Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения условий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего в зонах наблюдения

Проект закона Украины от 11.12.2014 № 1395
Дата рассмотрения: 11.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення умов соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зонах спостереження

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 12, ст. 81):

1. Абзац 26 частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції:

"соціально-економічна компенсація ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження, - створення та підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури, забезпечення медичним страхуванням дітей, інвалідів та пенсіонерів, забезпечення засобами індивідуального захисту населення, його регулярне навчання правил користування спеціальною соціальною інфраструктурою, уміння користування засобами індивідуального захисту".

2. Частину 3 статті 121 після абзацу третього доповнити абзацами в такій редакції:

"для експлуатуючих організацій ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах є вихідна маса суми ізотопів урану (в кілограмах з точністю до третього десяткового знака), що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, що передане у податковому (звітному) періоді експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок на зберігання до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України.

Для відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-1000 вихідна маса суми ізотопів урану визначається відповідно до даних паспорта контейнера для зберігання такого палива, в якому зазначаються номер контейнера, дата його розміщення (встановлення) в спеціалізованому сховищі та вихідна маса суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, яке знаходиться у контейнері".

У зв'язку із цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.

3. Абзац 2 частини 4 статті 121 викласти в такій редакції:

"для експлуатуючих організацій ядерних установок - у розмірі двох відсотків обсягу реалізації електроенергії, що виробляється атомними електростанціями за звітний період (без урахування податку на додану вартість)".

4. Частину 4 статті 12-1 після абзацу третього доповнити наступними абзацами в такій редакції:

"для експлуатуючих організацій ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах у розмірі 45 гривень за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі

для експлуатуючих організацій ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах на території зони відчуження та державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електрична станція" у розмірі нуль гривень за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі".

У зв'язку із цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.

5. Абзаци статті 122 окрім абзацу першого частини 1 та чотирьох останніх частин статті викласти в новій редакції такого змісту та послідовності:

"один відсоток коштів, отриманих від реалізації електроенергії, що виробляється атомними електростанціями за звітний період (без урахування податку на додану вартість):

обласні бюджети - 25 відсотків;

бюджети районів та міст обласного підпорядкування зон спостереження (за винятком монофункціональних міст - супутників ядерних установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд) - 55 відсотків;

бюджети монофункціональних міст - супутників ядерних установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд - 20 відсотків та кошти збору за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах (за виключенням коштів за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах);

Розподіл коштів збору між спеціальними фондами бюджетів обласних, районних та міських рад міст обласного підпорядкування здійснюється з урахуванням питомої ваги чисельності населення, яке проживає в зонах спостереження цих адміністративно-територіальних одиниць, та пропорційно до обсягу товарної продукції підприємств ліцензіата, розташованого на відповідній території, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Один відсоток коштів, отриманих від реалізації електроенергії, що виробляється атомними електростанціями за звітний період (без урахування податку на додану вартість) - на забезпечення медичним страхуванням дітей, інвалідів та пенсіонерів, що проживають на територіях зон спостереження, і розподіляється між бюджетами районів, міст обласного підпорядкування, монофункціональних міст - супутників ядерних установок пропорційно кількості проживаючих дітей, інвалідів та пенсіонерів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кошти за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах зараховуються до бюджетів монофункціональних міст - супутників ядерних установок, де розташовані ядерні установки за процедурами встановленими цим Законом".

II. Внести зміни до Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 1, ст. 1):

Частину 3 статті 17 доповнити реченням наступного змісту:

"Норми щодо пільгових обсягів споживання електричної енергії населенням, встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для сільського населення, яке постійно проживає у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, збільшуються на 50 відсотків до встановленої норми".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності після його опублікування.

2. Пункти 3 - 5 частини I та частина II цього Закону вводяться в дію з моменту затвердження Державного бюджету України на наступний рік, що слідує за роком прийняття даного Закону.

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос