Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" относительно обеспечения безопасности пенсионных активов

Проект закона Украины от 29.12.2014 № 1676
Дата рассмотрения: 29.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо убезпечення пенсійних активів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564 із наступними змінами) такі зміни:

1. Пункт 4 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

"4) вкладник - фізична особа (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту) банківського рахунку або яка є власником іменного депозитарного сертифіката або недержавний пенсійний фонд, пенсійні активи якого розміщені з метою отримання доходу на користь учасників цього фонду на банківському депозитному рахунку відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) та/або в іменних депозитних сертифікатах;".

2. У частині першій статті 26:

1) абзац перший після третього речення доповнити новим реченням такого змісту:

"У разі відшкодування коштів за вкладом недержавного пенсійного фонду сума граничного розміру відшкодування коштів за таким вкладом не може перевищувати 200000 гривень в розрахунку на кожного учасника недержавного пенсійного фонду.";

2) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Адміністратор недержавного пенсійного фонду протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку зобов'язаний надати Фонду відомість про кількість учасників недержавного пенсійного фонду на дату прийняття відповідного рішення Національним банком України за формою, встановленою Фондом.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює виплату гарантованої суми відшкодування коштів за вкладом недержавного пенсійного фонду у разі, коли рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку було прийнято не раніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Гройсман

Опрос