Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О специальной (свободной) экономической зоне "Порто-франко" на территории Одесского морского торгового порта" (относительно регулирования инвестиционной деятельности на территории СЭЗ "Порто-франко")

Проект закона Украины от 26.12.2014 № 1642
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" (щодо регулювання інвестиційної діяльності на території СЕЗ "Порто-франко")

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести наступні зміни до Закону України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р. N 26, ст. 208) (далі по тексту - Закон):

1) Назву Закону викласти у такій редакції:

"Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко";

2) Абзац перший Закону викласти у такій редакції:

"Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко".";

3) Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:

"1. Спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-франко" (далі - СЕЗ "Порто-франко") створюється строком на 30 років та складається:

а) зі штучно створеної ділянки площею 51 гектар, розташованої на території Карантинного молу порту, та частини прилеглої до Карантинного молу порту акваторії з боку зовнішнього рейду, шириною 360 метрів та площею 74 гектари. Зі сходу штучно створена ділянка обмежена прилеглою з боку зовнішнього рейду смугою акваторії порту, що входить до складу СЕЗ. На півдні межа СЕЗ "Порто-франко" довжиною 650 метрів проходить по береговій смузі. Загальна довжина периметру становить 5 кілометрів;

б) земельної ділянки міста Одеси в межах, визначених Одеською міською радою відповідно до цього Закону, на території "Полів фільтрації" площею 165 гектарів, з південно-західного боку обмежена вулицею Хаджибеївська дорога, з південного боку обмежена кордоном земельної ділянки компанії "Євротермінал" та межею, що проходить по території промислової зони, прилеглої до "полів фільтрації". Північно-східна межа проходить безпосередньо по території "полів фільтрації". Загальна довжина периметра цієї ділянки становить 11,5 кілометра.

Загальна площа СЕЗ "Порто-франко" разом з акваторією складає 239 гектарів.

Оригінал карти СЕЗ "Порто-франко" зберігається в Одеській міській раді.

Територія СЕЗ "Порто-франко", або її частини можуть бути включені в межі території Одеського морського порту відповідно до Закону України "Про морські порти України".

4) частину 3 статті 1 викласти в такій редакції:

"На території СЕЗ "Порто-франко" встановлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, Митним кодексом України, Податковим кодексом України.";

5) в статті 4 п. 2 абзац перший зі словами: забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Порто-франко"; - вилучити;

6) в статті 4 пункт 4 викласти в наступній редакції:

"До сфери повноважень Одеської міської ради також належать:

визначення стратегічних напрямів розвитку СЕЗ "Порто-франко", які повинні відповідати Стратегії розвитку морських портів України та плану розвитку морського порту, затверджених відповідно до законодавства України; внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Порто-франко", у порядку, встановленому законодавством України; здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.";

7) частину 1 статті 5 викласти в такій редакції:

"Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" (далі - орган господарського розвитку) є Державне підприємство "Адміністрація морських портів України". З метою управління СЕЗ "Порто-франко" створюється Рада, до складу якої на паритетних засадах входять уповноважені представники Одеської міської ради та Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Положення про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" затверджується Одеською обласною державною адміністрацією.";

8) частину 2 статті 5 викласти в наступній редакції:

"До компетенції органу господарського розвитку належать:

організація розроблення та контроль за виконанням суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" планів (стратегій) розвитку СЕЗ "Порто-франко", які повинні відповідати Стратегії розвитку морських портів України, плану розвитку морського порту, затверджених відповідно до законодавства України, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення моніторинг за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Одеською обласною державною адміністрацією;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Порто-франко";

участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", що реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти, затверджені Одеською обласною державною адміністрацією;

підготовка пропозицій Одеській міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати та тарифів за комунальні послуги;

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Порто-франко" відповідно до законодавства України;

в межах території СЕЗ "Порто-франко" встановлення меж територій вільних митних зон комерційного сервісного, промислового типів;

виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Порто-франко".";

9) Додати статтю 51 в наступній редакції:

"Стаття 51. Повноваження органів державної виконавчої влади на території СЕЗ "Порто-франко".

Органи державної виконавчої влади відповідно до компетенції здійснюють заходи щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Порто-франко.";

10) В статті 6 пункт 1 викласти в такій редакції:

"Суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Порто-франко" і реалізують на цій території затверджені Одеською обласною державною адміністрацією інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 1 млн. доларів США, на підставі договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку як суб'єкти СЕЗ "Порто-франко", або є суб'єкти СЕЗ "Порто-франко" з особливим статусом. Суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" з особливим статусом є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які є власниками земельних ділянок, що включені до території СЕЗ "Порто-франко". Інвестиційні проекти на таких ділянках можуть реалізовуватись ними безпосередньо або іншими суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" за погодженням з власниками земельних ділянок.

Суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" забезпечуються необхідні умови функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Порто-франко", здійснюється облаштування території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до планів розвитку СЕЗ "Порто-франко".

Суб'єкти СЕЗ "Порто-франко" укладають наступні договори:

- щодо умов реалізації інвестиційного проекту з Одеською обласною державною адміністрацією;

- на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Порто-франко", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

- про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Порто-франко";

- інші договори відповідно до законодавства.

11) Пункт 3 статті 6 виключити.

12) До статті 7 додати пункти 3 - 4 - 5 - 6 в наступній редакції:

"3. На території СЕЗ "Порто-франко" можуть функціонувати вільні митні зони комерційного, сервісного та промислового типів, межі яких встановлюються органом господарського розвитку.

4. У вільній митній зоні промислового типу дозволяється розміщення будь яких товарів крім, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України.

5. У вільній митній зоні промислового типу дозволяється виконання будь яких виробничих операцій, не заборонених законодавством України.

6. У разі зміни юридичної особи суб'єкта, якщо при цьому не відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої частиною 1 статті 6 та цією частиною, майнові права суб'єкта СЕЗ "Порто-франко" переходять до нової юридичної особи. Одеська обласна державна адміністрація протягом 14 діб переукладає контракт з юридичною особою - власником інвестиційного проекту, орган господарського розвитку видає нове свідоцтво про реєстрацію. Попереднє свідоцтво анулюється.";

13) Додати до Закону статтю 9 в наступній редакції:

"Стаття 9. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Порто-франко" товарів та інших предметів та вивезення товарів та інших предметів з території СЕЗ "Порто-франко"

1. Митний контроль за переміщенням товарів через межі території СЕЗ "Порто-франко" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів через митний кордон України з урахуванням норм цього Закону.

2. Митне оформлення товарів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Порто-франко" здійснюється відповідно до законодавства України.

3. Для поміщення іноземних товарів, що надійшли в Одеський морський порт морським транспортом у митний режим вільної митної зони та розміщення їх на територіях вільних митних зон комерційного, сервісного та промислового типів в пункті пропуску через державний кордон використовуються транспортні або комерційні документи, які містять опис таких товарів.";

14) Додати до закону статтю 10 в наступній редакції:

"Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного регулювання на території СЕЗ "Порто-франко"

1. Суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" надаються пільги щодо сплати земельного податку та податку на прибуток підприємств, визначені Податковим кодексом України.

2. Суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" з особливим статусом надаються пільги щодо сплати земельного податку та податку на прибуток підприємств, визначені Податковим кодексом України у разі реалізації на території СЕЗ "Порто-франко" затверджених Одеською обласною державною адміністрацією інвестиційних проектів вартістю, еквівалентною не менше 1 млн. доларів США.".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у 3-місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

3. Міністерству доходів і зборів України затвердити порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційних проектів на території СЕЗ "Порто-франко".

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос