Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О свободной (специальной) экономической зоне "Умань"

Проект закона Украины от 10.12.2014 № 1369
Дата рассмотрения: 10.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вільну (спеціальну) економічну зону "Умань"

Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування вільної (спеціальної) економічної зони "Умань" (далі - СЕЗ "Умань").

Стаття 1. Створення СЕЗ "Умань"

1. СЕЗ "Умань" створюється і діє на період 20 років в адміністративно-територіальних межах міста Умань Черкаської області.

2. Метою створення СЕЗ "Умань" є залучення інвестицій для розвитку туризму, розвитку рекреаційно-туристичного господарства в місті та створення нових робочих місць у місті Умань.

3. На території СЕЗ "Умань" установлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Умань"

Органами управління СЕЗ "Умань" є:

Уманська міська рада та її виконавчий комітет у межах своїх повноважень;

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань", утворений Уманською міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Умань".

Стаття 4. Повноваження Уманської міської ради та її виконавчого комітету щодо управління СЕЗ "Умань"

1. Уманська міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території СЕЗ "Умань" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. Виконавчий комітет Уманської міської ради здійснює свої повноваження щодо управління СЕЗ "Умань" відповідно до власних (самоврядних) повноважень та делегованих повноважень відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. До сфери повноважень Уманської міської ради та її виконавчого комітету також належать:

внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Умань" у порядку, встановленому законодавством України;

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Умань";

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Умань";

укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території СЕЗ "Умань", та природних ресурсів місцевого значення;

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Умань" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Уманською міською радою;

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Умань";

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань";

організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Умань" іноземних працівників;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань"

1. Органом господарського розвитку СЕЗ "Умань" є юридична особа, утворена Уманською міською радою за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Умань".

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань" затверджується Уманською міською радою.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань" належать:

організація облаштування території СЕЗ "Умань";

організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Умань", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури;

укладення з суб'єктами СЕЗ "Умань" у межах повноважень, наданих Уманською міською радою, договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури СЕЗ "Умань";

видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Умань" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Умань" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Уманської міської ради;

участь у реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Умань", що реалізують на території СЕЗ "Умань" інвестиційні проекти, затверджені виконавчим комітетом Уманської міської ради;

підготовка пропозицій Уманській міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Умань";

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Умань" відповідно до законодавства України;

виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Умань".

Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Умань"

1. Суб'єктами СЕЗ "Умань" є суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території СЕЗ "Умань" і реалізують на цій території затверджені виконавчим комітетом Уманської міської ради інвестиційні проекти направлені на розвиток інфраструктури міста Умань, розвиток рекреаційно-туристичного господарства міста Умань на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань" як суб'єкти СЕЗ "Умань".

2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань" видає суб'єктам СЕЗ "Умань" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених діючим законодавством.

3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Умань" справляється плата, розмір якої встановлюється Уманською міською радою.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Умань", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Умань" у порядку, визначеному виконавчим комітетом Уманської міської ради за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Умань"

1. На території СЕЗ "Умань" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Умань", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Умань" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційного проекту на території СЕЗ "Умань".

3. Створення на території СЕЗ "Умань" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з виконавчим комітетом Уманської міської ради.

4. Затвердження виконавчим комітетом Уманської міської ради інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань" як суб'єкта СЕЗ "Умань", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Уманською міською радою.

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Умань" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Уманської міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту Уманська міська рада може внести пропозиції виконавчому комітету Уманської міської ради про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Умань" у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Умань" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Уманської міської ради щодо умов реалізації затвердженого інвестиційного проекту виконавчий комітет Уманської міської ради може прийняти рішення про скасування наданих ним дозволів, розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань" про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Умань" у встановленому законодавством порядку.

7. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Умань" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Уманської міської ради щодо умов реалізації інвестиційного проекту орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Умань" має право скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Умань" у встановленому законодавством порядку.

8. Рішення про скасування виданих дозволів або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Умань" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Умань"

На території СЕЗ "Умань" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття 10. Порядок ліквідації СЕЗ "Умань"

1. СЕЗ "Умань" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.

2. СЕЗ "Умань" може бути ліквідована законом до зазначеного строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Умань" у разі її ліквідації

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Умань" у разі її ліквідації.

2. Спори між органами управління СЕЗ "Умань", суб'єктами СЕЗ "Умань" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Умань", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос