Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотвратимости наказания лиц, находящихся на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения антитеррористической операции, и совершенствования процедур осуществления конфискации

Проект закона Украины от 22.12.2014 № 1569
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вдосконалення процедур здійснення конфіскації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

1) текст статті 961 викласти в такій редакції:

"1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.";

2) у частині четвертій статті 962 слова і цифри ", передбаченого статтею 354 та статтями 364, 3641, 3652, 368 - 3692 розділу XVII Особливої частини цього Кодексу, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями" замінити словами "або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу";

3) у статті 176:

в абзаці другому частин першої і другої слова ", з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення" виключити;

4) у статті 177:

в абзаці другому частин першої і другої слова ", з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення" виключити;

5) у статті 201:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією предметів контрабанди" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією предметів контрабанди та" виключити;

6) у статті 2031:

в абзаці другому частини першої слова "із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва" виключити;

7) в абзаці другому частин першої і другої статті 2032 слова "з конфіскацією грального обладнання" виключити;

8) у статті 204:

в абзаці другому частин першої і другої слова "з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення" виключити;

9) в абзаці другому частин першої - третьої статті 209 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;

10) в абзаці другому частини другої статті 216 слова "з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами" виключити;

11) у статті 229:

в абзаці другому частин першої і другої слова "з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення" виключити;

12) в абзаці другому частин першої - третьої статей 2391 і 2392 слова "та з конфіскацією знарядь і засобів заволодіння" виключити;

13) у статті 240:

в абзаці другому частини третьої слова ", з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування" виключити;

в абзаці другому частини четвертої слова "з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування" виключити;

14) у статті 244:

в абзаці другому частини першої слова ", з конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої" виключити;

в абзаці другому частини другої слова ", з конфіскацією обладнання" виключити;

15) в абзаці другому статті 246 слова ", з конфіскацією незаконно добутого" виключити;

16) в абзаці другому частин першої і другої статті 248 слова ", з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого" виключити;

17) в абзаці другому частин першої і другої статті 249 слова ", з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого" виключити;

18) у статті 300:

в абзаці другому частини першої слова ", з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів їх виготовлення та розповсюдження" виключити;

в абзаці другому частини другої слова ", з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну та релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів її виготовлення і демонстрування" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів їх виготовлення і демонстрування" виключити;

19) у статті 301:

в абзаці другому частини першої слова ", з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження" виключити;

в абзаці другому частини другої слова ", з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування" виключити;

в абзаці другому частин третьої - п'ятої слова "та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування" виключити;

20) у статті 305:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та" виключити;

21) в абзаці другому частин першої і другої статті 306 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;

22) у статті 3211:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення" виключити;

в абзаці другому частин другої і третьої слова "фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та" виключити;

23) у статті 332:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину, " та ", або без такої" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова ", з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину та" виключити;

24) у статті 3321:

в абзаці другому частини першої слова ", з конфіскацією транспортних засобів" виключити;

в абзаці другому частин другої і третьої слова "та з конфіскацією транспортних засобів" виключити;

25) в абзаці другому статті 334 слова ", із конфіскацією повітряного судна" виключити;

26) в абзаці другому частин першої - четвертої статті 354 слова ", із спеціальною конфіскацією" виключити;

27) в абзаці другому частин першої і другої статті 361 слова "та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи" виключити;

28) у статті 3611:

в абзаці другому частини першої слова ", з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи" виключити;

29) в абзаці другому частин першої і другої статті 3612 слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи" виключити;

30) у статті 362:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи" виключити;

в абзаці другому частини другої слова "та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи" виключити;

31) в абзаці другому частини другої статті 3631 слова "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи" виключити;

32) в абзаці другому частин першої і другої статей 364, 3641, частин першої - третьої статті 3652, частин першої - четвертої статті 368 слова "та зі спеціальною конфіскацією" виключити;

33) в абзаці другому частин першої і другої та в абзаці другому частини третьої статті 3682 слова "зі спеціальною конфіскацією та" виключити;

34) у статті 3683:

в абзаці другому частин першої і другої слова ", із спеціальною конфіскацією" виключити;

в абзаці другому частин третьої і четвертої слова "та зі спеціальною конфіскацією" виключити;

35) у статті 3684:

в абзаці другому частин першої і другої слова ", із спеціальною конфіскацією" виключити;

в абзаці другому частин третьої і четвертої слова "та із спеціальною конфіскацією" виключити;

36) у статті 369:

в абзаці другому частини першої слова ", із спеціальною конфіскацією" виключити;

в абзаці другому частин другої - четвертої слова "та із спеціальною конфіскацією" виключити;

37) у статті 3692:

в абзаці другому частин першої і другої слова ", із спеціальною конфіскацією" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "та із спеціальною конфіскацією" виключити.

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

1) у частині п'ятій статті 139 слова ", який перебуває поза межами України," замінити словами "та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук";

2) у частині другій статті 2971 та абзаці першому частини третьої статті 323 слова ", якщо він перебуває поза межами України" замінити словами "та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук";

3) пункт 4 частини другої статті 2972 викласти в такій редакції:

"4) відомості щодо оголошення особи у міждержавний та/або міжнародний розшук;";

4) у частині першій та абзаці третьому частини третьої статті 2974 слова "поза межами України" замінити словами "оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук".

3. Статтю 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 892) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.".

4. Закон України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 39, ст. 2009) доповнити статтею 41 такого змісту:

"Стаття 41. Здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження щодо осіб, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції

1. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос