Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования государственных закупок (относительно повышения уровня конкуренции)

Проект закона Украины от 26.12.2014 № 1648
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання державних закупівель (щодо підвищення рівня конкуренції)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради, 2014 р., N 24, ст. 883; із змінами, внесеними згідно із Законами від 6 травня 2014 року N 1234-VII та від 4 липня 2014 року N 1586-VII):

1) у частині першій статті 10:

у абзаці другому цифру "20" замінити цифрою "15";

у абзаці четвертому цифру "20" замінити цифрою "15";

2) у статті 16:

частину першу викласти в наступній редакції:

"1. Замовник вимагає від учасників (крім учасників переговорної процедури) або учасників попередньої кваліфікації подання ними письмового підтвердження

в довільній формі за підписом уповноваженої особи щодо їх відповідності кваліфікаційним критеріям.";

абзац п'ятий частини другої викласти в наступній редакції:

"наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, письмове підтвердження учасників у довільній формі за підписом уповноваженої особи про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами у фінансових установах).";

абзац перший частини третьої викласти в наступній редакції:

"3. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії, зазначаються в документації конкурсних торгів або кваліфікаційній документації та доводяться учаснику під час проведення переговорів (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).";

частину четверту викласти в наступній редакції:

"4. Замовник не має права вимагати документи, отримання яких потребує додаткового звернення до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, та які не визначені законодавством як обов'язкові для учасників або учасників попередньої кваліфікації (крім учасників переговорної процедури) - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців при здійсненні ними господарської діяльності у відповідній сфері.".

3) у абзаці першому частини третьої статті 21 цифру "20" замінити цифрою "15";

4) у статті 22:

пункт другий частини другої викласти в наступній редакції:

"2) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 та вимогу щодо надання письмового підтвердження в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відповідність визначеним критеріям та нормам, встановлених статтею 17 цього Закону;";

частину третю викласти в наступній редакції:

"3. Документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, у тому числі щодо надання учасниками документів, отримання яких потребує додаткового звернення до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, та які не визначені законодавством як обов'язкові при здійсненні ними господарської діяльності у відповідній сфері.".

5) частину третю статті 24 доповнити абзацом наступного змісту:

"надання недостовірної інформації щодо відповідності кваліфікаційним критеріям та вимогам, встановленим статтею 17 цього Закону;".

6) у статті 28:

частину сьому викласти в наступній редакції:

"7. Замовник перевіряє достовірність інформації, наданої учасником, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною, використовуючи загальнодоступні офіційні джерела або шляхом надсилання запитів до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, які зобов'язані надати таку інформацію протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.".

доповнити абзацом другим наступного змісту:

"У разі відхилення за результатами перевірки пропозиції учасника, замовник перевіряє достовірність інформації, наданої учасником, пропозиція якого визнана наступною найбільш економічно вигідною з числа інших пропозицій, строк дії яких ще не минув.".

доповнити абзацом третім наступного змісту:

"У випадку встановлення факту надання учасником недостовірної інформації щодо відповідності вимогам, встановлених законом, Замовник зобов'язаний в тижневий строк передати всі підтверджуючі матеріали до правоохоронних органів.".

у абзаці першому частини дев'ятої цифру "20" замінити цифрою "15".

7) у статті 31:

частину першу викласти в наступній редакції:

"1. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та такою що відповідає вимогам документації конкурсних торгів та статті 17 цього Закону.";

абзац перший частини другої викласти в наступній редакції:

"2. Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове

повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.".

8) у абзаці другому частини другої статті 34 цифру "30" замінити цифрою "20";

9) у статті 38:

пункт другий частини третьої викласти в наступній редакції:

"2) кваліфікаційні критерії до учасників та вимогу щодо надання письмового підтвердження в довільній формі за підписом уповноваженої особи про відповідність визначеним критеріям та нормам, встановлених статтею 17 цього Закону;";

у абзаці першому частини четвертої цифру "30" замінити цифрою "20".

10) частину першу статті 42 викласти в наступній редакції:

"1. За порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника (генерального замовника), члени органу оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (обслуговуючого банку), учасники процедур закупівель, несуть відповідальність згідно із законами України. ".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

доповнити статтею 205-2 такого змісту:

"Підроблення документів, які подаються для участі в процедурах державних закупівель

1. Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для участі у процедурах державних закупівель, завідомо неправдивих відомостей щодо відповідності вимогам встановлених законом, Замовнику державних закупівель -

караються штрафом від п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються штрафом від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до набрання чинності цим Законом, завершуються відповідно до порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос