Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (относительно расширения возможности удовлетворения обязательств неплатежеспособного банка перед кредиторами - физическими лицами)

Проект закона Украины от 28.12.2014 № 1667
Дата рассмотрения: 28.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо розширення можливості задоволення зобов'язань неплатоспроможного банку перед кредиторами - фізичними особами)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України 2012, N 50 (14.12.2012), ст. 564, з наступними змінами) такі зміни:

1. Частину першу статті 9 доповнити підпунктом такого змісту:

"18) приймає рішення про передачу відповідно до цього Закону активів та зобов'язань неплатоспроможного банку, що ліквідується, до приймаючого банку".

2. Частину п'яту статті 12 доповнити підпунктом такого змісту:

"71) подає на розгляд адміністративної ради Фонду пропозиції щодо передачі відповідно до цього Закону активів та зобов'язань неплатоспроможного банку, що ліквідується, до приймаючого банку".

3. Останнє речення абзацу другого частини четвертої статті 39 доповнити словами "а також у випадках, передбачених частиною третьою статті 50 цього Закону".

4. Частину другу статті 49 доповнити підпунктом такого змісту:

"4) здійснює зарахування зустрічних однорідних вимог та припинення зобов'язань у випадку поєднання боржника та кредитора в одній особі відповідно до діючого законодавства України, у разі виникнення таких вимог не пізніше ніж за тридцять днів до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії проблемних (у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних без стадії проблемності - не пізніше ніж за тридцять днів до дня прийняття Національним банком рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних) у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність".

5. Частину третю статті 50 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо за результатами оцінки майна, Фондом буде встановлено, що оціночна вартість такого майна не покриває в повному обсязі зобов'язань банку перед Фондом та вкладниками, обсяг вкладів яких перевищує гарантований Фондом розмір та які існували на день початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, Фонд зобов'язаний у десятиденний строк після формування виконавчою дирекцією Фонду ліквідаційної маси оголосити конкурс (аукціон) для залучення приймаючого банку, на користь якого будуть відчужені всі активи та зобов'язання банку перед Фондом та вкладниками, обсяг вкладів яких перевищує гарантований Фондом розмір. Процедура передачі активів і зобов'язань регулюється статтею 40 цього Закону.

У разі недостатності майна банку, що передається приймаючому банку, для повернення заборгованості перед Фондом та вкладниками, обсяг вкладів яких перевищує гарантований Фондом розмір, такі вклади вкладників передаються пропорційно до переданих активів.

Порядок проведення відкритого конкурсу встановлюється нормативно-правовими актами Фонду.

Отримання Фондом однієї конкурсної пропозиції не є підставою для визнання відкритого конкурсу таким, що не відбувся.

Усі зобов'язання перед фізичними особами, передані приймаючому банку банком, що ліквідується, можуть бути:

продовженими на строк, що встановлюється приймаючим банком, але не більше ніж на 3 роки;

переведеними (трансформованими) в облігації приймаючого банку шляхом їх викупу за рахунок зобов'язань приймаючого банку перед ними.

Обов'язковою умовою випуску облігацій приймаючого банку має бути щорічне погашення частини зобов'язань перед такими вкладниками, а також, встановлення доходу, що має виплачуватися вкладникам щонайменше один раз на півроку. Строк погашення таких облігацій не може перевищувати 7 років.

Приймаючий банк здійснює реструктуризацію заборгованості перед Фондом на строк до 5 років.

У разі якщо за результатами конкурсу (аукціону) було визначено приймаючий банк, який підписав зобов'язання щодо прийняття на його користь активів і зобов'язань неплатоспроможного банку відповідно до цієї статті, Фонд вносить зміни до плану врегулювання в частині способу врегулювання відносин з вкладниками, вклади яких передані такому приймаючому банку".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення у відповідність з цим Законом, законодавчі та інші нормативні акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Дія частини третьої статті 50 також поширюється на банки, рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних щодо яких прийнято Національним банком України у 2014 році, із початком розрахунку строків починаючи з дня набрання чинності цим Законом.

4. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос