Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизма контроля государства за сохранением плодородия грунтов

Проект закона Украины от 27.12.2014 № 1659
Дата рассмотрения: 27.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму контролю держави за збереженням родючості ґрунтів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3 - 4, ст. 27):

а) частину четверту статті 22 викласти у такій редакції:

"4. Вирощування суб'єктами господарювання сільськогосподарських культур на земельних ділянках сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, здійснюється з обов'язковим дотриманням допустимих нормативів періодичності вирощування сільськогосподарських культур на одній і тій самій культури земельній ділянці (полі), які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти господарювання інформують орган, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель про сільськогосподарські культури, вирощувані на земельних ділянках сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, які перебувають у них на правах власності, користування.

Порядок інформування визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин";

б) пункт "г" частини першої статті 186 викласти у такій редакції:

"г) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь затверджуються власниками землі або землекористувачами";

в) пункт "і" частини першої статті 211 викласти у такій редакції:

"і) відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, недотримання допустимих нормативів періодичності вирощування культури на одній і тій же земельній ділянці (полі)";

2) У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст. 349):

а) абзац п'ятий частини першої статті 30 викласти у такій редакції:

"періодичності вирощування сільськогосподарських культур на одній і тій самій земельній ділянці (полі)";

б) статтю 33-1 викласти у такій редакції:

"Стаття 33-1. Допустимі нормативи періодичності вирощування сільськогосподарських культур на одній і тій самій земельній ділянці (полі)

Допустимі нормативи періодичності вирощування сільськогосподарських культур на одній і тій самій земельній ділянці (полі) встановлюються для запобігання виснаженню і втраті родючості ґрунтів внаслідок ґрунтовтоми";

3) Абзац сьомий частини першої статті 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст. 471) виключити;

4) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

а) частину другу статті 55 виключити;

б) доповнити новою статтею 55-1 такого змісту:

"Стаття 55-1. Недотримання нормативів періодичності вирощування сільськогосподарських культур на одній і тій самій земельній ділянці (полі)

Недотримання суб'єктами господарювання допустимих нормативів періодичності вирощування сільськогосподарських культур на одній і тій самій земельній ділянці (полі) при використанні земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, якщо це призвело до порушення нормативів якісного стану ґрунтів, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

в) частину другу статті 244 викласти у такій редакції:

"Від імені зазначеного органу, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор сільського господарства України та його заступники, головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники, старші державні інспектори сільського господарства, державні інспектори сільського господарства відповідних територій".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 Прикінцевих положень, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити розробку міністерствами нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос