Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных гарантиях защиты прав заемщиков

Проект закона Украины от 22.12.2014 № 1559
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про додаткові гарантії захисту прав позичальників

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів позичальників, які внаслідок негативних процесів в економіці України мають складнощі зі сплатою кредитів, незалежно від валюти кредитування.

Стаття 1. Відступлення права вимоги за кредитним договором

З моменту набуття чинності цим законом банкам та іншим фінансовим установам, а також іншим особам, які мають право вимоги до позичальників (надалі - Кредитор або Кредитори), забороняється відступати право вимоги за кредитними договорами іншим особам (у будь-який спосіб, як-то за договором відступлення права вимоги, продажу/міни права вимоги, договору факторингу) без попередньої пропозиції виконання грошового зобов'язання Позичальником та його поручителем/поручителями за ціною відступлення права вимоги.

Кредитор, який має намір відступати право вимоги за плату, зобов'язаний письмово повідомити Позичальника та його поручителя/поручителів про намір відступити права вимоги, вказавши ціну і інші умови, на яких він їх відступає та рахунок, на який мають бути зараховані кошти.

Якщо Позичальник та/або його поручитель відмовилися від переважного права на виконання грошового зобов'язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги та не здійснили зарахування коштів на вказаний Кредитором рахунок протягом 30 (тридцяти) днів від дня отримання ним повідомлення, Кредитор має право відступити право вимоги іншій особі. Умови та ціна договору про відступлення права вимоги новому кредитору не можуть відрізнятись від тих, що були запропоновані Позичальнику та поручителю/поручителям.

Позичальник та його поручитель/поручителі вважаються повідомленими з моменту особистого отримання або з моменту отримання цінного листа Кредитора з описом вкладення та з повідомленням про вручення.

Якщо бажання придбати право вимоги виявили кілька осіб, то перевагу має Позичальник. Якщо Позичальник відмовився від придбання права вимоги, а бажання придбати право вимоги виявили кілька поручителів, то Кредитор має право вибору набувача.

У разі відступлення права вимоги за плату з порушенням переважного права Позичальника та його поручителя/поручителів на виконання грошового зобов'язання перед Кредитором за ціною відступлення права вимоги, останні можуть пред'явити до суду позов про переведення на них прав та обов'язків нового Кредитора. Одночасно Позичальник або поручитель зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити набувач.

У разі здійснення відступлення кредиторами прав вимоги за кредитними договорами до моменту набуття чинності цим законом іншим особам, Позичальник має право отримати (викупити) зобов'язання у такого нового кредитора, за ціною, що є не більшою ніж була сплачена самим новим кредитором при її купівлі. Кредитор також має право на компенсацію витрат, пов'язаних із продажем позичальнику зобов'язання, яка сплачується позичальником, у розмірі не більше 10 % від ціни відступлення права вимоги за зобов'язанням позичальника.

Стаття 2. Обмеження щодо звернення стягнення на предмет застави

При неможливості виконувати зобов'язання за Кредитним договором Позичальник має право звернутись письмово до Кредитора із заявою про передачу предмета застави/іпотеки Кредитору.

Кредитор зобов'язаний не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання такої заяви укласти з Позичальником договір про задоволення вимог в порядку, встановленому Законами України "Про іпотеку" та/або "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", за яким передається у власність Кредитора предмет застави/іпотеки.

В випадку відмови кредитора від підписання договору про задоволення вимог позичальник має право видати на ім'я кредитора нотаріально посвідчену безвідкличну довіреність строком дії не менше ніж 3 роки з повноваженнями щодо подальшого розпорядження заставленим майном та передати її особисто або направити її цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу Кредитора.

З моменту укладення договору про задоволення вимог або передачі (направлення) безвідкличної довіреності Кредитором, зобов'язання, яке забезпечувалося заставою/іпотекою, припиняється повністю, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора. У разі забезпечення зобов'язання декількома предметами та/або договорами застави/іпотеки, таке зобов'язання припиняється тільки у разі передачі у власність Кредитору всього заставленого майна за всіма договорами застави/іпотеки.

У випадку, якщо звернення стягнення або відчуження предмета застави (іпотеки), в тому числі добровільно, відбулись до набрання чинності цього закону, то залишок заборгованості по такому кредитному договору вважається списаним (погашеним) з дати набрання чинності цим законом.

Судові справи та відкрити виконавчі провадження підлягають закриттю з посиланням на цей Закон. Розпочаті процедури торгів підлягають припиненню, з посиланням на цей Закон.

Заява Позичальника про передачу предмета застави/іпотеки Кредитору направляється цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення на адресу Кредитора, вказану в кредитному договорі або на офіційному сайті фінансової установи, або вручається особисто.

Заборгованість, що становить різницю між розміром зобов'язань Позичальника за кредитним договором та сумою, отриманою Кредитором, внаслідок передачі предмета застави/іпотеки Кредитору або примусового стягнення вважається погашеною та підлягає списанню.

Кредитор в свою чергу зобов'язаний протягом 30 днів з моменту отримання цього повідомлення та згоди на передачу предмету іпотеки (застави) зробити необхідні підготовчі дії для такої передачі.

Датою припинення зобов'язання за Кредитним договором буде вважатися дата укладання договору про задоволення вимог між Позичальником та Кредитором або дата передачі (направлення) безвідкличної довіреності.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону поширюється на кредитні договори фізичних осіб громадян України, укладені до набрання цим Законом чинності.

3. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

5. Кабінету Міністрів України в місячний термін:

- підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

- розробити та привести у відповідність із цим Законом відповідні нормативно-правові акти;

- забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

6. Національному банку України у тижневий термін з моменту набрання чинності цього Закону:

7. Державній виконавчій службі України:

- припинити провадження по справам Позичальників, які брали валютні кредити, та повернути справи без виконання.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос