Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защищенности инвалидов в Украине

Проект закона Украины от 11.12.2014 № 1400
Дата рассмотрения: 11.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальної захищеності інвалідів в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р. N 37, ст. 453, із наступними змінами):

1) Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Інвалідність як міра втрати людиною можливостей соціальної інтеграції визначається шляхом експертного обстеження в органах державної служби з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації (комісіях з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації).

Положення про державну службу з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів.

Делеговані представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів входять до складу комісій з проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників і посадових осіб органів державної служби з питань медико-соціальної експертизи і реабілітації та з проведення щорічної оцінки виконання ними покладених на них завдань і обов'язків.".

2) Статтю 141 викласти в такій редакції:

"Підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування.

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів набувають право на пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за умови наявності реєстрації у відповідному органі фіскальної служби, яка здійснюється на підставі відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, визначає доцільність надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), позик, сприяє в наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснює облік і контроль за використанням такої допомоги.".

3) статтю 142 викласти в такій редакції:

"Рішення про надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право отримання позик, фінансової допомоги, дотацій приймаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, обласними, Київською державною адміністрацією, виходячи з техніко-економічного та соціального обґрунтування заходів, для здійснення яких використовуватимуться ці кошти.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, приймає рішення щодо:

- доцільності надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів позик, фінансової допомоги, дотацій з урахуванням фінансових можливостей Фонду соціального захисту інвалідів.

- Обласні, Київська міська державна адміністрація, приймають рішення з питань, зазначених у частині першої цієї статті, стосовно підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, що отримали за попередній податковий рік валовий дохід в обсязі, меншому за 8400 мінімальних заробітних плат.

Порядок та умови надання позик, фінансової допомоги, дотацій підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.".

4) Статтю 143 викласти в такій редакції:

"Рішення про скасування права на пільги з оподаткування підприємства, організації громадської організації інвалідів приймається органом державної фіскальної служби у разі:

- отримання заяви від громадської організації інвалідів щодо скасування зазначеного права;

- подання відповідних органів доходів і зборів та інших державних органів про порушення законодавства України підприємством, організацією громадської організації інвалідів;

- ліквідації підприємства, організації громадської організації інвалідів.".

3) Статтю 181 викласти в такій редакції:

"Стаття 181. Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний, а також зареєстрований у спеціалізованому публічному обліку працездатних інвалідів.

Реєстраційні дії щодо внесення даних про інваліда, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати до спеціалізованого публічного обліку здійснюються центром зайнятості за місцем проживання інваліда на підставі поданих ним рекомендацій комісії з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації, а також інших передбачених законодавством документів.

Крім того, Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи для інвалідів і забезпечує їхнє працевлаштування відповідно до рекомендацій комісій з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації та наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його побажань.

Державна служба зайнятості за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надає дотацію роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у спеціалізованому публічному обліку працездатних інвалідів та у державній службі зайнятості, а також проводить професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку цієї категорії інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Спеціалізований публічний облік працездатних інвалідів є відкритим та доступним для роботодавців.".

4) у статті 20:

частину першу викласти в такій редакції:

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, при умові існування в області доступного спеціалізованого публічного обліку працездатних інвалідів з 01.01.2016 р., щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Положення цієї частини поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

у абзаці другому, шостому частини шостої статті 20 слова "(за поданням Національного комітету спорту інвалідів України)" виключити.

Доповнити новою частиною одинадцятою наступного змісту:

Фінансова допомога, надається Фондом соціального захисту інвалідів роботодавцям, громадським організаціям інвалідів, підприємствам і організаціям громадських організацій інвалідів на конкурсних засадах у рамках проведення щорічних конкурсів для реалізації проектів працевлаштування та соціально-професійної реабілітації інвалідів. Конкурси з надання фінансової допомоги Фондом соціального захисту інвалідів для виконання проектів працевлаштування та соціально-професійної реабілітації інвалідів поділяються на:

галузеві (проводяться відповідно до соціально-економічних особливостей галузей і секторів національної економіки та спрямовуються на забезпечення працевлаштування і соціально-трудової реабілітації інвалідів у відповідних галузях і секторах);

територіальні, місцеві (проводяться відповідно до показників і особливостей проживання та існуючих потреб працевлаштування і соціально-трудової реабілітації інвалідів на відповідних територіях).

Порядок проведення конкурсів на надання Фондом соціального захисту інвалідів зазначених видів фінансової допомоги затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

Запланована тематика проведення конкурсів з надання фінансової допомоги для виконання проектів працевлаштування і соціально-трудової реабілітації інвалідів на кожен наступний рік погоджується Фондом соціального захисту інвалідів із всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та оприлюднюється до 15 жовтня року, що передує запланованому, для громадського обговорення та одержання зауважень і пропозицій.

Цільове використання отриманої за результатами проведення відповідного конкурсу фінансової допомоги, позики або їх частин роботодавцями, громадськими організаціями інвалідів, підприємствами і організаціями громадських організацій інвалідів відстежується та контролюється на підставі показників результативності виконання відповідного проекту працевлаштування та соціально-трудової реабілітації інвалідів. Створення робочих місць для інвалідів оцінюється за встановленими показниками результативності, які затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань соціальної політики.

5) частину четверту статті 381 викласти в такій редакції:

"Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда), мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня та в період з 16 травня по 30 вересня - на внутрішніх лініях (маршрутах) залізничного, автомобільного транспорту для задоволення потреб у відновленні здоров'я інвалідів, дітей-інвалідів.".

2. У Законі України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2 - 3, ст. 36, із наступними змінами):

1) у статті 7:

частину першу викласти в такій редакції:

"Медико-соціальна експертиза повнолітніх осіб проводиться комісіями з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації, а дітей - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.";

доповнити новою частиною другою наступного змісту:

"До складу комісій з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації входять лікарі-експерти, лікарі-реабілітологи, соціальні експерти-реабілітологи, представники місцевих органів з питань соціального захисту населення, співробітники соціально-реабілітаційних установ, соціальні експерти, делеговані всеукраїнськими організаціями інвалідів. Порядок проведення медико-соціальної експертизи затверджується Кабінетом Міністрів України".

абзац перший частини восьмої викласти в такій редакції:

"Комісії з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації визначають:";

абзац перший частини дев'ятої викласти в такій редакції:

"Комісії з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації:";

Доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:

"Послуги лікарсько-консультативних комісій з огляду дітей надаються виключно в межах області в якій проживає неповнолітній".

Відповідно частину одинадцяту, дванадцяту, тринадцяту вважати дванадцятою, тринадцятою, чотирнадцятою.

Частину дванадцяту викласти в такій редакції:

"Положення про надання медико-соціальних послуг, в якому зазначаються вичерпний перелік таких послуг, категорії осіб, яким вони надаються (отримувачі), умови і порядок (стандарти) їх надання, затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів".

2) доповнити новою статтею 71 наступного змісту:

"Стаття 71. Участь громадських організацій інвалідів у проведенні медико-соціальної експертизи

Всеукраїнські громадські організації інвалідів:

організовують і забезпечують роботу громадської ради при державній службі з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації, Положення про яку затверджується центральним органом виконавчої влади з питань соціальної політики за погодженням із всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів;

входять до складу комісій з проведення конкурсів на заміщення вакантних посад і щорічної атестації керівників, посадових осіб органів державної служби з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації;

представляють і захищають права та законні інтереси інвалідів при проходженні ними медико-соціальної експертизи та отриманні медико-соціальних послуг;

через делегованих представників беруть участь у роботі органів з питань медико-соціальної експертизи з правом дорадчого голосу;

беруть участь у підготовці та відстеженні виконання індивідуальних програм реабілітації інвалідів;

із залученням відповідних спеціалістів проводять незалежну медико-соціальну експертизу інвалідності та експертизу професійної придатності інвалідів, результати яких підлягають обов'язковому розгляду і врахуванню або аргументованому відхиленню органами державної служби з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації.";

3) у статті 8:

речення перше частини першої викласти в такій редакції:

"Експертиза професійної придатності повнолітніх інвалідів здійснюється комісіями з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації.";

доповнити новими частинами третьою і четвертою наступного змісту:

"До підготовки індивідуальної програми реабілітації інваліда залучаються спеціалісти з різних видів реабілітації відповідно до категорії інвалідності та умов проживання інваліда, соціальні експерти-реабілітологи, експерти-реабілітологи всеукраїнських громадських організацій інвалідів, співробітники соціально-реабілітаційних установ.

Керівники органів державної служби з питань медико-соціальної експерти та реабілітації несуть персональну відповідальність за стан підготовки і виконання індивідуальної програми реабілітації інваліда.";

Відповідно частину третю вважати частиною п'ятою та викласти у редакції:

"Рішення комісій з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, реабілітаційними установами незалежно від типу і форми власності.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім внесених змін до першого речення частини 1 статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", які набирають чинності з 01.01.2016 р.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос