Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно стабилизации платежного баланса)

Проект закона Украины от 22.12.2014 № 1563
Дата рассмотрения: 27.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 p., N 44 - 48, ст. 552) такі зміни:

1) у частині третій статті 48 слова "або спеціальне" замінити словами ", спеціальне або додатковий імпортний збір";

2) частину першу статті 270 після слів "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" доповнити словами ", окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору";

3) пункт 4 частини другої статті 271 після слова "компенсаційне" доповнити словами ", додатковий імпортний збір";

4) у статті 275:

доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:

"4) додатковий імпортний збір.";

частину другу виключити;

абзац перший частини третьої після слова "встановлюється" доповнити словами "відповідно до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну";

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом, відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру, з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів.";

5) у статті 282:

в абзаці другому пункту 19 частини першої слово "ввізне" виключити;

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу.".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;

6) пункти 1 і 2 частини першої статті 283 після слів "ввізним митом" доповнити словами ", додатковим імпортним збором";

7) у частині першій статті 288 слова "Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито" замінити словами "Особливі види мита".

8) у підпункті 4 пункту 4 розділу XXI "Прикінцевих та перехідних положень" дату "до 1 січня 2015 року" замінити на дату "до 1 січня 2018 року".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

____________

Опрос