Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно охраны фауны, флоры и усиления борьбы с браконьерством)

Проект закона Украины от 28.12.2014 № 1665
Дата рассмотрения: 28.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни, флори та посилення боротьби з браконьєрством)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст. 97 із наступними змінами):

1) У статті 39 Закону частину п'яту викласти у новій редакції:

"В період масового розмноження диких тварин з 1 квітня по 15 червня забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, вибухи, феєрверки, санітарні рубки лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах)".

2) У статті 53 Закону додати частину третю наступного змісту: "Забороняється ввезення в Україну та вивіз за її межі та реекспорт дельфінів-афалін".

2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 17, ст. 99) із наступними змінами:

1) У статті 84 Кодексу після слів "постійні лісокористувачі" додати ", окрім природних заповідників,".

2) У кінці частини третьої статті 86 Кодексу додати: "Забороняється застосування хімічних та інших засобів боротьби зі шкідниками та хворобами лісу на територіях природних заповідників".

3. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 18, ст. 132 21.01.2010, із наступними змінами):

1) У статті 19 Закону, у частині першій в абзаці десятому після слова "вовка" додати слово "шакала".

2) У статті 20 Закону:

а) в пункті четвертому частини першій після слова "ловчих ям" додати слова "капканоподібних знарядь лову".

б) Частину першу доповнити новим восьмим пунктом такого змісту: "8) полювання із застосуваннями свинцевого шроту на водно-болотних угіддях міжнародного значення;".

в) Пункт восьмий та дев'ятий вважати пунктами дев'ятим та десятим.

3) У статті 32 Закону в абзаці третьому після слова "добування" додати слова "крім видів мисливських тварин, ліміти на використання яких згідно статті 16 даного Закону не встановлюються".

4) У статті 33 Закону:

а) у частині першій виключити слово "вовків".

б) в частині другій слова "вовка і" виключити.

в) в частині четвертій виключити слово "вовків".

4. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22 - 23, ст. 198) із наступними змінами):

1) Абзац сьомий статті 3 Закону дати в новій редакції: "об'єкти рослинного світу - дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання, а також їх частини (коріння, квіти, плоди тощо)".

2) У кінці статті 40 закону додати:

"Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення рослинного світу. Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів рослинного світу, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування та методик їх розрахунку встановлюється Кабінетом Міністрів України".

5. Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст. 502 із наступними змінами):

У абзаці другому частини першій статті 16 Закону після слова "населення" поставити кому і додати слова: "а саме - облаштування привалів, стоянок, наметів, розведення вогнищ, проведення масових заходів, організація лижних трас, катання на лижах, санках та інших засобах катання по снігу, катання на велосипедах, мопедах, летальних апаратах, кінні прогулянки, відвідування печер, плавання на будь-яких плавзасобах, купання у водоймищах, всі інші форми відпочинку населення,".

У абзаці третьому частини першій статті 16 Закону після слова "очерету" поставити кому і додати слова: "ягід, плодів, горіхів, грибів, живиці, деревинних соків, кормових віників, листя, хвої, вітролому, лісової устілки, розорення гнізд, рубка сухостійних, дуплястих, фаутних, вітровальних дерев, регулювання чисельності диких тварин, біотехнічні заходи, сінокосіння у весняно-літній період, а також сінокосіння з використанням механічних транспортних засобів, розміщення пасік, організація звалищ сміття, забруднення територій побутовими і виробничими відходами, нанесення написів, нищення іншим шляхом геологічних виходів і дерев, порча аншлагів, шлагбаумів, іншого обладнання природних заповідників,".

6. Внести до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 29, ст. 389 із наступними змінами):

У статті 2 Закону після слова "безпеки" поставити кому та доповнити словами: "державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища,".

7. Внести до Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст. 92 із наступними змінами), такі зміни:

В частині шостій статті 7 Закону після слова "небезпеку" поставити кому та доповнити словами: ", або в разі недостатньої біологічної ефективності його цільового призначення чи невибірковості його дії, або в разі протиріччя використання даного препарату цьому Закону або іншим законодавчим актам, або у разі нанесення шкоди видам тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, або у разі рішення суду".

8. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст. 230) із наступними змінами):

Статтю 23 Закону доповнити новою частиною п'ятою наступного змісту: "Забороняється відстрілювати тварин в містах та інших населених пунктах із холодної метальної та пневматичної зброї".

У статті 25 Закону доповнити частину другу наступним змістом:

"Утримання ведмедів та вовків у ресторанах, кафе, автозаправочних станціях та інших непристосованих для цього місцях забороняється.".

9. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 (із наступними змінами):

У статті 87 Кодексу:

а) У частині першій слова "від трьох до п'яти" замінити на "від тридцяти до п'ятидесяти", а "від п'яти до семи" замінити на "від п'ятидесяти до семидесяти".

б) У частині другій слова "від п'яти до семи" замінити на "від п'ятидесяти до семидесяти".

У статті 88 Кодексу:

а) У частині першій слова "від трьох до п'яти" замінити на "від тридцяти до п'ятидесяти", а "від п'яти до семи" замінити на "від п'ятидесяти до семидесяти".

б) У частині другій слова "від п'яти до десяти" замінити на "від п'ятидесяти до ста", а "від семи до дванадцяти" замінити на "від семи десяти до ста двадцяти".

3) У пункті першому абзаці першому частини 1 статті 255 Кодексу після цифри 51-2 додати ", 73, 77-1, частина перша і третя статті 85, 85-1, 88-1, 89,".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос