Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно обеспечения защиты религиозных и других прав граждан)

Проект закона Украины от 18.12.2014 № 1506
Дата рассмотрения: 18.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо забезпечення захисту релігійних та інших прав громадян)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 63:

в абзаці першому пункту 63.5 слова "шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків" виключити;

у пункті 63.6:

абзац перший після слова "номерами" доповнити словами "за виключенням осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Облік осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться у базі даних державної податкової служби (поза Державним реєстром) за алфавітним списком платників податків, в якому вказується прізвище, ім'я, по батькові та місце постійного проживання або за алфавітним списком платників податків, в якому вказується прізвище, ім'я, по-батькові, серія та номер діючого паспорту. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків. Порядок внесення відмітки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

2. У статті 70:

у пункті 70.1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"До Державного реєстру не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби".

у зв'язку цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим;

абзац третій викласти в такій редакції:

"Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться у базі даних державної податкової служби (поза Державним реєстром) за алфавітним списком платників податків, в якому вказується прізвище, ім'я, по батькові та місце постійного проживання або за алфавітним списком платників податків, в якому вказується прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта без реєстраційного номера облікової картки платника податків";

у пункті 70.5:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Фізична особа - платник податків, яка через релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім'ям, по батькові та місцем постійного проживання або за прізвищем, ім'ям, по батькові, серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт";

у абзацах третьому, четвертому та п'ятому після слів "свої релігійні" доповнити словами "або інші"

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Гройсман

Опрос