Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об урегулировании правоотношений между потребителями финансовых услуг и банками и финансовыми учреждениями в связи с резким поднятием курса иностранной валюты относительно гривни

Проект закона Украины от 29.12.2014 № 1531-1
Дата рассмотрения: 29.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про врегулювання правовідносин між споживачами фінансових послуг та банками та фінансовими установами у зв'язку з різким підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів фізичних осіб, що мають зобов'язання за договорами споживчого кредиту в іноземній валюті, укладеними з банками України, інтереси яких було порушено у зв'язку з різким підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні.

Стаття 1. Кредити, зобов'язання за якими підлягають реструктуризації

Реструктуризації підлягають зобов'язання за кредитом в іноземній валюті, що відповідає сукупності таких ознак:

кредит було отримано споживачем у розумінні Закону України "Про захист прав споживачів" (далі - позичальник);

кредит було отримано на придбання житлової нерухомості або майнових прав на житлову нерухомість для власного проживання, яке є єдиним житлом фізичної особи та/або його сім'ї, та забезпечений цією нерухомістю або цими майновими правами. Під єдиним житлом слід розуміти - жиле приміщення, в якому позичальник та/або члени його сім'ї зареєстрували своє постійне місце проживання, і не мають більше у власності приміщень придатних для проживання;

загальна сума несплачених зобов'язань за кредитом не перевищує 2 млн. гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на 01.01.2015 р.;

Реструктуризації підлягає лише один кредит позичальника, отриманий в банківській системі, за умови виконання ознак, встановлених частиною першою цієї статті.

Стаття 2. Порядок реструктуризації зобов'язань за кредитом

Позичальник протягом 12 місяців з дня набрання чинності цим законом має право звернутися до банку із заявою про проведення реструктуризації зобов'язань за кредитом, визначеним у частині першій статті 1 цього Закону (далі - кредит).

Банк у строк до одного місяця з дня отримання письмової заяви позичальника зобов'язаний провести реструктуризацію зобов'язань за кредитом. Реструктуризація зобов'язань за кредитом проводиться шляхом внесення змін до договору, які передбачають:

1) перерахування несплачених зобов'язань за кредитом в гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату укладення договору банківського кредиту між банком чи фінансовою установою з одного боку та позичальником з іншого боку. При цьому різниця між офіційним курсом іноземних валют до гривні на момент укладення договору банківського кредиту між банком чи фінансовою установою та позичальником та офіційним курсом іноземних валют станом на 01.01.2015 р. в тілі кредиту розподіляється наступним чином:

- 50 відсотків різниці між офіційними курсами валют підлягає безумовному списанню банком;

- 50 відсотків різниці погашається державою, при цьому процентна ставка не стягується, оплачується лише тіло кредиту;

Плата за користування кредитом після здійснення перерахування та проведення реструктуризації встановлюється до кінця дії договору у розмірі фіксованої процентної ставки, яка діяла за кредитом на момент укладення договору банківського вкладу.

2) Після здійснення реструктуризації та перерахування зобов'язань позичальника за кредитом всі подальші платежі переводяться в гривню, а позичальник здійснює виплати за несплаченою на момент реструктуризації частиною грошових зобов'язань за кредитом за офіційним курсом іноземних валют, встановлених на момент укладення первісного договору споживчого кредиту.

3) Невід'ємною частиною договору зі змінами має бути графік платежів за кредитом, в якому визначається розмір щомісячного платежу на період дії кредитного договору. Розмір щомісячного платежу за реструктуризованими зобов'язаннями не може перевищувати розміру місячного платежу за таким кредитом до його реструктуризації, перерахованим в гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим станом на 01.01.2015;

Днем проведення реструктуризації вважається день, коли було укладено зміни до договору кредиту, передбачені частиною другою цієї статті.

Банку забороняється вимагати від позичальника сплати будь-яких платежів, зборів, комісій, тощо на свою користь за проведення та оформлення реструктуризації зобов'язань за кредитом.

Плата за посвідчення внесення змін до іпотечного договору та здійснення інших нотаріальних дій, необхідних для внесення змін до договору кредиту, сукупно не може перевищувати 30 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, чинної на момент здійснення відповідних нотаріальних. Всі необхідні дії пов'язані із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, у зв'язку з проведенням реструктуризації, здійснюються безоплатно.

Стаття 3. Умови забезпечення проведення реструктуризації

З дати набрання чинності цим Законом, строком на 12 місяців, з метою проведення реструктуризації зобов'язань за кредитами вводиться мораторій (заборона) на примусове відчуження нерухомого майна позичальника. Після дати реструктуризації заборгованості за кредитом забороняється нарахування неустойки за кредитом, розмір якої перевищує облікову ставку Національного банку України.

Неустойка за кредитом, розрахована за період з 01.01.2015 року до дати проведення реструктуризації, підлягає прощенню банком.

Стаття 4. Звернення стягнення на предмет іпотеки

Кредитор-іпотекодержатель зобов'язаний на вимогу позичальника-іпотекодавця прийняти в рахунок виконання зобов'язань за кредитом право власності на предмет іпотеки, яким є житло. Передачі кредитору підлягає право власності на предмет іпотеки в цілому, незалежно від кількості об'єктів.

Передача банку-іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки у порядку, передбаченому цією статтею, є підставою для припинення зобов'язань за кредитом. Сума зобов'язань, що не погашена внаслідок недостатності вартості предмета іпотеки для повного задоволення вимог банку-іпотекодержателя, підлягає прощенню.

Банк-іпотекодержатель зобов'язаний укласти з позичальником договір про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до Закону України "Про іпотеку" у строк до 1 місяця з дати отримання письмової заяви.

Нотаріус зобов'язаний посвідчити договір про задоволення вимог іпотекодержателя та здійснити інші нотаріальні дії, пов'язані з його укладенням, розмір плати за що не повинен перевищувати 30 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, чинної на момент здійснення відповідних нотаріальних послуг.

Всі необхідні дії пов'язані із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, у зв'язку з укладанням та реєстрацією договору про задоволення вимог іпотекодержателя, здійснюються безоплатно.

Стаття 5. Забезпечення прав учасників АТО та членів їх сімей

Всі банківські та фінансові установи, що здійснюють діяльність на території України, з моменту набрання чинності даним Законом, зобов'язані, за умови виконання вимоги, встановленої частиною першою статті 2 цього Закону, здійснити заходи щодо внесення змін до кредитних договорів, незалежно від валюти кредиту, які передбачають скасування плати за користування кредитом, нарахованими та несплаченими відсотками, нарахованою та несплаченою неустойкою та комісіями, для наступних категорій осіб:

- особи, що перебували на військовій службі, та добровольці, які загинули у зоні проведення Антитерористичної операції (зоні АТО);

- особи, що визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими у зоні АТО;

- дружини (цивільні дружини) / чоловіки (цивільні чоловіки) осіб, що загинули або визнані безвісно відсутніми, або оголошені померлими, у зоні АТО;

- особи, що перебували та перебувають на військовій службі, у військових частинах, що беруть участь у зоні АТО, а також добровольці, незалежно від того, чи були вони поранені, або контужені;

- особи, що отримали будь-яке поранення або контузію, у зоні АТО, незалежно від ступеня тяжкості.

- всі медичні працівники, що здійснювали допомогу військовослужбовцям та добровольцям у зоні проведення АТО, незалежно від того, чи були вони поранені, або контужені;

- всі матері - одиначки та багатодітні матері, що залишились без годувальника, або якщо годувальник (чоловік або цивільний чоловік) втратив здатність працювати внаслідок перебування на військовій службі, чи будучи добровольцем, у зоні АТО.

- інваліди та всі тяжко-хворі особи, що отримали інвалідність або тяжку хворобу внаслідок перебування на військовій службі, чи будучи добровольцем, у зоні АТО.

При цьому здійснення реструктуризації для категорій осіб, встановлених частиною першою цієї статті, здійснюється відповідно до порядку встановленому ч. 2 ст. 2 цього Закону з врахуванням особливостей, передбачених частиною першою цієї статті.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Пункт 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" доповнити словами "окрім сум операцій, що здійснюються банками України, для проведення заміни валюти виконання зобов'язань за договорами споживчого кредиту відповідно до Закону України "Про врегулювання правовідносин між споживачами фінансових послуг та банками та фінансовими установами у зв'язку з різким підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні".

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дати набрання чинності цим Законом:

розробити та привести у відповідність із цим Законом відповідні нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

4. Національному банку України протягом одного місяця з дати набрання чинності цим Законом привести у відповідність із цим Законом власні нормативно-правові акти;

5. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України розробити підзаконний нормативно-правовий акт, який би регулював погашення 50 відсотків різниці між офіційним курсом іноземних валют до гривні на момент укладення договору банківського кредиту між банком чи фінансовою установою та позичальником та офіційним курсом іноземних валют станом на 01.01.2015 р. відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 2 цього Закону;

6. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Голос України, 2014, 06, 07.06.2014 N 109) з дати набрання чинності цим Законом.

7. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос