Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции в сфере государственного пробирного контроля

Проект закона Украины от 18.12.2014 № 1511
Дата рассмотрения: 18.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у сфері державного пробірного контролю

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) у статті 189-1:

а) у назві слова "видобутку, виробництва, використання та реалізації" замінити словами "видобутку, виробництва та реалізації";

б) частину другу викласти у такій редакції:

"Роздрібна або оптова торгівля на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.";

2) у статті 221 слова та цифри "частиною першою статті 189-1" замінити цифрами "189-1";

3) статтю 244-1 виключити;

4) абзац 10 пункту 1 частини 1 статті 255 після цифр "164-7," доповнити словами та цифрами "частина друга статті 189-1".

2. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34 із наступними змінами):

1) у статті 1:

а) абзац другий пункту 9 виключити;

б) пункти 22 - 24 викласти в такій редакції:

"22) державне пробірне клеймо - знак установленого єдиного зразка, що засвідчує цінність виробів із дорогоцінних металів."

23) клеймування - пробірно-технологічна операція нанесення відбитку державного пробірного клейма на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів. Клеймування здійснюється казенними підприємствами пробірного контролю. Не підлягають обов'язковому клеймуванню напівфабрикати і зливки з дорогоцінних металів; вироби з дорогоцінних металів, які мають історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі і монети; дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї, предметах побуту, релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і сухозлітка срібна; прилади, лабораторний посуд та інші вироби, що виготовляються з дорогоцінних металів і призначені для наукових, виробничих, медичних та інших цілей;";

24) іменник - знак для товарів і послуг, що пройшов державну реєстрацію та засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів.

Суб'єкти господарювання, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, можуть мати іменник (іменники), відбиток якого проставляється виготовлювачем або за його дорученням казенним підприємством пробірного контролю на виготовлених суб'єктом господарювання виробах.

Відбитки іменників обліковуються казенними підприємствами пробірного контролю у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.";

в) пункт 26 виключити;

г) пункт 27 викласти в такій редакції:

"27) пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - перевірка відповідності виробів вимогам чинних нормативних документів (технічних регламентів, стандартів, технічних умов, положень, правил тощо) у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві (сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, наявності на виробах відбитка (відбитків) державного пробірного клейма, міжнародного або іноземного клейма погодженого зразка, іменника та їхньої відповідності встановленим вимогам і правилам, а також відповідності вставки (вставок) із дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння найменуванню та ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику;";

2) абзац третій частини першої статті 3 виключити;

3) в абзаці другому частини четвертої статті 4, абзаці другому частини першої статті 5 та частині другій статті 9 слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "забезпечує формування державної фінансової політики";

4) у частині третій статті 6 слова "Державним комітетом України по геології і використанню надр" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

5) друге речення частини першої статті 12 виключити;

6) у статті 13:

у частині другій слова "в органах, які здійснюють державний пробірний контроль" замінити словами "на казенних підприємствах пробірного контролю";

у частині третій слова "пробірним клеймом" замінити словами "державним пробірним клеймом";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Митне оформлення алмазів за кодами згідно з УКТЗЕД 7102.10, 7102.21 і 7102.31, що ввозяться на митну територію України (крім митного режиму транзиту), здійснюється митницями центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, на підставі сертифіката Кімберлійського процесу, верифікованого Державним гемологічним центром України, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Митне оформлення алмазів за кодами згідно з УКТЗЕД 7102.10, 7102.21 і 7102.31, що вивозяться за межі митної території України, здійснюється митницями центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, на підставі сертифіката Кімберлійського процесу, оформленого Державним гемологічним центром України, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.";

7) у статті 15:

а) у назві статті слова "Державний контроль" замінити словами "Пробірний контроль";

б) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали провадиться казенними підприємствами пробірного контролю, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.";

в) у частині другій:

в абзаці першому слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, та державні установи" замінити словами "Казенні підприємства";

в абзаці другому слова ", якщо зазначені суб'єкти не мають атестованої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань технічного регулювання, або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, в установленому порядку лабораторії" виключити;

в абзаці третьому слова "та документа про сплату ввізного мита" виключити;

г) частину третю виключити;

д) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Державний гемологічний центр України належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, і діє на підставі затвердженого ним Положення.";

8) у статті 16:

а) у назві статті та абзаці другому слово "видобутку," виключити;

б) абзаци третій і сьомий виключити;

в) доповнити новими абзацами такого змісту:

"формує та поповнює Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;

забезпечує розроблення технічної документації на державні пробірні клейма, затверджує опис та форму державного пробірного клейма, здійснює контроль за виготовленням, використанням та списанням зазначених клейм;

забезпечує підготовку та (або) підвищення кваліфікації фахівців з питань пробірного контролю;

здійснює інші функції у межах повноважень, визначених законодавством України.";

9) статтю 161 виключити;

10) у статті 17 слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

11) у статті 18:

а) в абзаці першому частини першої слово "Державний" виключити;

б) у частині другій:

в абзаці третьому слово "державний" виключити;

абзац п'ятий виключити;

12) статті 19 і 20 виключити.

13) у статті 22:

а) частину другу виключити;

б) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Суб'єкти господарювання, що виготовляють та/або ввозять в Україну ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, клеймування яких здійснюють в установленому порядку казенні підприємства пробірного контролю, несуть солідарну відповідальність з казенними підприємствами пробірного контролю за шкоду, заподіяну особам невідповідністю зазначених виробів національним стандартам.";

в) абзаци четвертий та п'ятий частини четвертої виключити;

в) у частині п'ятій:

в абзаці першому слова "пробірного контролю, або його заступники" замінити словами "контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, його заступники, інші уповноважені керівником посадові особи цього органу, керівник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у справах захисту прав споживачів та його заступники" та виключити слова "за формою, яка встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

абзац третій виключити.

3. У статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) пункт 27 частини третьої виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос