Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно увеличения привлекательности инвестиционной деятельности и улучшения состояния платежного баланса Украины)

Проект закона Украины от 10.12.2014 № 1365
Дата рассмотрения: 10.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збільшення привабливості інвестиційної діяльності та поліпшення стану платіжного балансу України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682):

1) статтю 52 викласти у наступній редакції:

"Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю вноситься (сплачується) та змінюється за правилами, встановленими статтею 144 Цивільного кодексу України".

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 40 - 44 (31.10.2003), ст. 356):

1) у статті 144:

у абзаці другому частини першої після слів "майна товариства" доповнити словами наступного змісту:

"як одну з гарантій інтересів";

частину другу викласти в наступній редакції:

"2. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства, за винятком зарахування за його згодою зустрічної вимоги як кредитора (згідно з ч.1 ст.601 ЦКУ) за основною сумою позики в грошових коштах або кредиту у погашення вартості корпоративних прав, емітованих таким товариством - позичальником.

у частині п'ятій після слів "усіх його кредиторів" доповнити словами наступного змісту:

"якщо статутний капітал товариства виступає гарантією виконання зобов'язань товариства за кредитними договорами".

у частині шостій після слів "вкладів у повному обсязі" доповнити словами наступного змісту:

"у тому числі як зарахування вимоги кредитора за основною сумою позики в грошових коштах або кредиту у погашення вартості корпоративних прав, емітованих товариством - позичальником (за згодою кредитора)".

3. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80):

1) у статті 2:

в абзаці другому після слів "що визнається" доповнити словом:

"вільно";

абзац третій викласти у наступній редакції:

"гривні - відповідно до законодавства України";

у абзаці п'ятому після слів "виражених у" доповнити словом:

"вільно";

абзац шостий викласти у наступній редакції:

"грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, чи вимог кредиторів - нерезидентів за основною сумою позики в грошових коштах або кредитів у валюті, у тому числі іноземній, які погашаються шляхом обміну на корпоративні права, емітовані позичальниками - резидентами";

абзац дев'ятий виключити.

2) у статті 3:

абзац другий викласти у наступній редакції:

часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств, у тому числі шляхом зарахування вимоги кредитора - нерезидента за основною сумою позики в грошових коштах або кредиту в іноземній валюті у погашення вартості корпоративних прав, емітованих позичальником - резидентом.

абзац восьмий виключити.

3. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст. 184):

1) у статті 4:

частину п'яту викласти у наступній редакції:

Національний банк України зобов'язаний провадити політику, спрямовану на підтримання валюти України, і з цією метою може виступати суб'єктом міжбанківського валютного ринку України, а також встановлювати (зокрема, але не виключно):

- обмеження з придбання іноземної валюти для сплати авансових платежів на користь постачальників імпортних товарів (робіт, послуг) та/або для здійснення окремих видів неторгових платежів за кордон України;

- вимогу щодо продажу всієї або частини з надходжень (виручки) у вільноконвертованих валютах та деяких неконвертованих валютах на міжбанківському валютному ринку;

- граничний термін повернення валютних надходжень (виручки) в Україну;

- граничну суму вивезення іноземної валюти та гривні за кордон України або увезення в Україну у сумі, яка не підлягає декларуванню (ліцензуванню);

- граничну суму обміну готівкової гривні на готівкову іноземну валюту або навпаки на території України без ідентифікації особи, що здійснює такий валютний обмін;

- мораторій на дострокове погашення кредитів, наданих нерезидентами в іноземній валюті позичальникам - резидентам, крім операцій із зарахування вимоги кредитора - нерезидента за основною сумою кредиту в іноземній валюті у погашення вартості корпоративних прав, емітованих позичальником - резидентом".

2) у статті 5:

пункт "в" частини четвертої викласти у наступній редакції:

"в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі, крім операцій із зарахування вимоги кредитора - нерезидента за основною сумою наданої ним позики в грошових коштах або кредиту в іноземній валюті в обмін на корпоративні права, емітовані позичальником - резидентом.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Національному банку України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос