Идет загрузка документа (255 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, и некоторых вопросах деятельности объектов, которые исключаются из такого перечня

Проект закона Украины от 22.12.2014 № 1567
Дата рассмотрения: 06.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключаються з такого переліку

Стаття 1. Затвердити:

перелік казенних підприємств та державних підприємств, установ та організацій, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 1;

перелік акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, та державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені у державні акціонерні товариства, згідно з додатком 2;

перелік об'єктів права державної власності та господарських товариств, акції (частки, паї) яких належать державі, що розташовані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не підлягають приватизації, згідно з додатком 3.

Стаття 2. Установити, що у разі перетворення державного підприємства, внесеного до додатка 2 до цього Закону, у державне акціонерне товариство, єдиним засновником та акціонером якого є держава в особі уповноваженого органу управління, акції такого товариства не підлягають приватизації до виключення з додатка 2 до цього Закону найменування, місцезнаходження та коду згідно з ЄДРПОУ підприємства, на базі якого утворено товариство.

Стаття 3. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу одинадцятого підпункту 1 пункту 3 цієї статті, який набирає чинності з 1 червня 2015 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 37, ст. 332 із наступними змінами).

3. Внести зміни до таких Законів України:

1) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:

в абзаці тридцять другому статті 1 слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що забезпечує реалізацію державної податкової політики";

у статті 2:

частину першу викласти в такій редакції:

"Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися на державних підприємствах спиртової галузі та суб'єктами господарювання, які змінили форму власності у процесі приватизації підприємств спиртової галузі, за умови одержання ліцензії, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за умови одержання ліцензії.";

частину четверту виключити;

друге речення частини п'ятої викласти в такій редакції: "При цьому приміщення на території суб'єкта господарювання, в яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту вважаються акцизним складом.";

у частині сьомій слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що забезпечує формування державної податкової політики";

у частинах шостій і сьомій статті 8 слова "уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "що забезпечує реалізацію державної податкової політики";

у статті 14:

перше речення частини першої замінити реченнями такого змісту: "Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності за умови одержання ліцензій. Оптова торгівля спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я та суб'єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності.";

частини п'яту, десяту і одинадцяту виключити;

статтю 18 доповнити частиною такого змісту:

"Установити, що з 1 січня 2020 року виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності за умови одержання ліцензії.".

2) у частині третій статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 із наступними змінами):

після абзацу шостого доповнити частину новими абзацами такого змісту:

"громадяни держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором;

юридичні особи, частка у статутному капіталі яких належить резиденту іноземної держави-агресора чи іноземній державі-агресору;

фізичні та юридичні особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"У разі відчуження покупцем об'єкта державної власності у будь-який спосіб, у тому числі внаслідок процедури банкрутства, на користь особи, визначеної абзацами сьомим - дев'ятим частини третьої цієї статті, приватизований об'єкт підлягає безумовному та безспірному вилученню та поверненню у державну власність без отримання такими особами будь-якої компенсації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

4. Положення абзацу п'ятого підпункту 1 пункту 3 цієї статті в частині виробництва спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового виключно на державних підприємствах та суб'єктами господарювання, які змінили форму власності у процесі приватизації підприємств спиртової галузі, діють до 1 січня 2020 року.

5. Заборона на приватизацію об'єктів права державної власності агропромислового комплексу, які включено до переліків, затверджених Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" на день набрання чинності цим Законом та не включених до переліків, затверджених цим Законом і на які поширюється дія Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", діє до набрання чинності змін до законодавчих актів стосовно встановлення конкурентної процедури продажу майна підприємств агропромислового комплексу.

6. Провадження у справах про банкрутство об'єктів права державної власності, які включено до переліків, затверджених Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" на день набрання чинності цим Законом, та не включених до переліків, затверджених цим Законом, підлягає зупиненню з дня набрання чинності цим Законом на три роки, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.

7. Справи про банкрутство об'єктів права державної власності, включених до переліків, затверджених Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" на день набрання чинності цим Законом, та не включених до переліків, затверджених цим Законом, не порушуються протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом, крім справ про банкрутство тих об'єктів, що ліквідуються за рішенням власника.

8. Кабінету Міністрів України у місячний строк розробити та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

 

ПЕРЕЛІК
казенних та державних підприємств, установ і організацій, що не підлягають приватизації

Діяльність у сфері оборони

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

09741264

60 будинок офіцерів
21007, м. Вінниця, вул. Перемоги, 1

1199251

Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" МВС України
21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 27

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

14311844

Донецький казенний завод хімічних виробів
83013, м. Донецьк, вул. Софійська, 1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

09903689

5 гарнізонний будинок офіцерів
51270, Новомосковський район, смт Гвардійське, вул. Зенітна, 5

09917415

10 гарнізонний будинок офіцерів
51272, Новомосковський район, смт Черкаське, вул. Лісна

09801256

17 гарнізонний будинок офіцерів
50046, м. Кривий Ріг, ВМ N 35

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

09902595

14 гарнізонний будинок офіцерів
12265, смт Городок, вул. Першотравнева, 6

09891006

25 гарнізонний будинок офіцерів
10000, м. Житомир, вул. Пушкінська, 27

09698462

30 гарнізонний будинок офіцерів
13302, м. Бердичів, вул. Будьонного, 17

09772193

31 гарнізонний будинок офіцерів
11703, м. Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 25

09919147

52 гарнізонний будинок офіцерів
12443, смт Озерне

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

07679319

44 гарнізонний будинок офіцерів
72307, м. Мелітополь, вул. Гвардійська, 1

14313866

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра"
69071, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 84

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

24976935

7 Спортивний клуб
09100, м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 54-г

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

14312683

Хімічне казенне об'єднання імені Г. І. Петровського
94540, м. Петровське, вул. Леніна, 1

14308351

Рубіжнянський казенний хімічний завод "Зоря"
93001, м. Рубіжне, вул. Заводська, 1

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

14303193

Навчально-спортивна база зимових видів спорту "Тисовець"
82600, м. Сколе

07802932

Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України
79058, м. Львів, вул. Клепарівська, 39-а

09712989

58 гарнізонний будинок офіцерів
79008, м. Львів, вул. Театральна, 22

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

08300500

45 гарнізонний будинок офіцерів
54038, м. Миколаїв-38, вул. Леваневців, 25

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

09568529

9 Спортивний клуб
65012, м. Одеса, пров. Сільськогосподарський, 2

09716585

59 гарнізонний будинок офіцерів
65044, м. Одеса-44, вул. Пироговська, 7/9

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

14314452

Казенне підприємство "Шосткинський казенний завод "Імпульс"
41101, м. Шостка, вул. Куйбишева, 41

14315351

Казенне підприємство Шосткинський казенний завод "Зірка"
41100, м. Шостка, вул. Леніна, 36

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

09672155

9 гарнізонний будинок офіцерів
61098, м. Харків, Полтавський шлях, 184

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

09571141

15 гарнізонний будинок офіцерів
29006, м. Хмельницький, вул. Якіра, 7

07621981

42 гарнізонний будинок офіцерів
31100, м. Старокостянтинів, вул. Миру, 1/79

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

09505859

6 гарнізонний будинок офіцерів
17024, смт Десна, вул. П. Рибалка, 4-а

09679536

20 гарнізонний будинок офіцерів
15558, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 5/116

м. КИЇВ

08506791

Центральний спортивний клуб Збройних Сил України
03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 10

09773436

Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України
01021, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1

 

Всього за органом управління - 31

Охорона здоров'я, культури та спорту

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

03187648

Вінницьке казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 126

07816153

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону
21018, м. Вінниця, вул. Свердлова, 185

08482599

Центральний військовий клінічний санаторій "Хмільник"
22000, м. Хмільник, вул. 1 Травня, 39

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

03187660

Дніпропетровське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
49061, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 21

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

24704102

Житомирське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
10001, м. Житомир, вул. Гоголівська, 103

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

24793175

Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
54018, м. Миколаїв, пров. Кобера, 17

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

03187654

Луганське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 111-а

03187677

Донецьке казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
93048, м. Сєвєродонецьк, вул. Заводська, 35-б

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

03187714

Львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування
79052, м. Львів, вул. Рудненська, 10

02770239

Спеціалізований Трускавецький санаторій "Батьківщина"
82200, м. Трускавець, вул. Городище, 6

08371339

Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький"
82200, м. Трускавець, вул. Городище, 4

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

03187720

Одеське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
65078, м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, 11

24539732

Спеціалізований Одеський санаторій "Салют"
65058, м. Одеса, вул. Піонерська, 28

33636307

Державне підприємство "Український дитячий центр "Молода гвардія"
65053, м. Одеса, Миколаївська дорога, 172

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

03187737

Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
36000, м. Полтава, вул. Монастирська, 10

03189185

Спеціалізований Миргородський санаторій "Слава"
37600, м. Миргород, вул. Харківська, 64

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

14053827

Тернопільське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
46027, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 10

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

03187743

Харківське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
61017, м. Харків, вул. Котлова, 112

03191680

Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 339

14081462

Харківське державне дослідне протезне підприємство
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 339

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

23655123

Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
29006, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 159/1

м. КИЇВ

03187691

Київське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
04070, м. Київ, вул. Фролівська, 4

35530682

Казенне підприємство "Державний гастрольно-концертний центр України"
01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 50 - 52

07770190

Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща-Водиця" (військова частина А 1931)
04075, м. Київ, вул. Гамарника, 60

3190515

Спеціалізований клінічний санаторій "Перемога"
03179, м. Київ, вул. Бударіна, 3

05388256

Державне підприємство Київський завод "Імпульс"
03039, м. Київ, вул. Деміївська, 5-а

03562649

Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України"
03065, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 7

 

Всього за галуззю: 27 об'єктів

Підприємства системи державного резерву

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

20204928

Державне підприємство "Хлібна база N 73" Державного агентства резерву України
53250, Нікопольський район, с. Павлопілля, вул. 40 років Перемоги, 64

14373220

Державна організація "Комбінат "Салют"
49074, м. Дніпропетровськ, вул. Запасна, 7

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

14373236

Державна організація Комбінат "Новий"
85747, м. Докучаєвськ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

14373176

Державна організація "Комбінат "Рекорд"
10028, м. Житомир, вул. Максютова, 281

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

30433226

Державна організація "Укрпродконтракт" Державного агентства резерву України
88020, м. Ужгород, вул. І. Чурговича, 1

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

19283199

Державне підприємство "Хлібна база N 74" Державного агентства резерву України
71716, м. Молочанськ, вул. Вокзальна, 125

14373271

Державна організація "Комбінат "Зірка"
69067, м. Запоріжжя, вул. Республіканська, 127

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

14373288

Державна організація "Комбінат "Трикутник" Державного агентства резерву України
25015, м. Кіровоград, вул. Є. Маланюка, 3

00951862

Державне підприємство "Кіровоградський комбінат хлібопродуктів N 2" Державного агентства резерву України
25014, м. Кіровоград, просп. Інженерів, 2

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

14373294

Державна організація "Комбінат "Троянда"
81750, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165

14293158

Державне підприємство "Стрийський комбінат хлібопродуктів N 1" Державного агентства резерву України
82400, м. Стрий, вул. Грабовецька, 2

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

20885124

Державне підприємство "Хлібна база N 76" Державного агентства резерву України
55310, Арбузинський район, с-ще Кавуни, вул. Елеваторна, 10

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

20947701

Державне підприємство "Хлібна база N 77" Державного агентства резерву України
67200, смт Іванівка

05519327

Державне підприємство "Куліндорівський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України
65025, м. Одеса, Куліндорівський промвузол

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Єдиний майновий комплекс філія "Хлібна база N 82" державного підприємства "Охтирський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України
41812, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, 19

00956031

Державне підприємство "Охтирський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України
42700, м. Охтирка, вул. Червоноармійська, 11

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

00956187

Державне підприємство "Чортківський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України
48500, м. Чортків, вул. Білецька, 2

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

22675081

Державне підприємство "Хлібна база N 85" Державного агентства резерву України
64703, м. Барвінкове, вул. Київська, 2

14373213

Державна організація "Комбінат "Світанок" Державного агентства резерву України
61140, м. Харків, вул. Польова, 87

14373265

Державна організація "Комбінат "Планета" Державного агентства резерву України
63021, смт Ков'яги, вул. Гагаріна, 13

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

00956543

Державне підприємство "Новотроїцький елеватор" Державного агентства резерву України
75300, смт Новотроїцьке, вул. Безродного, 154

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

14373331

Державна організація "Комбінат "Естафета"
30007, м. Славута

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

14373242

Державна організація "Комбінат "Дніпро" Державного агентства резерву України
20704, м. Сміла, вул. І. Франка, 18

00952545

Державне підприємство "Златодар"
19700, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

14373259

Державна організація "Комбінат "Айстра" Державного агентства резерву України
14001, м. Чернігів, вул. Чудинова

м. КИЇВ

14373207

Державна організація Комбінат "Прогрес" Державного агентства резерву України
03126, м. Київ, бульв. І. Лепсе, 24

00276044

Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження
03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84

 

Всього за галуззю - 27

Наукова діяльність

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

2700090

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"
54030, м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 1

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

21188019

Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища "Укрводгео"
310013, м. Харків, вул. Шевченка, 6

м. КИЇВ

05482989

Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація"
04070, м. Київ, Контрактова площа, 4

02736403

Науково-дослідний економічний інститут
01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28

02473085

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"
02660, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 27

2736372

Державна науково-технічна бібліотека України
03680, м. Київ, вул. Горького, 180

16308272

Український інститут науково-технічної і економічної інформації
03680, м. Київ, вул. Горького, 180

 

Всього за галуззю: 7 об'єктів

Фінансово-бюджетна сфера

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

32987864

Дніпропетровське казенне підприємство пробірного контролю
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94-к

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

31872441

Донецьке казенне підприємство пробірного контролю
84300, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 16

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

31073739

"Західне казенне підприємство пробірного контролю"
79020, м. Львів, вул. Варшавська, 70

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

02251054

Південне казенне підприємство пробірного контролю
65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

02251060

Східне казенне підприємство пробірного контролю
61057, м. Харків, просп. Московський, 199

м. КИЇВ

21661728

Центральне казенне підприємство пробірного контролю
04107, м. Київ, вул. Отто Шмідта, 26

 

Всього за галуззю - 6 об'єктів

Гідрометеорологія, геодезія, картографія та геологія

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

20086943

Вінницький обласний центр з гідрометеорології
21010, м. Вінниця, вул. Руданського / І. Богуна, 14/127

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

20129181

Волинський обласний центр з гідрометеорології
43005, м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 6

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

19430915

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 19

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

19378681

Донецький регіональний центр з гідрометеорології
87500, м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 5

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

13559312

Житомирський обласний центр з гідрометеорології
10003, м. Житомир, вул. Яна Гамарника, 6-а

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

20442705

Закарпатський обласний центр з гідрометеорології
88000, м. Ужгород, наб. Слов'янська, 5

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

20508083

Запорізький обласний центр з гідрометеорології
69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129-а

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

20553209

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології
76014, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 23-а

05381188

Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології
25022, м. Кіровоград, вул. Віктора Чміленка, 84

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

19084117

Луганський обласний центр з гідрометеорології
93106, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 166

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

20781838

Львівський регіональний центр з гідрометеорології
79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 58-а

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

20916793

Миколаївський обласний центр з гідрометеорології
54030, м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 1

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

20992067

Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів
65009, м. Одеса, Французький бульв., 89

23209398

Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія
68609, м. Ізмаїл, вул. Героїв Сталінграда, 36

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

22531005

Полтавський обласний центр з гідрометеорології
36014, м. Полтава, вул. Зигіна, 1

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

21084604

Рівненський обласний центр з гідрометеорології
33028, м. Рівне, вул. Гоголя, 4

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

21121370

Сумський обласний центр з гідрометеорології
40030, м. Суми, вул. Героїв Сталінграду, 1

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

21134644

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
46003, м. Тернопіль, вул. Новий Світ, 17

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

06596471

Харківський регіональний центр з гідрометеорології
61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 48

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

21295896

Херсонський обласний центр з гідрометеорології
73000, м. Херсон, вул. Перекопська, 17

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

21314240

Хмельницький обласний центр з гідрометеорології
29000, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87, кімн. 204

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

21361877

Черкаський обласний центр з гідрометеорології
18003, м. Черкаси, пров. Черкаський, 12

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

21425063

Чернівецький обласний центр з гідрометеорології
58002, м. Чернівці, вул. Глінки, 1

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

14228824

Чернігівський обласний центр з гідрометеорології
14017, м. Чернігів, вул. Малясова, 12

м. КИЇВ

14308279

Казенне підприємство "Кіровгеологія"
01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9

25836018

Український гідрометеорологічний центр державної служби України з надзвичайних ситуацій
01601, м. Київ, вул. Золотоворітська, 6

22864480

Центральна геофізична обсерваторія
03028, м. Київ, просп. Науки, 39, корпус 2

02572508

Український гідрометеорологічний інститут державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України
03028, м. Київ, просп. Науки, 37

21720000

Державна установа "Держгідрографія"
04176, м. Київ, вул. Електриків, 26

 

Всього за галуззю - 29 об'єктів

Космічна галузь

м. КИЇВ

14307357

Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал"
01010, м. Київ, вул. Московська, 8

 

Всього за галуззю - 1 об'єкт

Транспорт

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

19477064

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України
08307, м. Бориспіль, аеропорт

03150102

Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях"
04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 12

 

Всього за галуззю - 2 об'єкти

 

ПЕРЕЛІК
акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, та державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені у державні акціонерні товариства

Атомна промисловість та енергетика

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

14309787

Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"
52210, м. Жовті Води, вул. Горького, 2

31330051

Державне підприємство "Бар'єр"
51917, м. Дніпродзержинськ, просп. Аношкіна, 179-б

03060801

Державне спеціалізоване підприємство "Дніпропетровський державний міжобласний спеціальний комбінат"
49061, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 24-б

19090572

Державне підприємство "Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого випромінювання"
52204, м. Жовті Води, вул. Петровського, 37

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

20366944

Державне спеціалізоване підприємство "Донецький державний спеціальний комбінат"
83077, м. Донецьк, вул. Шахтарської слави, 2

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

00157842

Публічне акціонерне товариство "Укрспецтрансгаз"
77503, м. Долина, вул. Промислова, 3

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

14310862

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"
07100, м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1

37197102

Державне спеціалізоване підприємство "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами"
07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 52

37197165

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильський спецкомбінат"
07270, м. Чорнобиль, вул. Радянська, 70

37197046

Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним будівництвом зони відчуження
07270, м. Чорнобиль, вул. Радянська, 10

20588716

Публічне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
07300, м. Вишгород

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

03061545

Державне спеціалізоване підприємство "Львівський державний міжобласний спеціальний комбінат"
79045, м. Львів, вул. Таджицька, 4

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

13923077

Державне спеціалізоване підприємство "Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат"
65031, м. Одеса, вул. Поджіо, 10

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

03062071

Державне спеціалізоване підприємство "Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат"
61115, м. Харків, вул. Соколова, 1

м. КИЇВ

03062214

Державне спеціалізоване підприємство "Київський державний міжобласний спеціальний комбінат"
03026, м. Київ, вул. Комунальна, 1

22921083

Державна корпорація "Українське державне об'єднання "Радон"
03083, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 50

00100227

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25

20077720

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6

24584661

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3

31570412

Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта"
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7

ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ (ПІДПРИЄМСТВА) НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

32869691

Дочірнє підприємство "Воєнізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба "Лікво" нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
61109, м. Харків, вул. Сінна, 32

30019775

Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування"
04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28

30019801

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз"
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1

 

Всього за галуззю - 23

Діяльність у сфері оборони

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

00152135

Державне підприємство "Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів"
49033, м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 24-а

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

25604710

Костянтинівське державне науково-виробниче підприємство "Кварсит"
85104, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 20

14314618

Державне підприємство Макіївський державний проектний інститут
86123, м. Макіївка, вул. Фонтанна, 44

14310566

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут комплексної автоматизації"
83004, м. Донецьк, вул. Батищева, 2

24639505

Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна холдингова компанія "Топаз"
83012, м. Донецьк, вул. Соколина, 1-а

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

07620094

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод"
12441, смт Новогуйвинське, вул. Дружби народів, 1

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

14312921

Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка"
69068, м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2

14313317

Запорізьке державне підприємство "Радіоприлад"
69600, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 3

14309511

Публічне акціонерне товариство "Спеціальне конструкторське бюро радіотехнічних приладів"
69071, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 84

14310371

Публічне акціонерне товариство "Топаз"
69071, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 84

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

14311175

Державне підприємство "Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР"
08132, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1

33791092

Державне підприємство "Мобільний рятувальний центр ДСНС України"
08711, смт Козин, учбовий центр ДСНС

186192

Державне підприємство "Завод порошкової металургії"
07400, м. Бровари, вул. Промвузол

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

07676441

Державне підприємство "Львівський радіоремонтний завод"
79019, м. Львів, вул. Жовківська, 11

07985602

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод"
79031, м. Львів, вул. Стрийська, 73

30162618

Державне підприємство "Львівський державний завод "Лорта"
79040, м. Львів, вул. Патона, 1

14314713

Державне науково-дослідне підприємство "Конекс"
79060, м. Львів, вул. Наукова, 7

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

07856371

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод"
54017, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 120

14307618

Державне підприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування"
54025, м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 1-е

14310796

Державне південне виробничо-технічне підприємство
54028, м. Миколаїв, вул. Кірова, 240-а

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

14307848

Державне виробничо-технічне підприємство "Граніт"
65078, м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, 27, корпус 2

14311608

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Шторм"
65078, м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, 27

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

14015318

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів
41100, м. Шостка, вул. Леніна, 59

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

08099848

Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод"
61139, м. Харків, вул. Котлова, 222

08252623

Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод"
64200, м. Балаклія, вул. Стадіонна, 1

14309408

Державне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Протон"
61001, м. Харків, пл. Повстання, 7/8

14310299

Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова"
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 126

14313582

Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування"
61001, м. Харків, вул. Морозова, 13

14315629

Державне підприємство "Завод імені В. О. Малишева"
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 126

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

08396724

Державне підприємство "Шепетівський ремонтний завод"
30400, м. Шепетівка, вул. Гагаріна, 10

23831376

Державне підприємство "Науково-технічний комплекс "Завод точної механіки"
32300, м. Кам'янець-Подільський, вул. Годованця, 28

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

14312329

Державне підприємство Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад"
18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 85

22794124

Державне підприємство "Оризон-навігація"
20708, м. Сміла, вул. Мазура, 24

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

14307297

Державне підприємство Науково-виробничий комплекс "Прогрес"
16600, м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 29

м. КИЇВ

14281072

Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" - державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма "Укрінмаш"
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36

14302667

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод"
02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 34-а

21552117

Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" - державне підприємство "Укроборонсервіс"
01021, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1

21655998

Державне підприємство державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36

24577572

Державне підприємство Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація"
03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5

25662328

Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" - державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство "Промоборонекспорт"
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36

30019335

Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" - державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт"
04073, м. Київ, Московський проспект, 7

05311609

Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" - державне підприємство "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес"
04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, корпус 39в

14308776

Державне підприємство "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2

14312453

Державне підприємство Завод "Генератор"
04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18

14307765

Державне підприємство "Науково-технічний комплекс "Імпульс"
02121, м. Київ, вул. Горлівська, 226/228

34297075

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння"
03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6

21666128

Державне підприємство "Машинобудівна фірма "Артем"
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10

14310098

Державне підприємство "Київський науково-дослідний інститут гідроприладів"
03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3

24917766

Державне підприємство "Державний центр інформаційної безпеки"
01014, м. Київ, бульв. Дружби народів, 38

32348248

Державне підприємство "Українські спеціальні системи"
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-б

14308322

Українське державне виробниче підприємство "Ізотоп"
03680, м. Київ, вул. Горького, 152

14307274

Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Радар"
03680, м. Київ, вул. Предславинська, 35

14307699

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем"
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10

 

Всього за органом управління - 53

Охорона здоров'я, культури та спорту

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

02403452

Державне підприємство "Львівське державне проектно-конструкторське технологічне бюро"
79008, м. Львів. вул. Данилишина, 4

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

20966087

"Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування"
65053, м. Одеса, вул. Дальницька, 32/34

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

03191680

Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності
61051, м. Харків, вул. Клочківська, 339

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

36430503

Державне підприємство "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів"
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 61

м. КИЇВ

14297707

Державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський"
03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 55

37193349

Державне підприємство "Палац спорту"
01001, м. Київ, Спортивна площа, 1

37102382

Державне підприємство "Об'єднання спортивно-господарських споруд"
01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 42

38217021

Державне підприємство "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"
03131, м. Київ, Столичне шосе, 19

16482679

Державне підприємство "Національне газетно-журнальне видавництво"
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1

21608289

Державне підприємство "Дирекція будинку державних художніх колективів"
01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 50 - 52

02404397

Державне підприємство "Українська студія хронікально-документальних фільмів"
01113, м. Київ, вул. Щорса, 18

5789357

Державне художньо-творче виробниче підприємство
61052, м. Київ, вул. Мала Гончарівська, 20

14274385

Державне підприємство "Українська кіностудія анімаційних фільмів"
02156, м. Київ, вул. Кіото, 2

2133225

Державне підприємство "Центр інформатики"
01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36 - 38

 

Всього за органом управління - 14

Зв'язок

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

20571874

Державне підприємство "Радіопередавальний центр"
07400, м. Бровари, вул. Кутузова, 6

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

01188477

Державне підприємство "Одеський обласний радіотелевізійний передавальний центр"
65063, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 3

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

01188827

Державне підприємство "Харківський обласний радіотелевізійний передавальний центр"
61103, м. Харків, вул. Дерев'янка, 1-а

м. КИЇВ

22205932

Державне підприємство "Інформаційно-аналітичний центр "Рятівник-інформ"
04053, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 28

01190043

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 10

01181765

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
03179, м. Київ, просп. Перемоги, 15 км

21560045

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта"
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

 

Всього за галуззю - 7

Фінансово-бюджетна сфера

м. КИЇВ

16286441

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38 - 44

05450185

Державне підприємство Київська офсетна фабрика
04074, м. Київ, вул. Бережанська, 1

00032129

Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г

00032112

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
03150, м. Київ, вул. Горького, 127

 

Всього за галуззю - 4

Сільське господарство

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

00953065

Державне підприємство "Луцький комбінат хлібопродуктів N 2"
45650, с. Рованці, вул. Промислова, 4

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

05513715

Державне підприємство "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів"
76495, м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 2-в

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

00952166

Державне підприємство "Полтавський комбінат хлібопродуктів"
36022, м. Полтава, вул. Леніна, 69

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

00955791

Державне підприємство "Радивилівський комбінат хлібопродуктів"
35500, м. Радивилів, вул. Волковенка, 11

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

00953042

Державне підприємство "Новопокровський комбінат хлібопродуктів"
63523, смт Новопокровка, вул. В. Весіча, 1

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

00952485

Державне підприємство "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів"
32413, смт Дунаївці, вул. Лермонтова, 1

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

00952634

Державне підприємство "Ніжинський комбінат хлібопродуктів"
16600, м. Ніжин, пров. Урожайний, 16

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

00957152

Державне підприємство "Неполоковецький комбінат хлібопродуктів"
59330, Кіцманський район, смт Неполоківці, вул. Магістральна, 43

 

Всього за галуззю - 8

Наукова діяльність

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

00217159

Державне підприємство "Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут вибухозахищеного та рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом"
83052, м. Донецьк, вул. ім. 50 Гвардійської дивізії, 17

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

3329054

Державне підприємство "Львівський державний інститут проектування комунального будівництва "Львівдіпрокомунбуд"
79005, м. Львів, вул. Академіка Богомольця, 9

02497909

Державне підприємство Державний інститут проектування міст "Містопроект" м. Львів
79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

00388168

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут вагонобудування"
39621, м. Кременчук, вул. І. Приходька, 33

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

02498004

Державне підприємство "Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ"
61166, м. Харків, просп. Леніна, 38

14311070

Державне підприємство "Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування"
61016, м. Харків, вул. Кривоконівська, 30

м. КИЇВ

3363588

Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства"
03035, м. Київ, вул. Урицького, 35

01388443

Державне підприємство "Проектний інститут Укрметротунельпроект"
01054, м. Київ, вул. Воровського, 21, кімн. 1

02497720

Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю. М. Білоконя
01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26

02495431

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"
03680, м. Київ, вул. Івана Клименка, 5/2

04726917

Державне підприємство "Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва "Київдіпротранс"
01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 15

02497683

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"
03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 50

02494911

Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут "УкрНДІводоканалпроект"
02660, м. Київ, вул. Віталія Шимановского, 2/1

4653199

Державне підприємство "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція"
01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26

01422832

Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування"
01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26-а

35691621

Державне підприємство "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи"
01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26

14315569

Державне підприємство "Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації" (Український центр "Безпека")
01010, м. Київ, вул. Московська, 8

22900497

Державне підприємство "Базовий центр критичних технологій "Мікротек"
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 8-а

32595752

Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2

14310709

Державне підприємство Науково-дослідний інститут "Оріон"
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 8-а

 

Всього за галуззю - 20

Гідрометеорологія, геодезія, картографія та геологія

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

23568810

Державне підприємство "Український авіаційний метеорологічний центр"
08307, м. Бориспіль, аеропорт

м. КИЇВ

1432859

Державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України"
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16

16394030

Державне геологічне підприємство "Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів "Геолекспертиза"
01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, кімн. 901

 

Всього за галуззю - 3

Космічна галузь

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

14310112

Державне підприємство "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод"
51400, м. Павлоград, вул. Заводська, 44

14308368

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова"
49008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1

14308304

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля"
49008, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 3

14313369

Державне підприємство "Дніпропетровський проектний інститут"
49008, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 6

м. КИЇВ

24381357

Державне підприємство "Укркосмос"
01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20

14309669

Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Київприлад"
03680, м. Київ, вул. Гарматна, 2

14310520

Державне підприємство завод "Арсенал"
011010, м. Київ, вул. Московська, 8

м. ХАРКІВ

14310589

Державне підприємство "Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування"
61010, м. Харків, вул. Примакова, 40/42

14308730

Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар"
61070, м. Харків, вул. Рудика, 8

 

Всього за галуззю - 9

Державні реєстри

м. КИЇВ

34614292

Державне підприємство "Інформаційні судові системи"
01021, м. Київ, вул. Липська, 18/5

21616582

Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру"
03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3

 

Всього за галуззю - 2

Транспорт

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

33073442

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького
79007, м. Львів, аеропорт Цивільної авіації

м. КИЇВ

04737111

Приватне акціонерне товариство "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту"
02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37

 

Всього за галуззю - 2

Лісове господарство

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

33315831

Державне підприємство "Вінницьке лісове господарство"
23222, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Максимовича, 43

00991410

Державне підприємство Бершадське лісове господарство
24400, м. Бершадь, вул. Червоноармійська, 30

00991396

Державне підприємство Гайсинське лісове господарство
23700, м. Гайсин, вул. Максима Кривоноса, 20

00991449

Державне підприємство Жмеринське лісове господарство
23100, м. Жмеринка, вул. Барляєва, 31

00991456

Державне підприємство "Іллінецьке лісове господарство"
22700, м. Іллінці, вул. Червона площа, 1

01193414

Державне підприємство Чечельницьке лісове господарство
24800, смт Чечельник, вул. 50-річчя СРСР, 2

00991427

Державне підприємство Крижопільське лісове господарство
24600, смт Крижопіль, вул. Куйбишева, 84

00991485

Державне підприємство "Хмільницьке лісове господарство"
22065, Хмільницький район, с. Широка гребля, вул. Чкалова, 40-л

00991433

Державне підприємство Могилів-Подільське лісове господарство
24000, м. Могилів-Подільський, вул. Олени Пчілки, 15

00991479

Державне підприємство Тульчинське лісомисливське господарство
23600, м. Тульчин, вул. Відродження, 36

13334524

Державне підприємство Дашівське дослідне лісомисливське господарство
22733, Іллінецький район, с. Шабельня, вул. Люсі Яворської, 57

13310854

Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "Вінницялісозахист"
23222, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Максимовича, 43-а

33323120

Державне підприємство "Вінницяліссервіс"
21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, 26

00994101

Державне підприємство Вінницька лісова науково-дослідна станція
21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 39

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

00991522

Державне підприємство Городоцьке лісове господарство
44615, Маневицький район, с. Городок, вул. Центральна, 16

37626753

Державне підприємство Прибузьке лісове господарство
44300, м. Любомль, вул. Володимирська, 102

00991568

Державне п Підприємство Камінь-Каширське лісове господарство
44500, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 42

00991551

Державне підприємство "Ківерцівське лісове господарство"
45200, м. Ківерці, вул. Кузнецова, 4

00991539

Державне підприємство "Ковельське лісове господарство"
45000, м. Ковель, вул. Холмська, 46

00991597

Державне підприємство Колківське лісове господарство
44661, Маневицький район, смт Колки, вул. Центральна, 1

00991580

Державне підприємство Любомльське лісове господарство
44300, м. Любомль, вул. Незалежності, 64

00991545

Державне підприємство Маневицьке лісове господарство
44600, Маневицький район, смт Маневичі, вул. Карла Маркса, 31

13354633

Державне підприємство Старовижівське лісове господарство
44400, смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 66

30996788

Державне підприємство Турійське лісове господарство
44800, смт Турійськ, вул. Володимирська, 39

00991491

Державне підприємство Цуманське лісове господарство
45233, Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Жовтнева, 124

05538158

Державне підприємство "Мисливське господарство "Звірівське"
45250, Ківерцівський район, с. Звірів, вул. Мисливська, 12

20128245

Державне підприємство "Мисливське господарство "Старовижівське"
44400, смт Стара Вижівка, вул. Польова, 2

00991503

Державне підприємство Ратнівське лісомисливське господарство
44100, смт Ратне, вул. Богдана Хмельницького, 67

14289429

Державне підприємство Любешівське лісомисливське господарство
44200, смт Любешів, вул. Незалежності, 88

00991516

Державне підприємство Володимир-Волинське лісомисливське господарство
44700, м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 130

13350807

Державне підприємство Горохівське лісомисливське господарство
45700, м. Горохів, вул. Берестецька, 2

35298111

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Любешівагроліс"
44200, смт Любешів, вул. Незалежності, 1-а

34417131

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Ратнеагроліс"
44100, смт Ратне, вул. Заболотівська, 26-а

35097450

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Камінь-Каширськагроліс"
44500, м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, 11

36709482

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Локачіагроліс"
45500, смт Локачі, вул. 1 Травня, 25

37040080

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Рожищеагроліс"
45100, м. Рожище, вул. Гранична, 86-а

25092492

Державне підприємство "Маневицька радіологічна лабораторія"
44600, смт Маневичі, вул. Карла Маркса, 32

33278968

Державне підприємство "Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр"
45636, Луцький район, с. Гаразджа

31820241

Черемський природний заповідник
44600, смт Маневичі, вул. Карла Маркса, 48

02139363

Шацький національний природний парк
44021, Шацький район, с. Світязь, вул. Жовтнева, 61

37107506

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Турійськагроліс"
44804, Турійський район, с. Селець, вул. Шкільна, 5

33273535

Державне підприємство "Волиньмаркетліс"
43010, м. Луцьк, просп. Волі, 30

00994271

Волинське державне лісогосподарське об'єднання "Волиньліс"
43010, м. Луцьк, просп. Волі, 30

23020198

Рожищенське державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство
45100, м. Рожище, вул. Гагаріна, 55

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

00991640

Державне підприємство "Васильківське лісове господарство"
52610, Васильківський район, с. Великоолександрівка, вул. Лісна, 11

00991678

Державне підприємство Верхньодніпровське лісове господарство
51600, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 117-б

00991611

Державне підприємство Дніпродзержинське лісове господарство
51914, м. Дніпродзержинськ, вул. Наливайко, 14

00991686

Державне підприємство Дніпропетровське лісове господарство
49100, м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 35

00991628

Державне підприємство Криворізьке лісове господарство
53081, Криворізький район, смт Радушне, вул. Нікопольська, 1

00991657

Державне підприємство Марганецьке лісове господарство
53400, м. Марганець, вул. Крупської, 32

00991634

Державне підприємство Новомосковське лісове господарство
51283, Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Червоний Кут, 1

00991663

Державне підприємство Павлоградське лісове господарство
51473, Павлоградський район, с-ще Новоселівське

02040038

Дніпровсько-Орільський природний заповідник
52030, Дніпропетровський район, смт Кіровське

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

00991775

Державне підприємство Амвросіївське лісове господарство
87303, м. Амвросіївка, вул. Ульянівська, 49

00991752

Державне підприємство "Великоанадольське лісове господарство"
85727, Волноваський район, смт Комсомольський, вул. Висоцького, 9

00991746

Державне підприємство Горлівське лісове господарство
84605, м. Горлівка, вул. Лемешева, 50

33417689

Державне підприємство "Донецьке лісове господарство"
83102, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 24-а

00991769

Державне підприємство Красноармійське лісове господарство
84461, смт Ямпіль, вул. Хвойна, 2

00991717

Державне підприємство Краснолиманське лісове господарство
84404, м. Красний лиман, вул. Чапаєва, 1-а

00991692

Державне підприємство "Приазовське лісове господарство"
87000, Володарський район, с-ще Лісне

00991723

Державне підприємство Слов'янське лісове господарство
84137, Слов'янський район, с. Маяки

05479823

Державне підприємство Тельманівське лісове господарство
87100, смт Тельманове, вул. Лісна, 5

00991700

Державне підприємство Торезьке лісове господарство
86606, м. Торез

00994124

Державне підприємство Маріупольська лісова науково-дослідна станція
85730, Волноваський район, с-ще Лісне, вул. Миру, 11

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

00991798

Державне підприємство Білокоровицьке лісове господарство
11054, Олевський район, смт Нові Білокоровичі, вул. Гагаріна, 1

00991806

Державне підприємство "Бердичівське лісове господарство"
13327, Бердичівський район, с. Хмелище

13552379

Державне підприємство "Городницьке лісове господарство"
11714, Новоград-Волинський район, смт Городниця, вул. 13-річчя Жовтня, 5

00991829

Державне підприємство "Ємільчинське лісове господарство"
11201, Ємільчинський район, с. Руденька, вул. Жовтня, 181

22050949

Державне підприємство "Житомирське лісове господарство"
12405, Житомирський район, с. Левків, вул. Гринцевича

00991858

Державне підприємство "Коростишівське лісове господарство"
12525, Коростишівський район, с. Мамрин, вул. Промислова, 9

00991864

Державне підприємство "Лугинське лісове господарство"
11301, смт Лугини, вул. Павлова, 18

13551546

Державне підприємство "Малинське лісове господарство"
11600, м. Малин, Лісовий кордон, 58

00991887

Державне підприємство "Овруцьке лісове господарство"
11103, Овруцький район, с. Дубовий Гай

00991901

Державне підприємство Олевське лісове господарство
11002, м. Олевськ, вул. Пушкіна, 18

00991953

Державне підприємство "Словечанське лісове господарство"
11122, Овруцький район, с. Словечне, вул. Сабурова, 13

13549845

Державне підприємство "Попільнянське лісове господарство"
13500, смт Попільня, вул. Богдана Хмельницького, 61

00991893

Державне підприємство "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"
11102, м. Овруч, вул. Житомирська, 35

34283057

Державне підприємство "Народицьке спеціалізоване лісове господарство"
11400, смт Народичі, вул. Леніна, 129

13554881

Державне підприємство "Баранівське лісомисливське господарство"
12732, Баранівський район, с. Зеремля, вул. Лісництво, 6

00991841

Державне підприємство "Коростенське лісомисливське господарство"
11521, Коростенський район, с. Бехи, вул. Слобода, 1

13568251

Державне підприємство "Радомишльське лісомисливське господарство"
12201, м. Радомишль, вул. Київська, 6

5418496

Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство "Лугинський держлісгосп АПК"
11301, смт Лугини, вул. Базарна, 12-а

00991947

Державне підприємство "Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство"
11708, Новоград-Волинський район, с. Майстрів, вул. Шепетівська, 11

05453947

Поліський природний заповідник
11124, Овруцький район, с. Селезівка

00994130

Поліський філіал Українського ордена "Знак пошани" Науково-дослідного інституту лісового господарства та агромеліорації ім. Г. М. Висоцького
10004, Житомирський район, с. Довжик, вул. Нескорених, 2

35334175

Державне підприємство "Народицький лісгосп
агропромислового комплексу"
11400, смт Народичі, вул. Першого Травня, 1/7

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

22114537

Державне підприємство "Берегівське лісове господарство"
90233, Берегівський район, с. Яноші, вул. Головна, 50-а

22114543

Державне підприємство "Великоберезнянське лісове господарство"
89000, смт Великий Березний, вул. Рибарська, 18

22114556

Державне підприємство Виноградівське лісове господарство
90300, м. Виноградів, вул. Копанська, 178

22114566

Державне підприємство "Воловецьке лісове господарство"
89100, смт Воловець, вул. Фабрична, 2

22114589

Державне підприємство "Міжгірське лісове господарство"
90000, смт Міжгір'я, вул. Незалежності, 64

22114595

Державне підприємство Мукачівське лісове господарство
89645, Мукачівський район, с. Вільховиця, 3

22114603

Державне підприємство "Перечинське лісове господарство"
89203, Перечинський район, с. Сімер, вул. Будівельників, 7

22114626

Державне підприємство "Свалявське лісове господарство"
89300, м. Свалява, вул. Шевченка, 59

22114655

Державне підприємство "Ужгородське лісове господарство"
89411, Ужгородський район, с. Кам'яниця, вул. Першотравнева, 42

32464172

Державне підприємство "Брустурянське лісомисливське господарство"
90522, Тячівський район, с. Лопухів, вул. Партизанська, 1

22114678

Державне підприємство "Великобичківське лісомисливське господарство"
90615, Рахівський район, смт Великий Бичків, вул. Промислова, 39

32467828

Державне підприємство "Мокрянське лісомисливське господарство"
90523, Тячівський район, с. Красна, Підчос, 87

22114572

Державне підприємство "Довжанське лісомисливське господарство"
90154, Іршавський район, с. Довге, вул. Січових Стрільців, 2

22114684

Державне підприємство "Ясінянське лісомисливське господарство"
90630, Рахівський район, смт Ясіня, вул. Грушевського, 13

37720800

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Іршаваагроліс"
90154, Іршавський район, с. Довге, вул. Шевченка, 51

22114610

Державне підприємство "Рахівське лісове дослідне господарство"
90600, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 3

22114649

Державне підприємство "Хустське лісове дослідне господарство"
90400, м. Хуст, вул. Сливова, 34

30420091

Державне підприємство "Закарпатліссервіс"
88017, м. Ужгород, вул. Собранецька, 156

36484564

Національний природний парк "Зачарований край"
90130, Іршавський район, с. Ільниця, вул. Партизанська

32434750

Державне підприємство "Закарпатське обласне управління
лісогосподарських агропромислових господарств"
88017, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

05432193

Державне підприємство "Бердянське лісове господарство"
71154, Бердянський район, с. Луначарське, вул. Гагаріна, 106

00992007

Державне підприємство Кам'янсько-Дніпровське лісове господарство
71304, м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Першотравнева, 7

00991982

Державне підприємство "Приморське лісове господарство"
72100, м. Приморськ, вул. Пролетарська, 9

36973881

Державне підприємство Василівське лісове господарство
71600, м. Василівка, вул. Лисогорська, 2-г

00991976

Державне підприємство "Мелітопольське лісомисливське господарство"
72350, Мелітопольський район, смт Мирне, вул. 70 років Жовтня, 4

00991999

Державне підприємство "Пологівське лісомисливське господарство"
70600, м. Пологи, вул. Східна, 11

33431745

Державне підприємство "Запорізьке лісомисливське господарство"
69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 15-в

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

22177986

Державне підприємство "Болехівське лісове господарство"
77202, м. Болехів, вул. Коновальця, 101

22191064

Державне підприємство "Брошнівське лісове господарство"
77611, Рожнятівський район, смт Брошнів-Осада, вул. Січових Стрільців, 54

22186413

Державне підприємство "Верховинське лісове господарство"
78700, смт Верховина, вул. Жаб'євська, 57

20562421

Державне підприємство "Ворохтянське лісове господарство"
78595, м. Яремче, смт Ворохта, вул. Данила Галицького, 118

22186175

Державне підприємство "Вигодське лісове господарство"
77552, Долинський район, смт Вигода, вул. Галицького, 40

22186425

Державне підприємство "Гринявське лісове господарство"
78715, Верховинський район, с. Устеріки

22189570

Державне підприємство "Делятинське лісове господарство"
78442, Надвірнянський район, смт Делятин, вул. 16 липня, 11

22192129

Державне підприємство "Івано-Франківське лісове господарство"
76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48

20562527

Державне підприємство "Калуське лісове господарство"
77351, Калуський район, с. Вістова

22190768

Державне підприємство "Коломийське лісове господарство"
78218, Коломийський район, с. Нижній Вербіж, вул. Дружби, 18

20562608

Державне підприємство "Кутське лісове господарство"
78621, Косівський район, смт Яблунів, вул. Січових Стрільців, 1

22189564

Державне підприємство "Надвірнянське лісове господарство"
78400, м. Надвірна, вул. Соборна, 163

22191070

Державне підприємство "Осмолодське лісове господарство"
77662, Рожнятівський район, смт Перегінське, вул. Сагайдачного, 142

22192916

Державне підприємство Рогатинське лісове господарство
77000, м. Рогатин, вул. Галицька, 20

22184176

Державне підприємство "Солотвинське лісове господарство"
77753, Богородчанський район, смт Солотвин, вул. Грушевського, 22

34078792

Державне підприємство державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "Івано-Франківськлісозахист"
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Грушевського, 31

33586969

Державне підприємство Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий центр
78012, Тлумацький район, с. Остриня

33909106

Державне підприємство "Лісівничо-екологічний просвітницький центр"
77706, Богородчанський район, с. Підгір'я, урочище Діброва

33278706

Галицький національний природний парк
77162, Галицький район, с. Крилос, вул. Галицька, 1

00994147

Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

991373

Державне підприємство Київське лісове господарство
08114, Києво-Святошинський район, с. Стоянка, вул. Лісна, 15

00992119

Державне підприємство "Білоцерківське лісове господарство"
09113, Білоцерківський район, с. Дрозди, урочище Товста, квартал 50

00992042

Державне підприємство Богуславське лісове господарство
09700, м. Богуслав, пров. Інтернаціональний, 8

00992102

Державне підприємство "Бориспільське лісове господарство"
08324, Бориспільський район, с. Гора, вул. Лісова, 1

00992094

Державне підприємство Вищедубечаньське лісове господарство
07342, Вишгородський район, с. Пірнове, вул. Київська

00992036

Державне підприємство Димерське лісове господарство
07313, Вишгородський район, с. Катюжанка, вул. Шевченка, 1

00992088

Державне підприємство Іванківське лісове господарство
07200, Іванківський район, смт Іванків, вул. Поліська, 22

00992065

Державне підприємство "Клавдієвське лісове господарство"
07850, Бородянський район, смт Клавдієво-Тарасове, вул. Великого Жовтня, 4

00992160

Державне підприємство Макарівське лісове господарство
08000, смт Макарів, вул. Леніна, 17/1

00992131

Державне підприємство "Переяслав-Хмельницьке лісове господарство"
08421, Переяслав-Хмельницький район, с. Жовтневе, вул. Кільцева, 21

00992125

Державне підприємство "Поліське лісове господарство"
07024, Поліський район, с. Радинка, вул. Миру, 48

00992148

Державне підприємство Ржищівське лісове господарство
09230, м. Ржищів, вул. Шевченка, 91

00992059

Державне підприємство Фастівське лісове господарство
08500, м. Фастів, вул. Комарова, 4

00992071

Державне підприємство Тетерівське лісове господарство
07820, Бородянський район, смт Пісківка, вул. Філіпова, 36

00993188

Державне підприємство "Мисливське господарство "Кагарлицьке"
09200, м. Кагарлик, вул. Лісова, 2

19417292

Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "Київлісозахист"
09150, Білоцерківський район, с. Фурси, вул. Радянська, 48

968167

Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання
08200, м. Ірпінь, вул. Пролетарська, 22 - 24

00152595

Державне підприємство "Київська лісова науково-дослідна станція"
07352, Вишгородський район, с. Лютіж

04600760

Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства
08150, м. Боярка, вул. Лісодослідна, 2

38851983

Державна організація "Український лісовий селекційний центр"
08150, м. Боярка, вул. Лісодослідна, 14

13722982

Державне підприємство "Тетерівліс"
07820, смт Пісківка, вул. Жовтнева, 115

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

00992194

Державне підприємство "Голованівське лісове господарство"
26500, смт Голованівськ, вул. Леніна, 87

00992177

Долинське лісове господарство
28500, м. Долинська, вул. Радянська, 1

00992220

Державне підприємство Компаніївське лісове господарство
28400, смт Компаніївка, вул. Лісна, 2

05396899

Державне підприємство Олександрівське лісове господарство
27300, смт Олександрівка, вул. Магістральна, 4

00992208

Державне підприємство Оникіївське "Лісове господарство"
26244, Маловисківський район, с. Оникієве

31771708

Державне підприємство Онуфріївське лісове господарство
28100, смт Онуфріївка, вул. Першотравнева, 1-а

00992237

Державне підприємство Світловодське лісове господарство
27500, м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 37

00992214

Державне підприємство Чорноліське лісове господарство
27431, Знам'янський район, с. Богданівка, вул. шосе Київське, 1

00994153

Дослідно-селекційний дендрологічний лісовий центр "Веселі Боковеньки"
28513, Долинський район, с. Веселі Боковеньки

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

00993573

Державне підприємство "Біловодське лісомисливське господарство"
92800, смт Біловодськ, вул. Гуньяна, 66

25359239

Державне підприємство "Білокуракинське лісомисливське господарство"
92200, смт Білокуракине, вул. Магістральна, 2

00993596

Державне підприємство Іванівське лісомисливське господарство
94644, Антрацитівський район, смт Іванівка

00993604

Державне підприємство "Кремінське лісомисливське господарство"
92900, м. Кремінна, вул. Хвойна, 1

00993610

Державне підприємство "Сєвєродонецьке лісомисливське господарство"
93401, м. Сєвєродонецьк, смт Сиротине, вул. Фрунзе, 86

25356040

Державне підприємство "Сватівське лісомисливське господарство"
92600, м. Сватове, вул. Пролетарська, 28

00993627

Державне підприємство "Свердловське лісомисливське господарство"
94800, м. Свердловськ, вул. Бриксіна, 1

00993646

Державне підприємство Старобільське лісомисливське господарство
92741, Старобільський район, с. Запорізьке

26023234

Державне підприємство "Луганське лісомисливське господарство"
93710, Новоайдарський район, с. Трьохізбенка, вул. Мамаєва, 17

00991605

Державне підприємство "Новоайдарське лісомисливське господарство"
93500, смт Новоайдар, вул. Коваленка, 4

00993633

Державне підприємство "Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство"
93600, смт Станиця Луганська, вул. Букаєва, 4

00994118

Державне підприємство Луганська агролісомеліоративна науково-дослідна станція
92741, Старобільський район, с. Запорізьке

994288

Державне лісогосподарське об'єднання "Луганськліс"
91045, м. Луганськ, вул. Лісовий проїзд, 1

33572139

Державне підприємство "Луганськліссервіс"
91045, м. Луганськ, вул. Лісовий проїзд, 1

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

00992488

Державне підприємство Бібрське лісове господарство
81220, Перемишлянський район, м. Бібрка, вул. Василя Стуса, 44

20762097

Державне підприємство "Боринське лісове господарство"
82547, Турківський район, смт Бориня

00992444

Державне підприємство "Бродівське лісове господарство"
80602, м. Броди, вул. Низька, 15

00992504

Державне підприємство Буське лісове господарство
80500, м. Буськ, вул. Січових Стрільців, 39

00992390

Державне підприємство Дрогобицьке лісове господарство
82100, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 29

00992438

Державне підприємство Жовківське лісове господарство
80300, м. Жовква, вул. Лісна, 3

00992467

Державне підприємство Золочівське лісове господарство
80743, Золочівський район, с. Струтин

20842267

Державне підприємство "Львівське лісове господарство"
79495, м. Винники, вул. Яворницького, 34

00992450

Державне підприємство Рава-Руське лісове господарство
80316, м. Рава-Руська, вул. Володимира Великого, 85

00992510

Державне підприємство Самбірське лісове господарство
81400, м. Самбір, вул. Євгена Коновальця, 15

00992473

Державне підприємство "Сколівське лісове господарство"
82600, м. Сколе, вул. Стрийська, 30

00992384

Державне підприємство "Славське лісове господарство"
82660, Сколівський район, смт Славське, вул. Олени Степанівни, 7

00992415

Державне підприємство Стрийське лісове господарство
82400, м. Стрий, вул. Галицька, 2

00992409

Державне підприємство "Турківське лісове господарство"
82500, м. Турка, вул. Шевченка, 30

05538081

Державне підприємство "Мисливське господарство "Стир"
80622, Бродівський район, с. Збруї

00992378

Державне підприємство Радехівське лісомисливське господарство
80200, м. Радехів, вул. Витківська, 26

00992421

Державне підприємство Старосамбірське лісомисливське господарство
82000, м. Старий Самбір, вул. Дрогобицька, 2

34368638

Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "Львівлісозахист"
79491, смт Брюховичі, вул. Львівська, 4-а

34260396

Державне підприємство Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр
79491, смт Брюховичі, вул. Львівська, 10

969008

Львівська державна лісовпорядна експедиція
79000, м. Львів, вул. Чайковського, 17

30405534

Національний природний парк "Сколівські Бескиди"
82600, м. Сколе, вул. Князя Святослава, 3

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

00992542

Державне підприємство "Баштанське лісове господарство"
56130, Баштанський район, с. Привільне, вул. Пегова, 4-б

05453953

Державне підприємство "Березнегуватське лісове господарство"
56200, смт Березнегувате, вул. Спартака, 4

00992533

Державне підприємство Веселинівське лісове господарство
57001, смт Веселиново, вул. Одеська, 96

00152603

Державне підприємство Володимирівське лісове господарство
56065, Казанківський район, с. Володимирівка, вул. Радянська, 108

00992556

Державне підприємство Вознесенське лісове господарство
56541, Вознесенський район, с. Бузьке, вул. Мар'їна роща, 3

00992562

Державне підприємство "Врадіївське лісове господарство"
56341, Врадіївський район, с. Новопавлівка, вул. Лісова, 26

33437380

Державне підприємство "Миколаївське лісове господарство"
54031, м. Миколаїв, вул. Ганни Дивиної, 2-в

35612764

Державне підприємство Єланецьке лісове господарство
55500, смт Єленець, вул. Садова, 1

00993567

Державне підприємство "Очаківське лісомисливське господарство"
57555, Очаківський район, с. Василівка, вул. Лісна, 6

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

32037838

Державне підприємство "Ананьївське лісове господарство"
66400, м. Ананьїв, пров. Будівельний, 3-б

00992579

Державне підприємство "Балтське лісове господарство"
66101, м. Балта, вул. Шевченка, 5-а

00992668

Державне підприємство "Березівське лісове господарство"
67300, м. Березівка, вул. Зарічна, 1

00992651

Державне підприємство "Великомихайлівське лісове господарство"
67103, Великомихайлівський район, с. Новопетрівка

00992591

Державне підприємство "Ізмаїльське лісове господарство"
68600, м. Ізмаїл, вул. Першотравнева, 8

00992622

Державне підприємство "Котовське лісове господарство"
66300, м. Котовськ, вул. Калініна, 27

30298096

Державне підприємство "Кодимське лісове господарство"
66000, м. Кодима, вул. Садова, 3

33388061

Державне підприємство "Одеське лісове господарство"
67832, Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул. Клари Цеткін, 77

00992585

Державне підприємство "Саратське лісове господарство"
68200, смт Сарата, вул. Котовського, 1

24764713

Державне підприємство "Савранське лісове господарство"
66222, Савранський район, с. Слюсареве

00992616

Державне підприємство "Ширяївське лісове господарство"
66800, смт Ширяєве, вул. Степова, 32

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

00992711

Державне підприємство "Гадяцьке лісове господарство"
37300, м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 84

00992680

Державне підприємство "Кременчуцьке лісове господарство"
39618, Кременчуцький район, с. Мала Кохнівка, вул. Лісова, 17

00992705

Державне підприємство Лубенське лісове господарство
37500, м. Лубни, вул. Інститутська, 6

00992697

Державне підприємство Миргородське лісове господарство
37600, м. Миргород, вул. Козацька, 22/1

00992734

Державне підприємство Новосанжарське лісове господарство
39300, смт Нові Санжари, вул. Пролетарська, 3

21071375

Державне підприємство "Пирятинське лісове господарство"
37000, м. Пирятин, вул. Цибаня, 139

25172647

Державне підприємство Полтавське лісове господарство
38761, Полтавський район, с. Копили, вул. Лісова, 1-а

00991290

Державне підприємство "Диканське досвідне лісомисливське господарство"
38542, Диканьківський район, с. Михайлівка, вул. Полтавська, 2-а

31758362

Державне підприємство "Полтавське державне лісогосподарське підприємство "Полтаваоблагроліс"
36014, м. Полтава, вул. Артема, 7/22

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

00992792

Державне підприємство Березнівське лісове господарство
34600, м. Березне, вул. Київська, 1

00992740

Державне підприємство Висоцьке лісове господарство
34111, Дубровицький район, с. Висоцьк, вул. Містечкова, 31

00992757

Державне підприємство Володимирецьке лісове господарство
34380, Володимирецький район, с. Антонівка, вул. Партизанська, 23

00992869

Державне підприємство Дубенське лісове господарство
35600, м. Дубно, вул. Берестецька, 35

00992881

Державне підприємство Дубровицьке лісове господарство
34100, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 3

00992823

Державне підприємство Зарічненське лісове господарство
34000, смт Зарічне, вул. Центральна, 78

00992800

Державне підприємство Костопільське лісове господарство
35000, м. Костопіль, вул. Дубки, 2

00992852

Державне підприємство Клеванське лісове господарство
35312, Рівненський район, смт Клевань, вул. Лісова, 6

00992771

Державне підприємство "Клесівське лісове господарство"
34550, Сарненський район, смт Клесів, вул. Залізнична, 61

13991205

Державне підприємство Млинівське лісове господарство
35100, смт Млинів, вул. Кірова, 55

00992875

Державне підприємство Остківське лісове господарство
34252, Рокитнівський район, с. Остки, вул. Незалежності, 2

00992763

Державне підприємство Острозьке лісове господарство
35800, м. Острог, просп. Незалежності, 167

00992817

Державне підприємство Рокитнівське лісове господарство
34200, смт Рокитне, вул. Незалежності, 42

13983688

Державне підприємство Рівненське лісове господарство
35320, Рівненський район, с. Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 1-а

00992836

Державне підприємство Сарненське лісове господарство
34500, м. Сарни, вул. Гоголя, 34

00992786

Державне підприємство Соснівське лісове господарство
34652, Березнівський район, смт Соснове, вул. Шевченка, 125

32626235

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Володимирецький держспецлісгосп"
34300, Володимирецький район, смт Володимирець, вул. Поліська, 24

33166992

Державне підприємство Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Рокитнівський держспецлісгосп"
34208, Рокитнівський район, с. Рокитне, вул. Миру, 1

34132739

Державне підприємство Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "Рівнелісозахист"
34500, Сарненський район, с. Чудель, Уроч., 1

30460820

Рівненський природний заповідник
34542, м. Сарни, урочище Дубки, 1

32941416

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Демидівський держспецлісгосп"
35224, Демидівський район, с. Вовковиї

32987026

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Острозький держспецлісгосп"
35800, м. Острог, просп. Незалежності, 34-а

33020626

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Млинівський держспецлісгосп"
35100, смт Млинів, вул. Поліщука, 18

33020694

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Здолбунівський держспецлісгосп"
35740, смт Мізоч, вул. Здолбунівська, 17

33166919

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Дубровицький держспецлісгосп"
34100, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 9

33167776

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Корецький держспецлісгосп"
34700, м. Корець, вул. Радянська, 137

33214417

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Гощанський держспецлісгосп"
35400, смт Гоща, вул. Садова, 5

33245764

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Сарненський держспецлісгосп"
34500, м. Сарни, Дослідна станція

33318900

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Костопільський держспецлісгосп"
35000, м. Костопіль, вул. Бурова, 17-а

33096098

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Радивилівський держспецлісгосп"
35500, м. Радивилів, вул. Кременецька, 95

32600442

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Березнівський держспецлісгосп"
34600, м. Березне, вул. Київська, 9

32451509

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Зарічненський держспецлісгосп"
34044, Зарічненський район, с. Привітівка

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

00992906

Державне підприємство "Глухівське лісове господарство"
41462, Глухівський район, с. Баничі, вул. Мурашка, 169

00992935

Державне підприємство "Конотопське лісове господарство"
41635, Конотопський район, с. Бочечки, вул. Загребля, 65

00992912

Державне підприємство "Краснопільське лісове господарство"
42400, смт Краснопілля, вул. Калініна, 6

00992941

Державне підприємство Лебединське лісове господарство
42200, м. Лебедин, вул. 19 Серпня, 2

00992898

Державне підприємство "Охтирське лісове господарство"
42760, Охтирський район, с. Пологи, урочище Ківшар, 1

00992958

Державне підприємство "Роменське лісове господарство"
42004, м. Ромни, вул. Сумська, 108

00992929

Державне підприємство Свеське лісове господарство
41226, Ямпільський район, смт Свеса, вул. Дачна, 24

00992970

Державне підприємство Середино-Будське лісове господарство
41000, м. Середина-Буда, вул. Юловська, 38

00992964

Державне підприємство Сумське лісове господарство
42355, Сумський район, смт Низи

00992993

Державне підприємство "Тростянецьке лісове господарство"
42600, м. Тростянець, вул. Нескучанська, 3

00992987

Державне підприємство Шосткинське лісове господарство
41140, Шосткинський район, смт Вороніж, пров. Радянський, 5

21126550

Державне підприємство Мисливське господарство "Суми"
40010, м. Суми, вул. Народна, 1

30811278

Державне підприємство Мисливське господарство "Низи"
42355, Сумський район, смт Низи, урочище Низівське

00993001

Державне підприємство Кролевецьке лісомисливське господарство
41300, м. Кролевець, вул. Червоноранківська, 21

32413945

Державне підприємство Мисливське господарство "Конотопське"
41645, Конотопський район, с. Новомутин

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

00993030

Державне підприємство Бучацьке лісове господарство
48400, м. Бучач, вул. Степана Бандери, 12

00993047

Державне підприємство "Кременецьке лісове господарство"
47002, м. Кременець, вул. Акімова, 26

00993024

Державне підприємство "Тернопільське лісове господарство"
46001, м. Тернопіль, вул. Багата, 5-а

00993053

Державне підприємство "Чортківське лісове господарство"
48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 42

00993018

Державне підприємство "Бережанське лісомисливське господарство"
47501, м. Бережани, вул. Замкова, 6

21137571

Природний заповідник "Медобори"
48210, Гусятинський район, смт Гримайлів, вул. Міцкевича, 21

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

993123

Державне підприємство Балаклійське лісове господарство
64200, м. Балаклія, вул. Партизанська, 8

993136

Державне підприємство Вовчанське лісове господарство
62504, м. Вовчанськ, вул. Жовтнева, 19

993082

Державне підприємство "Гутянське лісове господарство"
62131, Богодухівський район, смт Гути, вул. Первухінська, 49

993165

Державне підприємство "Жовтневе лісове господарство"
61017, м. Харків, вул. Сіриківська, 36

993099

Державне підприємство "Зміївське лісове господарство"
63404, м. Зміїв, вул. Радянська, 7

993113

Державне підприємство Ізюмське лісове господарство
64300, м. Ізюм, вул. Ентузіастів, 23

993159

Державне підприємство Красноградське лісове господарство
63304, м. Красноград, вул. Харківська, 87

993107

Державне підприємство Куп'янське лісове господарство
63752, Куп'янський район, с. Сенькове, вул. Куп'янська, 9

993069

Державне підприємство "Чугуєво-Бабчанське лісове господарство"
63513, Чугуївський район, смт Кочеток, вул. Чугуївська, 58

21205388

Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "Харківлісозахист"
62458, Харківський район, смт Покотилівка, вул. Інтернаціональна, 127

00994058

Державне підприємство "Харківська лісова науково-дослідна станція"
62340, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова

32094304

Державне підприємство "Харківське обласне державне агролісомеліоративне підприємство "Харківоблагроліс"
61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, під'їзд 7

00968664

Державне підприємство "Харківська державна лісовпорядна експедиція"
62458, Харківський район, смт Покотилівка, вул. Залізнична, 11

00969281

Харківський державний проектно-вишукувальний інститут агромеліорації і лісового господарства "Харківдіпроагроліс"
61017, м. Харків, вул. Сериківська, 36

33292652

Національний природний парк "Гомільшанські ліси"
63436, Зміївський район, с. Задонецьке, вул. Курортна, 156

00994064

Український ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

00993231

Державне підприємство Каховське лісове господарство
74800, м. Каховка, вул. Мелітопольська, 66

00993202

Державне підприємство "Новотроїцьке лісове господарство"
75300, смт Новотроїцьке, вул. Толбухіна, 2

33390814

Державне підприємство "Херсонське лісомисливське господарство"
73000, смт Антонівка, вул. Некрасова, 1

00993194

Державне підприємство Цюрупинське лісомисливське господарство
75100, м. Цюрупинськ, вул. Комунарів, 80

00993277

Державне підприємство "Великокопанівське лісомисливське господарство"
75131, Цюрупинський район, с. Великі Копані

00993254

Державне підприємство "Голопристанське лісомисливське господарство"
75600, м. Гола Пристань, вул. Московська, 21

21302751

Державне підприємство "Великоолександрівське лісомисливське господарство"
74100, Великоолександрівський район, смт Велика Олександрівка, вул. Заводська, 10

00993260

Державне підприємство Збур'ївське лісомисливське господарство
75631, Голопристанський район, с. Нова Збур'ївка, вул. Лісна, 9

00994087

Державне підприємство "Присиваське дослідне господарство"
75552, Генічеський район, с. Гайове, вул. Докучаєва

00993225

Державне підприємство "Скадовське дослідне лісомисливське господарство"
75700, м. Скадовськ, вул. Карла Маркса, 171

24749470

Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "Херсонлісозахист"
75100, м. Цюрупинськ, вул. Комунарів, 80

00994070

Державне підприємство Степовий ім. В. М. Виноградова філіал Українського ордена "Знак Пошани" науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького
75100, м. Цюрупинськ, вул. Комунарів, 62/26

35329228

Державне підприємство "Херсонське обласне агролісомеліоративне підприємство "Херсонагроліс"
73485, смт Антонівка, вул. Некрасова, 1

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

00993308

Державне підприємство "Ізяславське лісове господарство"
30300, м. Ізяслав, вул. Михельська, 32

00993283

Державне підприємство "Кам'янець-Подільське лісове господарство"
32370, Кам'янець-Подільський район, с. Колибаївка, вул. Ватутіна, 26

00993298

Державне підприємство "Летичівське лісове господарство"
31500, Летичівський район, смт Летичів, вул. 50-річчя Жовтня, 54/1

05430811

Державне підприємство "Новоушицьке лісове господарство"
32600, Новоушинський район, смт Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 72

00993314

Державне підприємство "Славутське лісове господарство"
30000, м. Славута, вул. Кузовкова, 1

00993337

Державне підприємство "Старокостянтинівське лісове господарство"
31100, м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний вал, 25

00993320

Державне підприємство "Шепетівське лісове господарство"
30400, м. Шепетівка, вул. Героїв небесної сотні, 133

00993343

Державне підприємство "Ярмолинецьке лісове господарство"
32100, Ярмолинецький район, смт Ярмолинці, вул. Шевченка, 2

33285303

Державне підприємство "Хмельницьке лісомисливське господарство"
31343, Хмельницький район, с. Червона Зірка, вул. Олімпійського вогню, 67

35478680

Державне підприємство "Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Хмельницькоблагроліс"
29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, кімн. 115

39031942

Національний природний парк "Мале Полісся"
30330, Ізяславський район, с. Радошівка, пров. Горинський, 12

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

00993426

Державне підприємство "Звенигородське лісове господарство"
20240, м. Звенигородський район, с. Козацьке, пров. Жовтневий, 1-а

00993366

Державне підприємство "Золотоніське лісове господарство"
19736, Золотоніський район, с. Вільхи

00993432

Державне підприємство "Кам'янське лісове господарство"
20800, м. Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 8

00993352

Державне підприємство "Канівське лісове господарство"
19030, Канівський район, с. Литвинець, вул. Лісна, 1

00993395

Державне підприємство "Корсунь-Шевченківське лісове господарство"
19400, м. Косунь-Шевченківський, вул. Уколова, 3

00993417

Державне підприємство "Лисянське лісове господарство"
19335, Лисянський район, с. Яблунівка, вул. Тракторна, 25

00993403

Державне підприємство "Смілянське лісове господарство"
20761, Смілянський район, с. Будки, вул. Леніна, 1

00993389

Державне підприємство "Уманське лісове господарство"
20332, Уманський район, с. Дмитрушки, вул. Радянська, 1-б

00993449

Державне підприємство "Чигиринське лісове господарство"
20901, м. Чигирин, вул. Черкаська, 77

00993372

Державне підприємство "Черкаське лісове господарство"
19601, Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Лісництво, 11

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

21448070

Державне підприємство "Путильське лісове господарство"
59100, смт Путила, вул. Українська, 86

21440625

Державне підприємство "Сторожинецьке лісове господарство"
59024, Сторожинецький район, с. Чудей, вул. Емінеску, 49

35361371

Державне підприємство "Сокирянське лісове господарство"
60221, Сокирянський район, с. Шишківці

00274453

Державне підприємство Чернівецьке лісове господарство
60411, Глибоцький район, с. Валя Кузьмина, вул. Головна, 25

274536

Державне підприємство "Хотинське лісове господарство"
60014, Хотинський район, с. Клішківці, вул. Млинська, 1

21438976

Державне підприємство "Берегометське лісомисливське господарство"
59233, Вижницький район, смт Берегомет, вул. Центральна, 55

31163506

Державне підприємство Кіцманський ліс агропромислового комплексу
59357, Кіцманський район, с. Нижні Станівці, вул. Незалежності, 38-б

5398487

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Старожинецький держспецлісгосп"
59015, Старожинецький район, с. Зруб-Комарівський, вул. Шевченко, 28

21419817

Державне підприємство "Герцаївське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу"
60513, Герцаївський район, с. Молниця, вул. Чернівецька СХТ, 8, корп. А

30749729

Державне підприємство "Вижницьке державне спеціалізоване підприємство агропромислового комплексу"
59233, Вижницький район, смт Берегомет, вул. Будівельна, 9

31050601

Державне підприємство "Заставнівське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу"
59414, Заставнівський район, с. Репужниці, вул. Центральна, 73

31328660

Державне підприємство "Хотинське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу"
60035, Хотинський район, с. Недобоївці, вул. Тракторна, 2-у

31383407

Державне підприємство "Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу"
60352, Новоселицький район, с. Костичани, вул. 28 червня, 26-с

32522747

Глибоцьке державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу "Глибоцький держспецлісгосп АПК"
60427, Глибоцький район, с. Кам'янка, вул. Набережна, 103

05398473

Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Карпатський держспецлісгосп"
59100, смт Путила, вул. Українська, 216

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

00993455

Державне підприємство "Борзнянське лісове господарство"
16400, м. Борзна, вул. П. Куліша, 115

00993550

Державне підприємство "Городнянське лісове господарство"
15100, м. Городня, вул. Жовтнева, 54

00993509

Державне підприємство "Добрянське лісове господарство"
15011, Ріпкинський район, смт Добрянка, вул. Фрунзе, 24-а

00993515

Державне підприємство Корюківське лісове господарство
15300, м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40

00993538

Державне підприємство "Новгород-Сіверське лісове господарство"
16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Карла Маркса, 15-а

00993521

Державне підприємство "Ніжинське лісове господарство"
16600, м. Ніжин, вул. Московська, 5

00993544

Державне підприємство "Остерське лісове господарство"
17044, м. Остер, вул. 1 Травня, 8

00993461

Державне підприємство "Прилуцьке лісове господарство"
17500, м. Прилуки, вул. Київська, 288

00993478

Державне підприємство "Семенівське лісове господарство"
15400, м. Семенівка, вул. Примакова, 40

00993490

Державне підприємство "Чернігівське лісове господарство"
14013, м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого, 18

00993484

Державне підприємство "Холминське лісове господарство"
15331, Корюківський район, смт Холми, вул. Леніна, 60

34452719

Державне підприємство "Чернігівська лісова випробувальна радіологічна лабораторія"
14001, м. Чернігів, вул. Попова, 14

00994176

Державне підприємство "Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція"
16000, м. Новгород-Сіверський, вул. І. Богуна, 90

м. КИЇВ

00969273

Український державний проектно-вишукувальний інститут лісового господарства "Укрдіпроліс"
02139, м. Київ, вул. Братиславська, 50

16392798

Державне підприємство "Українська державна база авіаційної охорони лісів"
01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 1

05538075

Державне підприємство "Мисливське господарство "Київське"
03084, м. Київ, вул. Старо-Обухівська, 5

32620652

Державне підприємство "Діброва"
04176, м. Київ, вул. Електриків, 29

0994207

Державне підприємство Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики "Укрлісконсалтинг"
04176, м. Київ, вул. Електриків, 29

35840387

Державне підприємство "Український інформаційно-координаційний центр аналізу ринку лісопродукції"
01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 1

 

Всього за галуззю - 364

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів права державної власності та господарських товариств, акції (частки, паї) яких належать державі, що розташовані на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не підлягають приватизації

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

08385169

Державне підприємство "Феодосійський судномеханічний завод" Міністерства оборони України
98100, м. Феодосія, вул. Горького, 19

3482347

Державне підприємство "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами" (ДП "ПЗНП")
04050, м. Київ, вул. Артема, 60, літ. А, кімн. 712 - 713

01190126

Державне підприємство "Радіотелевізійний передавальний центр Автономної Республіки Крим"
73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Перекопська, 5

22998186

33 гарнізонний будинок офіцерів
97491, м. Євпаторія, смт Новоозерне

14310649

Державне підприємство "Феодосійський оптичний завод"
98100, м. Феодосія, вул. Московська, 11

05450268

Спеціалізований санаторій імені М. О. Семашка
98680, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Луговського, 6

09739497

8 гарнізонний будинок офіцерів
95000, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 8

03187708

Сімферопольське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
95007, м. Сімферополь, вул. Безпалова, 45

16507244

Державне підприємство науково-виробничий випробувальний центр "Ай-Петрі"
98100, м. Феодосія, просп. Леніна, 4

16502169

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут аеропружних систем"
98112, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, 85

14311198

Державне льотно-випробувальне підприємство "Взліт"
98112, м. Феодосія, вул. Калініна, 33

14310554

Державне підприємство "Конструкторсько-технологічне бюро "Суднокомпозит"
98100, м. Феодосія, вул. Куйбишева, 14

04762416

Південний науковий центр агроекології
96574, м. Саки, шосе Євпаторійське, 92

412760

Державне підприємство "Лівадія"
98655, м. Ялта, смт Лівадія, вул. Виноградна, 2

412843

Державне підприємство "Гурзуф"
98640, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Привітна, 4

411890

Державний концерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра"
98600, м. Ялта, смт Масандра, вул. Миру, 6

412754

Державне підприємство "Таврида"
98540, м. Алушта, с. Кипарисне

412694

Державне підприємство "Алушта"
98500, м. Алушта, пров. Іванова, 3

412719

Державне підприємство "Малоріченське"
98520, м. Алушта, с. Малоріченське, вул. Садова, 1-а

412725

Державне підприємство "Привітне"
98521, м. Алушта, с. Привітне, вул. Леніна, 2

412820

Державне підприємство "Судак"
98000, м. Судак, вул. Алуштинська, 15

412837

Державне підприємство "Морське"
98033, м. Судак, с. Морське, вул. К. Маркса, 35

19001083

Державне підприємство "Південне"
98000, м. Судак, вул. Князєва, 4

412665

Державне підприємство "Завод шампанських вин "Новий Світ"
98032, м. Судак, смт Новий Світ, вул. Шаляпіна, 1

411855

Приватне акціонерне товариство "Кримський винно-коньячний завод "Бахчисарай"
98403, м. Бахчисарай, вул. Македонського, 1

1274082

Державне підприємство "Новоселівський виноробний завод"
96274, Роздольненський район, смт Новоселівське, вул. Промислова, 42

412990

Державне підприємство Радгосп-завод "Євпаторійський"
96524, Сакський район, с. Вересаєве, вул. Молодіжна, 45

412866

Державне підприємство Радгосп-завод "Плодове"
98410, Бахчисарайський район, с. Плодове, вул. Леніна, 60

413015

Державне підприємство Агропромислова фірма "Прибрежна"
96447, Чорноморський район, с. Медведеве, вул. Нова, 26

00952812

Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" "Воїнський комбінат хлібопродуктів"
96033, Красноперекопський район, с. Воїнка

14373348

Комбінат "Чорноморський" Державного агентства резерву України
96540, Сакський район, с. Кар'єрне

00951965

Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" "Євпаторійське хлібоприймальне підприємство"
97400, м. Євпаторія, вул. Виноградна, 1

00951994

Державне підприємство "Керченський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України
98302, м. Керч, вул. шосе Вокзальне, 32

00951927

Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" "Нижньогірський елеватор"
97100, смт Нижньогірський, вул. Перемоги, 17

00852631

Державне підприємство "Навчально-дослідний племінний птахівничий завод імені Фрунзе Національного університету біоресурсів і природокористування України"
96576, Сакський район, с. Фрунзе, вул. Гагаріна, 4

412926

Державне сільськогосподарське підприємство "Агрокомбінат "Виноградний"
97551, Сімферопольський район, с. Кольчугине, вул. Чехова, 1

5414657

Державне підприємство "Сімферопольський виноробний завод"
95492, м. Сімферополь, Московське шосе, 9-й км

415072

Державне підприємство "Проектно-конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект"
95017, м. Сімферополь, вул. Київська / просп. Перемоги, 75/1

00415416

Державне підприємство "Український державний інститут по проектуванню садів та виноградників "Укрдіпросад"
95018, м. Сімферополь, вул. Ракетна, 10

00700588

Державна інспекція захисту рослин Автономної Республіки Крим
95053, м. Сімферополь, вул. Оленчука, 52

23450378

Казенне підприємство "Південний еколого-геологічний центр"
95007, м. Сімферополь, вул. Безпалова, 47

14314587

Науково-дослідний технологічний інститут функціональної мікроелектроніки НТК "Інститут монокристалів НАН України"
95000, м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, 60

5507614

Спеціалізований Алуштинський санаторій "Ветеран"
98500, м. Алушта, вул. Красноармійська, 68

1125591

Державне підприємство "Ялтинський морський торговельний порт"
98600, м. Ялта, вул. Рузвельта, 3

1125554

Державне підприємство "Керченський морський торговельний порт"
98312, м. Керч, вул. Кірова, 28

1125577

Державне підприємство "Феодосійський морський торговельний порт"
98100, м. Феодосія, вул. Горького, 11

1125583

Державне підприємство "Євпаторійський морський торговельний порт"
97416, м. Євпаторія, пл. Моряків, 1

5422220

Дирекція автомобільних доріг що будуються в Автономній Республіці Крим
95022, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 184/1

3121336

Кримський державний автомобільний навчальний комбінат
95011, м. Сімферополь, вул. Маяковського, 6

2700084

Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія"
98409, Бахчисарайський район, смт Научний

32813015

Кримське казенне підприємство пробірного контролю
95033, м. Сімферополь, просп. Перемоги, 119

5457033

Державний підрядний спеціалізований ремонтно-будівельний трест "Кримспецгідрорембуд"
98600, м. Ялта, вул. Васильєва, 16

2497884

Державне підприємство "Головний територіальний науково-дослідний і проектний інститут "КримНДІпроект"
95006, м. Сімферополь, вул. Олександра Невського, 29

22274933

Регіональний центр з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим
95034, м. Сімферополь, вул. Б. Хмельницького, 27

994093

Державне підприємство Кримська гірсько-лісова науково-дослідна станція
98500, м. Алушта, пров. Заводський, 6

467873

Державне підприємство "Керченський морський рибний порт"
98320, м. Керч, вул. Свердлова, 49

472265

Південний науково-дослідний інститут морського рибного господарства та океанографії
71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 45

00153117

"Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 26, оф. 505

16502206

Державне підприємство Науково-дослідний центр "Вертоліт"
98177, м. Феодосія, смт Приморський

00193737

Державне підприємство рудникової геології, промислових геологорозвідувальних робіт і технічного буріння "Укрчорметгеологія"
50031, м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 4

16502790

Державне підприємство України "Міжнародний дитячий центр "Артек"
98645, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Ленінградська, 41

1130621

ПАТ "Міжнародний аеропорт "Сімферополь"
95491, м. Сімферополь, смт Аерофлотське, пл. Аеропорту, 15

13794674

ВАТ "Кримінтурбуд"
98607, м. Ялта, вул. Блюхера, 40

2473754

Державне підприємство "Видавництво "Таврія"
95000, м. Сімферополь, вул. Горького, 5

05905680

Державне підприємство Видавництво і друкарня "Таврида"
95040, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 44

00487172

Державне підприємство навчально-дослідне господарство "Комунар" Кримського державного агротехнічного університету
97501, Сімферопольський район, смт Молодіжне, вул. Кримська, 7

34637076

Державне підприємство "Державний племінний кінний завод "Олімпійський"
98181, м. Феодосія, с. Ближнє, вул. Радянська, 29

33954819

Державне господарське об'єднання "Виробниче аграрне об'єднання "Новий Світ"
98032, м. Судак, смт Новий Світ, вул. Шаляпіна, 1

00415534

Агропромисловий Комбінат "Кримрадгоспвинпром"
95017, м. Сімферополь, вул. Київська, 73

31257658

Державне підприємство Кримський регіональний інноваційний центр технологічного розвитку
95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 2

30459364

Державне підприємство Донузлавська вітрова електростанція
96400, смт Чорноморське, вул. Революції, 95

25131631

Державне науково-виробниче підприємство "Вітроенергосервіс"
95000, м. Сімферополь, вул. Горького, 12

16505624

Виробниче конструкторське технологічне підприємство "Ремтехнологія"
98213, м. Щолкіне

13790848

Державне підприємство "Кримський науково-інженерний центр"
04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17-ж

30909683

Державне підприємство "Кримські генеруючі системи"
95000, м. Сімферополь, вул. Монтажна, 1

24301918

Державне підприємство Міністерства оборони України "Кримське управління військової торгівлі"
95000, м. Сімферополь, вул. Вузлова, 7

08388742

Військовий радгосп "Азовський" Міністерства оборони України
98227, смт Багерове, вул. Леніна, 12

14304092

Військовий радгосп "Південний"
98216, с. Южне, вул. Морська, 7

07659890

Державне підприємство Міністерства оборони України "Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М. І. Пирогова"
96500, м. Саки, вул. Курортна, 2

24308323

Державне підприємство Міністерства оборони України "Кримвійськбуд"
95043, м. Сімферополь, вул. Залізнична, 5

08527451

Державне підприємство "Центральна військова туристська база "Кічкіне" Міністерства оборони України
98655, м. Ялта, смт Лівадія

08334083

Державне підприємство Міністерства оборони України "Центральний військовий санаторій "Ялтинський"
98603, м. Ялта, вул. Свердлова, 32

30639237

Державне підприємство Міністерства оборони України "Укрвійськкурорт"
98542, м. Алушта, смт Партеніт, військове містечко, 115

08413983

Державне підприємство "Євпаторійське"
97402, м. Євпаторія, вул. Перекопська, 15

23437426

Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс "Гірський"
98186, м. Феодосія, смт Коктебель, вул. Леніна, 25

22261149

Державне підприємство "Госпрозрахункова будівельна дільниця "Моноліт"
96500, м. Саки, вул. Індустріальна, 7

02174678

Державне підприємство "Ялтинський державний цирк"
98612, м. Ялта, вул. Московська, 31

02174661

Державне підприємство "Сімферопольський державний цирк ім. Б. Тезікова"
95000, м. Сімферополь, вул. Горького, 3

05535912

Державне підприємство "Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця МОЗ України"
98677, м. Алупка, шосе Свободи, 12

32401840

Державне підприємство "Укрмедкурорт"
95026, м. Сімферополь, вул. Семашка, 8

04636155

Санаторно-курортний комплекс "Мрія" українського об'єднання ЦА "Авіалінії України"
98600, м. Ялта, смт Понизівка

01130615

Кримське державне авіаційне підприємство "Універсал-Авіа"
95024, м. Сімферополь, вул. Аерофлотська, 5

14333981

Державна судноплавна компанія "Керченська паромна переправа"
98307, м. Керч, вул. Целімберна, 16

01996059

Державне підприємство "Санаторій Дніпро" Міністерства доходів і зборів України
98662, м. Ялта, шосе Алупкінське, 13

19004302

Санаторно-курортний комплекс "Дюльбер" управління справами апарату Верховної Ради України
98671, м. Ялта, смт Кореїз, шосе Алупкинське, 19

26171756

Санаторій "Нижня Ореанда" управління справами апарату Верховної Ради України
98658, м. Ялта, смт Ореанда

04725964

Державне підприємство "Кримський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
95000, м. Сімферополь, вул. Ім. Газети "Кримська Правда", 61

32259483

Державне підприємство МВС "Крим-Інформ-Ресурси"
95034, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 7-а

32752906

Дочірнє підприємство державного підприємства МВС України "Ресурси" "Ресурси-КЮІ"
97571, Сімферопольський район, с. Добре, вул. 40 років Перемоги, 6

20668317

Державне підприємство пансіонат "Дружба"
98500, м. Алушта, вул. Чатирдазька, 1

08563903

Державне підприємство будівельного управління ГУ МВС України в Криму
95001, м. Сімферополь, вул. Училищна, 38

22306716

Державне підприємство "Кримський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України"
95000, м. Сімферополь, вул. Набережна, 71

08680299

Державне підприємство "Підприємство Сімферопольської виправної колонії управління Державної Пенітенціарної Служби України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (N 102)
95040, м. Сімферополь, пров. Елеваторний, 4

30909669

Агропромислове підприємство Сімферопольської виправної колонії N 102 в АР Крим управління державного департаменту України з питань виконання покарань
95000, м. Сімферополь, пров. Елеваторний, 4

08680307

Державне підприємство "Підприємство Керченської виправної колонії управління Державної Пенітенціарної Служби України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (N 126)
98330, м. Керч, шосе Індустріальне, 17

00131400

Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Крименерго"
01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57

04792883

Державне підприємство "Айвазовське"
98542, м. Алушта, смт Партеніт

36014175

Державне підприємство "Науково-експертний центр НАЕР"
98100, м. Феодосія, вул. Земська, 2

00992243

Державне підприємство "Судацьке лісомисливське господарство"
98000, м. Судак, вул. Алуштинська, 33

20669030

Державне підприємство "Алуштинське лісове господарство"
98500, м. Алушта, пров. Заводський, 6

00992349

Державне підприємство "Євпаторійське лісове господарство"
97402, м. Євпаторія, пров. Лісовий, 14

00992326

Державне підприємство "Джанкойське лісомисливське господарство"
96100, м. Джанкой, вул. Кримська, 82

00992313

Державне підприємство "Білогірське лісове господарство"
97600, м. Білогірськ, вул. Нижньогірська, 49

00992361

Державне підприємство "Роздольненське лісомисливське господарство"
96200, Роздольненський район, смт Роздольне, вул. Рябіки, 38

00992332

Державне підприємство "Куйбишевське лісове господарство"
98470, Бахчисарайський район, смт Куйбишеве, вул. Роднікова, 51

00992303

Державне підприємство "Бахчисарайське лісове господарство"
98400, м. Бахчисарай, вул. Промислова, 4

00992272

Державне підприємство "Сімферопольське лісомисливське господарство"
95053, м. Сімферополь, вул. Гурзуфська, 16-а

20660678

Державне підприємство "Мисливське господарство "Бахчисарайське"
98400, м. Бахчисарай, вул. Гайдара, 1

00993917

Державне підприємство "Мисливське господарство "Холодна гора"
97600, м. Білогірськ, вул. Нижньогірська, 115

00992289

Державне підприємство "Старокримське лісомисливське господарство"
97345, м. Старий Крим, вул. Рози Люксембург, 41

24407290

Служба автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим
95022, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 184/1

05761732

Сакський державний хімічний завод
96500, м. Саки, вул. Заводська, 1

01035271

Державне підприємство "Експлуатаційно-технічне управління "Воденергоремналадка"
01001, м. Київ, вул. Володимирська, 49-а

32316127

Державне підприємство "Науково-виробниче підприємство "Керчмолюск"
04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-а

33385610

Державне підприємство "Служба капітана Керченського морського рибного порту"
98320, м. Керч, вул. Свердлова, 49

30686198

Державне підприємство "Земельні ресурси міста Ялта"
98600, м. Ялта, вул. Руданського, 7

33009948

Державне підприємство "Пансіонат "Горний"
98522, м. Алушта, с. Рибаче, вул. Новоселів, 3

00689208

Державне підприємство "Кримський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
95038, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 114

04867687

Державне підприємство "Кримське управління геодезії, картографії та геоінформаційних систем"
95053, м. Сімферополь, вул. Суходільна, 169/105-а

30121435

Державне підприємство "Кримський регіональний центр державного земельного кадастру"
95000, м. Сімферополь, вул. Київська, 77

20670777

Державне підприємство "Санаторій "Форос"
98690, м. Ялта, смт Форос

32322874

Державне підприємство "Санаторій "Алуштинський"
98500, м. Алушта, вул. Октябрська, 16

32450385

Державне підприємство "Санаторій Гурзуфський"
98640, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Ленінградська, 10

03505605

Державне підприємство "Санаторій "Зорі України"
98682, м. Ялта, смт Сімеїз

19004029

Державне підприємство "Санаторій "Південний"
98690, м. Ялта, смт Форос

32150667

Державне дочірнє підприємство "Державний департамент по забезпеченню та контролю за використанням матеріально-технічних ресурсів південно-східних регіонів України"
95000, м. Сімферополь, вул. Дибенка, 64

13793462

Підсобне господарство "Ялтинське" Управління справами Апарату Верховної Ради України
97536, Сімферопольський район, с. Укромне, вул. Путилінська, 18

32679507

Державне підприємство "Санаторно-курортний лікувальний центр "Феміда"
97412, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 28

24861126

Державне підприємство "Армянськліфт"
96012, м. Армянськ, мікрорайон Генерала Корявка, 16, кв. 284

25145314

Державне підприємство "Євпаторіяліфт"
97420, м. Євпаторія, проїзд Красноярський, 8

35060990

Державне підприємство "Ялталіфт"
98612, м. Ялта, вул. Рясна, 7

19450993

Державне підприємство "Алушталіфт"
98500, м. Алушта, вул. Октябрська, 30

03336108

Державне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління "Кримліфт"
95053, м. Сімферополь, вул. Лодигіна, 54

25134658

Державне підприємство "Сімферопольліфт"
95010, м. Сімферополь, вул. Ковильна, 78

00334824

Державне підприємство "Дослідне господарство "Степове" Національного інституту винограду і вина "Магарач"
96118, Джанкойський район, с. Дмитрівка, вул. Центральна, 10

00494500

Державне підприємство "Дослідне господарство "Кримська роза" Інституту сільського господарства Криму Національної академії аграрних наук України
97633, Білогірський район, с. Кримська Роза, вул. Павліченко, 4

38051664

Державне підприємство "Дослідне господарство "Кримський Сад" Кримської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України"
97517, Сімферопольський район, с. Маленьке

37349377

Державне підприємство "Дослідне господарство "Клепінінська експериментальна база" Інституту сільського господарства Криму Національної академії аграрних наук України"
97010, Красногвардійський район, с. Клепиніне, масив Жовтневий, 24

34621642

Державне підприємство "Дослідне господарство "Цигай" Кримського Інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України"
96531, Сакський район, с. Сизівка, вул. Тітова, 46

34842975

Державне підприємство "Дослідне господарство Інституту сільського господарства Криму Національної академії аграрних наук України"
97536, Сімферопольський район, с. Укромне, вул. Путилівська, 28

31332064

Державне підприємство "Агрофірма "Магарач" Національного інституту винограду і вина "Магарач"
98433, Бахчисарайський район, с. Віліне, вул. Чапаєва, 9

32363287

Державне підприємство "Дослідне господарство "Клепініно" Інституту сільського господарства Криму Національної академії аграрних наук України"
97010, Красногвардійський район, с. Клепиніне, масив Октябрський, 12

30686127

Державне підприємство "Торговий дім "Нікітський Сад" Нікітського ботанічного саду Національного наукового центру
98648, м. Ялта, смт Нікіта

32120339

Державне підприємство "Торговий дім "Лаванда" Інституту сільського господарства Криму Національної академії аграрних наук України"
95453, м. Сімферополь, вул. Київська, 150

25131542

Кримське виробниче підприємство по мікрозрошуванню та водопостачанню
95022, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 198

20713618

Державне підприємство "Дослідне господарство "Джанкойський інтродукційно-карантинний розсадник" Нікітського ботанічного саду Національного наукового центру"
96121, Джанкойський район, с. Медведівка

05505325

Науково-виробничий центр м'ясного птахівництва
97503, Сімферопольський район, с. Мирне, вул. Білова, 3

04641434

Державне підприємство "Дослідне господарство "Крим" Інституту сільського господарства Криму Національної академії аграрних наук України"
97140, Нижньогірський район, с. Желябовка, вул. Ювілейна, 15

04688105

Державне підприємство "Дослідне господарство "Приморське" Нікітського ботанічного саду Національного наукового центру"
98542, м. Алушта, смт Партеніт

00854067

Державне підприємство "Дослідне господарство "Чорноморське" Інституту сільського господарства Криму Національної академії аграрних наук України"
96531, Сакський район, с. Сизівка, вул. Тітова, 46

03534328

Державне підприємство "Будинок творчості вчених "Кацівелі" Національної академії наук України"
98688, м. Ялта, смт Кацівелі, вул. Шулейкіна, 13

32470521

Державне підприємство Кримський науково-технічний центр енергозбереження та нетрадиційних джерел енергії Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України
98000, м. Судак, пров. Сірчаний, 5

25146165

Державне підприємство "Склопластик"
98176, м. Феодосія, смт Приморський, вул. Десантників, 1

07587058

Державне підприємство "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод"
97416, м. Євпаторія, Авіаремзавод

23656884

Державне підприємство "Контора матеріально-технічного постачання "Кримбуд"
95017, м. Сімферополь, вул. Фрунзе, 41

00411849

Краснопартизанський виноробний завод
90032, Красногвардійський район, с. Красний Партизан, вул. Первомайська, 1

33655492

Державне підприємство "Державне сільськогосподарське підприємство "Сонячне"
97544, Сімферопольський район, с. Скворцове, вул. Калініна, 74

36112080

Державне підприємство "Сакський виноробний завод"
96562, Сакський район, с. Володимирівка, вул. Заводська, 5

05446858

Державне підприємство "Первомайський виноробний завод"
97520, Сімферопольський район, с. Первомайське, вул. Д'яченка, 5

32177715

Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство "Плодовод"
97517, Сімферопольський район, смт Гвардійське, вул. Березовського, 1

22995868

Військовий радгосп "Гурзуфський"
97630, Білогірський район, смт Зуя, вул. Новосадова, 22

00411832

Державне підприємство "Ленінський виноробний завод"
98200, смт Леніне, вул. Азовська, 9

01271706

Державне підприємство "Білогірський виноробний завод"
97610, Білогірський район, с. Зибини, вул. Кірова, 11

231878

Публічне акціонерне товариство "Джанкойський машинобудівний завод"
01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9

463071

Відкрите акціонерне товариство "Керчрибпром"
98320, м. Керч, вул. Свердлова, 49

4825950

Товариство з обмеженою відповідальністю "Іститут "Шельф"
95013, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 45

5521076

Приватне акціонерне товариство "Пансіонат "Космос"
97493, м. Євпаторія, вул. Алея дружби, 29

5762329

Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Титан"
96012, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, 8

24690156

Товариство з обмеженою відповідальністю "Комплект-строй"
95034, м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 34-а

25128758

Публічне акціонерне товариство "Фотон"
95000, м. Сімферополь, вул. Данилова, 43

30691941

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований загін підводно-технічних робіт"
95024, м. Сімферополь, вул. 60 лєт Октября, 17/65, кв. 67

31059536

Приватне акціонерне товариство "Східно-кримська енергетична компанія"
95000, м. Сімферополь, вул. Київська, 74/6

32271228

Закрите акціонерне товариство "Туристично-оздоровчий комплекс "Польот"
95015, м. Сімферополь, вул. Об'їзна, 10-а

32417960

Публічне акціонерне товариство "Кримтеплоелектроцентраль"
95493, м. Сімферополь, вул. Монтажна, 1

32499713

Приватне акціонерне товариство "Туристичний центр "Аян-дере"
95001, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 24

33385741

Закрите акціонерне товариство "Джемієт"
98677, м. Алупка, вул. Першого травня, 2

486712

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Тімірязєво"
96183, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Леніна, 10

852571

Публічне акціонерне товариство "Племзавод "Кримський"
96533, Сакський район, с. Кримське, пл. Центральна ім. М. П. Ушакова, 1

854204

Публічне акціонерне товариство "Племінний завод "Славне"
96230, Роздольненський район, с. Славне, вул. Леніна, 14

14310129

Відкрите акціонерне товариство "Завод "Альбатрос"
98330, м. Керч, Індустріальне шосе, 6

20688530

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримська нафтова компанія"
95000, м. Сімферополь, вул. Кірова/Леніна, 29/1

20732739

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримтехаснафта"
95007, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 47

191508

Відкрите акціонерне товариство "Камиш-Бурунський залізорудний комбінат"
98313, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 12

4368470

Відкрите акціонерне товариство "Красноперекопське"
96043, Красноперекопський район, с. Орлівське, вул. Першотравнева, 13

4851048

Публічне акціонерне товариство "Сізакор"
95001, м. Сімферополь, вул. Крилова, 155

31382309

Відкрите акціонерне товариство "Нива"
98187, м. Феодосія, смт Щебетовка, вул. Жовтнева, 18

33108511

Відкрите акціонерне товариство "Примор'я"
97120, Нижньогірський р-н, с. Ізобільне, вул. Романенко, 8

31331757

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне підприємство "Технойод"
96500, м. Саки, вул. Заводська, 86

14309008

Відкрите акціонерне товариство "Феодосійська суднобудівна компанія "Море"
03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 47

14309586

Публічне акціонерне товариство "Завод "Фіолент"
95017, м. Сімферополь, вул. Київська, 34/2

 

Цілісний майновий комплекс теплового господарства, що переданий в оренду
98542, м. Алушта, смт Партеніт

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства "Медичний реабілітаційний центр "Жемчужина", що переданий в оренду
98662, смт Гаспра, Алупкінське шосе, 5

 

Цілісний майновий комплекс державного об'єднання "Агропромисловий комбінат "Кримрадгоспвинпром", що переданий в оренду
95017, м. Сімферополь, вул. Київська, 73

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Наука", що переданий в оренду
98431, Бахчисарайський район, с. Піщане, вул. Набережна, 11

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства "Багеровський виноробний завод", що переданий в оренду
98227, смт Багерове, вул. Одеська, 30

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства Міністерства оборони України "Центральний військовий санаторій "Ялтинський", що переданий в оренду
98603, м. Ялта, вул. Свердлова, 32

 

Цілісний майновий комплекс цеху коньячних вин - структурного підрозділу державного підприємства "Кримвинпром", що переданий в оренду
97520, Сімферопольський район, с. Первомайське, вул. Д'яченко, 5

 

Цілісний майновий комплекс колишнього Сімферопольського експериментального виробництва, що переданий в оренду
95017, м. Сімферополь, вул. Грибоєдова, 7

 

Цілісний майновий комплекс бази відпочинку - структурного підрозділу радгосп-заводу "Алушта", що переданий в оренду
98532, с. Нижня Кутузовка, вул. Леніна, 55

 

Цілісний майновий комплекс автозаправної станції N 47 - структурного підрозділу ВАТ "Нафто-юг", що переданий в оренду
99012, м. Севастополь, вул. Горпищенко, 148

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства Міністерства оборони України "Центральна військова туристична база "Кічкіне", що переданий в оренду
98660, смт Гаспра

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства "Інкерманський завод марочних вин", що переданий в оренду
99703, м. Севастополь, вул. Маліновського, 20

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства "СПКІ "Південрибпроект", що переданий в оренду
99011, м. Севастополь, вул. Батумська, 34

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства радгосп-заводу "Качинський", що переданий в оренду
97140, с. Андріївка, вул. Центральна, 22

 

Цілісний майновий комплекс радгоспу "Радуга", що переданий в оренду
97557, Сімферопольський район, с. Лікарственне, вул. Центральна, 1-а

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства радгосп-заводу "Завєтноє", що переданий в оренду
97550, Сімферопольський район, с. Новоселівка, вул. Комсомольська

 

Цілісний майновий комплекс радгоспу-заводу "Феодосійський", що переданий в оренду
97502, с. Сонячне, вул. Таврична, 4

 

Цілісний майновий комплекс відокремленого підрозділу державного підприємства радгосп-завод "Передгір'я", що переданий в оренду
97600, Білогірський район, м. Білогірськ, вул. Об'їзне шосе, 3

 

Цілісний майновий комплекс станції розливу сірчистого ангідриду - структурного підрозділу державного підприємства "Радгосп-завод ім. 1 Мая", що переданий в оренду
98020, Красноперекопський район, с. Почетне, вул. Приозерна, 4

 

Цілісний майновий комплекс радгоспу-заводу "Коктебель", що переданий в оренду
98187, смт Щебетовка

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства радгосп-заводу "Бурлюк", що переданий в оренду
98413, Бахчисарайський район, с. Каштани, вул. Виноградна, 3

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства радгосп-заводу "Ім. 1 мая", що переданий в оренду
98413, Первомайський район, с. Первомайське, вул. Богдана Хмельницького, 61-а

Всього - 222

м. СЕВАСТОПОЛЬ

00951988

Дочірнє підприємство ДАК "Хліб України" Севастопольський комбінат хлібопродуктів
99009, м. Севастополь, вул. Делегатська, 4

14307802

Державне підприємство "Випробувальний центр "Омега"
99053, м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 29

14308457

Державне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Чорноморець"
99011, м. Севастополь, вул. Велика Морська, 1

05431414

Державне підприємство "Севастопольський виноробний завод"
99009, м. Севастополь, вул. Портова, 8

24301396

28 гарнізонний будинок офіцерів Військово-Морських Сил України
99059, м. Севастополь, бухта Омега

00412872

Державне підприємство "Радгосп-завод імені Поліни Осипенко"
99814, м. Севастополь, с. Осипенко, вул. Сухій, 1

00412984

Державне підприємство "Садовод"
99802, м. Севастополь, с. Верхньосадове

1125548

Державне підприємство "Севастопольський морський торговельний порт"
99011, м. Севастополь, пл. Нахімова, 3

25139756

Державне підприємство "Сервіс"
04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-а

05422674

Дочірнє підприємство "Севастопольський Упрдор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
99029, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 22

992266

Державне підприємство "Севастопольське досвідне лісомисливське господарство"
99043, м. Севастополь, вул. Новікова, 60-а

20709663

Державне підприємство "Севастопольський морський рибний порт"
04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-а

20680793

Державне підприємство "Служба капітана Севастопольського морського рибного порту"
04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-а

16514043

Центральний науково-дослідний інститут економіки
04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82-а

19011294

Державне підприємство Севастопольський центр південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії - Севастопольський науковий техніко-технологічний інститут
99011, м. Севастополь, вул. Гоголя, 31

22990316

Державне підприємство Севастопольський ремонтний радіотехнічний завод "Контакт"
99008, м. Севастополь, вул. Адм. Владимирського, 34

22994107

Державне підприємство Міністерства оборони України "Центральна військова туристська база "Севастополь"
99002, м. Севастополь, вул. Симонок, 62

33965642

Державне підприємство "Пансіонат "Ізумруд"
99805, м. Севастополь, с. Орлине, Пансіонат, N 13

24964620

Державне підприємство Міністерства оборони України "102 підприємство електричних мереж"
99007, м. Севастополь, вул. 4-а Бастіонна, 32

24964642

Державне підприємство Міністерства оборони України "Севастопольський автомобільний ремонтний завод"
99029, м. Севастополь, вул. Шабаліна, 2

14308871

Державне підприємство "Випробувальний центр "Аріф"
99053, м. Севастополь, шосе Фіолентовське, 1

24031887

Державне підприємство "Південне управління 2112"
99014, м. Севастополь, вул. Рибаків, 5

22270823

Державне підприємство "Севастопольський державний літній цирк"
99008, м. Севастополь, вул. Пожарова, 23

02569661

Державне підприємство "Севастопольський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
99008, м. Севастополь, вул. 4-а Бастіонна, 32

32322984

Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "Кримлісозахист"
99055, м. Севастополь, вул. Лісгоспна, 2

20730686

Державне підприємство "Агропромбуд" корпорації "Украгропромбуд"
99009, м. Севастополь, вул. Охотська, 8

26187042

Служба автомобільних доріг у м. Севастополі
99029, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 22

30526158

Державне підприємство "Севастопольське управління океанічного риболовства"
99014, м. Севастополь, вул. Правди, 10

31583919

Державне підприємство "Укррибфлот"
99014, м. Севастополь, вул. Правди, 10, оф. 218

30628555

Севастопольський регіональний центр державного земельного кадастру
99001, м. Севастополь, вул. Демидова, 13, кв. 519

05704303

Державне підприємство "Севастопольський геодезичний центр"
99011, м. Севастополь, вул. Очаківців, 50

00494522

Кримська помологічна станція Нікітського ботанічного саду УААН - Національного наукового центру
99049, м. Севастополь, с. Вавилово, 1

16500199

Державне підприємство "Науково-технологічний центр використання природних ресурсів шельфу" Національної академії наук України
99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 28

19008174

Науковий центр з проблем моделювання в екології та рекреаційної географії НАН України
99011, м. Севастополь, вул. Капітанська, 2

03534375

Державне підприємство "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро морського гідрофізичного Інституту Національної академії наук України"
99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 28

30703270

Океанологічний центр Національної академії наук України
99011, м. Севастополь, вул. Капітанська, 2

22287798

Науково-виробничий центр "Екосі-Гідрофізика" Морського гідрофізичного Інституту Національної академії наук України
99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 28

00290452

Дослідне виробництво Інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАНУ
99011, м. Севастополь, просп. Нахімова, 2

22285486

Державне науково-виробниче підприємство "Мгі-Флот"
99011, м. Севастополь, вул. Капітанська, 2

07705790

Державне підприємство "Севастопольське авіаційне підприємство"
99057, м. Севастополь, вул. Льотчиків, 2

14312631

Державне підприємство "Спеціальна виробничо-технічна база "Полум'я"
99011, м. Севастополь, вул. Терещенка, 11

16330509

Закрите акціонерне товариство "Югрибстрой"
99014, м. Севастополь, шосе Комишеве, 14

14308813

Відкрите акціонерне товариство "Севастопольський маяк"
99053, м. Севастополь, шосе Фіолентовське, 1

30526100

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аквацентр - Кацивели"
99011, м. Севастополь, вул. В. Кучера, 7, кв. 9

31934738

Товариство з обмеженою відповідальністю "Морські технології"
99011, м. Севастополь, вул. Костомарівська, 1/46

34049940

Товариство з обмеженою відповідальністю "Медекоцентр"
99011, м. Севастополь, Ленінський район, вул. Леніна, 28

 

Цілісний майновий комплекс бувшого головного судноремонтного заводу "Південьсудоремонт", що переданий в оренду
99014, м. Севастополь, вул. Правди, 24

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства Міністерства оборони України "Дитячий оздоровчий табір "Омега", що переданий в оренду
99058, м. Севастополь, Бухта Омега, 15

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства "Севастопольський загін науко-дослідних суден", що переданий в оренду
33509, м. Севастополь, вул. Героїв Севастополя, 6-б

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства Міністерства оборони України "Балаклавський судноремонтний завод "Металіст", що переданий в оренду
99000, м. Севастополь, вул. Калича, 2

 

Цілісний майновий комплекс державного підприємства "Агрофірма "Золота балка", що переданий в оренду
99043, м. Севастополь, вул. Новікова, 56

Всього - 51

____________

Опрос