Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения условий для ведения сельского хозяйства

Проект закона Украины от 10.12.2014 № 1368
Дата рассмотрения: 10.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов для ведення сільського господарства

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину першу статті 211 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) доповнити пунктом "л" такого змісту:

"л) порушення строків виплати орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення або земельною часткою (паєм)".

II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 513 такого змісту:

"Стаття 513. Порушення термінів виплати орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення або земельною часткою (паєм)

Порушення встановлених термінів виплати орендної плати громадянам за користування належними їм на праві власності земельними ділянками сільськогосподарського призначення, земельними частками (паями) або виплата такої орендної плати не в повному обсязі -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) статтю 221 після цифр "512" доповнити цифрами "513".

III. У Кримінальному кодексі України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25 - 26, ст. 131):

статтю 175 викласти в такій редакції:

"Стаття 175. Невиплата заробітної плати, орендної плати за земельну ділянку та земельну частку (пай), стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

1. Безпідставна невиплата заробітної плати, орендної плати за земельну ділянку та земельну частку (пай), стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.".

IV. Частину першу статті 291 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19 - 20, N 21 - 22, ст. 144) викласти у наступній редакції:

"1. Одностороння відмова від договору оренди допускається у випадках передбачених законом.".

IV. До Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46 - 47, ст. 280) внести такі зміни:

1. часину першу статті 21 після слів "користування земельною ділянкою" доповнити словами ", земельною часткою (паєм)";

2. частину другу статті 22 викласти в наступній редакції "Орендна плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, земельні частки (паї) справляється виключно у грошовій формі";

3. частину першу статті 24 доповнити абзацом шостим наступного змісту: "встановлення річної орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення у розмірі не менше ніж 5 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.";

4. частину другу статті 25 доповнити абзацом шостим і сьомим наступного змісту:

"сплачувати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення у розмірі не менше ніж 5 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря;

сплачувати щорічний збір в розмірі 2 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю), що зараховується до бюджету розвитку сільської (селищної) ради за місцезнаходженням таких земельних ділянок.".

5. частину четверту статті 31 викласти у наступній редакції:

"Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається у випадках передбачених законом або цим договором.".

6. у частині першій статті 32 слова "за рішенням суду" виключити.

V. До Закону України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 47, ст. 513) внести такі зміни:

1) статтю 1 доповнити новим абзацом наступного змісту:

"розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція), що підтверджує факт продажу молока та молочної сировини.".

2) доповнити статтею 91 наступного змісту:

"Стаття 91. Порядок закупівлі молока то молочної сировини

Переробне підприємство має здійснювати закупівлю молока лише в особистого селянського господарства, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць чи кобилиць для виробництва молока, молочної сировини без залучення третіх осіб.

Переробне підприємство при закупівля молока та молочної сировини зобов'язане видати продавцеві розрахунковий документ у формі та в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.".

VI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

запровадити починаючи з 01 січня 2014 року механізм по нарахуванню та виплаті зазначених у частині першій статті 16 Закону України "Про молоко та молочні продукти" коштів для підтримки виробників молока, молочної сировини та молочних продуктів. які пред'являють розрахункові документи;

встановити торговельні (постачальницько-збутові) надбавки, на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, дрова, торф'яні брикети, газ скраплений), що відпускаються населенню для побутових потреб, у розмірі не вище 10 відсотків без урахування витрат з їх транспортування;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос