Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обязательного информирования об учредителях и владельцах средств массовой информации)

Проект закона Украины от 12.12.2014 № 1461
Дата рассмотрения: 12.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язкового інформування про засновників та власників засобів масової інформації)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. частину першу статті 46 Закону України "Про телебачення та радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст. 43) викласти в такій редакції:

"1. Телерадіоорганізація зобов'язана повідомляти свої вихідні дані:

1) найменування, позивні, логотип або емблему;

2) відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) та осіб, які володіють істотною участю у юридичній особі: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті. Дана інформація повідомляється під час ефіру через кожні шість годин не менше ніж 5 хвилин.".

2. Пункт другий частини першої статті 32 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1) викласти в такій редакції:

"2) інформація про засновника (співзасновників), власника (співвласників) та осіб, які володіють істотною участю видання (для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);".

3. Частину першу статті 13 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155; 2011 р., N 28, ст. 252) доповнити абзацом десятим в такій редакції:

"нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо обов'язковості інформування під час ефіру про свого засновника (співзасновників), власника (співвласників) та осіб, які володіють істотною участю у юридичній особі",

у зв'язку з чим абзаци десятий та одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим та дванадцятим.

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос