Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления закупок энергосервиса

Проект закона Украины от 22.12.2014 № 1532
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості здійснення закупівель енергосервісу

Цей Закон встановлює особливості здійснення закупівель енергосервісу.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) щорічні скорочення витрат замовника - щорічні скорочення витрат замовника (у грошовому вираженні) на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг, в результаті здійснення енергосервісу, що вказується учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, ціновій пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Таке скорочення розраховується учасником процедури закупівлі як добуток щорічного скорочення споживання замовником енергосервісу паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг відносно базового рівня за договором енергосервісу та відповідних цін (тарифів) на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг на дату оголошення про проведення процедури закупівлі;

2) щорічні платежі учаснику процедури закупівлі - щорічні платежі вказані учасником процедури закупівлі в пропозиції конкурсних торгів, ціновій пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, які замовник повинен сплачувати учаснику за договором енергосервісу.

2. У цьому Законі терміни "паливно-енергетичні ресурси", "базовий рівень за енергосервісним договором", "енергосервіс", "договір енергосервісу" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про енергозбереження", термін "комунальні послуги" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги". Інші терміни, не визначені в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про здійснення державних закупівель".

Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

1. Закупівля енергосервісу здійснюється за процедурами закупівлі в порядку, визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. Цей Закон застосовується до всіх замовників енергосервісу за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), дорівнює або перевищує 1 (один) мільйон гривень.

Вартість предмета закупівлі енергосервісу, встановлена в абзаці першому цієї частини, переглядається кожні 24 місяці з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.

Стаття 3. Здійснення закупівель енергосервісу

1. В документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій, під час проведення переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі замовник зазначає:

1) базовий рівень за договором енергосервісу;

2) повну інформацію про об'єкт, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу, та обладнання, що використовується на об'єкті для постачання та (або) споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг (в тому числі документацію: технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, технічні та якісні характеристики, копії договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг), необхідну учаснику для підготовки пропозиції конкурсних торгів, цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі;

2. Замовник не зазначає в документації конкурсних торгів інформацію вказану в пунктах 3, 4, 5, 6 та 8 частини другої статті 22 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

3. Замовник зобов'язаний надавати безперешкодний доступ усім учасникам процедури закупівель до об'єктів, щодо яких здійснюється закупівля енергосервісу, з наданням необхідної інформації для проведення енергетичного обстеження, зокрема, щодо технічних характеристик об'єктів, обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг, інформації щодо дотримання визначених законодавством режимів та умов використання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг (включаючи повітряно-тепловий режим, штучне освітлення, інші характеристики, що відповідають вимогам у сфері організації праці, утримання будинків, будівель, споруд).

Стаття 4. Оцінка пропозицій

При проведенні процедури закупівлі енергосервісу для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник замість такого критерію оцінки, як ціна договору, оцінює і зіставляє такий критерій, як показник ефективності договору енергосервісу.

Показник ефективності договору енергосервісу (чиста приведена вартість) розраховується як сумарне за двадцятирічний період (з дати оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу) значення різниці між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними платежами учаснику процедури закупівлі дисконтоване на розмір облікової ставки Національного Банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу.

Замовник обирає пропозицію за найбільшим показником ефективності договору енергосервісу.

Стаття 5. Особливості визнання замовником енергосервісу торгів такими, що не відбулися

1. Окрім як з підстав наведених у статті 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель", замовник енергосервісу також має право визнати торги такими, що не відбулися в разі якщо здійснення закупівлі енергосервісу стало неможливим унаслідок непереборної сили.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни у Закон України "Про здійснення державних закупівель" України (Відомості Верховної Ради України, 2014, N 241, ст. 883):

пункт другий частини четвертої статті 2 доповнити абзацом такого змісту:

"енергосервіс".

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос