Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сокращения перечня государственных наград, расширения объема прав награжденных лиц, установления ограничений в награждении государственными наградами определенных субъектов)

Проект закона Украины от 12.12.2014 № 1451
Дата рассмотрения: 12.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скорочення переліку державних нагород, розширення обсягу прав нагороджених осіб, встановлення обмежень у нагородженні державними нагородами певних суб'єктів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. У Законі України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 21 (26.05.2000), ст. 162):

1) абзац шостий частини першої статті 3 виключити;

2) абзаці сьомий, восьмий частини першої статті 3 вважати абзацами шостим, сьомим відповідно;

3) статтю 5 доповнити частинами п'ятою, шостою такого змісту:

"Державні службовці не можуть бути нагороджені державними нагородами, що відзначають таких державних службовців за належне та (або) сумлінне виконання ними своїх службових обов'язків.

Забороняється провадити нагородження державними нагородами з нагоди державних свят, ювілеїв, річниць, пам'ятних дат, особистих подій особи, що нагороджується";

4) статтю 10 виключити;

5) у назві статті 15 слова "на пільги" виключити;

6) статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту:

"Особи, нагороджені державними нагородами, а також особи, щодо яких ухвалено рішення про нагородження державними нагородами, мають право відмовитись від них, письмово повідомивши про це Президента України та (або) орган, що за статутом (положенням) є уповноваженим на безпосереднє проведення нагородження".

2. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 52 (28.12.93), ст. 490):

частину другу статті 34 виключити.

3. У Законі України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 5 (01.02.2002), ст. 29):

частину третю статті 33 виключити.

4. У Законі України "Про Дисциплінарний статут митної служби України" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 42 (21.10.2005), ст. 467):

абзац другий пункту 13 Додатка виключити.

5. У Законі України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 29 (21.07.2006), ст. 245):

1) частину третю статті 9 Додатка виключити;

2) частини четверту, п'яту статті 11 Додатка виключити;

3) у частині шостій статті 18 Додатка слова: "нагороджено державною нагородою або відзнакою Президента України" виключити.

6. У Законі України "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2009, N 9 (27.02.2009), ст. 114):

1) частину четверту статті 10 Додатка виключити;

2) частини четверту, п'яту статті 12 виключити;

3) частини шосту, сьому вважати частинами четвертою, п'ятою відповідно.

7. У Законі України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2009, N 29 (17.07.2009), ст. 398):

1) пункт 37 Додатка виключити.

2) підпункт десятий пункту 38 Додатка виключити.

8. У Законі України "Про судоустрій та статус суддів" (Офіційний вісник України, 2010, N 55/1 (30.07.2010), ст. 1900):

частину сьому статті 54 викласти в такій редакції:

"Суддя до виходу у відставку або на пенсію не може бути нагороджений державними нагородами за належне та (або) сумлінне виконання ним свої службових обов'язків, а також відзнаками, грамотами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, пов'язаними із здійсненням ним правосуддя".

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1) Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування;

2) Особи, яким були присвоєні почесні звання, а також державні службовці та прирівнювані до них особи, що були нагороджені державними нагородами за виконання ними своїх службових обов'язків до набрання чинності цим Законом, зберігають за собою ці почесні звання та державні нагороди.

3) Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом забезпечити приведення Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос