Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" (относительно допуска к международным автомобильным перевозкам грузов на основании положений и регламентов Европейского Союза)

Проект закона Украины от 22.12.2014 № 1527
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо допуску до міжнародних автомобільних перевезень вантажів на основі положень та регламентів Європейського Союзу)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 22, ст. 10, N 586-VI від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10 - 11, ст. 137, N 2608-VI від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст. 69, N 2753-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст. 128, N 3565-VI від 05.07.2011, ВВР, 2012, N 5, ст. 34, N 4621-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст. 11, N 4715-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 8, ст. 79, N 4950-VI від 07.06.2012, ВВР, 2013, N 18, ст. 169, N 5000-VI від 21.06.2012, ВВР, 2013, N 19 - 20, ст. 188, N 5081-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 30, ст. 340, N 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 37, ст. 490, N 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст. 682, N 5502-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, N 8, ст. 88, N 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20 - 21, ст. 712 N 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст. 885 N 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, N 28, ст. 935), такі зміни:

1. У статті 6:

1.1 частину сьому після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"ведення державного електронного реєстру автомобільних перевізників, допущених до міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вісімнадцятий частини сьомої вважати відповідно абзацами дванадцятим - дев'ятнадцятим;

1.2 у абзаці другому частини одинадцять після слів "на виконання перевезень" доповнити словами ", ліцензій на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом або допуску до здійснення міжнародного перевезення вантажів (згідно з державним електронним реєстром автомобільних перевізників);".

2. У статті 53:

2.1 частину другу викласти в такій редакції:

"До міжнародних перевезень вантажів допускаються перевізники резиденти України, які відповідають критеріям щодо доброї репутації, стабільного фінансового стану, професійної компетентності, наявності хоча б одного транспортного засобу, що належить на праві власності, або іншій законній підставі, і відповідає міжнародним технічним стандартам, службового приміщення для зберігання бізнес документації та включені до державного електронного реєстру автомобільних перевізників (крім тих, що мають ліцензію на міжнародні перевезення небезпечних вантажів).";

2.2 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Порядок допуску до здійснення міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом та Порядок ведення державного електронного реєстру автомобільних перевізників затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного транспорту.";

У зв'язку з цим частини три - вісім вважати відповідно частинами чотири - дев'ять.

3. У абзаці шостому частини другої статті 58 після слів "автомобільним транспортом" доповнити словами "або допуску до здійснення міжнародного перевезення вантажів (згідно з державним електронним реєстром автомобільних перевізників);".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців:

- прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос