати слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,";

частину другу статті виключити.

5) У статті 5:

абзац другий частини першої статті виключити;

в абзаці третьому частини першої статті слова "дозволів на" замінити на слова "документів на право добування та";

доповнити частину першу статті абзацом восьмим наступного змісту:

"встановлення тарифів вартості послуг, які надаються мисливцям та іншим особам підприємствами, установами, організаціями державної форми власності;",

абзац восьмий частини першої статті вважати абзацом дев'ятим частини першої статті відповідно.

6) У статті 6:

абзаци перший та другий частини першої статті виключити;

в абзаці третьому перед словом "прийняття" виключити слова "розроблення та", слова "звірів і птахів" замінити словами "тварин";

абзаци четвертий, п'ятий, сьомий та восьмий частини першої статті виключити;

в абзаці дев'ятому частини першої статті після слова "затвердження" вставити слова "за погодженням із центральним органом, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,";

в абзаці десятому частини першої статті слова "звірів і птахів" замінити на слово "тварин";

абзац одинадцятий частини першої статті виключити.

7) У статті 6-1:

в абзаці першому частини першої статті слово "подання" замінити на слова "погодження";

в абзаці третьому частини першої статті слова "дозволів на використання" замінити на "документів на добування";

в абзаці четвертому частини першої статті слова "і добування мисливських тварин" замінити на "і обсягів добування мисливських тварин, здійснення їх переселення та організація роботи з їх штучного відтворення";

абзац п'ятий частини першої статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"видача посвідчень експерта з мисливського собаківництва та експерта по ловчим тваринам;";

в абзаці восьмому частини першої статті після слів "що перебувають" вставити слова "у стані природної волі та у напіввільних умовах";

доповнити частину першу статті абзацами дев'ятим - дванадцятим наступного змісту:

"розроблення в межах своїх повноважень нормативно-правових актів та навчальних програм з питань ведення мисливського господарства та полювання, мисливського собаківництва, використання ловчих тварин для полювання;

встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо використання державного мисливського фонду, а також прийняття рішення про припинення полювання у випадках, передбачених цим Законом;

підготовка проектів планів переселення мисливських тварин, організація роботи з їх штучного відтворення;

організація роботи з упорядкування мисливських угідь;"

абзац дев'ятий частини першої статті вважати абзацом тринадцятим частини першої статті відповідно.

8) Доповнити Закон статтею 6-2 наступного змісту:

"Стаття 6-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить:

здійснення повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України."

9) Доповнити Закон статтею 6-3 наступного змісту:

"Стаття 6-3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить:

здійснення повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.".

10) У статті 7:

частину першу статті доповнити абзацом п'ятим наступного змісту:

"вирішення відповідно до цього Закону питань, що стосуються надання у користування мисливських угідь;"

абзац п'ятий вважати абзацом шостим частини першої статті відповідно.

11) У статті 10:

в абзаці третьому слова "реалізація" замінити словом "вирішення", абзац третій частини першої статті вважати абзацом другим частини першої статті відповідно.

12) У статті 11:

назву статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Стаття 11. Громадські об'єднання мисливців";

в частині першій статті слово "організації" замінити на слово "об'єднання";

доповнити статтю частиною другою наступного змісту:

"Утворення та порядок діяльності громадських організацій мисливців регулюється законодавством про громадські об'єднання.".

13) У статті 12:

в частині першій статті слова "які досягли 18-річного віку, іноземці, які одержали в установленому порядку дозвіл на добування мисливських тварин та інші документи, що засвідчують право на полювання" замінити на слова "іноземці, які досягли 18-річного віку та одержали в установленому порядку документи на право полювання.";

в частині другій статті слова "дозвіл органу внутрішніх справ" замінити на слова "від органу внутрішніх справ дозвіл";

в абзаці першому частини третьої статті слова "звірами і птахами" замінити на слова "тваринами", слова "мисливських собак (не нижче обласного рівня)" замінити на слова "мисливських порід)".

14) У статті 14:

абзац третій частини першої статті викласти в новій редакції наступного змісту: "документ, який засвідчує право на добування мисливських тварин;";

в абзаці четвертому частини першої статті слова "її використання" замінити на слова "(у разі полювання з такою зброєю);";

в абзаці п'ятому частини першої статті слова "звірів і птахів" замінити на слово "тварин";

в частині другій статті після слова "пред'являти" вставити слова "(надавати)", після слів "мисливського господарства та полювання" вставити слова "і осіб, уповноважених здійснювати охорону державного мисливського фонду";

частини третю - п'яту статті виключити.

15) У статті 15:

в абзаці другому частини другої статті слова "звірів і птахів" змінити на слова "тварин";

частину другу статті доповнити абзацами сьомим - восьмим наступного змісту:

"лука та арбалета виключно при здійсненні вольєрного полювання;

нетравмуючих капканів.";

в частині третій статті слова "відповідних дозволів, виданих органом внутрішніх справ." замінити на слова "дозволу на право користування відповідною зброєю, виданого органом внутрішніх справ.".

16) У статті 16:

назву статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Стаття 16. Ліміти та норми використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду";

в частині першій статті слова "державної аграрної політики" замінити на слова "державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища", слова "у сфері охорони навколишнього природного середовища, за поданням" замінити на слова "у сфері лісового та мисливського господарства за поданням", слова ", погоджених з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями" виключити;

частини другу - третю статті викласти в нових редакціях наступного змісту:

"Полювання на інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, здійснюється відповідно до таких граничних норм відстрілу, які встановлюються на одного мисливця за день полювання:

норець великий - 2 голови;

качки (крім гоголя, черні білоокої, черні червонодзьобої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крехів (крохалів), нерозня) - 5 голів;

лиска - 6 голів;

курочка водяна - 4 голови;

пастушок - 3 голови;

кулики (крім кулика-сороки, баранця великого (дупеля), ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем'яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйка морського, малого, великодзьобого, галстучника) - 10 голів;

голуби (крім голуба-синяка) - 10 голів;

гуски (крім гуски малої (гуски білолобої малої), казарки червоноволої) - 3 голови;

куріпка сіра - 3 голови;

фазан - 3 голови;

перепел - 15 голів;

кріль звичайний - 1 голова;

заєць-русак - 1 голова.

У разі необхідності обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, можуть змінювати на відповідній території на певний сезон полювання перелік мисливських тварин, які перебувають у стані природної волі, полювання на яких здійснюється відповідно до граничних норм відстрілу, встановлених абзацом другим цієї статті Закону.";

доповнити статтю частинами четвертою - п'ятою наступного змісту:

"Перната дичина, вирощена "під постріл", не нормована.

Мисливство у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до їх режимів.".

17) Статтю 17 викласти в новій редакції наступного змісту:

"Стаття 17. Документи, які засвідчують право на добування мисливських тварин

Документи, які засвідчують право на добування мисливських тварин є:

ліцензія;

відстрільна картка;

картка добування;

картка на селекційний відстріл;

картка на діагностичний відстріл для ветеринарно-санітарної експертизи;

картка на добування хижих та шкідливих тварин для регулювання їх чисельності.

Добування мисливських тварин, які перебувають у стані природної волі, з метою здійснення полювання відбувається за ліцензією, відстрільною карткою, карткою добування.

Ліцензія діє протягом світового дня. Термін дії відстрільної картки та картки добування визначається користувачем мисливських угідь в межах відповідного мисливського сезону.

За ліцензією здійснюється полювання на кабана, лань, оленів благородного та плямистого, козулю, лося, муфлона, білку, бабака, бобра, борсука, ондатру, куницю лісову.

За відстрільною карткою здійснюється полювання на пернату дичину, кроля звичайного, зайця-русака, єнотовидного собаку, вовка, лисицю, шакала, куницю кам'яну, норку американську.

За карткою добування здійснюється полювання в межах одного мисливського угіддя користувача мисливських угідь на кабана, лань, оленів благородного та плямистого, козулю, лося, муфлона, білку, бабака, бобра, борсука, ондатру, куницю лісову.

За карткою на селекційний відстріл, карткою на діагностичний відстріл для ветеринарно-санітарної експертизи та за карткою на добування хижих та шкідливих тварин для регулювання їх чисельності може здійснюватися відстріл та відлов будь-якого виду мисливських, хижих та шкідливих тварин з метою селекційного відбору, ветеринарно-санітарної експертизи, регулювання чисельності.

Добування вовка, лисиці, єнотовидного собаки та шакала дозволяється здійснювати також за наявності у мисливця ліцензії і картки добування або відстрільної картки.

Ліцензії та відстрільні картки видаються користувачами мисливських угідь мисливцям з урахуванням лімітів та норм добування мисливських тварин із зазначенням у них: відомостей про користувача мисливських угідь, прізвища та ініціалів мисливця, серії та номеру його посвідчення, строків полювання на кожний з видів (або групи видів) мисливських тварин, дозволених для добування, місця здійснення полювання.

Картки добування видаються користувачами мисливських угідь мисливцям із зазначенням у них: відомостей про користувача мисливських угідь, прізвища та ініціалів мисливця, серії та номеру його посвідчення, строків полювання на кожний з видів (або групи видів) мисливських тварин, дозволених для добування, місця здійснення полювання.

Бланки ліцензій видаються користувачам мисливських угідь територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства. Форми бланку відстрільної картки та картки добування затверджуються користувачем мисливських угідь, який зобов'язаний вести облік видачі відстрільних карток та карток добування мисливцям.

У разі проведення колективного (у тому числі облавного) полювання за однією ліцензією в журналі реєстрації користувача мисливського господарства повинні бути зазначені дані про всіх, без виключення, учасників такого полювання. При цьому в щорічній контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання кожного мисливця користувач мисливського угіддя зазначає: місце проведення полювання, дата полювання, вид дозволеної для добування мисливської тварини (тварин) та номер ліцензії, за якою здійснюється полювання.

Ліцензія, відстрільна картка, картка добування, які видаються мисливцям, повинні бути підписані посадовою особою користувача мисливських угідь і скріплені його печаткою.

У разі здійснення полювання за сезонною відстрільною карткою мисливець повинен заздалегідь попереджувати користувача мисливських угідь про кожен факт, строк та місце здійснення полювання.

Безпосередньо після завершення полювання ліцензію з відміткою про результати полювання, мисливець зобов'язаний повернути користувачу мисливських угідь для отримання від нього трофейного листа або для проставляння відмітки в щорічній контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання.".

18) Статтю 18 викласти в новій редакції наступного змісту:

"Стаття 18. Вартість документів на добування мисливських тварин

Ліцензія та відстрільна картка видаються на платній основі.

Вартість ліцензії визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Вартість відстрільної картки та картки добування визначаються користувачами мисливських угідь.

Картка на селекційний відстріл, картка на діагностичний відстріл для ветеринарно-санітарної експертизи, картка на відстріл хижих та шкідливих тварин для регулювання їх чисельності видаються безоплатно.".

19) У статті 19:

в абзаці першому частини першої статті слова "- у серпні - грудні" замінити за слова "- з серпня по грудень включно";

в абзаці другому частини першої статті слова "- у серпні - січні" замінити за слова "з серпня по січень включно";

в абзаці третьому частини першої статті слова "- у жовтні - грудні" замінити за слова "з жовтня по грудень включно";

в абзаці четвертому частини першої статті слова "у серпні - листопаді;" замінити на слова "з серпня по листопад включно";

в абзаці п'ятому частини першої статті слова "з 1 травня по грудень включно" замінити за слова "з травня по грудень включно";

в абзаці шостому частини першої статті слово "європейського" замінити на слово "благородного", після слова "молодняк" додати слова "здатний до самостійного існування", слова "- у серпні - січні" замінити на слова "- з серпня по січень включно";

в абзаці сьомому частини першої статті слово "європейський" замінити на слово "благородний", слова "та їх молодняк, здатний до самостійного існування," виключити, слова "- у вересні - грудні" замінити на слова "з вересня по грудень включно";

в абзаці восьмому частини першої статті слова "у червні - вересні" замінити за слова "з червня по вересень включно";

в абзаці дев'ятому частини першої статті слова "- у жовтні - листопаді" замінити на слова "з жовтня по листопад включно";

в абзаці десятому частини першої статті слова "лісову та" та "тхора лісового" виключити, слова "-з жовтня по лютий включно" замінити на слова "шакала - з жовтня по січень включно";

в абзаці одинадцятому частини першої статті слова "дикого" замінити на слово "звичайного", слова "з 1 листопада по січень включно" замінити на слова "з листопада по січень включно";

в частині другій статті слова "з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства," замінити на слова "з органом виконавчої влади Автономної республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища,";

статтю доповнити частинами третьою - четвертою наступного змісту:

"Облавне полювання здійснюється у період з листопада по січень.

Строки, визначені цією статтею, не поширюються на вольєрне полювання.".

20) У статті 20:

абзац другий пункту першого частини першої статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"на мисливських тварин, які не зазначені у документах на право добування мисливських тварин або понад встановлену в цих документах норму;";

пункт перший частини першої статті доповнити абзацом третім наступного змісту:

"на заборонених для добування тварин;";

в абзаці першому пункту другого частини першої статті слова "положень про них" замінити на слова "їх режимів;";

в абзаці другому пункту другого частини першої статті слова "(крім відстрілу і відлову хижих та шкідливих тварин)" замінити на слова "(крім регулювання чисельності диких тварин)";

абзац четвертий пункту другого частини першої статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"в мисливських угіддях, не зазначених у документах на право полювання;";

в абзаці першому пункту третього частини першої статті перед словом "тварин" додати слово "мисливських";

в абзаці другому пункту третього частини першої статті слова "(пізніше години після заходу сонця і раніше години до його сходу)" замінити на слова "крім полювання у мисливських вольєрах.";

пункт четвертий частини першої статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"4) полювання із застосуванням або використанням заборонених знарядь та забороненими способами, а саме:

клеїв, петель, підрізів, закотів, гачків, самострілів, ловчих ям, травмуючих капканів, а також сіток і пасток, не призначених для вилову тварин живцем без нанесення їм травм.

отрути чи отруйних або анестезуючих принад;

живих сліпих чи знівечених тварин як принад;

електронних, електричних пристроїв для знищення та глушіння тварин, крім полювання у мисливських вольєрах;

магнітофонів;

джерел штучного світла, пристроїв для освітлення мішеней, приладів нічного бачення, крім полювання у мисливських вольєрах та використання їх для технічного обслуговування мисливських угідь;

дзеркал та інших осліплюючих пристроїв;

вибухових речовин;

з під'їзду на автомототранспорті, а також на плавучих засобах з працюючим двигуном;

літальних апаратів;

немисливської (у тому числі військової) вогнепальної, пневматичної та іншої стрілецької або метальної (у тому числі лука та арбалета крім здійснення вольєрного полювання) зброї, а також нарізних вкладок, напівавтоматичної або автоматичної зброї з магазинами більш як на два патрони;

руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд птахів;

газу або диму;

заливання нір звірів;

із застосуванням свинцевого шроту на водно-болотних угіддях міжнародного значення;

а також:

на тварин, які зазнають лиха (переправляються водою або по льоду, рятуються від пожежі, повені тощо);

на пернату дичину, кроля звичайного та зайця-русака з нарізною вогнепальною зброєю або з використанням набоїв, споряджених кулями і шротом діаметром більше 5 мм (N 0000);

на хутрових звірів (крім вовка, єнотовидного собаки, лисиці та шакала) з нарізною вогнепальною зброєю калібром більш ніж 5,6 мм;

на парнокопитних тварин з використанням малокаліберної гвинтівки під патрон кільцевого запалювання або набоїв, споряджених картеччю, шротом;

полювання з собаками мисливських порід та ловчими тваринами без наявності на них паспортів;

полювання з мисливських вишок без дозволу користувача мисливських угідь;";

в пункті шостому частини першої статті після слова "собак" вставити слова "мисливських порід";

пункт восьмому частини першої статті виключити;

пункт дев'ятому частини першої статті вважати пунктом восьмим частини першої статті відповідно, в пункті восьмому частини першої статті слово "вишок" замінити на слово "споруд";

частину другу статті виключити,

частину третю статті вважати частиною другою статті відповідно, в частині другій статті після слова "виявлені" додати слово "мисливські".

21) У статті 21:

в частині першій статті після слів "мисливських угідь" додати слова "які набули мисливські угіддя в користування у встановленому цим Законом порядку.";

в частині третій статті після слів "укладається між" додати слова "територіальними органами", після слів "мисливських угідь" додати слова "за місцем знаходження мисливських угідь на весь період надання користувачу мисливських угідь у користування";

в частині п'ятій статті слова "та інтересам власників або користувачів земельних ділянок" замінити словами ". В такому випадку розмір та порядок внесення плати за користування земельними ділянками визначаються в договорі, що укладається між користувачем мисливських угідь та власником або постійним користувачем земельних ділянок, на території яких знаходяться ці угіддя, але в будь-якому випадку розмір плати за користування не може перевищувати встановлені законодавством ставки орендної плати за відповідні земельні ділянки.";

статтю доповнити частиною шостою наступного змісту:

"Плата за користування мисливськими угіддями, а також інші будь-які збори, крім тих, що визначені цим Законом, з користувачів мисливських угідь не стягуються.".

22) У статті 22:

частину першу статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Мисливські угіддя для ведення мисливського господарства та полювання надаються у користування Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.";

в частині другій статті слова "не менш як на 15 років" замінити на слова "від 25 до 49 років";

в частині третій статті слово "Площа" замінити на слово "Територія", слово "3" замінити на слово "5", слова "35 відсотків" замінити на слова "20 відсотків";

абзац перший частини четвертої статті виключити;

абзац другий частини четвертої статті вважати абзацом першим частини 4 статті відповідно.

23) У статті 23:

в абзаці четвертому частини першої статті слова "власником (користувачем) земельних ділянок або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства;" замінити на слова "територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства;";

частину другу статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Рішення про припинення права користування мисливськими угіддями, крім випадку закінчення строку користування або добровільної відмови від користування, приймаються адміністративним судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, тими самими органами, які уповноважені на надання у користування мисливських угідь.".

24) Статтю 24 виключити.

25) У статті 26:

в частині першій статті слова "що реалізує державну політику" замінити на слова "що забезпечує формування державної політики";

в частині другій статті слова "центральним органом" замінити на слова "територіальними органами центрального органу", слова "та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями" виключити.

26) У статті 27:

частину другу статті доповнити другим реченням наступного змісту: "Користувачі мисливських угідь мають право отримувати з Державного бюджету України кошти на часткове покриття фінансових витрат на реалізацію заходів, спрямованих на охорону та відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування.";

статтю доповнити частиною третьою наступного змісту:

"Полювання та мисливське господарство на території мисливських угідь здійснюється з урахуванням пропускної спроможності мисливських угідь.".

частину третю статті вважати частиною четвертою відповідно.

27) У статті 28:

в частині першій статті слово "двох" замінити на слово "одного";

статтю доповнити частиною другою наступного змісту:

"Упорядкування мисливських угідь є обов'язковим і проводиться користувачем мисливських угідь по мірі необхідності з урахуванням стану мисливських угідь, але не менше одного разу в п'ятнадцять років.";

частину третю статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Розроблені за результатами упорядкування мисливських угідь проекти організації та розвитку мисливського господарства погоджуються з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.".

28) В частині першій статті 29 перед словами "єгерську службу" вставити слово "штатну".

29) У статті 30:

в частині першій статті після слів "мисливських угідь" вставити слова "та їх посадові особи";

в абзаці першому частини першої статті слова "державним мисливським фондом" замінити на слова "мисливськими тваринами";

в абзаці другому частини першої статті слова "використовувати мисливських тварин та" виключити;

абзац восьмий частини першої статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"утримувати та розводити мисливських тварин у неволі чи напіввільних умовах відповідно до законодавства.";

абзац другий частини другої статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"здійснювати у встановленому порядку упорядкування мисливських угідь, виділяти відтворювальні ділянки на території мисливських угідь для охорони і відтворення мисливських тварин;";

в абзаці четвертому частини другої статті слово "угідь" замінити на слова "мисливських угідь";

в абзаці п'ятому частини другої статті після слова "адміністрації," додати слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

абзац шостий частини другої статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"мати обладнанні згідно з ветеринарно-санітарними вимогами майданчики для оброблення відстріляних на полюванні парнокопитних мисливських тварин та забезпечити проведення представниками органів державної ветеринарної медицини ветеринарно-санітарної експертизи парнокопитних мисливських тварин, призначених для використання на харчові цілі;";

абзац дев'ятий частини другої статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"здійснювати охорону державного мисливського фонду на території мисливських угідь, створювати штатну єгерську службу;";

в абзаці десятому частини другої статті після слів "мисливських тварин" додати слова "місцевої фауни", слова "з розрахунку на 1 тисячу гектарів лісових угідь не менше тридцяти, польових - двадцяти п'яти, водно-болотних - двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;" виключити;

в абзаці тринадцятому частини другої статті слова "посадових осіб, уповноважених здійснювати державний контроль у галузі мисливського господарства та полювання," замінити на слова "представників органів, що здійснюють державний контроль у галузі мисливського господарства та полювання";

в абзаці чотирнадцятому частини другої статті після слів "у сфері лісового та мисливського господарства, або" вставити слова "територіальні органи", слова "чи заборонити використання державного мисливського фонду в угіддях цього користувача строком до двох років" виключити.

30) Доповнити Закон статтею 30-1 наступного змісту:

"Стаття 30-1. Права і обов'язки мисливців

Мисливці мають право:

здійснювати полювання на підставі отриманих в установленому порядку документів на право полювання;

на отримання від користувачів мисливських угідь документів, що підтверджують законність придбання ними продукції полювання, здобутої на підставі документів, виданих цими користувачами;

розпоряджатися мисливськими тваринами, добутими або придбаними іншим способом в порядку визначеним цим Законом, а також доходами від їх реалізації.

Мисливці зобов'язані:

до початку проведення полювання ознайомитися з порядком поводження із зброєю та проведенням полювання;

дотримуватися вимог чинного законодавства в галузі мисливського господарства та полювання, охорони і використання тваринного світу, встановлених правил, норм і строків добування мисливських тварин, а також правил пожежної безпеки і поводження зі зброєю;

дотримуватися ветеринарно-санітарних правил при транспортуванні, обробленні і переробці продукції полювання;

при завантаженні, транспортуванні, переробці, реалізації мисливських тварин чи їх частин або продукції, в тому числі переробленої в таксидермічних майстернях або цехах, або при транспортуванні знарядь добування мисливських тварин, мати при собі документи, що підтверджують законність їх придбання;

при знаходженні в мисливських угіддях, у тому числі на лісових або польових дорогах, або на дорогах загального користування з будь-якою стрілецькою зброєю або з іншими знаряддями добування мисливських тварин, чи з собаками мисливських порід або ловчими тваринами, або з продукцією полювання, а також при транспортуванні, переробці, реалізації мисливських тварин чи їх частин або продукції, в тому числі переробленої в таксидермічних майстернях або цехах, на вимогу осіб, що здійснюють контроль в сфері охорони і використання тваринного світу, надавати для перевірки документи на право полювання, стрілецьку зброю, інші знаряддя добування мисливських тварин, продукцію полювання для здійснення перевірки, а також надавати можливість проведення огляду транспортних засобів.

Мисливці можуть мати й інші передбачені законодавством права і обов'язки щодо здійснення полювання і використання мисливських тварин.

Порядок поводження зі зброєю при проведенні полювання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав і свобод людини.".

31) У статті 31:

в частині третій статті після слова "перебування" вставити слово "мисливських";

доповнити статтю частинами шостою - сьомою наступного змісту:

"У разі закінчення строку користування мисливськими угіддями всі майнові питання, що виникають, користувач мисливських угідь вирішує згідно встановленого законодавством порядку та умов договору, укладеного таким користувачем мисливських угідь із територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.

Попередній користувач мисливських угідь, у випадку якщо за період користування він не допускав порушень умов договору, має першочергове право на повторне укладення договору з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.".

32) У статті 32:

в частині першій статті слово "дозволом" замінити на "карткою на селекційний відстріл, карткою на діагностичний відстріл для ветеринарно-санітарної експертизи, які видаються територіальними органами", слова "за дозволом обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити на "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища,";

доповнити статтю частинами другою - третьою наступного змісту:

"Селекційний відстріл та вибірковий діагностичний відстріли мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи на територіях об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до їх режимів та правил здійснення полювання згідно законодавства.

Селекційний відстріл мисливських тварин повинен проводитися лише індивідуальним способом.";

в частині п'ятій статті після слова "добування" додати слова "(в разі їх встановлення відповідно до вимог законодавства) та здійснюється з дотриманням правил полювання, встановлених цим Законом.".

33) У статті 33:

доповнити статтю частиною першою наступного змісту:

"До диких тварин, на яких поширюється дія цієї статті, відносяться: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, шакали, бродячі собаки і коти, сірі ворони, сороки, граки та баклани великі.";

частину першу статті вважати частиною другою статті відповідно;

частину другу статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Відстріл диких тварин мисливці можуть здійснювати під час полювання на інші види мисливських тварин.";

в частині третій статті слова "перелічених тварин, а також вовка і лисиці" замінити на слова "диких тварин", слова "за дозволом" замінити на слова "за карткою на добування хижих та шкідливих тварин для регулювання їх чисельності, виданих територіальними органами", слова "за дозволом обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій," замінити на слова "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

в частині четвертій статті слова "Центральний орган" замінити на слова "Територіальні органи центрального органу", слова "які добувають зазначених тварин," замінити на слова ", які здійснюють регулювання чисельності, відстріл та відлов диких тварин, добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування,";

в частині п'ятій статті слова "сірих ворон, сорок, граків і сойок належить до службових обов'язків працівників" замінити на слова "шакалів, сірих ворон, граків, сорок та бакланів великих можуть здійснювати працівники".

34) Статтю 34 викласти в новій редакції наступного змісту:

"Стаття 34. Поводження з собаками мисливських порід, іншими ловчими тваринами в мисливських угіддях

Під час сезону полювання допуск собак мисливських порід, ловчих тварин в мисливські угіддя здійснюється за дозволом користувача цих мисливських угідь.

Натаскування, наганяння, муштрування, польові випробування і змагання собак мисливських порід, інших ловчих тварин проводяться на спеціальних ділянках мисливських угідь, виділених користувачем для цієї мети.

Використання зброї під час проведення натаскування, наганяння, муштрування, польових випробувань і змагань мисливських собак дозволяється лише в строки, дозволені для полювання і за умови наявності у мисливця документів, передбачених статтею 16 цього закону.

Виявлені в мисливських угіддях без нагляду собаки мисливських порід відловлюються, про що письмово повідомляються районні та обласні організації, які провадять реєстрацію відповідних порід собак. Безпородні собаки, що не мають на собі ошийників, ланцюгів, тощо можуть бути відстріляні.

Відловлені собаки мисливських порід залишаються у користувача мисливських угідь, де вони були відловлені, або в особи, яка їх відловила. Власники цих собак зобов'язані відшкодовувати витрати на тимчасове утримання собак.

Власники собак мисливських порід, які допустили їх у мисливські угіддя без нагляду, несуть відповідальність як порушники правил полювання і відшкодовують користувачу мисливських угідь заподіяні при цьому збитки.

На собак мисливських порід, інших ловчих тварин, які використовуються для польових випробувань або при здійсненні полювання, власник повинен мати паспорт або інший документ, що засвідчує право володіння цими тваринами.

Полювання може здійснюватися з собакою мисливської породи, що належить іншій фізичній чи юридичній особі, за наявності у мисливця паспорта на такого собаку.

Ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства. Організація обліку племінних собак мисливських порід, видача на підставі племінних книг родоводів та паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих тварин здійснюється громадськими об'єднаннями, уставними документами яких передбачено ведення мисливського собаківництва. Затвердження нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

На собак мисливських порід, інших ловчих тварин паспорти видаються лише на підставі оформлених у встановленому порядку документів, що засвідчують законність набуття цих тварин, та наявності ветеринарного паспорта на цих тварин.".

35) Доповнити Закон статтею 34-1 наступного змісту:

"Стаття 34-1. Вольєрне полювання

Вольєрне полювання може проводитися лише у мисливських вольєрах та в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Мисливські вольєри для полювання встановлюються в межах мисливських угідь.

Користувач мисливських угідь повинен забезпечувати безперешкодний доступ на територію мисливського вольєру осіб, уповноважених здійснювати контроль у сфері мисливського господарства та полювання відповідно до цього Закону.

Утримання, розведення та використання мисливських тварин в мисливських вольєрах може здійснюватися у наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних цілях та для інших потреб мисливського господарства.

Використання мисливських тварин, що утримуються у мисливському вольєрі, здійснюється протягом року за рішенням користувача мисливських угідь з урахуванням законодавства про захист тварин від жорстокого погодження. У рішенні користувача мисливських угідь про використання мисливських тварин, що утримуються в мисливському вольєрі, вказуються їх види, кількість, терміни, способи та умови їх використання, особи, відповідальні за організацію використання мисливських тварин, порядок використання продукції полювання, інші умови використання мисливських тварин, в тому числі порядок оплати за організацію полювання та продукцію полювання.".

36) У статті 35:

назву статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Стаття 35. Використання продукції полювання та мисливських трофеїв";

в частині першій статті слово "копитних" замінити на слово "парнокопитних";

в частині другій статті слово "копитних" замінити на слово "парнокопитних", слово "здаються" замінити на слова "зібрані скинуті роги лані, оленя, козулі, лося, загиблі мисливські тварини, а також відловлені хворі чи травмовані живі мисливські тварини підлягають обов'язковій здачі";

частини третю, четверту та шосту статті виключити;

в частині сьомій статті слова "одержані від добутих копитних тварин," замінити виключити;

доповнити статтю частиною дев'ятою наступного змісту:

"На вимогу мисливця, на підставі поверненого їм документу на добування мисливських тварин з відміткою про результат полювання, користувач мисливських угідь зобов'язаний видати мисливцю трофейний лист.".

37) У статті 36:

в частині першій статті слова "(у тому числі живих мисливських тварин)" замінити на слова "мисливських трофеїв,";

в частині другій статті після слів "одержують від" додати слова "територіального органу", слова "ліцензії на добування кабана, лані, оленів благородного та плямистого, козулі, лося, муфлона, білки, бабака, бобра, нутрії вільної, ондатри, куниць лісової та кам'яної, норки американської, тхора лісового" замінити на слова "бланки ліцензій", після слів "державної фінансової політики" доповнити частину 2 статті реченням наступного змісту: "Розмір плати за отримання бланків ліцензій в будь-якому випадку не повинна перевищувати собівартість виготовлення та витрат на реалізацію бланку ліцензій.";

частину третю статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Кошти від реалізації користувачам мисливських угідь бланків карток добування зараховуються на рахунок рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища України, і використовуються на охорону та відтворення державного мисливського фонду.".

38) В частині першій статті 37 після слів "природного середовища" вставити слова "раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів,".

39) У статті 38:

назву статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Стаття 38. Громадський контроль у галузі мисливського господарства та полювання";

в частині першій статті слова "за полюванням" замінити на слова "у галузі мисливського господарства та полювання".

40) Статтю 39 викласти в новій редакції наступного змісту:

"Стаття 39. Права осіб, уповноважених здійснювати контроль у сфері мисливського господарства та полювання

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та його територіальних органів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та його територіальних органів мають право:

1) давати обов'язкові до виконання вказівки (в тому числі приписи) про усунення порушень вимог цього Закону;

2) перевіряти документи на право полювання та документи на добування, використання мисливських тварин в інших цілях, зупиняти транспортні (в тому числі плавучі) засоби та проводити їх огляд та огляд речей, знарядь полювання, добутої продукції та інших предметів;

3) доставляти осіб, які порушують вимоги цього Закону, до органів внутрішніх справ, органів місцевого самоврядування;

4) вилучати в осіб, які порушують правила полювання, знаряддя добування тварин, транспортні (в тому числі плавучі) засоби, обладнання і предмети, що були знаряддям порушень, незаконно добуту продукцію полювання, а також відповідні документи;

5) проводити фотографування, звукозапис, кіно- та відеозйомку як додаткові заходи для запобігання та розкриття порушень правил полювання та інших вимог, установлених цим Законом;

6) складати протоколи про порушення правил полювання, інших встановлених цим Законом вимог;

7) вільно відвідувати підприємства, установи та організації, які здійснюють добування, утримання, зберігання або переробку мисливських тварин, території та об'єкти природно-заповідного фонду з метою здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону тваринного світу, ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

8) зупиняти чи припиняти полювання та іншу діяльність, що провадиться з порушеннями вимог, установлених цим Законом;

9) визначати розмір збитків, завданих внаслідок порушення законодавства про мисливське господарство та полювання, за затвердженими таксами та методиками;

10) використовувати під час виконання службових обов'язків попутний транспорт і засоби зв'язку, що належать користувачу мисливських угідь;

11) анулювати видані ними документи на добування, документи на полювання;

12) викликати представників суб'єктів господарювання, громадських об'єднань і фізичних осіб для усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог цього Закону;

13) перевіряти й безоплатно одержувати від суб'єктів господарювання, громадських об'єднань і фізичних осіб документи з ведення мисливського господарства, мисливського собаківництва, добування, зберігання, утримання, перероблення і реалізації мисливських тварин та продукції полювання;

14) розглядати в установленому законодавством порядку справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з добуванням мисливських тварин, порушенням вимог щодо ведення мисливського господарства та здійснення полювання, у тому числі користування мисливськими угіддями, і накладати адміністративні стягнення;

15) на стимулювання та матеріально-технічне забезпечення діяльності в установленому законодавством порядку;

16) використовувати відповідно до законодавства спеціальні засоби;

17) виконувати інші дії відповідно до законодавства про охорону навколишнього природного середовища і про тваринний світ.

Права, визначені в пунктах 2 - 6, 8 - 13, 15 - 17 абзацу другого цієї статті, поширюються також на посадових осіб територіального органу центрального органу, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, штатних єгерів і на посадових осіб користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону мисливського фонду (в межах, закріплених за користувачами мисливських угідь), а також на державних районних мисливствознавців, головних лісничих, лісничих, головних мисливствознавців та мисливствознавців держлісгоспів в межах підвідомчих їм територій.

Права, визначені в пунктах 2, 3, 5 та 15 абзацу другого цієї статті, поширюються також на громадських інспекторів з охорони довкілля та громадських мисливських інспекторів.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважені на охорону мисливського фонду під час виконання службових обов'язків, а також громадські інспектори з охорони довкілля та громадські мисливські інспектори під час проведення рейдів, пов'язаних з охороною мисливського фонду, можуть перебувати у мисливських угіддях зі зброєю (відомчою чи власною) незалежно від строків полювання за наявності у них документів на зброю, службового посвідчення, а для громадських інспекторів - документів на зброю, посвідчення громадського інспектора та письмового розпорядження (наказу) на проведення рейду.".

41) У статті 40:

в частині першій статті слова "Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, посадові особи та єгері користувачів мисливських угідь, уповноважені на охорону державного мисливського фонду" замінити на слова "Особи, уповноважені здійснювати контроль у сфері мисливського господарства та полювання відповідно до статті 39 цього Закону";

в частині другій статті слова "посадової особи та єгеря центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, посадової особи та єгеря користувача мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду," замінити на слова "особи, уповноваженій здійснювати контроль у сфері мисливського господарства та полювання відповідно до статті 39 цього Закону";

в частині третій статті слова "посадовій особі або єгерю" замінити на слова "особі, уповноваженій здійснювати контроль у сфері мисливського господарства та полювання відповідно до статті 39 цього Закону,", слова "яку вони займали" замінити на слова "яку вона займала";

в частині четвертій статті слова "посадовій особі або єгерю" замінити на слова "особі, уповноваженій здійснювати контроль у сфері мисливського господарства та полювання відповідно до статті 39 цього Закону";

в частині п'ятій статті слова "майну посадової особи або єгеря" замінити на слова "майну особи, уповноваженій здійснювати контроль у сфері мисливського господарства та полювання відповідно до статті 39 цього Закону";

в частині шостій статті слова "посадової особи або єгеря" замінити на слова "працівника, уповноваженого здійснювати контроль у сфері мисливського господарства та полювання відповідно до статті 39 цього Закону,", після слів "ушкодження здоров'я" додати слова "такого працівника";

в частині сьомій статті слова "посадові особи та єгері" замінити на слова "та його територіальних органів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та його територіальні органи, посадові особи та штатні єгері".

42) У статті 41:

в частині першій статті сова "законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" і "Про тваринний світ" замінити на слова "законодавства про охорону навколишнього природного середовища і про тваринний світ";

в частині другій статті слова "копитних" замінити на слова "парнокопитних мисливських", слово "диких" замінити на слово "звичайних";

доповнити статтю частиною третьою наступного змісту:

"З метою стимулювання осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання, їм виплачується винагорода за рахунок коштів, отриманих від сплати штрафів за порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, а також за рахунок коштів, отриманих від відшкодування збитків, нанесених в результаті порушення цього Закону. Загальна сума виплат, які спрямовуються на ці цілі, не повинна перевищувати 50 відсотків від суми сплачених штрафів і 20 відсотків від суми відшкодованих збитків.".

43) Назву Розділу VI викласти в новій редакції наступного змісту:

"РОЗДІЛ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У ГАЛУЗІ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЛЮВАННЯ";

44) У статті 43:

в абзаці другому частини другої статті слова "правил регулювання їх чисельності" виключити;

в абзаці четвертому частини другої статті слова ", погіршенні їх стану" замінити на слова "погіршенні їх якісних властивостей";

абзац п'ятий частини другої статті викласти в новій редакції наступного змісту: "нецільове використання мисливських угідь";

в абзаці восьмому частини другої статті слова "збуті та застосуванні" замінити на слова "зберіганні, збуті та використанні", перед словом "тварин" додати слово "мисливських";

в абзаці дев'ятому частини другої статті після слова "придбанні," додати слова "реалізації, зберіганні,";

в абзаці десятому частини другої статті після слів "мисливських тварин" додати слова "(у тому числі з немисливськими тваринами)";

в абзаці одинадцятому частини другої статті слово "спотворенні" замінити на слово "перекручуванні";

в абзаці дванадцятому частини другої статті після слова "перебування" додати слова "та умов відтворення;";

в абзаці тринадцятому слово "та іншої" виключити, слова "включаючи мисливські трофеї" замінити на слова "мисливських трофеїв";

в абзаці п'ятнадцятому слова "та поводження із зброєю на полюванні" замінити на слова "при веденні мисливського господарства та здійсненні полювання, правил поводження зі зброєю при здійсненні полювання";

в абзаці шістнадцятому слово "державному" виключити, слова "контролю користувачів угідь за додержанням чинного законодавства з питань полювання" замінити на слова "здійсненні охорони мисливських тварин, середовища їх перебування та мисливських угідь";

в абзаці сімнадцятому частини другої статті слова "звірів і птахів" замінити на слова "тварин";

частину другу статті доповнити абзацом вісімнадцятим наступного змісту:

"знищення або пошкодження біотехнічних споруд та інших об'єктів в межах мисливських угідь, що використовуються для ведення мисливського господарства та полювання.";

частину п'яту статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Незаконно добуті мисливські тварини, виготовлена з них продукція, а також засоби і знаряддя правопорушень підлягають вилученню. Питання щодо наступного використання чи знищення вищезазначеного вирішується уповноваженими органами державної влади в установленому законодавством порядку".

45) У статті 43:

в частині першій статті після слова "здійснюється" вставити слова "винними особами";

в частині третій статті слова "(якщо вона використана порушником в особистих цілях або з його вини стала непридатною для використання)" виключити;

абзац перший частини третьої статті виключити;

в абзаці другому частини третьої статті слова "130 кілограмів" замінити на слова "195 кілограмів", слова "35 кілограмів" замінити на слова "30 кілограмів";

в абзаці третьому частини третьої статті слова "80 кілограмів" замінити на слова "120 кілограмів";

в абзаці четвертому частини третьої статті слова "50 кілограмів" замінити на слова "75 кілограмів";

в абзаці п'ятому частини третьої статті слова "60 кілограмів" замінити на слова "90 кілограмів";

в абзаці шостому частини третьої статті слова "40 кілограмів" замінити на слова "60 кілограмів";

в абзаці сьомому частини третьої статті слова "15 кілограмів" замінити на слова "25 кілограмів";

абзац восьмий частини третьої статті виключити;

в абзаці дев'ятому частини третьої статті після слова "бобер" додати слово "борсук", слова "5 кілограмів" замінити на слова "10 кілограмів";

в абзаці десятому частини третьої статті слова "нутрія вільна" виключити, слова "3 кілограми" замінити на слова "5 кілограмів";

в абзаці одинадцятому частини третьої статті після слова "лебідь" додати слова "дрофа";

в абзаці дванадцятому частини третьої статті слово "глухар" виключити;

абзац тринадцятий частини третьої статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"фазан, кріль звичайний: м'ясо - 2 кілограми;";

в абзаці чотирнадцятому частини третьої статті слова "0,5 кілограма" замінити на слова "1 кілограм";

в абзаці п'ятнадцятому частини третьої статті слова "0,3 кілограма" замінити на слова "0,5 кілограма";

частину четверту статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"Кошти за відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, та вартість незаконно добутої продукції полювання (у разі неможливості вилучення у порушника такої продукції), зараховуються на рахунок користувача мисливських угідь, якому заподіяні збитки і шкода та на території мисливського угіддя якого було здійснено правопорушення.".

46) Доповнити Закон Розділом VII наступного змісту:

"Розділ VII. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 44. Застосування міжнародних договорів

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.".

47) Назву Розділу VII викласти в новій редакції наступного змісту:

"Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ";

48) Пункт 1 Розділу VII викласти в новій редакції наступного змісту:

"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.".

4. В Законі України "Про тваринний світ" від 13.12.2001 N 2894-III (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97):

1) Абзац десятий частини першої статті 13 викласти в новій редакції наступного змісту:

"визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, вартості ліцензії на добування мисливських тварин, інших документів на право добування об'єктів тваринного світу".

2) У статті 21:

назву статті та частину першу статті викласти в нових редакціях наступного змісту:

"Стаття 21. Полювання

Полюванням вважається вид спеціального використання тваринного світу шляхом здійснення діяльності людиною, спрямованої на вистежування, переслідування з метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі, або утримуються в напіввільних умовах в межах мисливських угідь.";

у частині другій статті слова "спеціально визначені для цього" виключити;

у частині третій статті слова "спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угідь" замінити словами "суб'єкти господарювання, громадські об'єднання, яким надані в користування мисливські угіддя".

3) В частині першій статті 22 після слів "громадяни України," додати слово "іноземці,", слова "і одержали відповідні документи, що засвідчують право на полювання" замінити словами "та одержали в установленому порядку документи на право полювання".

4) У статті 23:

абзац третій частини першої статті викласти в новій редакції наступного змісту:

"документ, який засвідчує право на добування мисливських тварин";

у абзаці п'ятому частини першої статті слова "звірів і птахів" замінити на "тварин";

у частині другій статті замість слів "пред'являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання" вставити слова "пред'являти (надавати) їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у сфері мисливського господарства та полювання і осіб, уповноважених здійснювати охорону державного мисливського фонду.".

5) В тексту Закону слово "мисливство" в усіх відмінках замінити на слово "полювання" в усіх відмінках відповідно.

5. В Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21.02.2006 N 3447-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст. 230 із наступними змінами):

1) В частині першій статті 20 слово "дозволу" замінити словом "документу".

2) В тексті Закону слово "мисливство" в усіх відмінках замінити на слово "полювання" в усіх відмінках відповідно.

6. В Законі України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 N 2456-XII (Відомості Верховної ради України (ВВР), 1992, N 34, ст. 502 із наступними змінами):

1) В тексті Закону слово "мисливство" в усіх відмінках замінити на слово "полювання" в усіх відмінках відповідно.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос