Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно поддержки молодых работников, в том числе привлеченных к работе в селах и поселках)

Проект закона Украины от 10.12.2014 № 1367
Дата рассмотрения: 10.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підтримки молодих працівників, в тому числі тих, які залучені до роботи в селах і селищах)

Верховна Рада України постановляє:

I. 1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради України, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) із змінами і доповненнями у частині першій статті 197 цифри "28" замінити на цифри "35", слово "двох" замінити на слово "трьох".

2. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради, 2013 р., N 24, ст. 243) із змінами і доповненнями:

1) у пункті 10 частини 1 статті 1 слова "у шестимісячний строк" змінити на слова "протягом року";

2) абзац перший частини третьої статті 11 після слів "перевагу одній із статей," доповнити словами "висувати вимоги, що надають перевагу випускникам або студентам певних навчальних закладів,";

3) у пункті 4 частини 1 статті 14 слова "шести місяців" замінити на слово "року";

4) статтю 28 викласти у такій редакції:

"Стаття 28. Державна підтримка молодих працівників, залучених до роботи в селах і селищах

1. З метою залучення до роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах і селищах молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і виду діяльності, що розташовані у таких населених пунктах, протягом трьох місяців з дня початку виконання роботи відповідно до такого договору надається житло на строк його роботи та протягом одного місяця одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та за переліком професій (спеціальностей), затверджених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше п'яти років, житло передається йому у власність.

Молодому працівнику, якому не було надано житло у користування або у власність відповідно до визначених абзацом першим частини першої цієї статті умов, державним банком надається або пільговий кредит для будівництва житла (в разі наявності у молодого працівника земельної ділянки на правах власності у відповідному сільському населеному пункті), або пільговий кредит на купівлю житла у відповідному сільському населеному пункті. Відсоткова ставка такого кредиту не може перевищувати трьох відсотків річних. Порядок надання таких пільгових кредитів (в тому числі максимальний розмір кредиту, строки, на які може бути наданий кредит) встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому у разі дострокового розірвання укладеного відповідно до абзацу першого частини першої цієї статті трудового договору за ініціативою працівника пільгові умови надання кредиту не застосовуються з дня розірвання трудового договору (з цього дня застосовується середня відсоткова ставка по кредитам, наданим цим банком у поточному році фізичним особам на купівлю житла, розрахована у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку), крім випадків, коли трудовий договір розірвано відповідно до частини 3 статті 38 Кодексу законів про працю України або коли протягом десяти днів з моменту розірвання трудового договору працівник приступив до виконання роботи відповідно до нового трудового договору, укладеного із підприємством, установою, організацією, що розташоване у цьому ж самому селі, селищі, на строк, що сумарно перевищує строк дії цього договору та строк, протягом якого працівник працював відповідно до попереднього трудового договору, укладеного із підприємством, установою, організацією, що розташоване у цьому ж самому селі, селищі.

Національний банк України надає рефінансування державним банкам за ставкою три відсотки річних для використання державними банками цих коштів рефінансування виключно на надання пільгових кредитів, передбачених цією статтею.";

5) у частині 4 статті 29 слова "може оплачуватися" замінити на слово "оплачується", цифру "5" замінити на цифру "10".

3. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 167) із змінами і доповненнями у абзаці другому статті 7 слово "двох" замінити на слово "трьох", слово "дворічний" замінити на слово "трирічний".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів після дня опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів після дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Національному банку України забезпечити надання рефінансування державним банкам згідно із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос