Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О личном крестьянском хозяйстве" (относительно урегулирования вопроса членства)

Проект закона Украины от 15.12.2014 № 1464
Дата рассмотрения: 15.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про особисте селянське господарство" (щодо врегулювання питання членства)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 232) такі зміни:

1. Доповнити Закон статтею 3-1 такого змісту:

"Стаття 3-1. Членство в особистих селянських господарствах

Особа набуває членство в особистому селянському господарстві з дня прийняття відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства чи з дня укладення договору оренди земельної ділянки для таких цілей в порядку, встановленому законом.

Членами особистого селянського господарства можуть бути також члени сім'ї та родичі, що спільно проживають з особою, якій передано земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. У разі набуття такими особами членства в особистому селянському господарстві, вони подають до сільської, селищної або міської ради за місцем розташування земельної ділянки заяви, що містять повідомлення про їхній вступ до особистого селянського господарства із зазначенням дня вступу. Такі заяви мають бути подані протягом 30 днів з дня вступу особи до господарства. Членство зазначеними особами набувається з дня вступу до господарства.

Не можуть бути членами особистого селянського господарства особи віком до 16 років.

Особи, які припинили своє членство в особистому селянському господарстві, подають до сільської, селищної або міської ради за місцем розташування земельної ділянки заяви, що містять повідомлення про їхній вихід з особистого селянського господарства із зазначенням дня виходу. Такі заяви мають бути подані протягом 30 днів з дня виходу особи з господарства.

Члени, яким передано земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у власність, і які бажають припинити своє членство в господарстві, до виходу з особистого селянського господарства повинні передати своє право власності на земельну ділянку в порядку, встановленому законом, одній або декільком особам з членів особистого селянського господарства, які бажають продовжити його ведення, шляхом укладення угоди про перехід права власності на земельну ділянку.

Члени, яким передано земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в оренду, і які бажають припинити своє членство в господарстві, до виходу з особистого селянського господарства повинні подати відповідному органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (орендодавцю) заяву про розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку, у якій міститься пропозиція укласти такий договір із іншим членом господарства, який бажає продовжити ведення особистого селянського господарства. У разі отримання такої заяви орендодавець зобов'язаний розірвати договір оренди земельної ділянки та укласти такий договір у порядку, встановленому законом, з іншим членом особистого селянського господарства, вказаним у заяві. У такому випадку особа виходить з особистого селянського господарства після розірвання договору оренди земельної ділянки.

Членство в особистих селянських господарствах припиняється з дня виходу з особистого селянського господарства та з дня припинення ведення особистого селянського господарства у випадках, визначених статтею 11 цього Закону".

2. У статті 4:

1) абзац перший після слів "Особисті селянські господарства" доповнити словами "та їхні члени";

2) абзац другий після слів "Облік особистих селянських господарств" доповнити словами "та їхніх членів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Гройсман

Опрос