Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах по восстановлению утраченного страхового стажа работникам Александрийского буроугольного комплекса (относительно урегулирования вопроса отсрочки налогового долга по налоговым обязательствам по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование)

Проект закона Украины от 18.12.2014 № 1508
Дата рассмотрения: 18.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про деякі питання щодо відновлення втраченого страхового стажу працівникам Олександрійського буровугільного комплексу (щодо врегулювання питання відстрочення податкового боргу по податкових зобов'язаннях зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування)

Цей Закон відновлює втрачений страховий пенсійний стаж працівникам Олександрійського буровугільного комплексу, шляхом відстрочення податкового боргу по сплаті збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, забезпечує працівникам вугільної галузі права на пенсійне страхування, які були порушені під час дії договорів передачі в оренду цілісних майнових комплексів Державної холдингової компанії "Олександріявугілля" (далі - ДХК "Олександріявугілля") приватними структурами та при відсутності державного контролю за станом виконання інвестиційних зобов'язань.

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Закон визначає комплекс заходів, спрямованих на усунення порушень соціальних прав працівників підприємств вугільної галузі, які відбулися в процесі здійснення діяльності приватними структурами ТОВ "Індустріально-виробнича об'єднана компанія "Експлерент" (м. Дніпропетровськ) і ЗАТ "Енерговугілля" (м. Донецьк) (далі - Орендарі) на орендованому майні та трудових ресурсах структурних підрозділах ДХК "Олександріявугілля", збанкрутування Орендарів та повернення орендованого майна до сфери управління Мінвуглепрому шляхом передачі майна на баланс державного підприємства "Трест" Олександріярозрізбуд", без реорганізації орендарів та встановлення правонаступництва за їх зобов'язаннями перед працівниками буровугільних підприємств.

Закон встановлює механізм поновлення страхового стажу та надає можливість працівникам Олександрійського буровугільного комплексу відновити втрачений страховий стаж і забезпечити здійснення записів у трудові книжки за період дії договорів передачі в оренду державного майна.

На умовах, визначених цим Законом, підлягають реструктуризації, відстрочення податкового боргу суми простроченої заборгованості із сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що виникли у Орендарів в процесі здійснення діяльності на орендованому майні та трудових ресурсах структурних підрозділів ДХК "Олександріявугілля" (далі - заборгованість).

Стаття 2. Порядок врегулювання питання відстрочення заборгованості Орендарів та відновлення страхового стажу працівників за період дії договорів передачі в оренду структурних підрозділів ДХК "Олександріявугілля"

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі спільно з Фондом державного майна України та регіональними органами державної виконавчої влади протягом 30 діб з дня набрання чинності цим Законом формують та затверджують акт (далі - Акт) про кількісний склад структурних підрозділів ДХК "Олександріявугілля", які були надані державою в оренду Орендарям та кількісний склад працівників структурних підрозділів ДХК "Олександріявугілля", трудові книжки яких було передано Орендарям, згідно запису у трудових книжках, за період дії договорів передачі в оренду державного майна.

Акт про кількісний склад структурних підрозділів та працівників ДХК "Олександріявугілля", які були надані державою в оренду Орендарям на період дії договорів передачі в оренду державного майна направляється до Пенсійного фонду України.

2. Пенсійний фонд України на підставі Акта, протягом 30 діб з дня набрання чинності цим Законом визначає суму заборгованості по сплаті збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що виникла у Орендарів в процесі здійснення діяльності на орендованому майні і трудових ресурсах структурних підрозділів ДХК "Олександріявугілля", та погоджує з Центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, Фондом державного майна України, регіональними органами державної виконавчої влади кількісний склад структурних підприємств та працівників ДХК "Олександріявугілля", які були надані державою в оренду Орендарям, за період дії договорів передачі в оренду державного майна.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі спільно з Фондом державного майна України та обласною державною адміністрацією готує інформацію у формі довідки (далі Довідка) про перспективи розвитку і наявність намірів та пропозицій інвестування коштів у відновлення видобутку та переробки бурого вугілля на базі Олександрійського буровугільного комплексу та узгоджене протокольне рішення (далі Рішення-Зобов'язання) щодо включення, при з'явленні потенційного інвестора, до інвестиційного договору умови обов'язкового зобов'язання промислового інвестора, покупця або орендаря активів Олександрійського буровугільного комплексу (далі Інвестор) про сплату податкового боргу перед Пенсійним фондом України який утворився в процесі здійснення діяльності Орендарями на орендованому майні та трудових ресурсах структурних підрозділах ДХК "Олександріявугілля", на період дії договорів передачі в оренду державного майна та укладання інвестором угоди з Пенсійним фондом України про реструктуризацію податкових зобов'язань Орендарів зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, сплати боргу частинами, на термін прийнятний для всіх сторін угоди.

Довідка та Рішення-Зобов'язання направляються до Пенсійного фонду України.

4. На підставі Акта, Довідки та Рішення-Зобов'язання Пенсійний Фонд України протягом 30 днів приймає рішення:

1) про врегулювання питання відстрочення податкового боргу по податкових зобов'язаннях зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування шляхом відстрочення податкового боргу збанкрутілих Орендарів, на період пошуку інвестора, на підставі Рішення-Зобов'язання;

2) про зарахування страхового стажу працівникам структурних підрозділів ДХК "Олександріявугілля", за рахунок погашення боргу зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Інвестором, на підставі Акта та Рішення-Зобов'язання. Зарахування страхового стажу відображається в даних обліку платежів у Пенсійному фонді та обліковується в системі персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено страхові внески.

5. Пенсійний фонд України надсилає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, Фонду державного майна України, регіональним органам державної виконавчої влади рішення про відстрочення податкового боргу по податкових зобов'язаннях зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, суму заборгованості та кількість працівників структурних підрозділів ДХК "Олександріявугілля", трудові книжки яких було передано на період дії договорів оренди Орендарям, згідно запису у трудових книжках та яким відновлено страховий стаж і за який період.

6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі на підставі цього Закону, рішення Пенсійного фонду України визначає підприємство - правонаступник (далі - Підприємство Правонаступник), яке здійснює функції Орендарів в частині оформлення трудових книжок, внесення необхідних записів у трудові книжки працівників визначених Актом та рішенням Пенсійного фонду України.

7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі протягом 10 календарних днів після визначення Підприємства Правонаступника приймає Положення про порядок оформлення страхового стажу, внесення записів у трудові книжки працівників, визначених Актом, за період дії договорів передачі в оренду державного майна структурних підрозділів ДХК "Олександріявугілля", прийому-передачі трудових книжок.

8. Пенсійний фонд України інформує Міністерство фінансів України про рішення по відстроченню податкового боргу по податкових зобов'язаннях зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, суму заборгованості та кількість працівників структурних підрозділів ДХК "Олександріявугілля", яким відновлено страховий стаж і за який період, відповідно до пункту 4 статті 2 цього Закону.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) Доповнити Розділ XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 49-50 (12.12.2003), ст. 376; Відомості Верховної Ради України, 2003, N 51 (19.12.2003), ст. 376) пунктом 14-4 такого змісту:

"14-4. Установити, що період, зарахування пенсійного (страхового) стажу, визначеного у статті 2 Закону України "Про деякі питання щодо відновлення втрачених страхового стажу працівникам Олександрійського буровугільного комплексу (щодо врегулювання питання відстрочення податкового боргу по податкових зобов'язаннях зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування)" обліковується в системі персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.".

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Гройсман

Опрос