Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления государственного контроля за лотерейной сферой и направления отчислений от государственных лотерей на финансирование медицины, культуры и спорта

Проект закона Украины от 26.12.2014 № 1354-1
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за лотерейною сферою та спрямування відрахувань від державних лотерей на фінансування медицини, культури і спорту

Верховна Рада України постановляє:

I. У Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122) внести такі зміни:

главу 12 доповнити статтею 156-4 такого змісту:

"Стаття 156-4. Порушення правил прийняття ставок у лотерею

Прийняття ставок у лотерею від осіб, які не досягли 18 років -

тягне за собою накладення штрафу на особу, яка прийняла ставку, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п'ятдесяти до п'ятсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

у статті 221 після цифр "156," додати слова "статтею 156-4,";

у пункті 1 частини першої статті 255 після цифр "156-2," додати цифри "156-4,";

II. У Законі України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 22, ст. 114) частину другу статті 20 викласти у новій редакції такого змісту:

"2. Для фінансової підтримки національної кінематографії Кабінет Міністрів України створює:

1) спеціальний рахунок фінансової підтримки національної кінематографії (далі - Рахунок), який акумулює кошти:

а) відрахувань від проведення державних лотерей, які є джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України для фінансування галузі культури і мистецтва на кожен поточний рік у частині доходів;

б) збору на розвиток національного кінематографу, який є джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України для фінансування виробництва національного фільму на кожен поточний рік у частині доходів.

в) видатків загального та спеціального фондів Державного бюджету України на державні програми розвитку кінематографії;

г) авторської винагороди за використання твору, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету;

2) Раду управління коштами спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії (далі - Рада), до складу якої входять:

а) 5 представників держави, які призначаються Кабінетом Міністрів України;

б) 5 представників Національної спілки кінематографістів України, які обираються (делегуються) у порядку, визначеному статутними документами спілки.

Кошти спеціального рахунку фінансової підтримки національної кінематографії можуть бути використані лише на цілі та в порядку, визначеному цим Законом.";

III. Внести до Закону України "Про державні лотереї в Україні" (Голос України, 2012 р., N 187) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій:

у пункті 2 абзац другий та підпункти "а" і "б" виключити;

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) лотерейний білет - документ встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений (створений) відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і з застосуванням чеків гравця, які роздруковуються за допомогою терміналів електронної системи прийняття ставок, якщо використання чеків гравця передбачено умовами проведення державної лотереї;";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) залишковий призовий фонд державної лотереї - частина призового (виграшного) фонду, що становить різницю між нарахованим та виплаченим призовим (виграшним) фондом;";

абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:

"Оператор державних лотерей повинен надати можливість уповноваженому органу та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснювати у реальному часі контроль за електронною системою прийняття ставок (за обсягом прийнятих ставок та виплачених виграшів у державні лотереї).";

у пункті 17 і далі по тексту слова "інших засобів, які засвідчують участь у грі" замінити словами "чек гравця" у відповідних відмінках;

у пункті 17 слова "термінал самообслуговування" замінити словами "лотерейний термінал самообслуговування)";

пункт 20 викласти у такій редакції:

"20) розіграш призового (виграшного) фонду лотереї - процес, спрямований на визначення переможця (переможців) лотереї.";

доповнити пунктами 22, 23, 24, 25, 26, 27 та 28 такого змісту:

"22) Обладнання для розповсюдження державних лотерей - це термінал електронної системи прийняття ставок, у тому числі лотерейний термінал самообслуговування;

23) Лотерейний термінал самообслуговування - термінал електронної системи прийняття ставок, за допомогою якого фізична особа може самостійно придбати лотерейний білет та/або чек гравця в державній лотереї, а також, залежно від виду державної лотереї, може розіграти придбаний ним лотерейний білет (чек гравця) або перевірити його виграшність;

24) Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства та держави від злочинних і кримінально протиправних посягань, боротьби із злочинністю, виявлення кримінальних правопорушень;

25) Миттєва лотерея - лотерея, в якій інформація, яка дозволяє визначити виграшні лотерейні білети та/або чеки гравців, закладається випадковим характером на стадії їх виготовлення (створення), тобто до розповсюдження. При проведенні миттєвої лотереї гравець може безпосередньо після внесення ставки визначити, чи є його лотерейний білет або чек гравця виграшним чи ні;

26) Спортивна лотерея - лотерея, переможці в якій визначаються залежно від вгадування результатів випадкових подій у різних видах професійних та (чи) аматорських змагань, що передбачені в програмі тиражу або в іншому документі оператора державних лотерей, та/або залежно від вгадування результатів різних подій, у тому числі віртуальних;

27) Тиражна лотерея - лотерея, проведення якої здійснюється тиражами;

28) Електронна лотерея - лотерея, яка проводиться із використанням лотерейних терміналів самообслуговування.";

2. Абзац другий частини першої статті 2 викласти у такій редакції:

"Ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом.";

3. У статті 3:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Принцип державної монополії на запровадження лотерей полягає у встановленні максимальної кількості операторів державних лотерей, які одночасно мають ліцензії на випуск та проведення лотерей, та забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення, у порядку, визначеному законом.";

4. У статті 5:

у частині 1 і скрізь по тексту Закону словосполучення: "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, політики у сфері випуску і проведення лотерей" у відповідних відмінках замінити словами "уповноваженому органу" у відповідних відмінках.

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Вимоги до випуску та проведення державних лотерей а також вимоги до умов проведення державних лотерей визначаються уповноваженим органом відповідно до законодавства про ліцензування".

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Лотерея набуває статусу державної з моменту опублікування затверджених оператором державних лотерей умов проведення такої лотереї.

За поданням оператора державних лотерей, яке подається протягом п'ятнадцяти днів після дати опублікування, державна лотерея підлягає обов'язковому внесенню уповноваженим органом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї уповноваженим органом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, здійснюється протягом десяти днів з дати одержання подання оператора державних лотерей.

Уповноважений орган веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі державних лотерей, запроваджених в Україні, затверджується уповноваженим органом. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Кількість та види державних лотерей, що можуть проводитись операторами державних лотерей, не обмежуються. Оператори державних лотерей можуть проводити різні державні лотереї як то миттєві, тиражні, комбіновані, спортивні, електронні лотереї та інші. Оператори державних лотерей можуть проводити державні лотереї в мережі Інтернет (повністю або частково) та/або з використанням лотерейних терміналів самообслуговування, та/або з використанням мобільного зв'язку шляхом відправлення смс-повідомлень, тощо.

Оператори державних лотерей зобов'язані проводити державні лотереї з використанням електронної системи прийняття ставок.";

у частині сьомій:

абзац 2 викласти у такій редакції:

"Оператор державних лотерей може проводити державні лотереї за межами території України.";

у абзаці 4 слова: "якщо розповсюдження державних лотерей порушує громадський порядок та становить небезпеку для життя чи здоров'я громадян" замінити словами: "передбачених цим Законом";

доповнити статтю новими частинами 10 та 11 такого змісту:

"10. Кількість лотерейних терміналів самообслуговування, які розміщуються в мережі розповсюдження одного оператора державних лотерей, не може перевищувати десяти тисяч.

Всі лотерейні термінали самообслуговування повинні бути підключені до електронної системи прийняття ставок. Розігрування лотерейного білета (чека гравця) на лотерейному терміналі самообслуговування без його підключення до електронної системи прийняття ставок, яка контролюється в режимі реального часу центральним органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, забороняється.

Розміщення лотерейних терміналів самообслуговування забороняється:

в населених пунктах з населенням менше п'ятдесяти тисяч осіб;

безпосередньо в будівлях, в яких розміщено органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

у державних наукових установах, закладах охорони здоров'я;

у дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах, на територіях, закріплених за ними у порядку, встановленому законом, а також ближче ніж двісті метрів до зазначених закладів;

у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;

у приміщеннях ломбардів.

11. Дозволяється під час проведення державних спортивних лотерей прийняття ставок на результати професійних та/чи аматорських змагань, на результати різних випадкових подій (у тому числі віртуальних), які передбачені в програмі тиражу або в іншому документі оператора державних лотерей, оприлюдненому на власному веб-сайті в мережі Інтернет або в друкованому засобі масової інформації.

Оператор державних лотерей, який під час проведення державної спортивної лотереї використовує множник для розрахунку суми виграшу гравця, не має права змінювати множник відносно вже здійснених ставок у державну спортивну лотерею.

Розміщення пунктів розповсюдження, в яких здійснюється розповсюдження державних спортивних лотерей, забороняється:

безпосередньо в будівлях, в яких розміщено органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

у державних наукових установах, закладах охорони здоров'я;

у дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах, на територіях, закріплених за цими закладами у порядку, встановленому законом, а також ближче ніж двісті метрів до зазначених закладів.

у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;

у приміщеннях ломбардів.";

5. У статті 6:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Оператор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України, окрім тимчасово окупованої території України. Оператор державних лотерей повинен мати постійно діючі відокремлені підрозділи у кожному населеному пункті України з населенням понад 300 тисяч осіб, а також пункти розповсюдження державних лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб, але не менше 5 тисяч пунктів розповсюдження.

Електронна система прийняття ставок оператора державних лотерей (окрім державних банків) повинна включати не менше 5 тисяч працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок, що належать оператору державних лотерей на праві власності.

Кількість пунктів розповсюдження, в яких здійснюється розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей, повинна бути не меншою 5 тисяч.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Оператори державних лотерей забезпечують ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому законодавством.

Оператор державних лотерей щомісяця надає уповноваженому органу інформацію щодо проведення державної лотереї за встановленою формою та щоквартально надає баланс і звіт про фінансові результати за встановленими формами.";

абзац другий частини п'ятої викласти у такій редакції:

"Статутний капітал оператора державних лотерей не може бути меншим за сто мільйонів гривень. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів державних лотерей кошти із непідтверджених джерел";

частину шосту після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Підтвердження такої відповідності здійснюється одночасно з поданням суб'єктом господарювання заяви про видачу ліцензії шляхом додавання до заяви таких документів:

відомості про керівника юридичної особи - заявника, особу, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, головного бухгалтера, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, займана посада, освіта, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою (за наявності);

засвідчені підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, які підтверджують стаж роботи керівника юридичної особи - заявника та особи, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, на керівних посадах у сфері випуску та проведення лотерей або у фінансових установах, а також стаж роботи особи, яка обіймає посаду головного бухгалтера, на посаді бухгалтера чи головного бухгалтера;

довідки, видані органами внутрішніх справ України, які підтверджують відсутність судимості у керівника юридичної особи - заявника, особи, яка виконує обов'язки керівника у разі його тимчасової відсутності, головного бухгалтера, посадових осіб, відповідальних за здійснення технологічного процесу при проведенні державних лотерей;

аудиторський висновок про фінансовий стан юридичної особи - заявника, розмір її власного капіталу (в тому числі статутного капіталу), що складений на останню дату кварталу, що передує кварталу, в якому юридична особа звернулась із заявою про видачу ліцензії;

баланс і складені в установленому порядку звіти щодо фінансових результатів, руху грошових коштів та власного капіталу за останній звітний період;

засвідчена підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплена печаткою (за наявності) копія установчого документа;

відомості про пункти розповсюдження державних лотерей, які має юридична особа - заявник, із зазначенням їх місця розташування (адреси), за підписом керівника юридичної особи - заявника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою (за наявності), станом на дату подання заяви про видачу ліцензії;

відомості про відокремлені підрозділи, які має юридична особа - заявник в населених пунктах із населенням більше 300 тис. осіб, із зазначенням найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження та ідентифікаційного коду за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою (за наявності), станом на дату подання заяви про видачу ліцензії;

відомості про наявність в юридичної особи - заявника терміналів електронної системи прийняття ставок із зазначенням кількості цих терміналів, які належать заявнику на праві власності, за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою (за наявності), станом на дату подання заяви про видачу ліцензії;

відомості про проведення юридичною особою - заявником державних лотерей на території України не менше ніж 10 років із зазначенням переліку державних лотерей за підписом керівника (чи уповноваженої ним особи), скріпленим печаткою (за наявності), окрім державних банків;

засвідчена підписом керівника (чи уповноваженої ним особи) та скріплена печаткою (за наявності) копія договору(ів) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого упродовж попереднього календарного року. Зазначений документ не надається юридичною особою - заявником у разі, якщо така юридична особа не проводила державних лотерей упродовж попереднього календарного року.

Відповідність суб'єкта господарювання вимогам цього Закону перевіряється уповноваженим органом під час розгляду заяви про видачу ліцензії на підставі доданих до неї документів, визначених цим Законом.";

6. У статті 7:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Організація державних лотерей здійснюється уповноваженим органом шляхом видачі ліцензії на випуск та проведення лотерей.

Суб'єкт господарювання набуває статусу оператора державних лотерей безстроково з моменту видачі ліцензії. Ліцензія видається безстроково.

Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей складає сорок мільйонів гривень на календарний рік. Плата за ліцензію за перший календарний рік сплачується суб'єктом господарювання після отримання від уповноваженого органу повідомлення щодо прийняття ним рішення про видачу ліцензії та розраховується як добуток 1/12 загальної суми плати за ліцензію на випуск та проведення лотерей за один календарний рік на кількість повних та неповних календарних місяців, які залишились до кінця календарного року, починаючи з місяця, в якому уповноваженим органом було прийнято рішення про видачу ліцензії.

Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей за наступний календарний рік сплачується одним платежем чи частинами, але не пізніше 1 грудня року, що передує звітному року. Суб'єкт господарювання, відносно якого уповноваженим органом було прийнято рішення про видачу ліцензії у листопаді чи грудні місяці, повинен сплатити плату за ліцензію за наступний календарний рік не пізніше 31 грудня року, що передує звітному року. У разі несплати у визначений цією частиною строк плати за ліцензію, ліцензія може бути анульована уповноваженим органом у порядку, визначеному законом.

Плата за ліцензію на випуск та проведення лотерей зараховується до Державного бюджету України.

Статус оператора державних лотерей одночасно можуть мати не більше п'яти суб'єктів господарювання.";

7. Доповнити Закон новою статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Вимоги до обладнання для розповсюдження державних лотерей

1. Забороняється використання гральних автоматів як обладнання для розповсюдження державних лотерей та розміщення обладнання для розповсюдження державних лотерей в корпусах, що своїм зовнішнім виглядом відповідають гральним автоматам.

Забороняється відтворення в будь-якій формі процесу прокручування барабанів, який зовнішньо імітує процес розіграшу на гральному автоматі.

2. Обладнання для розповсюдження державних лотерей підлягає оцінці відповідності відповідно до законодавства України або міжнародній сертифікації.

Розробка технічних регламентів обладнання для розповсюдження державних лотерей, оцінка відповідності цього обладнання здійснюється відповідно до законів України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності", "Про стандартизацію" та "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

Використання обладнання для розповсюдження державних лотерей допускається лише за умови отримання документу, що підтверджує відповідність такого обладнання вимогам технічних регламентів відповідно до законодавства України або сертифікату, виданого міжнародним органом по сертифікації лотерейного обладнання, уповноваженим в країні виробництва такого лотерейного обладнання.

3. Елементи доступу до електронного системного блоку обладнання для розповсюдження державних лотерей повинні бути опломбовані печаткою оператора державних лотерей (за наявності) або в інший спосіб, визначений оператором державних лотерей.

Кожна одиниця обладнання для розповсюдження державних лотерей повинна бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію (за наявності), назву виробника.

Кожен лотерейних термінал самообслуговування повинен бути обладнаний пристроєм або передавачем, який дозволяє визначити місцезнаходження лотерейного терміналу самообслуговування.

У оператора державних лотерей повинні знаходитися документи на обладнання для розповсюдження державних лотерей, що підтверджують його право власності чи право користування, походження та відповідність такого обладнання встановленим вимогам.

4. Електронна система прийняття ставок повинна забезпечувати фіксацію та відображення в центральній електронній системі кожної ставки в режимі реального часу.

5. Оператори державних лотерей повинні використовувати програмне забезпечення з дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування програмного забезпечення та дотриманням авторських прав.";

8. У статті 8:

абзац перший частини першої після слів "статусу оператора державних лотерей" доповнити словосполученням ", а видана йому ліцензія на випуск та проведення лотерей може бути анульована виключно";

частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) оператор державних лотерей не сплатив до 1 грудня року, що передує звітному року, плату за ліцензію у повному обсязі.";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Оператор державних лотерей позбавляється свого статусу у випадку подання ним заяви про позбавлення його статусу оператора державних лотерей до уповноваженого органу, а також у випадку його ліквідації внаслідок визнання оператора державних лотерей банкрутом.

Заява про позбавлення статусу оператора державних лотерей повинна бути подана до уповноваженого органу, не пізніше ніж за шість місяців до дати припинення проведення лотерей, але не пізніше ніж до 1 липня року, що передує року, з якого діяльність оператора державних лотерей буде припинена.";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Вимоги до припинення проведення державних лотерей операторами державних лотерей визначаються уповноваженим органом, відповідно до законодавства про ліцензування.";

9. У статті 9:

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України (окрім тимчасово окупованої території України) та у будь-який спосіб, не заборонений законодавством. Розповсюджувачі державних лотерей самостійно обирають місця для такої діяльності з урахуванням обмежень, визначених цим Законом.";

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Розповсюджувач (юридична особа, фізична особа - підприємець, фізична особа без статусу підприємця) самостійно несе відповідальність за порушення ним законодавства при розповсюдженні державних лотерей.";

доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Прийняття ставки у державній лотереї здійснюється виключно за допомогою терміналів електронної системи прийняття ставок, які сполучені в електронну систему прийняття ставок.

Оператор державних лотерей повинен надати можливість уповноваженому органу здійснювати контроль в режимі реального часу за електронною системою прийняття ставок (прийняття ставок, формування виграшного (призового) фонду, джек-поту, виплати виграшів (призів)).

Перевірка виграшності лотерейного білета чи чека гравця може здійснюватись за допомогою центральної електронної системи чи іншим способом, визначеним оператором, при цьому дані центральної електронної системи при визначенні виграшності лотерейного білета, чека гравця мають перевагу.

Прийняття ставок та виплата виграшів у лотереях без їх реєстрації в електронній системі прийняття ставок забороняється, крім виплати виграшів по лотерейних білетах, виготовлених друкарським способом з завчасно закладеним фіксованим виграшем.";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Забороняється в пунктах розповсюдження приймати ставки в повнолітніх фізичних осіб, які знаходяться в стані наркотичного, алкогольного або токсичного сп'яніння, або перебувають під дією сильнодіючих лікарських засобів, в силу якого вони не можуть в повній мірі оцінювати свої дії.

Забороняється пропонувати фізичним особам брати кредити чи в будь-який інший спосіб позичати кошти для участі в державних лотереях, а також надавати фізичним особам, які мають намір взяти участь в державній лотереї, будь-яку інформацію про кредитні та інші фінансові організації та установи, в яких можна отримати кредит для участі в державних лотереях.";

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Інформація про нереалізовані лотерейні білети та чеки гравців, які створені в електронній формі, повинна розміщуватись в центральній електронній системі прийняття ставок протягом строку, визначеного законодавством, але не більше ніж протягом строку проведення відповідної державної лотереї.";

доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"12. В пунктах розповсюдження повинна розміщуватись інформація щодо шансів на виграш у кожну державну лотерею, яка розповсюджується в цьому пункті розповсюдження";

10. У статті 10:

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Оператор державних лотерей забезпечує трансляцію розіграшів державних тиражних лотерей, окрім розіграшів тиражних спортивних лотерей, тиражних електронних лотерей та інших тиражних лотерей, розіграші в яких відбуваються в мережі Інтернет.

Розіграші тиражів проводяться в присутності тиражної комісії, яка формується оператором, окрім розіграшів тиражних спортивних лотерей, тиражних електронних лотерей та інших тиражних лотерей, розіграші в яких відбуваються в мережі Інтернет. Розіграш призового фонду тиражу проводиться не частіше одного разу на п'ять хвилин.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Результати розіграшу поточного тиражу державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження."

доповнити частиною 8 такого змісту:

"8. Зупинення або дострокове припинення проведення державної лотереї не звільняє оператора державних лотерей від зобов'язань щодо виплати виграшів (призів), у тому числі проведення експертизи виграшних лотерейних білетів та чеків гравця.";

11. У статті 12:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити наявність на кожну звітну дату (на 31 грудня кожного року) на банківському рахунку коштів в обсязі не меншому ніж залишок призового (виграшного) фонду державних лотерей на таку звітну дату, за вирахуванням залишкового призового фонду державних лотерей.";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Виплата грошових призів державних лотерей здійснюється в національній валюті України. Дозволяється здійснювати виплату виграшів у державні лотереї, які повністю проводяться в мережі Інтернет, електронними коштами, які перебувають в законному обігу відповідно до законодавства.";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Виплата призів здійснюється через каси операторів державних лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб), а у випадках, передбачених умовами проведення державної лотереї, - через розповсюджувачів державних лотерей, у готівковому вигляді або за бажанням переможця у безготівковому вигляді на його рахунок за рахунок суми призу.";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Вимога гравця про виплату призу може бути пред'явлена для оплати у терміни, визначені умовами проведення державної лотереї.";

12. Статтю 13 викласти в новій редакції:

"Стаття 13. Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності

1. Уповноваженим органом державного нагляду (контролю) за проведенням лотерей в Україні є уповноважений орган, який має право проводити планові та позапланові перевірки діяльності операторів державних лотерей відповідно до закону, а також планові та позапланові перевірки діяльності розповсюджувачів державних лотерей.

2. Планові перевірки операторів державних лотерей та розповсюджувачів проводяться не частіше одного разу на 24 місяці.

3. Позапланові перевірки операторів державних лотерей проводяться виключно з таких підстав:

оператором державних лотерей не подано в установлений строк звітність до уповноваженого органу, якщо її подання передбачено цим Законом;

виявлено недостовірність даних, що містяться у звітності, поданій оператором державних лотерей, якщо оператор державних лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит уповноваженого органу протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;

оператор державних лотерей подав у встановленому ліцензійними умовами порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами уповноваженого органу, під час проведення планової чи позапланової перевірки, в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки;

у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих за скаргою гравця чи повідомленням про порушення оператором державних лотерей вимог ліцензійних умов, якщо оператор державних лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит уповноваженого органу, протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;

з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

4. Позапланові перевірки розповсюджувачів проводяться у разі надходження до уповноваженого органу письмового повідомлення про порушення розповсюджувачем вимог цього Закону;

5. Державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності здійснюється уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

За результатом проведення уповноваженим органом перевірки діяльності розповсюджувача державних лотерей, складається акт перевірки відносно розповсюджувача. У разі виявлення уповноваженим органом порушень законодавства у діяльності розповсюджувача, уповноважений орган у строк, визначений Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", виносить відносно такого розповсюджувача розпорядження про усунення виявлених порушень.";

13. у статті 14:

у частині першій після слів "винна особа" додати слова "сплачує штраф у подвійному розмірі несплачених чи несвоєчасно сплачених відрахувань та";

доповнити статтю частинами 4 - 9 такого змісту:

"4. За не виплату чи несвоєчасну виплату виграшу переможцю в державну лотерею оператор державних лотерей сплачує штраф у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожен факт такого порушення, але не більше 25 % суми не виплаченого (несвоєчасно виплаченого) виграшу.

5. За порушення ліцензійних умов оператор державних лотерей сплачує штраф у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожен факт такого порушення.

6. За порушення обмежень щодо кількості та розміщення лотерейних терміналів самообслуговування, визначених в цьому Закону, оператор державних лотерей сплачує штраф у розмірі двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

7. За прийняття ставки чи виплату виграшу без її реєстрації в електронній системі особа, яка здійснила таку операцію, сплачує штраф у розмірі сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

8. За розігрування лотерейного білета (чека) гравця на лотерейному терміналі самообслуговування, який не підключений до електронної системи прийняття ставок оператора державних лотерей, особа, яка здійснила таке порушення, сплачує штраф у розмірі десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

9. Застосування санкцій, передбачених частинами четвертою-восьмою цієї статті здійснюється за рішенням уповноваженого органу, яке може бути оскаржене в судовому порядку. У разі оскарження в судовому порядку рішення уповноваженого органу щодо застосування зазначених санкцій, дія такого рішення зупиняється до прийняття судом рішенням на набранням ним законної сили.".

14. у статті 15:

у частині першій після слів "з 1 січня 2013 року" додати слова "та пункту 2 статті 7-1, який набирає чинності через один рік після прийняття та набрання чинності технічним регламентом відносно обладнання для розповсюдження державних лотерей.";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Кабінету Міністрів України передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік визначення відрахувань коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні, одним із джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України і цільове спрямування цих коштів на фінансування лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, галузі культури та мистецтва, та розвитку фізичної культури та спорту відповідно до Бюджетного кодексу України.".

III. Прикінцеві та перехідні положення

1. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, визначені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами державної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

3. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні, який до набрання чинності цим Законом формував центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, з дня набрання чинності цим Законом продовжує вести (формувати) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства та держави від злочинних і кримінально протиправних посягань, боротьби із злочинністю, виявлення кримінальних правопорушень. Всі державні лотереї, які були включені до дня набрання чинності цим Законом до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, залишаються в цьому реєстрі після набрання цим Законом чинності.

4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос