Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении (относительно обеспечения конституционных гарантий предоставления гражданам безоплатной медицинской помощи)

Проект закона Украины от 16.12.2014 № 1483
Дата рассмотрения: 03.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я (щодо забезпечення конституційних гарантій надання громадянам безоплатної медичної допомоги)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2012 р., N 14, ст. 86) такі зміни:

1. У статті 3 "Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я":

поняття "медична допомога" викласти у редакції:

"медична допомога - це діяльність професійно підготовлених медичних працівників, які мають право на її здійснення відповідно до законодавства, що передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію пацієнтів у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами;".

включити додаткові поняття і терміни у такій редакції:

"якість медичної допомоги - рівень надання медичної допомоги для фізичних осіб та населення, який включає в себе своєчасність, безпеку, ефективність, результативність, справедливість та орієнтованість на пацієнта;

гарантований державою рівень надання медичної допомоги - весь необхідний обсяг екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, паліативної допомоги, медичної реабілітації та інших заходів, що безкоштовно надається пацієнтам у державних та комунальних закладах охорони здоров'я;

доступність медичної допомоги - можливість пацієнтів отримувати у повному обсязі безоплатно необхідну медичну допомогу, відповідно до медичних показань і протипоказань, дозволеними до застосування в Україні методами діагностики та лікування (відповідні протоколи, стандарти), включаючи лікарські засоби, кров та її компоненти і препарати, медичну апаратуру, лабораторні та інші дослідження з використанням наявної матеріально-технічної бази.".

2. Пункт "в" частини першої статті 7 викласти у такій редакції:

"в) надання усім громадянам гарантованого державою рівня медичної допомоги у обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Рівень цієї допомоги повинен відповідати повному обсягу необхідної медичної допомоги, відповідно до медичних показань і протипоказань, дозволеним до застосування в Україні методам діагностики та лікування, включаючи лікарські засоби, кров та її компоненти і препарати, медичну апаратуру, лабораторні дослідження з використанням наявної матеріально-технічної бази.".

3. Частину 2 статті 18 доповнити реченнями такого змісту:

"Держава стимулює діяльність органів місцевого самоврядування, які реалізують місцеві програми надання безоплатної медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування за рахунок коштів місцевого бюджету. Розмір фінансової підтримки таких програм з Державного бюджету України щорічно визначається Кабінетом Міністрів України та повинен бути не меншим від розміру фактично виділених з місцевого бюджету коштів. Підставою для отримання такої фінансової підтримки є угода органу місцевого самоврядування з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я.".

4. Частину 2 статті 25 викласти у такій редакції:

"З цією метою на основі науково обгрунтованих медичних, фізіологічних та санітарно-гігієнічних вимог встановлюються єдині мінімальні норми заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальної допомоги та інших доходів населення, організується натуральне, в тому числі безплатне, забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктами харчування, одягом, ліками та іншими предметами першої необхідності, здійснюється комплекс заходів щодо задоволення життєвих потреб біженців, безпритульних та інших осіб, які не мають певного місця проживання, безплатно надаються медична допомога і соціальне обслуговування особам, які перебувають у важкому матеріальному становищі, загрозливому для їх життя і здоров'я, стимулюється та фінансово підтримується діяльність органів місцевого самоврядування, які реалізують місцеві програми надання безоплатної медичної допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос