Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях добычи янтаря-сырца на месторождениях и проявлениях, не имеющих промышленного значения

Проект закона Украины от 10.12.2014 № 1351
Дата рассмотрения: 10.12.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості видобутку бурштину-сирцю на родовищах і проявах, які не мають промислового значення

Цей Закон визначає основні правові, економічні, організаційні та екологічні засади діяльності та регулює відносини, пов'язані з особливостями користування надрами для видобутку бурштину-сирцю, а також реалізацією, зберіганням, перевезенням та обробкою бурштину-сирцю на території України, з метою недопущення несанкціонованого видобутку бурштину-сирцю, забезпечення вимог охорони довкілля, розвитку галузі обробки бурштину-сирцю, підвищення зайнятості населення.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

бурштин-сирець - природна органічна сполука, збірний термін, що об'єднує різновиди викопних скам'янілих смол хвойних дерев;

геологічне вивчення бурштиноносних надр - комплекс робіт, які проводяться з метою вивчення геологічної будови і запасів бурштину-сирцю на певній території;

гірничий відвід - частина бурштиноносних надр, надана користувачам для розробки родовища бурштину-сирцю;

ділянка бурштиноносних надр - обмежена за площею частина земної кори, на яку у встановленому порядку надається спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами;

користувач бурштиноносними надрами - юридична або фізична особа, яка має спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами з метою пошуку та видобутку бурштину-сирцю;

прояви бурштину-сирцю - місце виявлення шматків або зерен бурштину в природному заляганні;

родовище бурштину-сирцю - природне скупчення зближених покладів бурштину-сирцю;

розробка родовища бурштину-сирцю - технологічний процес вилучення з родовища бурштину-сирцю із застосуванням спеціальних технічних засобів або без їх застосування;

родовища та прояви бурштину-сирцю, які не мають промислового значення, - родовища та прояви бурштину-сирцю, розробка яких промисловим способом є економічно недоцільною, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр;

спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами - документ, що видається у порядку, передбаченому цим Законом, і засвідчує право юридичної чи фізичної особи на користування бурштиноносними надрами протягом встановленого часу, в межах наданої ділянки, на умовах, передбачених у цьому документі.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані з особливостями користування надрами для геологічного вивчення бурштиноносних надр та видобутку бурштину-сирцю на родовищах і проявах, які не мають промислового значення, а також реалізацією, зберіганням, перевезенням та обробкою бурштину-сирцю на території України, незалежно від форм власності суб'єктів господарювання - учасників цих відносин.

Відносини, пов'язані з користуванням надрами для цілей, не передбачених цим Законом, регулюються Кодексом України про надра та іншими законодавчими актами.

Стаття 3. Особливості і необхідність регулювання відносин у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним

Регулювання відносин у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним має такі особливості, пов'язані з об'єктивними обставинами:

приповерхневе залягання бурштину-сирцю як корисної копалини, що дає змогу вести його видобуток без застосування складної та потужної гірничодобувної техніки;

поширення явища незаконного видобутку бурштину-сирцю місцевим населенням;

порушення структури рельєфу, екологічного стану ґрунтів та їх гідрологічного режиму, знищення лісових ресурсів внаслідок незаконного видобутку бурштину-сирцю;

відсутність спрощеного порядку отримання суб'єктами господарювання спеціальних дозволів на користування бурштиноносними надрами на ділянках, які не мають промислового значення;

відсутність легального вітчизняного ринку бурштину-сирцю з вільним його обігом.

Стаття 4. Принципи державної політики у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним

Державна політика у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним базується на таких принципах:

державного управління у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним;

створення умов для діяльності суб'єктів господарювання у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним;

забезпечення охорони довкілля у процесі видобутку бурштину-сирцю;

сприяння розвитку конкурентних відносин у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним, підвищення зайнятості населення;

забезпечення раціонального використання надр в інтересах Українського народу і надрокористувачів;

взаємної відповідальності держави, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним.

Розділ II. УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ-СИРЦЮ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМ

Стаття 5. Повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у галузі видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

До повноважень Верховної Ради України у галузі видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, належить:

1) законодавче регулювання гірничих відносин;

2) визначення основних напрямів державної політики у галузі геологічного вивчення бурштиноносних надр, видобутку бурштину-сирцю, охорони навколишнього природного середовища;

3) визначення повноважень органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання щодо використання та охорони родовищ і проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення.

До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, належить:

1) реалізація державної політики у галузі геологічного вивчення бурштиноносних надр, видобутку бурштину-сирцю, охорони навколишнього природного середовища;

2) здійснення державного контролю за геологічним вивченням бурштиноносних надр, видобутком бурштину-сирцю, охорони навколишнього природного середовища;

3) встановлення порядку визначення родовищ бурштину-сирцю та проявів, розробка яких для гірничодобувних підприємств є економічно недоцільною;

4) розробка нормативно-правових актів, що регламентують правила користування надрами на родовищах та проявах бурштину-сирцю, які не мають промислового значення;

5) визначення нормативів плати за користування надрами на родовищах та проявах бурштину-сирцю, які не мають промислового значення;

6) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, належать:

1) здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення природних ресурсів;

2) здійснення державної екологічної експертизи місцевих програм надання надр у користування для геологічного вивчення та видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

3) обмеження чи зупинення тимчасово в установленому порядку діяльності користувачів бурштиноносними надрами, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

4) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр у галузі геологічного вивчення та видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр у галузі геологічного вивчення та видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, належать:

1) здійснення геологічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного вивчення і картування бурштиноносних надр, визначення родовищ і проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення;

2) здійснення моніторингу геологічного середовища бурштиноносних надр;

3) забезпечення охорони та раціонального користування надрами під час видобування бурштину-сирцю;

4) ведення державного кадастру родовищ і проявів бурштину-сирцю та державного балансу запасів бурштину-сирцю;

5) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

Стаття 8. Повноваження обласних рад та місцевих державних адміністрацій у галузі геологічного вивчення та видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

До повноважень обласних рад у галузі геологічного вивчення та видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, належать:

1) надання надр у тимчасове платне короткострокове користування для розробки родовищ бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

2) затвердження обласних програм раціонального використання та охорони бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, та контроль за їх виконанням;

3) припинення права користування ділянкою бурштиноносних надр у випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами;

4) розподіл між відповідними місцевими бюджетами платежів за користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

5) розподіл між відповідними місцевими бюджетами платежів за надання спеціальних дозволів на користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

6) здійснення контролю за використанням та охороною бурштиноносних надр;

7) надання гірничих відводів для розробки родовищ бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

8) здійснення інших повноважень у сфері регулювання гірничих та земельних відносин у межах своєї компетенції відповідно до закону.

До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі геологічного вивчення та видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, належить розробка і реалізація програм раціонального використання та охорони бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, а також здійснення інших повноважень у сфері регулювання гірничих та земельних відносин у межах своєї компетенції відповідно до закону.

Стаття 9. Повноваження районних, міських, сільських та селищних рад у галузі геологічного вивчення та видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

До повноважень районних рад у галузі геологічного вивчення та видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення належать:

1) забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони та використання бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

2) підготовка висновків щодо надання та вилучення земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади, для потреб пов'язаних з використанням бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

3) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

До повноважень міських, сільських та селищних рад у галузі геологічного вивчення та видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення належать:

1) затвердження місцевих програм раціонального використання та охорони бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

2) погодження надання спеціальних дозволів;

3) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності;

4) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного, екологічного законодавства, за використанням та охороною надр;

5) обмеження діяльності підприємств, установ, організацій і громадян у випадках і порядку, передбачених законом;

6) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ-СИРЦЮ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМ

Стаття 10. Користувачі бурштиноносних надр

Користувачами бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, можуть бути фізичні та юридичні особи.

Стаття 11. Вид і строки користування бурштиноносними надрами

Бурштиноносні надра на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, надаються фізичним та юридичним особам у тимчасове короткострокове платне користування для видобутку бурштину-сирцю на підставі спеціальних дозволів.

Строк тимчасового короткострокового користування бурштиноносними надрами для юридичних осіб не може перевищувати п'яти років.

Строк тимчасового короткострокового користування бурштиноносними надрами для фізичних осіб не може перевищувати трьох років.

Користувачі бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, мають право повернути отримані ділянки бурштиноносних надр достроково.

Стаття 12. Спеціальні дозволи на користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

Спеціальні дозволи на користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення (далі - спеціальні дозволи), видаються обласними радами без проведення конкурсу безпосередньо за заявою претендента. Перелік необхідних документів та порядок їх розгляду затверджується обласною радою.

Порядок надання спеціальних дозволів є гласним.

Спеціальний дозвіл надається на одну окрему ділянку бурштиноносних надр. Якщо на одну ділянку бурштиноносних надр родовищ і проявів, яка не має промислового значення, подано дві заяви або більше, надання спеціального дозволу здійснюється на конкурсних умовах.

Порядок проведення конкурсу затверджується обласною радою.

Спеціальний дозвіл повинен містити зобов'язання користувача бурштиноносними надрами щодо:

додержання правил технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

рекультивації земельних ділянок та обов'язкового заліснення порушених земель лісового фонду;

подання до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр один раз на квартал інформації про наявне у нього обладнання, яке використовується для видобутку бурштину, та обсяги видобутого бурштину за формою, встановленою цим органом.

Користувач бурштиноносних надр може отримати тільки один спеціальний дозвіл на відповідний строк.

Стаття 13. Правила технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

Правила технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення (далі - правила технічної експлуатації), встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Правила технічної експлуатації передбачають вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони праці, безпечного для людей і майна ведення робіт.

Правила технічної експлуатації не передбачають здійснення користувачами бурштиноносних надр додаткових платежів та погоджень, крім передбачених цим Законом.

Стаття 14. Відмова у наданні спеціального дозволу

Обласна рада відмовляє у наданні спеціального дозволу, якщо:

1) претендент відмовляється від виконання зобов'язань спеціального дозволу;

2) претендент допускав порушення вимог природоохоронного законодавства, що встановлено компетентним органом;

3) претендент допускав порушення порядку внесення плати за отримання спеціального дозволу;

4) претендент допускав порушення порядку внесення плати за користування надрами;

5) претендент надав недостовірні або неповні відомості про себе;

6) претендент неодноразово допускав порушення умов спеціального дозволу, гірничого відводу, угоди на видобуток бурштину-сирцю з органами місцевого самоврядування;

7) земельна ділянка з проявами бурштину-сирцю знаходиться в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Спори, що виникають у разі відмови у наданні спеціального дозволу, вирішуються у судовому порядку.

Спеціальні дозволи, видані з порушенням встановленого порядку їх отримання, визнаються недійсними в судовому порядку.

Стаття 15. Зупинення дії спеціального дозволу

Дія спеціального дозволу може бути тимчасово зупинена обласною радою безпосередньо або за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, органів державного гірничо-технічного, санітарного, екологічного, лісоохоронного контролю та органів місцевого самоврядування у разі:

1) порушення користувачем бурштиноносних надр умов спеціального дозволу;

2) порушення користувачем бурштиноносних надр умов гірничого відводу;

3) неодноразового порушення вимог законодавства щодо охорони довкілля і раціонального використання бурштиноносних надр;

4) невнесення у встановлені строки плати за спеціальний дозвіл та плати за користування надрами.

У випадку зупинення дії спеціального дозволу користувачу бурштиноносних надр встановлюється строк для усунення умов та причин, які призвели до порушень, передбачених цією статтею, який не може перевищувати тридцяти календарних днів.

Якщо користувач бурштиноносних надр не усунув зазначених у цій статті порушень у встановлені строки, спеціальний дозвіл анулюється, що не потребує прийняття обласною радою окремого рішення.

Стаття 16. Видобуток бурштину-сирцю фізичними особами на земельних ділянках, які перебувають у їх власності

Видобуток бурштину-сирцю фізичними особами на земельних ділянках, що перебувають у їх власності, здійснюється без отримання спеціального дозволу та гірничого відводу лише після укладення угоди з відповідною міською, селищною або сільською радою на його видобуток.

Угода повинна містити зобов'язання фізичної особи через встановлений в угоді строк здійснити заходи з рекультивації земель, порушених внаслідок видобутку бурштину-сирцю, та додержуватися Правил технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення.

Спори щодо дотримання сторонами умов угоди вирішуються у судовому порядку.

Стаття 17. Гірничий відвід

Гірничим відводом є частина надр на родовищах та проявах бурштину-сирцю, які не мають промислового значення, надана користувачам для розробки родовища бурштину-сирцю. Користування надрами за межами гірничого відводу забороняється.

Гірничі відводи для розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення, надаються обласними радами і підлягають реєстрації в органах державного гірничого нагляду.

Реєстрацію гірничого відводу в органах державного гірничого нагляду здійснює обласна рада.

При наданні гірничих відводів для розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення, вирішуються питання щодо правильності поділу родовищ та проявів бурштину-сирцю на окремі гірничі відводи з метою залишення для промислової розробки ділянок родовищ бурштину-сирцю, дотримання вимог безпеки під час проведення видобувних робіт, відвернення небезпеки для людей, майна та навколишнього природного середовища.

Видобуток бурштину-сирцю громадянами на земельних ділянках, що перебувають у їх власності, здійснюється без отримання гірничого відводу.

Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БУРШТИНОНОСНИХ НАДР НА РОДОВИЩАХ ТА ПРОЯВАХ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРОМИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ

Стаття 18. Права користувачів бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

Користувачі бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, мають право:

1) здійснювати на наданій їм ділянці надр розробку родовищ та проявів бурштину-сирцю згідно з умовами спеціального дозволу;

2) розпоряджатися видобутим бурштином-сирцем;

3) достроково повернути отриману ділянку бурштиноносних надр;

4) застосовувати технічні засоби у процесі видобутку бурштину-сирцю;

5) самостійно здійснювати роботи за проектом рекультивації порушених земельних ділянок;

6) на першочергове продовження строку користування ділянкою бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, у разі дотримання вимог спеціального дозволу та гірничого відводу;

7) після закінчення строку дії спеціального дозволу подати заявку на отримання нового спеціального дозволу.

Стаття 19. Обов'язки користувачів бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

Користувачі бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, зобов'язані:

1) використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;

2) забезпечувати повноту видобутку бурштину-сирцю;

3) дотримуватися вимог спеціального дозволу та гірничого відводу;

4) забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;

5) сплачувати плату за користування надрами, крім випадку видобування бурштину-сирцю фізичними особами на земельних ділянках, що перебувають у їх власності;

6) виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені цим Законом та іншими законодавчими актами.

Стаття 20. Права громадян, які видобувають бурштин-сирець на земельних ділянках, що перебувають у їх власності

Громадяни, які видобувають бурштин-сирець на земельних ділянках, що перебувають у їх власності, мають право:

1) розпоряджатися видобутим бурштином-сирцем;

2) застосовувати технічні засоби у процесі видобутку бурштину-сирцю.

Стаття 21. Обов'язки громадян, які видобувають бурштин-сирець на земельних ділянках, що перебувають у їх власності

Громадяни, які видобувають бурштин-сирець на земельних ділянках, що перебувають у їх власності, зобов'язані:

1) використовувати надра виключно в цілях видобутку бурштину-сирцю;

2) виконувати умови угоди з відповідною міською, селищною або сільською радою;

3) дотримуватися правил технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

4) приводити земельні ділянки, порушені під час користування надрами, у стан відповідної початкової категорії земель.

Стаття 22. Плата за користування надрами

Користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, здійснюються на платній основі.

Нормативи плати за користування бурштиноносними надрами, які не мають промислового значення, та порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Надання спеціального дозволу є платним. Плата здійснюється власниками спеціальних дозволів у порядку визначеному обласною радою.

Плата за надання спеціального дозволу справляється у розмірі:

юридичними особами - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 1 гектар площі наданої ділянки;

фізичними особами - 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 1 гектар площі наданої ділянки.

Плата за надання спеціального дозволу зараховується до цільового фонду відповідного обласного бюджету і розподіляється між місцевими бюджетами у такій пропорції:

30 відсотків до бюджету області;

30 відсотків до бюджету відповідного району;

40 відсотків до бюджету відповідного міста, селища, села.

Кошти, отримані від плати за надання спеціального дозволу, використовуються за цільовим призначенням на виконання природоохоронних заходів та здійснення охорони родовищ і проявів бурштину-сирцю.

Розділ V. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ТА ПРОЯВІВ БУРШТИНУ-СИРЦЮ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРОМИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Стаття 23. Інформаційне забезпечення регіональної програми розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр по кожному родовищу та прояву бурштину-сирцю, які занесені до Державного кадастру родовищ та проявів, визначає їх промислову цінність і встановлює межі ділянок цих родовищ та проявів, які не мають промислового значення. Сукупність відомостей щодо місця розташування цих ділянок, відносного вмісту бурштину-сирцю, гірничо-технічних, гідрогеологічних та інших характеристик становить геологічну інформацію щодо бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення (далі - геологічна інформація).

Геологічна інформація по кожній області окремо передається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідним обласним радам.

Стаття 24. Регіональна програма розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення

Обласні ради, на підставі отриманої геологічної інформації, розробляють регіональну (обласну) програму розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення.

Регіональна (обласна) програма розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення, містить землевпорядну проектну документацію використання земельних ділянок бурштиноносних надр.

У проектній документації визначаються межі земельних ділянок відповідних категорій земель, у межах яких знаходяться родовища та прояви бурштину-сирцю, які не мають промислового значення.

Проектна документація використання бурштиноносних надр у межах відповідної області затверджуються обласною радою і невідкладно розміщуються на офіційному веб-сайті обласної ради.

Розробка проектної документації використання земельних ділянок бурштиноносних надр здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Надання земельних ділянок для користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, здійснюється у порядку, передбаченому регіональною (обласною) програмою розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення.

Стаття 25. Розміри земельних ділянок, які надаються у тимчасове короткострокове користування для видобутку бурштину на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

Розміри земельних ділянок, які надаються у тимчасове короткострокове користування для видобутку бурштину на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, встановлюються:

для юридичних осіб - до 5 гектарів;

для фізичних осіб - до 1 гектара.

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Запровадити до 1 січня 2017 року мораторій на надання надр у користування метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ бурштину на ділянках, які мають промислове значення.

3. У пункті 3 статті 1 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34) слова "і бурштин в сировині" виключити.

4. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:

у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, віднісши бурштин-сирець, видобутий на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, до корисних копалин місцевого значення;

у місячний термін розробити і затвердити правила технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

протягом шести місяців забезпечити передачу спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр обласним радам геологічної інформації по кожній області окремо;

протягом шести місяців розробити і затвердити порядок та методику визначення родовищ корисних копалин або їх ділянок, розробка яких для гірничодобувних підприємств є економічно недоцільною.

____________

Опрос