Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (относительно проведения налогового реформирования)

Проект закона Украины от 25.12.2014 № 1578-1
Дата рассмотрения: 25.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо проведення податкового реформування)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13 - 14, N 15 - 16, N 17, ст. 112) такі зміни:

1. Абзац третій статті 44 викласти в такій редакції:

"Платники податку на прибуток підприємств, прибуток яких оподатковується за ставкою нуль відсотків і які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

2. Доповнити статтю 169 пунктом 169.5, виклавши його в такій редакції:

"169.5. Звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб

169.5.1. Від сплати податку на доходи фізичних осіб звільняються платники податку, які мають на своєму утриманні трьох або чотирьох неповнолітніх дітей, які досягли трирічного віку або дитину-інваліда, у разі якщо середньомісячна протягом року сума оподатковуваного доходу не перевищує розміру десяти мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому здійснюються податкові платежі. У разі перевищення суми оподатковуваного доходу суми розміру десяти мінімальних заробітних плат зазначений платник податку здійснює сплату податку на доходи фізичних осіб на загальних підставах, за виключенням з суми оподатковуваного доходу суми, еквівалентної розміру десяти мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому здійснюються податкові платежі.

169.5.2. Від сплати податку на доходи фізичних осіб звільняються платники податку на доходи фізичних осіб, які мають на своєму утриманні п'ятьох і більше дітей, які досягли трирічного віку, незалежно від розміру одержаного сукупного доходу протягом оподатковуваного періоду.

169.5.3. Правом на звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб, передбаченим в ст. 169.5.1 та 169.5.2 володіє лише один з батьків на утриманні якого перебувають неповнолітні діти, навіть якщо він не є єдиним утриманцем неповнолітніх дітей.

169.5.4. Досягнення одним з неповнолітніх дітей або дитиною-інвалідом, які перебувають на утриманні платника податку, звільненого від сплати податку на доходи фізичних осіб на підставі ст. 169.5.1 та 169.5.2, віку повноліття позбавляє такого платника податку, права на звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб. В такому разі він здійснює виплату податку на доходи фізичних осіб на зазначених підставах.

169.5.5. Платник податку, який має право на звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб, позбавляється права на одержання соціальної пільги, передбаченої статтею 169 цього Кодексу.

169.5.6. Звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб застосовується лише до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування такого права та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування звільнення, а також заявами про відмову від такого звільнення.

Перелік таких документів та порядок їх подання визначає Кабінет Міністрів України.

169.5.7. На платника податку, що має троє та більше дітей не поширюються положення п. 169.5.1 та 169.5.2 також у таких випадках:

платник податку позбавлений батьківських прав у встановленому законом порядку;

платник податку не сплачує аліменти у встановленому законом порядку, якщо цей факт встановлений рішенням суду, що набрало законної сили;

платник податку відмовляється від додаткових витрат на дитину в порядку вказаному статтею 185 Сімейного кодексу України і цей факт встановлений рішенням суду, що набрало законної сили";

3. У статті 241:

1) пункт 241.1 доповнити словами такого змісту "під час реалізації такого палива";

2) пункт 241.2 викласти у такій редакції:

"241.2. До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які:

241.2.1. здійснюють гуртову торгівлю паливом на митній території України;

241.2.2. здійснюють роздрібну торгівлю паливом на митній території України (крім тих, які реалізують паливо, придбане у суб'єктів господарювання, зазначених у підпункті 241.2.1 пункту 241.2 цієї статті).".

4. Пункт 244.1 статті 244 викласти у такій редакції:

"244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива на митній території України:

Вид палива

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Бензин не етилований

79,90

Бензин сумішевий

65,80

Зріджений нафтовий газ

108,10

Дизельне біопаливо

68,15

Дизельне пальне з вмістом сірки:

 

більш як 0,2 мас. %

79,90

більш як 0,035 мас. %, але не більш як 61,10

0,2 мас. %

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 55,22

0,035 мас. %

не більш як 0,005 мас. %

35,25

Мазут

79,90

Стиснений природний газ

54,05

Бензин авіаційний

55,22

Гас

68,15

5. Пункт 244.2 статті 244 виключити.

6. Пункт 291.4 статті 291 викласти в такій редакції:

"291.4. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності мають відповідати таким вимогам:

1) Обсяг доходу суб'єктів господарювання протягом календарного року не перевищує 20000000 гривень;

2) Не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 50 осіб";

7. Абзац шостий підпункту 291.5.1 пункту 291.5. статті 291 виключити;

8. Абзац сьомий підпункту 291.5.1. пункту 291.5. статті 291 виключити;

9. Абзац восьмий підпункту 291.5.1 пункту 291.5. статті 291 виключити;

10. Підпункт 291.5.2. пункту 291.5 статті 291 виключити;

11. Підпункт 291.5.4 пункту 291.5 статті 291 викласти в такій редакції:

"291.5.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом, окрім установ накопичувального пенсійного забезпечення; реєстратори цінних паперів";

12. Підпункт 291.5.7 пункту 291.5 статті 291;

13. Пункт 291.7 статті 291 виключити;

14. Пункт 292.3 статті 292 викласти в такій редакції:

"292.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку"

15. Пункт 292.6 статті 292 викласти в такій редакції:

"292.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)";

16. Пункт 292.9 статті 292 викласти в такій редакції:

"292.9. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та враховані для визначення оподатковування згідно з цією главою, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV цього Кодексу";

17. Пункт 292.11 статті 292 після слів "До складу доходу" доповнити словами "та суми коштів отриманих з операцій з продажу";

18. Після пункту 292.13 статті 292 добавити пункт 292.131 статті 293 такого змісту:

"292.131. Сума коштів, отриманих в результаті операцій з продажу товарів (послуг), визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 цього Кодексу";

19. Пункт 292.16 статті 292 викласти в такій редакції:

"292.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники єдиного податку отримали дохід, що перевищує дохід, визначений для спрощеної системи оподаткування в пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, у наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ними заявою переходять на застосування загальної системи оподаткування.

У разі якщо платники єдиного податку отримували дохід більший, ніж визначений пунктом 291.4 статті 291 цього Кодексу і застосовували загальну систему оподаткування, при цьому уже використовуючи раніше спрощену систему оподаткування, вони мають право, в разі зменшення їхнього доходу до рівня не вищого як зазначено в пункті 291.4 статті 291, у наступному податковому (звітному) кварталі за поданою ними заявою перейти на застосування спрощеної системи оподаткування.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу для платників єдиного податку, які переходять на загальну систему оподаткування і для платників загальної системи оподаткування, які переходять на спрощену систему оподаткування, якщо сума їхніх доходів не перевищує зазначену в пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу";

20. Після статті 292 добавити статтю 2921 такого змісту:

"Стаття 2921. Порядок визначення бази оподаткування

2921.1. Базою оподаткування є кошти, отримані в результаті операцій з продажу товарів (послуг), в тому числі у вигляді попередньої плати (авансу), і які надійшли у певний податковий (звітний) період, визначений цим Кодексом для спрощеної системи оподаткування.

2921.2. Операція з продажу - будь-яка дія суб'єкта спрощеної системи оподаткування, що призводить до обміну ним товарної одиниці (послуг) на гроші";

21. Пункт 293.1 статті 293 викласти в такій редакції:

"293.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках до коштів отриманих в результаті операцій з продажу товарів (послуг) (відсоткові ставки)";

22. Пункт 293.2 статті 293 викласти в такій редакції:

"293.2. Юридична чи фізична особа - підприємець, що обрала спрощену систему оподаткування і дохід якої протягом календарного року складає не більше 250000 гривень сплачує єдиний податок у розмірі фіксованої ставки, що встановлюється сільськими, селищними та міськими радами для таких юридичних чи фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць у розмірі від 1 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата)";

23. Пункт 293.3 статті 293 викласти в такій редакції:

"293.3. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотків з коштів, отриманих в результаті операцій з продажу товарів (послуг)";

24. Пункт 293.4 статті 293 виключити;

25. Пункт 293.5 статті 293 виключити;

26. Пункт 293.6 статті 293 виключити;

27. Пункт 293.7 статті 293 виключити;

28. Пункт 293.8 статті 293 виключити;

29. Пункт 294.1 статті 294 викласти в такій редакції:

"294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку є календарний місяць";

30. Пункт 294.4 статті 294 викласти в такій редакції:

"294.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація";

31. Пункт 294.7 статті 294 виключити;

32. Статтю 295 викласти в такій редакції:

"Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

295.1. Платники єдиного податку сплачують єдиний податок не пізніше 10 числа (включно) місяця, що наступає після податкового (звітного) місяця.

Платники єдиного податку, дохід яких складає не більше ніж 250000 грн. можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу";

33. Пункт 295.2 статті 295 виключити;

34. Пункт 295.3 статті 295 виключити;

35. Пункт 295.4 статті 295 виключити;

36. Пункт 295.6 статті 295 виключити;

37. Статтю 296 викласти в такій редакції:

"Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

296.1. Платники єдиного податку ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

38. Пункт 296.2 статті 296 викласти в такій редакції:

"296.2. Платники єдиного податку подають до контролюючого органу податкову декларацію платника податків за спрощеною системою у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду";

39. Пункт 296.3 статті 296 виключити;

40. Пункт 296.4 статті 296 виключити;

41. Пункт 296.5 статті 296 викласти в такій редакції:

"296.5. Платники спрощеної системи оподаткування у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг отриманого доходу;

2) обсяг коштів, отриманих в результаті здійснення операцій з продажу;

3) щомісячні авансові внески, якщо сплата єдиного податку регулюється нормою пункту 293.2. статті 293 і пункту 295.1. статті 295 цього Кодексу;

4) щомісячні внески за єдиним податком.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій";

42. Абзац другий пункту 296.6 статті 296 виключити;

43. В пункті 296.9 статті 296 слова "і 296.3" виключити;

44. Пункт 296.10 статті 296 викласти в такій редакції:

"296.10. Платники єдиного податку, дохід яких не перевищує 3000000 грн., не застосовують реєстратори розрахункових операцій";

45. Абзац третій пункту 297.1 статті 297 викласти в такій редакції:

"3) податку на додану вартість, якщо дохід такого платника податків становить не більше 5000000 грн. за податковий (звітний) рік";

46. В підпункті 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 слова "та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи" виключити;

47. В абзаці другому підпункту 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 слова "та ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої груп" виключити;

48. В пункті 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 слова "Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року" виключити;

49. Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 викласти в такій редакції:

"298.1.5. За умови дотримання платником податку вимог, встановлених цим Кодексом, він може самостійно перейти на сплату єдиного податку шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платників єдиного податку, при умові що їхній дохід за попередній податковий (звітний) рік не складав більше 5000000 грн., можуть подати заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, яке здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом";

50. В абзаці першому підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 слова "першої - третьої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення" виключити;

51. Абзац другий підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 виключити;

52. Абзац третій підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 виключити;

53. Абзац 5 пункту 298.3 статті 298 виключити;

54. Абзац восьмий підпункту 298.3.1 пункту 298.3 статті 298 виключити;

55. В пункті 298.5 статті 298 слова "першої і другої груп" виключити;

56. Пункт 298.6 статті 298 виключити;

57. Абзац четвертий пункту 299.7 статті 299 виключити;

58. Абзац п'ятий пункту 299.7 статті 299 виключити;

59. Абзац восьмий пункту 299.7 статті 299 виключити;

60. Абзац п'ятий пункту 299.13 статті 299 виключити;

61. Абзац шостий пункту 299.13 статті 299 виключити;

62. Абзац восьмий пункту 299.13 статті 299 виключити.

II. Внести зміни у Кодексі України "Про адміністративні правопорушення" (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

1. У статті 156:

У частині другій слова "чи неповнолітніми особами" замінити словами "які не досягли 21 - річного віку", а слова "яка не досягли 18 років словами "яка не досягла 21 - річного віку".

У абзаці другому частини четвертої слова "від тридцяти до ста" замінити словами "від ста до ста п'ятдесяти".

Додати частини п'яту і шосту, виклавши їх в такій редакції:

"Продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонений законом час, -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та позбавленням ліцензії".

Додати частини сьому і восьму, виклавши їх в такій редакції:

"Купівля пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонений законом час або особами, які не досягли 21 - річного віку, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2. У статті 1563:

назву доповнити словами "слабоалкогольних напоїв, заборони реклами" після слова "реклами";

частину першу доповнити словами "слабоалкогольних напоїв" після слова "рекламування" та "слабоалкогольні напої" після слова "випускаються".

3. У статті 176:

у абзаці другому частини першої слова "від трьох до десяти" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти";

4. У статті 1772:

у абзаці другому частини першої слова "від десяти до п'ятдесяти" замінити словами "ста до двісті";

у абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до ста" замінити словами "від ста до триста";

5. У статті 178:

у абзаці другому частини першої слова "від одного до п'яти" замінити словами "від десяти до двадцяти";

у абзаці другому частини другої слова "від трьох до семи" замінити словами "від двадцяти до сорока";

у абзаці другому частини третьої слова "від шести до восьми" замінити словами "від двадцяти до тридцяти"

6. У статті 179:

у абзаці другому частини першої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від двадцяти до тридцяти";

у абзаці другому частини другої слова "від чотирьох до шести" замінити словами "від тридцяти до тридцяти п'яти".

7. У статті 180:

слова "від шести до восьми" замінити словами "від трьохсот до п'ятисот".

III. Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25 - 26, ст. 131) такими доповненнями:

1. Доповнити статтю 3041 виклавши її в такій редакції:

"Стаття 3041. Продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв особам (особі), які не досягли 21 року

Систематичний продаж алкогольних або слабоалкогольних напоїв або пива (крім безалкогольного) особам (особі), які не досягли 21 року, -

карається штрафом від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка. Під систематичним продажем у цій статті слід зрозуміти продаж алкогольного або слабоалкогольного напою або пива (крім безалкогольного) особам (особі), яка не досягла 21 року, тричі за рік або частіше";

2. Доповнити статтю 3042 такого змісту:

"Стаття 3042. Продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонений законом час

Продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонений законом час, якщо протягом року до здійснення злочину двічі накладалися адміністративні стягнення за те саме правопорушення, -

карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

IV. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2 - 3, ст. 11):

1. Пункт 4 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

"4) максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює двадцяти п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок";

2. Частину п'яту статті 8 викласти у такій редакції:

"5. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності:

Клас професійного ризику виробництва

Розмір єдиного внеску

1

14,76

2

14,77

3

14,78

4

14,79

5

14,8

6

14,82

7

14,83

8

14,85

9

14,86

10

14,88

11

14,9

12

14,92

13

14,93

14

14,95

15

15

16

15,04

17

15,06

18

15,13

19

15,16

20

15,17

21

15,18

22

15,19

23

15,26

24

15,3

25

15,33

26

15,39

27

15,45

28

15,51

29

15,58

30

15,6

31

15,61

32

15,65

33

15,66

34

15,77

35

15,78

36

15,86

37

15,87

38

15,96

39

15,97

40

15,99

41

16

42

16,03

43

16,05

44

16,1

45

16,11

46

16,19

47

16,24

48

16,26

49

16,28

50

16,45

51

16,47

52

16,52

53

16,54

54

16,57

55

16,66

56

16,74

57

17,01

58

17,02

59

17,1

60

17,48

61

17,76

62

17,9

63

18,19

64

18,4

65

20,61

66

20,72

67

25,7

Для бюджетних установ єдиний внесок встановлюється у розмірі 14,3 відсотка визначеної бази нарахування.

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, єдиний внесок встановлюється у розмірі 23,96 відсотка визначеної бази нарахування для цих осіб.

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється єдиний внесок у розмірі 12,7 відсотка винагороди за цивільно-правовими договорами.

Суб'єкт господарської діяльності, який провадить господарську діяльність у декількох видах економічної діяльності, під час визначення розміру єдиного внеску відноситься до класу професійного ризику виробництва за основним видом його економічної діяльності.

Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або представництво), розрахунки з оплати праці якого проводяться нецентралізовано, під час визначення розміру єдиного внеску відноситься до того виду економічної діяльності, якому відповідає його діяльність.

Відокремлений підрозділ юридичної особи (філія або представництво), який провадить свою діяльність у декількох видах економічної діяльності, відноситься до класу професійного ризику виробництва за основним видом його економічної діяльності.

На період до 1 січня 2023 року для підприємств суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) розмір єдиного внеску встановлюється у розмірі 14,2 відсотка визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску";

3. Частину шосту статті 8 викласти у такій редакції:

"6. Єдиний внесок для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону (військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення особам, зазначеним у пункті 9 частини першої статті 4 цього Закону), встановлюється у розмірі 12,7 відсотка суми грошового забезпечення.

Єдиний внесок для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення особам, зазначеним у пункті 9 частини першої статті 4 цього Закону), встановлюється у розмірі 12,2 відсотка визначеної абзацом другим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску";

4. Частину дев'яту статті 8 викласти у такій редакції:

"9. Для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, встановлюється єдиний внесок у розмірі 25 відсотків визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску";

5. частину одинадцяту статті 8 викласти у такій редакції:

"11. Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 12,7 відсотка визначеної пунктами 2 та 3 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

У разі бажання осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, брати участь на добровільних засадах:

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, єдиний внесок встановлюється у розмірі 14,6 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, єдиний внесок встановлюється у розмірі 14,21 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску.

У разі бажання зазначених осіб бути застрахованими за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності) єдиний внесок встановлюється у розмірі 16,11 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску";

V. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 46, ст. 345) наступні зміни:

1. В частині 1 Преамбули замінити слова "алкогольних напоїв" словами "алкогольних, слабоалкогольних напоїв";

2. У статті 1:

до терміну "алкогольні напої" включити пиво за кодом "2203" згідно УКТ ЗЕД;

в абзаці чотирнадцятому статті 1 слова "для алкогольних напоїв - торговельною площею не менше 20 кв. м." замінити словами "для алкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) - торговельною площею не менше 50 кв. м.";

3. В статті 2:

1) Назву доповнити словом "слабоалкогольних" після слова "алкогольних".

2) Статтю доповнити частиною четвертою наступного змісту:

"Виробництво слабоалкогольних напоїв забороняється.";

4. В статті 7:

1) Назву доповнити словом "слабоалкогольних" після слова "алкогольних".

2) В частині першій замінити слова "алкогольних напоїв" словами "алкогольних, слабоалкогольних напоїв".

5. В статті 15:

1) Назву доповнити словом "слабоалкогольними" після слова "алкогольними".

2) Доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Імпорт, експорт і оптова торгівля слабоалкогольними напоями забороняється.";

6. У статті 15 після одинадцятої частини додати наступну частину такого змісту:

"Кількість ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на території населеного пункту є обмеженою. Вона визначається рішенням відповідної міської, сільської або селищної ради і не може перевищувати одну ліцензію для торгівлі алкогольними напоями і одну ліцензію для торгівлі тютюновими виробами на двадцять тисяч мешканців. Для населеного пункту де проживає менше двадцять тисяч мешканців може видаватися одна ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і одна ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами";

7. У статті 152:

частину першу доповнити пунктами 10, 11, 12 та 13 такого змісту:

"10) у закладах торгівлі (крім спеціально відведених місць);

11) на вулицях, у парках, скверах;

12) у під'їздах, у підвалах, на дахах жилих будинків;

13) на будівельних майданчиках, у місцях, де ведеться будівництво";

Доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Власники громадських місць, зазначених в п. п. 1 - 13 частини першої цієї статті, зобов'язані розмістити спеціальні знаки заборони вживання алкоголю за рахунок власних коштів.

Примітка. На спеціальному знаку заборони вживання алкоголю необхідно розмістити символ і надпис заборони вживання алкоголю і розміру штрафу за порушення норм цієї статті"

8. у статті 153 у частині першій:

у пунктах 1 і 2 замінити слова "18 років" на "21 року".

доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) в радіусі менш ніж 300 метрів від загальноосвітніх навчальних закладів; дозволити органам місцевого самоврядування приймати рішення про збільшення радіусу розташування торгових точок на торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими та тютюнових виробів більше ніж 300 метрів від загальноосвітніх навчальних закладів;";

доповнити пунктами 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 та 19 такого змісту:

"12) особам, які перебувають у нетверезому стані;

Примітка. Визначення стану алкогольного сп'яніння проводиться продавцями наочно за поведінкою і зовнішнім станом особи-покупця.

13) у борг чи під заставу;

14) з 22 години вечора до 8 години ранку (крім закладів ресторанного господарства);

15) в місцях, визначених органами місцевого самоврядування;

16) у дрібнороздрібній торговельній мережі;

17) на території автозаправних станцій;

18) жінкам з видимими ознаками вагітності;

19) у малих архітектурних формах площею менше п'ятдесяти квадратних метрів";

9. У частині четвертій слова "18-річного віку" замінити на слова "21-річного віку"

10. Статтю 153 доповнити частиною четвертою у такій редакції:

"Заборонено розміщувати зразки тютюнових виробів на вітринах, відкритих для огляду що за межами торгівельного приміщення."

11. В статті 153:

1) в частині першій та пункті сьомому частини першої, частинах третій - п'ятій слова "слабоалкогольних" вилучити;

2) доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Забороняється продаж слабоалкогольних напоїв.";

у зв'язку з цим частини другу-восьму вважати частинами третьою-дев'ятою відповідно;

3) в частині четвертій слова "слабоалкогольні напої" вилучити.

12. В статті 17:

1) частину першу доповнити словом "слабоалкогольними" після слова "алкогольними";

2) доповнити частину другу абзацом п'ятим у такій редакції:

"виробництва слабоалкогольних напоїв - 200 відсотків вартості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 8500 гривень;"

3) доповнити частину другу абзацом сьомим у такій редакції:

"оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі слабоалкогольними напоями - 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 1700 гривень;"

4) доповнити частину другу абзацом чотирнадцятим у такій редакції:

"зберігання слабоалкогольних напоїв - 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 1700 гривень;"

у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим, а абзаци шостий-одинадцятий вважати восьмим - тринадцятим, абзаци дванадцятий - двадцять другий вважати п'ятнадцятим - двадцять п'ятим відповідно;

13. В статтю 18 частину шосту доповнити словом "слабоалкогольних" після слова "алкогольних".

VI. Внести до Закону України "Про рекламу" N 270/96-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181) від 3 липня 1996 року наступні зміни:

1. В статті 22:

1) Назву доповнити словами "слабоалкогольних" після слова "алкогольних" та "слабоалкогольні" після слова "алкогольні";

2) Частину другу доповнити абзацом другим у такій редакції:

"Реклама слабоалкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються слабоалкогольні напої, забороняється.";

У другому абзаці пункту 4 статті 22 замінити слово "дозволяється" на "забороняється";

додати слово "пиво" після слів "під якими випускаються" і перед словами "і алкогольні напої".

VII. Внести до Закону України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" N 3673-VI від 8 липня 2011 року (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 9, ст. 64) наступні зміни:

1. В статті 17 в пункті четвертому частини третьої виключити слово "слабоалкогольні".

VIII. Внести до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2 - 3, ст. 11) такі зміни:

1. Абзац перший частини 11 статті 8 викласти в такій редакції:

"11. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 15 відсотків та пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 34,7 відсотка визначеної пунктами 2 та 3 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску".

X. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня року, який слідує після року прийняття.

2. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у тримісячний термін з дня набрання чинності доповнень до цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із доповненнями до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос