Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств)

Проект закона Украины от 23.12.2014 № 1600
Дата рассмотрения: 23.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 13 - 14, N 15 - 16, N 17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 14:

1) підпункт 235 пункту 14.1.:

після слів "сільськогосподарський товаровиробник для цілей" доповнити словами "статті 155 розділу III та";

після слів "незалежно від організаційно-правової форми" доповнити словами "та фізична особа - підприємець - голова сімейного фермерського господарства";

2) пункт 14.1. доповнити новим підпунктом 14.1.269 такого змісту:

"14.1.269. фізична особа - підприємець - голова сімейного фермерського господарства - один із членів сім'ї, визначений договором про створення сімейного фермерського господарства головою сімейного фермерського господарства.";

2. У статті 155:

слово "підприємства" в усіх відмінках замінити словом "сільськогосподарські товаровиробники" у відповідних відмінках;

3. У статті 209:

у пункті 209.6 слова "сільськогосподарським вважається підприємство" замінити словами "сільськогосподарським підприємством вважається підприємство та фізична особа - підприємець - голова сімейного фермерського господарства";

4. У статті 291:

1) пункт 291.4 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

"7) сьома група - фізичні особи - підприємці - голови сімейних фермерських господарств відповідно до підпункту 14.1.269 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб, не враховуючи членів сім'ї платника податку, або кількість осіб для виконання сезонних та окремих робіт, які потребують спеціальних знань чи навичок, та які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень";

5. У статті 293:

пункт 293.3 доповнити новим підпунктом 293.3.3 такого змісту:

"293.3.3. Для сьомої групи платників єдиного податку:

1) 1 відсоток доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 3 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос