Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении (относительно обеспечения конституционных гарантий предоставления гражданам безоплатной медицинской помощи)

Проект закона Украины от 16.12.2014 № 1483
Дата рассмотрения: 16.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я (щодо забезпечення конституційних гарантій надання громадянам безоплатної медичної допомоги)

З метою забезпечення конституційних гарантій надання громадянам безоплатної медичної допомоги та встановлення механізму реалізації таких гарантій.

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 3 "Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров'я"

термін "медична допомога" викласти у редакції:

медична допомога - це діяльність із застосуванням спеціальних знань та засобів професійно підготовлених медичних працівників, які мають право на її здійснення відповідно до законодавства, що передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на лікування та оздоровлення пацієнтів у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами;

доповнити визначеннями у такій редакції:

якість медичної допомоги - рівень надання медичної допомоги, що відповідає затвердженим стандартам у сфері охорони здоров'я стосовно збереження та відновлення здоров"я громадян.

гарантований державою рівень надання медичної допомоги - весь необхідний обсяг екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, паліативної допомоги, медичної реабілітації та інших заходів, що безкоштовно надається пацієнтам у державних та комунальних закладах охорони здоров'я;

доступність медичної допомоги - можливість пацієнтів отримувати у повному обсязі безоплатно необхідну медичну допомогу, відповідно до медичних показань і протипоказань, дозволеними до застосування в Україні методами діагностики та лікування (відповідні протоколи, стандарти), включаючи лікарські засоби, кров та її компоненти і препарати, апаратуру, лабораторні та інші дослідження з використанням наявної матеріально-технічної бази.

2. Пункт в) статті 7 викласти у такій редакції:

"Надання всім громадянам гарантованої державою медичної допомоги у обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Рівень цієї допомоги повинен відповідати повному обсягу необхідної медичної допомоги, відповідно до медичних показань і протипоказань, дозволеними до застосування в Україні методами діагностики та лікування (відповідні протоколи, стандарти), включаючи лікарські засоби, кров та її компоненти і препарати, апаратуру, лабораторні та інші дослідження з використанням наявної матеріально-технічної бази".

2. Частину 2 статті 18 доповнити:

"Співфінансування з державного та місцевого бюджетів надання безоплатної медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування здійснюється на паритетних умовах та на підставі місцевих фінансово забезпечених програм, які є додатком до угоди органів місцевого самоврядування з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я".

3. Частину 3 статті 25 вважати частиною 4.

3. Частину 3 статті 25 викласти у такій редакції:

"Безоплатна медична допомога всім іншим категоріям громадян відповідно до пункту в) статті 7 даного закону надається на підставі угоди про паритетне співфінансування витрат на надання стаціонарної медичної, допомоги у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

Така угода укладається між органом місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я".

5. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

6. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос